3 W' - li Van olifant en draken naar poëzie-estafette Andere treintijden in nieuwe dienstregeling Holtens Nieuwsblad Regels rond pasfoto's Katten gezocht Floral ia Leegverkoop HMV-winkel Herfst op Holterberg Circus Floralia met circusvoorstelling Herdenking Marinus Stevens Positief over jumelagefeest Fietsen langs knooppunten W H m Dinsdag 17 oktober 2006 - Nummer 42 Holtens Nieuwsblad A v -..4 "H Rondje Holtens HOLTEN - Met de komst van het nieuwe rijbewijs en de strenge re regels rond het ma ken van een pasfoto, is het er niet gemakkelij ker op geworden voor de fotograaf. Bij het maken van een pasfoto voor paspoort en rijbewijs golden al re gels. Zo moet de per soon recht in de camera kijken. Maar nu zijn er nog eens extra regeltjes bijgekomen: de persoon mag niet lachen en beide oren moeten zichtbaar zijn. Daarnaast worden er eisen" gesteld aan de achtergrond. Jan Herman ten Velde van Foto Ten Velde in Holten heeft het voor deel dat hij pasfoto's in een studio kan maken. "De belichting is in de studio nauwkeurig af te stellen en ook is het mo gelijk snel achtergron den aan te passen". Hij heeft wel contact ge had met de gemeente om te overleggen hoe de foto moet worden aan geleverd. Jan-Herman: "Het overleg verliep soepel en ik heb er ook geen problemen mee ge had. Tot nu toe heb ik slechts een klant gehad, die met de foto's terug kwam". Wel merkt hij dat er een grote run bestaat op het maken van pasfoto's. "Vooral op donderdags, want dan is de gemeen tebalie in Holten open". HOLTEN - Er zijn za terdag 14 oktober twee katten meegenomen van de Canadese Be graafplaats. Deze kat ten, een zwartwitte en een grijsbruin wit ge kleurde, worden inge zet om de muizenplaag tegen te gaan die veel schade aanrichten aan het gazon. Zou diegene die waar schijnlijk dacht dat het om gedumpte katten ging, contact op kunnen nemen met telefoon nummer: 06-50503073. DIJKERHOEK - Bij de door volwassenen inge stuurde bloemstukken won het stuk van Anja Krikkink. Bij Het Rode Draadspel werd de prijs gewonnen door Sharon Pluymers. HOLTEN - De treinen van de Nederlandse Spoorwegen volgen vanaf zondag 10 december de nieuwe dienstregeling van 2007. Voor reizigers in Holten betekent dat soms 55 minuten later instap pen. De tijden gaan op de schop. Wie maandag 11 december met de trein naar Deventer wil, zal bijvoorbeeld niet om 11.22 uur vertrekken zoals nu. De stopper ver trekt dan om 11.47 uur. De reis gaat een minuut langer duren, namelijk 15 minu ten. Verder rijdt de trein elk uur om deze tijd en komt de reiziger niet voor verrass ingen te staan. Dat wil met de huidige dienstregeling nog weieens gebeuren als de internationale trein er tussendoor moet en de boe mel zes minuten eerder vertrekt. (Lees verder op pagina Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. BON Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling D 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95). Dhr./mevr. Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - De suppor tersvereniging van HMV houdt zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een grote leegverkoopdag. De deuren van de winkel aan het Zwartepad en de loods aan de Jeur- linksweg staan dan wa genwijd open. Er is van alles te koop als bankstellen, kasten, stoelen, aardewerk en glaswerk. De opbrengst gaat naar muziekvereniging HMV HOLTEN - In de herfstvakantie is er van alles te doen en te beleven bij Natuurdio- rama Holterberg. Op 17, 19, 24 en 26 okto ber staat het natuur museum in het teken van de herfst. Onder begeleiding kun nen dan herfstschilderij- en worden gemaakt. In het Bos van Daantje Das laten de- bomen inmid dels hun bladeren vallen en paddestoelen ver schijnen. Voor de aller kleinsten is er iédere dag de doe-tentoonstelling Gestipt&Gestreept. Op verzoek is deze ver lengd tot 31 oktober. HOLTEN - Circus Malford zou deze week voorstellingen geven aan de Liezenweg. Volgens de gemeente is er geen vergunning aan gevraagd, zodat het cir cus niet door kan gaan. De directeur eist nu een vergoeding in de kosten. Scholieren mochten een eigen draak maken en hiermee dansen. De Bosschool won uiteindelijk de eerste priis. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - Een grote cir custent stond afgelopen za terdag 14 oktober op Smidsbelt. Hier speelde een groot deel van het jaarlijk se evenement Rondje Kul- turhus af. Daarnaast was er een markt en konden kinderen een ritje op een olifant maken. Het werd een groot Festival der Die ren. "Elk jaar gaan we een stapje verder", zegt Dolf Moed in de tent. "Ook nu is het Rond je Kulturhus weer groter van opzet dan vorig jaar". Paulo en Mayka hadden Circus Zanzara bij zich. Mayka kwam met een kinderwagen binnenlopen waarin een hondje zat. Paulo probeerde op een verhoging te klaute ren. Ook Mayka wilde graag hoger staan en haalde daar voor iemand uit het publiek om haar hierbij te helpen. Bob Meijer hield haar hand vast, zodat op de verhoging kon staan. Later werd Bob nog enkele keren naar voren geroepen. Zo moest hij Paulo helpen die achterna werd gezeten door een paard met een zweep in de mond. En mocht hij zelfs meedoen in een act als paard. Buiten stond een lange rij kinderen te wachten om een ritje op een olifant te maken. Het grote dier straalde duide lijk gezag uit. Want iedereen deed een behoorlijke stap op zij op het moment dat de oli fant zich een weg door de menigte baande. Ook in het gemeentehuis was van alles te doen. Zo hingen er schilderijen van onder an dere Wim Kwakernaak, Henk Mulder en Henk J. van 't Veld. Verder konden be zoekers een naam bedenken voor een kunstwerk van Ton van Asten en was er houtsnij werk te bezichtigen. Lief hebbers van gedichten, kon den hun hart ophalen in de raadszaal. Na de voorzet van burgemeester Bort Koele- wijn, ging de poëzievlag door de zaal en mochten an deren hun lievelingsgedich ten voorlezen. Lees verder op pagina 19.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1