Ideale Oldtimer Club op Zundapps naar Uelsen Fr win Aiif nrrn*i<s Nieuwe kleding teams TTV Okia Holterberg Snelle rijders bij Toertocht en veldrit Lezing Bakker Start seizoen trimclub Nordic Walking Uitslagen Autocross Dinsdag 19 september 2006 HOLTEN - Wielerver eniging Holten houdt voor het negende jaar zowel een toertocht op de weg als een veldrit. Op zondag 24 septem ber kunnen tussen 9.00 uur en 10.30 uur de racefietsers op pad voor een tocht van 80 of 110 kilometer en de ATB'ers voor een tocht van 30 of 50 kilometer. De start is zoals ge bruikelijk bij sporthal 'tMossink, Keizersweg 22 in Holten. Hier is ook kleed- en douche gelegenheid. Voor de beide toertoch ten op de weg zijn er weer geheel nieuwe rou tes uitgestippeld. Dit jaar voert de route over mooie binnenwegen langs Markelo, Goor. Bornebroek en Enter naar Nijverdal. Onder weg wordt er ook een stop gehouden. De laat ste kilometers van beide afstanden zullen het meest zwaar zijn want de finale speelt zich af op de Holterberg. De Holterbergherfsttoer- tocht voldoet aan de twee sterrennorm van de Nederlandse Toer Fiets Unie. De herfstveldrit kent twee afstanden. De route heeft in vergelijking met vorige jaren, enkele kleine wijzigingen on dergaan. Ook bij deze veldtoertocht is er een rust gepland, hier wordt aan de deelnemers drin ken en een krentenbol verstrekt. Het parcours voert de fietsers vrijwel geheel door de bossen en over de flanken van de Holterberg. Veel bos paden zijn normaliter afgesloten voor terrein fietsers. HOLTEN - De kriti sche psychiater Bram Bakker geeft woensdag 27 september om 20.00 uur een lezing in de Boschkamp. Begin 2003 baarde Bram Bakker opzien met het boek Te gek om los te lopen, een kritisch boek over de psychiatrie en de organisatie daar van in Nederland. Het boek was een groot suc ces bij patiënten en me dia. Collega's waren echter not amused. Momenteel werkt hij in deeltijd op de opname afdeling van een GGZ- instelling. Zijn kleine praktijk als vrijgeves tigd psychiater in Am sterdam, heeft hij on langs gesloten, omdat de overmatige bureaucratie de arbeidsvreugde ern stig ondermijnde. Verder interviewt hij regelmatig .Nederlandse schrijvers en topsporters. Kaartjes zijn te koop in de bibliotheken in Rijs- sen en Holten en bij de VVV in Holten. Leden van de bibliotheek en van de Stichting Kunst en Cultuur betalen hier voor 5 euro, niet-leden 8 euro. HOLTEN - De winter- trimclub begint woens dag 4 oktober aan een nieuw seizoen. Er wordt zes maanden lang onder professionele leiding getraind in het gymlokaal aan de Lage- weg. Elke woensdag van 20.30 tot 22.00 uur. Er worden gevarieerde trimoefeningen gegeven voor zowel dames als heren, gevolgd door een partijtje volleybal. Belangstellenden kun nen contact opnemen met de secretaris van de wintertrimclub, Mans Klein Velderman, Rijs- senseweg 14, Holten, te lefoon 0548-36 35 08. BATB MEN - Nordic Walkinggroep Bath- men start zaterdag 23 september met nieuwe lessen voor beginnende nordic walkers. De cursus wordt onder andere gegeven door IN- WA-instructeur Ria Briet. Men kan zich bij haar opgeven: 0570- 542371. De cursus bestaat uit zes lessen van ongeveer vijf kwartier. Deze wordt ge geven op zaterdag om 9.45 uur. De kosten bedragen voor alle lessen samen 75 euro. HOLTEN - Wielervereni- toertocht op de weg als een lil T w M. VFlJlJ veldrit. vervangen in de hoop daar mee de tocht voort te kunnen zetten. Gelukkig scheen de zon ook voor hem. Rond etenstijd (alhoewel dit voor Club DIOC de hele dag is, wordt toch echt zes uur 's avonds bedoelt) kwamen de heren aan in sunny Uelsen. Alhier stonden Soerco en Ni co de groep op te wachten, en werd de jeugdherberg opge zocht. Bijna de gehele plaatselijke horeca zat niet te wachten op een bezoek van de elite uit Holten. Zij waren allemaal 'toevallig' op vakantie. Gelukkig was er een café die het zuurverdiende geld van de boyz graag in ontvangst wilde nemen. Na een gezellig begin van de avond werd ook de grootste attractie van Uelsen bezocht: discotheek Zak! Hier werd de avond gezellig afge sloten, mede dankzij de plaat selijke bodybuilders die de jongens vriendelijke doch dringend voorzagen van enke le tips tricks om het plezier naar Duitse disco-etiquette voort te zetten. Nadat de coureurs waren uit gezwaaid/ weggestuurd door de herbergeigenaresse werd het ontbijt genuttigd bij Res taurant Mayer. Hier werd het uiterste gevraagd van zowel de jongens als het keukenper- soneel, aangezien voor het luttele bedrag van 10 euro un limited gebruik kon worden gemaakt van de ontbijtservi ce. Met volle maag (en voor som migen met onaangebroken portemonnee) werd aan de te rugtocht begonnen. De gas hendels werden helemaal opengetrokken om voor het slechte weer. Holten binnen te rijden. HOLTEN - Herwi, een Hol- tens bedrijf dat gespeciali seerd is in kunststof- en me taalbewerking, schenkt touwtrekvereniging Okia nieuwe shirts. Het gaat om het damesteam en het jeugd- team in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Touwtrekshirts zijn speciaal verstevigd omdat ze anders snel slijten als het touw erlangs schuurt. De damescompetitie is ten einde en Okia eindigde op de vierde plaats. In Assen waren van 14 tot en met 17 septem ber de kampioenschappen, waaraan verschillende Okia- teams deelnamen. Daarna volgt de winterstop. De vereniging is op zoek naar nieuwe jeugdleden. Wie interesse heeft kan zich mel den bij Teun Stevens 0572- 321582. (Foto: Johan Bo- link) Deelnemers kunnen tussen 9.00 en 10.30 uur op de race fiets op pad voor een tocht van 80 of 110 kilometer en de ATB'ers voor een tocht van 30 of 50 kilometer. De start is zoals gebruikelijk bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg 22 te Holten. Voor de beide toertochten op de weg zijn geheel nieuwe routes uitgestippeld. De veldrit kent ook dit jaar weer twee afstanden. Het parcours voert de fiet sers vrijwel geheel door de bossen en over de flanken van de Holterberg. HOLTEN - De Erwin Auto cross werd afgelopen zon dag gehouden op het ter rein van Harry van Coever- den aan de Schuppertsweg. Hieronder de uitslagen. Er waren veel koprollen te zien tijdens de Erwin Autocross. (Foto: Johan Bolink) Heren: 1. Jeroen Dommer- holt; 2. Arjan Dreyerink; 3. Gerrit Reterink. Dames: 1Maaike Dommer- holt; 2. Annelies Menkhorst; 3. Joke Bruyns. Veteranen: 1. Albert Muller; 2. Reinder Schooien; 3. Arie Bruyns. Afvalrace; Jan Vincent. Clubkampioenen 2006. Heren: Jeroen Dommerholt; dames: Maaike Dommer holt; veteranen: Arie Bruyns. HOLTEN - De Erwin Auto cross is afgelopen zondag zeer goed verlopen. Het weer zat mee en er was een goede opkomst van deelne mers. Het was de laatste wedstrijd van het seizoen aan de Schuppertsweg. De volgende autocross zal vol gend jaar Tweede Paasdag worden gehouden. Er deden zo'n vijftig heren, acht dames en acht veteranen mee aan de cross. "Er werd snel gereden en ook waren er sensationele koprollen te zien", vertelt Marinus Nij- land van de MAC de Holter berg. "Doordat er veel was gesproeid van tevoren, werd het een minder stoffig geheel dan de voorgaande keer". Volgens hem werd er goed gestreden en zat de snelheid er behoorlijk in. "Bij de da mes deed Maaike Dommer holt het erg goed. Ze bleef goed rijden tot de laatste mi nuut". Als afsluiter werd de afval race gehouden. "Een groot spektakel om te zien", zegt Marinus. HOLTEN - Voor het vierde jaar vond onlangs de toer tocht van De Ideale Oldti mer Club (DIOC) plaats. DIOC is opgericht door de le den van Club DIS en zet zich in voor het behoud van de old timer. en dan met name de Zundapp. De leden zijn alle maal in het bezit van een Zundapp en aangevuld met een drietal gastrijders en be zemwagen werd een tocht ge maakt met als bestemming het illegale vuurwerk-mekka Uel sen in Duitsland. In Café 24 aan de Deventer- weg werd zaterdagochtend verzameld om de route be kend te maken. Vol enthou siasme zwaaide de voltallige directie van Soerco's Brood jesservice de club uit. Deze kon zich pas aan het eind van de dag bij de groep voegen aangezien er nog gewerkt moest worden. Na een tweetal tussenstops in Tubberge'n en Vasse werd het plan gewij zigd. Er werd een extra stop ingelast in Denekamp, waar een BH'er (Bekende Holte- naar) op vakantie was. Achter afhad deze plaats beter geme den kunnen worden. Aangezien Nico keeperkle- ding moest ophalen in de Uelsense Prada-winkel, kwam de club erachter dat in de Zundapp van Blauw ook een zorgenkindje schuilde. Terwijl de overgebleven leden genoten van een aantal glazen vitamine B, heeft Blauw zijn tandwiel en ketting moeten De Ideale Oldtimer Club die met hun 'racemonsters' een reisje naar Duitsland maakte.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 7