Gezellige fair bij kinderboerderij Ooievaars op reis naar Winzerfest Verlies W Holten Competitie handbal Creatief werken Cursus yoga Cursus aquarelieren Lintje voor Reeves Sport Agenda Dinsdag 2006 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - De nieuwe zaalhandbalcompetitie start komend weekein de. Alle jeugdteams en de meeste senioren teams gaan van start! Het gepromoveerde dames 1 team van HV Holten zal nog even moeten wachten, want hun eerste competitie wedstrijd staat thuis gepland voor zondag 15 oktober tegen V'&L 2 uit Geleen. De HV Holten start dit jaar met zeven jeugd teams en vijf senioren teams in de diverse klas sen. Met extra belang stelling zal worden ge keken naar de dames 1 en 2 teams die beiden zijn gepromoveerd. Da mes 1 speelt voor het eerst in de landelijke klasse mee (regioklasse B); dames 2 speelt dit jaar in de derde klasse afdeling Oost. De heren senioren zul len na een zevende plaats in het eerste jaar in de tweede klasse ze ker om een hogere plek willen meestrijden. Het jongens team komt van wege de leeftijd dit jaar voor het eerst in de A- klasse uit. Het zal niet gemakkelijk worden, maar er zijn meer nieuwkomers in deze groep, dus er zijn zeker kansen. Bij de meisjes jeugd wordt met 2B-teams, 3C-teams en 1 D-jeugd- team gestart. Vooral naar B1 zal met belang stelling worden geke ken. Dit team eindigde vorig jaar nipt op de tweede plaats en zal dit jaar zeker opnieuw een gooi naar het kampioen schap willen doen. Voor informatie over de wedstrijden kunt u kij ken bij het sportpro gramma in deze krant, maar ook op de site van HV Holten: www.hvhol- ten.nl HOLTEN - De cursus creatief werken start woensdagavond 20 sep tember onder leiding van Gera Gervedink Nijhuis. Gedurende zes lessen, die eenmaal in de twee weken plaatsvinden, gaat men aan de slag met diverse technieken. Om een beeld te geven van de mogelijkheden kan er een scrapbook gemaakt worden, kan er gewerkt worden met stofverharder en kan er een springkaart worden gemaakt. Het program ma wordt in overleg met de cursisten bepaald. De tijden van de cursus zijn van 19.30 tot 21.30 uur en de kosten bedragen 27,50 euro voor zes les sen (exclusief materi aal). Voor opgave of informa tie kan men contact op nemen met de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk, telefoon 0548-362755. HOLTEN - Er starten cur sussen yoga bij de Bosch kamp. Dinsdag 19 septem ber en woensdag 20 sep tember onder leiding van Diny Hofman (dinsdag) en Henny van Wieringen (woensdag). De combinatie van lichaams oefeningen, ademhalings technieken en ontspannings oefeningen maakt dat yoga een prima manier is om 'tot rust te komen'. De tijden van de cursussen zijn op maan dag- en woensdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.15 tot 21.15 uur. De kosten bedra gen 57,50 euro voor twaalf lessen. Voor opgave of in lichtingen kan men contact opnemen met de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, telefoon 0548- 362755. HOLTEN - De eerste cur sussen aquarelleren (een maal per twee weken) star ten donderdag 21 septem ber en donderdag 28 sep tember. De cursussen zijn toeganke lijk voor de beginnende schilder. De tijden van de cursus zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Voor opgave of informatie kan men contact opnemen met de Stichting voor Soci aal en Cultureel Werk, tele foon 0548-362755. ESPELO - De eerste Nazo- merfair van kinderboerde rij Dondertman aan de Meester Bosweg in Espelo is een blijvertje. Deze werd af gelopen zaterdag gehouden. Wil Fronenbroek is tevreden over het aantal bezoekers. "Er kwamen zo'n zevenhonderd mensen naar de kinderboerde rij". De ochtend werd wat minder bezocht dan de mid dag. "Het was erg gezellig met onder meer kantklossen, vlas spinnen, bijenkorven vlechten, breien, poppen ma ken en bezembinden". Ook was er veel hobbymateriaal te zien en gaf hondentrimsalon Del Prado demonstraties. "Er is een clown geweest die dierenfiguren van ballonnen maakte en er waren optredens van de volksdansgroep van de Plattelandsvrouwen in Espe lo". De eerstvolgende activiteit bij Dondertman zal waarschijn lijk een schrijfwedstrijd voor scholieren zijn, tijdens dieren dag. Verder staat er 28 oktober een kaboutermiddag op het programma en wordt 23 en 26 december de levende kerststal gehouden. (Vervolg voorpagina) NULAND - Het her denkingsprogramma omvat meestal vijf da gen, waarvoor 120 tot 200 veteranen naar Nederland komen. Hij speelde ook een promi nente rol bij de geza menlijke herdenkings bijeenkomst met Duit se veteranen, die in 2002 voor de eerste keer werd georgani seerd op een Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. In de periode 1986 tot en met 1988 was Reeves initiatiefnemer en me deoprichter van het mo nument aan de Drielse Rijndijk in Heteren. Dit is ter herinnering aan de strijd van het ze vende Bataljon van het Royal Hampshire Regi ment. Vanaf 1989 tot heden is hij lid van de Bond van Wapenbroeders, afde ling Midden - Overijs sel, en medeorganisator van herdenkingen in de provincie. In 1995 ontving Reeves uit handen van de toen malige burgemeester d'Hondt de Waalbrug- speld van de gemeente Nijmegen, uit erkente lijkheid voor de verdien sten van Reeves voor deze gemeente. Blauw Wit Zaterdag 23 september Blauw Wit 1 - SP Haarlo 1, 14,30 uur; Blauw Wit 2 - AVW'66 3, 12.30 uur; Blauw Wit 4 - Oranje Nas sau 5, 14.30 uur; SP Haarlo •3 - Blauw Wit 5, 12.30 uur (vertrek 11.00 uur); Blauw Wit 6 - Elspeet 6, 14.30 uur; RDC AID - Blauw Wit Al, 14.30 uur (vertrek 13.00 uur); PH B2 - Blauw Wit BI, 12.30 uur (vertrek 11.00 uur); Blauw Wit B2 - FC Eibergen B2, 12.30 uur; Blauw Wit B3 - AZC B2, 10.30 uur; Wierden C1D - Blauw Wit Cl, 11.00 uur (vertrek 9.45 uur) Lettele Cl - Blauw Wit C2, 14.00 uur (vertrek 13.00 uur); Den Ham MB1 - Blauw Wit MB1D. 9.00 uur (vertrek 8.00 uur); Blauw Wit MB2 - SVZW MB2, 10.30 uur; Blauw Wit Dl - De Zweef D2, 12.00 uur; Blauw Wit D2 - Nieuw-Leusen D4, 10.30 uur; Lemele El - Blauw Wit El, 9.30 uur (vertrek 8.30 uur); Blauw Wit E2 - SVVN E2, 9.30 uur; Blauw Wit E3 - Rohda Raalte E6, 10.30 uur; Hee- ten E4 - Blauw Wit E4, 9.00 uur (vertrek 8.15 uur); Hee- ten F1 - Blauw Wit Fl, 10.00 uur (vertrek 9.15 uur); Blauw Wit F2 - Wese- pe Fl, 9.30 uur; Blauw Wit F3 - Rohda Raalte F9, 9.30 uur. Zaalvoetbal Vrijdag 22 september Blauw Wit 1 - SV Twello 3, 19.00 uur; Blauw Wit 2 - RDC 2, 20.00 uur. VV Holten Zaterdag 23 september ABS Al - Holten Al, 14.30 uur (vertrek 13.45 uur); Holten A2 - TVC'28 A3, 14.30 uur; Holten BI - Del den BI, 14.30 uur; Wesepe Cl - Holten Cl, 14.00 uur (vertrek 13.00 uur); Holten C2-Excelsior'31 C4, 13.00 uur; Excelsior '31 C6 - Hol ten C3, 9.00 uur (vertrek 8.15 uur); Holten Dl - Hul- zense Boys D2, 11.00 uur; Holten D2 - Lemelerveld D3, 10.00 uur; Holten El - De Zweef E3, 10.00 uur; Holten E2 - Raalte E3, 10.00 uur; Wijhe'92 E6 - Holten E3, 8.30 uur (vertrek 7.30 uur); Broekland E4 - Holten E4, 10.45 uur (ver trek 9.45 uur); Rohda Raal te E7 - Holten E5M. 8.30 uur (vertrek 7.30 uur); Hei- no F4 - Holten Fl, 10.00 uur (vertrek 9.00 uur); DES/ Nijverdal combi - Holten F2, 10.00 uur (vertrek 9.00 uur); Holten F3 - SDOL F3, 11.00 uur; Holten F4 - ASC'62 F5M, 11.00 uur; Hellendoorn MB - Holten MB1, 9.00 uur (vertrek 8.00 uur). Handbal Zaterdag 23 september Lettele BI - Meisjes BI in Bathmen, 13.15 uur; Meis jes Cl - Voorwaarts C3 in Twello, 11.30 uur; Lettele C3 - Meisjes C3 in Bath men, 12.30 uur; Avanti Dl - Meisjes D in Lochem. 13.00 uur. Zondag 24 september Heren 1 - Swift 3, 14.15 uur; Dames 2 - Voorwaarts 2, 12.05 uur; Dames 3 - Raalte 3. 13.10 uur; Heren Al - Swift Al, 11.00 uur. BENSHEIM - In het diep ste geheim vertrokken 26 ooievaars vrijdag 1 septem ber naar Bensheim in het Odenwald. Met Gerrit Bosman aan het stuur werd het een voorspoe dige reis en kwamen de reizi gers via Mettmann in het prachtige plaatsje Idstein, waar het zonnetje heerlijk scheen en volop werd geno ten van de sorbets en de kof fie met koek. Tegen vijven waren ze bij het hotel en al snel bleek dat dit prachtig gelegen was tegen het centrum aan, zodat de wandelingen niet te lang hoefden te zijn. Natuurlijk werd Bensheim, waar het hele weekend Win zerfest was, direct verkend. Voor de zaterdag stond Mi- chelstadt, met zijn prachtige stadhuis, op het programma. De ooievaars brachten een bezoek aan de Michelstadter Rathausbrauerei. Enkele uren, heerlijk genieten in een gemoedelijke sfeer, van lek kere biertjes en hete bok- worst. Voor de middag hadden de reizigers een bezoek gepland aan Alsbach, een plaatsje van duizend inwoners, waar de zogenaamde Kerb geopend werd. De reizigers werden door de Duitse vrienden al lerhartelijkst ontvangen met een welkomstwijntje. Na de kruiwagenrace werd het feest voortgezet op de feestweide, waar de vakantiegangers of ficieel welkom werden gehe ten en volop mee konden ge nieten met de Bieranstich. Tegen zevenen kwamen ze weer bij het hotel, zodat er nog de hele avond kon wor den doorgebracht in Bens heim. De volgende ochtend wan delden ze gezamenlijk naar de binnenstad, nadat Petra Brands was toegezongen en gefeliciteerd met haar ver jaardag. Het was de hele dag gezellig druk in het Winzerdorf met frühschoppen en een gewel dige optocht met onder meer talloze muziekkorpsen. Maandagochtend was het al weer vroeg vertrekken en na een voorspoedige reis via Boppard en Düsseldorf, werd er genoten van het slot- diner bij Vosman en konden de ooievaars met z'n allen te rugzien op een ouderwets ge zellige reis, waarbij ze ont zettend veel gelachen heb ben. HOLTEN - De punten wa ren al in de tas gedaan, maar moesten uiteindelijk toch in Hattem achter wor den gelaten na een desas treus verlopen slotfase voor de Holtenaren. Holten begon uitstekend aan de wedstrijd en wist vooral de trage defensie van de thuis ploeg flink onder druk te zet ten. Een lange bal van achter uit werd door Stam eerst nog op de keeper geschoten, maar op de tweede vuurpijl van achteruit moest de verdedi ging van Hattem het ant woord schuldig blijven. We derom was het Knapen die zorgde voor gevaar met een lange bal. Van der Wal bleef koel en schoot de bal na twee keer stuiten prachtig diago naal binnen. Holten bleef do minant spelen na dit doel punt en creëerde meerdere kansen. Na een goed half uur kon de verwachte 0-2 dan ook op het scorebord geno teerd worden. Een prachtige aanval over links, rush van Van der Pluijm, werd effi ciënt afgerond door Meijer- man. Met een zonnetje, een 2-0 voorsprong en een prach tige omgeving leek het voor de roodzwarten een prachti ge middag te gaan worden. Een kwartier voor het einde wisselde trainer Bakker, hierdoor moesten er een aan tal mutaties plaats vinden in de verdediging. Hierna ging alles fout wat er maar fout kon gaan. De gelijkmaker lag al snel in het mandje na rommelig verdedigen. Het inferno voor Holten werd voltooid toen het in de voor laatste minuut ook nog 3-2 werd voor Hattem. Tijdens de Nazomerfair bij kinderboerderij Dondertman werden er ook demonstraties handwerken gegeven. Zoals breien. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 9