Markvoort sponsort handbaldames 2 Excelsior na penalty's uit KNVB Districtsbeker Konijnen, kippen en duiven in Reggehal Polo's dartclub Wij weten wat goed is voor uw dieren www.garvo. nl/tijhof Dealer van GARVO voeders;genieten van succes. N Tijhof (V Hoofdsponsor van de Reggeshow t) ^diervoeders en agriservice v Fleuweweg 2C Enter 0547-38 34 51 Iw Groene Vakwinkel in Enter Dinsdag 24 oktober 2006 18 HOLTEN - Het Dames 2- team van Handbalvereni ging Holten kreeg zondag 15 oktober nieuwe shirts van Groenkreatief Mark voort uit Dijkerhoek. Aangezien dit team vorig seizoen ook een promotie wist te bewerkstelligen, hoopt iedereen dat deze nieu we outfit een extra stimulans zal zijn om dit goede resul taat te continueren. En mis schien weer mee te dingen naar een van de bovenste plaatsen in de derde klasse C van de Afdeling Oost. De heer en mevrouw Mark voort zijn beide fervente handbalsupporters, want hun dochter Jeanet speelt mee in het eerste team van HV Hol ten. Zij kregen een kleine at tentie aangeboden van de vereniging en werden daarbij hartelijk bedankt voor deze gulle actie. (Foto: Johan Bolink) HARDENBERG - Excelsi- or'31 is vrijdagavond door HHC Hardenberg uit de Districtsbeker gekegeld. Aan beide zijden werden flink wat spelers gespaard, zo bleef Martij n Beltman op de bank en spaarde Excelsi- or'31 coach Geerdink Jo- hannink zowel keeper Vi cente Fernandez Hesselink als John van Pijkeren, wa ren Hubert Dijk, Arno Luby en Nick Hoekstra nog niet wedstrijdfit en wacht Jarno Beltman op een knieopera tie. Van enige opbouw van achter uit, laat staan verzorgd voet bal, was voor rust geen spra ke. Zonder te overdrijven kan gesteld worden dat Excelsi- or'31 bij vlagen volledig over klast werd door de thuisploeg, waarbij vooral Gerben Tieltjes zich als een ware plaaggeest ontpopte, voor de roodwitte defensie en dan met name linksback Matthijs Rozentui len De voorsprong van HHC Hardenberg was dan ook een kwestie van tijd. Kenny Kroe ze anticipeerde uitstekend op een diepe bal vanaf de rech terflank en profiteerde van miscommunicatie tussen Ro- zemuller en keeper Alex Calk- hoven, 1-0. Ook de 2-0 ont stond uit een vrijwel identieke situatie. Tieltjes was zijn op ponent weer eens te vlug af en poortte Calkhoven alsof het een trainingspartijtje betrof. Na rust stelde Excelsior'31 (eerst) orde op zaken, werd Scheppink aan Hans Baan ge koppeld in het centrum van de defensie en schoof Erwin Leurink een linie op, naar het linkermiddenveld. Een tacti sche zet die gerust eerder in de wedstrijd plaats had mogen kunnen vinden. HHC Harden berg werd daardoor volledig teruggedrongen en bij vlagen overspeeld, zoals het voor rust in feite omgekeerd was. In de 69e minuut scoorde Erwin Looms z'n eerste treffer van de avond. Hetzelfde kunstje herhaalde hij zo'n tien minu ten later, met alle consternatie van dien. Invaller HHC Har denberg doelman Marco Hol- lak zag er bij de Rijssense ge lijkmaker bepaald ongelukkig uit, na een hoekschop van Maarten Dangremond, waar op Erwin Looms de gelijkma ker liet aantekenen, 2-2. Wat voor HHC Hardenberg reden was om massaal op scheids rechter Ter Brake af te vlie gen. De leidsman voelde zich daarbij bedreigd dat hij meende het duel 10 minuten stil te moeten leggen. Bij de aansluitende en alles beslissende penaltyserie slaagden aan Éxcelsior'31 kant Sander Ter Harmsel, Björn Calkhoven en Matthijs Rozemuller er niet in HHC Hardenberg doelman Hollak te verschalken. Daardoor komt HHC Hardenberg in de volgende Districtsbekerron de uit tegen Hardenberg'85. HOLTEN - Voor aanvang van de thuiswedstrijd op maandag 9 oktober tegen No Point, werden de nieu we dartpolo's aan dar- team Wie Spoort Nie 2 uit gereikt. Bierlokal am Bahnhof en B. Vincent Metselbedrijf tre den met ingang van dit sei zoen op als shirtsponsor. Bierlokal am Bahnhof van Gerda is al jaren de thuisba sis van diverse dartteams en dus ook van Wie Spoort Nie. B. Vincent Metselbe drijf van Bart Vincent is een nieuwkomer in het dartwe reldje. Voor nieuwbouw, verbouw, aanbouw, renova tie en tegelwerken kan men terecht bij deze vakman. Voor meer informatie kijk op zijn internetsite: www.bvincent-metselbe- drijf.tk Op de foto de teamleden: Linda Seuters, André Schuchard, Seino Voort man, Jaap Kruk, Arjan Pin- kert en Gebrand Huisken samen met Gerda Brands van Bierlokal am Bahnhof en Bart Vincent van B. Vin cent Metselbedrijf. kers van sierduiven, kippen of konijnen. Het gaat hierbij niet om productie van vlees of eieren maar om dieren te fokken met zo goed mogelij ke raseigenschappen. Hierbij is de bouw en type van het dier belangrijk maar ook kleur, vorm van veren of aan zet van oren en oorlengte. Hygiene en gedrag zijn ver der belangrijke beoorde lingspunten. De dieren moe ten een gezonde en vitale uit straling hebben en optimale prestaties kunnen leveren, zodat liefhebbers met hun dieren succesvol kunnen zijn. ledereen is welkom om de fokresultaten van de leden van De Eendracht te bewon deren op de Reggeshow wel ke wordt gehouden van don derdagavond 26 tot en met zaterdagmiddag 28 oktober in sporthal de Reggehal in Rijssen. Er zullen 200 konij nen, 400 kippen en 400 dui ven getoond worden. RIJSSEN - Sporthal de Reggehal wordt al jaren in de herfstvakantie omgeto verd in een waar dierenpa- leis. Kleurrijke duiven, kip pen en konijnen maken dan hun opwachting om beoordeeld, gekeurd en vooral bewonderd te wor den. De leden van kleindierenver- eniging De Eendracht zijn allemaal hobbymatige fok- Ook kinderen kunnen genieten van de Reggeshow. Het is een waar dierenpaleis. (Foto: Harry Broeze)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 16