Volop winter jassen fextielhuiS Weekenddiensten KUNSTSTOF KOZIJNEN vanaf maat 56 i. (pelten - 'de Broeze' Enter-Tel. 3812 29 (fijHusqvama Diensten Huisartsen Diensten Tandartsen Diensten Apotheken Diensten Dierenartsen Kerk Diensten Week Agenda Dinsdag 18 september 2006 4 D Ook direct uit voorraad leverbaar. Honderden ramen, deuren, puien, rolluiken en isolatieglas. Fa. de Jonge, Steimtrade 14, Gmnau (Did). Tel. 0049-2562 97300 Fax. 0049-2562 81393 e-kunststof.com buitenhuis+drosti kwaliteit rservice+garantie Buitenhuis Drost, Wheeweg 26, Goor Tel. 0547 - 27 29 87, wmw.buitenhuisendrost.nl Dagelijks geopend, 's zaterdags tot 12:30 uur Weekend HOLTEN - Maatsch. Huis arts Holten, Keizersw. 32, tel. 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp tussen 17.00 en 8.00 uur. Centrale Huisartsenpost Salland, 0570-501777. Verloskundigenpraktijk Rijs- sen-Holten: Haarstraat 171; tel. 522399 (voor spoedgev. 06-15075095), Kraamzorg Twente: 074- 3677666 (24 uur per dag). St. Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Water molen 90, 7461 AZ Rijssen. 24 uur bereikbaar. Tel. 0546- 5463000. Psychologische praktijk drs. A.J. Nijland, Haarstraat 67, tel516126Telafspr. ma t/m do van 8.30-12.00 uur RIJSSEN/ WIERDEN - Voor spoedgevallen buiten kantooruren bellen naar de Centrale Huisartsenpost, Windmolen 12a in Almelo. Telefoonnummer 0900- 9004000 (10 eurocent per mi nuut). Spreekuur Mantelzorg - Iede re ma en do van 9.00 tot 11.00 uur zorgloket gemeen tewinkel, Elsenerstraat 20. Tel. 0548-854882. ENTER Za 23 september - B. Wijn terp, M. Samuelstr. 1, Enter. Tel. 381250 Zo 24 september - Dr. Was- sink, Het Reggedal 23, Enter. Tel. 0547-2894800 Spreekuur voor spoedgev. za om 10.00 en 18.00 uur, zo om 12.00 en 18.00 uur. RIJSSEN/ ENTER/ MAR- KELO/ HOLTEN K. van Aken, Holten. Tel. 0548 - 361787 WIERDEN - H.R. Schneider, Morgenster 8, Nijverdal. Tel. 0548 - 618787 Spreekuur voor spoedgev. 17.00 tot 17.30 uur. WIERDEN - Diergeneeskun dig Centrum Twente, Wierden. Kliniek Wierden, Eikenln 9 tel. 0546-575295. Spreekuur dage lijks vlgs afspraak. Diergenees kundig Centrum Twente, Alme lo. Kliniek Almelo, Draken- steyn 381 a, tel. 0546-872330, 24u/dag. DIERENBESCHERMING - Holten en Hellendoom Nood opvang en voor meldingen die renmishandeling ên/of ver waarlozing: Mevr. Evelien Westhoff, tel. 0548-517171 Kids voor Animals, Mevrouw Annemarie Pap tel. 0548- 521521. DIERENAMBULANCE: Stichting Hellendoom - Rijssen - Holten: 06-21456285 (24 uur per dag, 7 dagen p. week). RIJSSEN - Alle drie apothe ken zijn op werkd. geopend van 8.30 tot 17.30 uur. ENTER - Apotheek Enter, Bornerbroeksew. 2. Geopend van ma t/m. vr van 8.30 tot 17.30 uur. Za van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. Zon- en feestd. ge opend om 12.00 tot 12.30 urn en van 18.00 tot 18.30 uur. WIERDEN - Dienst voor beide apotheken door apo theek Wierden Centrum, Rijssensestraat 22, tel. 571833. Openingstijd zat van 9.30-11.30 uur.Buiten de hierboven genoemde ope ningstijden in de apotheken in Rijssen, Enter en Wierden kunnen recepten aangeboden worden bij de Dienstapo- theek in Almelo, geopend van 17.00 tot 8.30 uur en.zater-, zon- en feestdagen 24 uur per dag. De Dienstapotheek is te lefonisch bereikbaar op 0546-694343. HOLTEN Hervormde Kerk zo 09.30 uur ds. H. Gijsen, startdienst, 19.00 uur ds. S.M. Roozenboom. Geref. Kerk Kandelaar: zo 09.30 uur ds. D Westemeng, 19.00 uur ds. J.A. Dekker. Evangeliegemeente De Loof hut (Dorpsstraat, HMV-ge- bouw) Zondag: 10.00 uur, samen komst Harm Spijkerman. Prot. Gem. Okkenbroek zo 09.30 uur ds. J. Lugtigheid. Katholieke Kerk geen opgave ontvangen RIJSSEN De SOW-kerken Evang.gem. Nehemia - ge bouw muziekvereniging Wil- helmina aan de Morsweg: zo Hans van der Steen, avond maal. Evangelie gemeente Rijssen - gebouw Arcada/Monuta Lentf- ersweg 120: zo 10.00 uur Ieder heeft iets dienst/HA. Geref. gem. Noord - Noorder- kerk: zo 09.30 uur en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren, 14.30 uur leesdienst. Geref. gem. West - Kerkge bouw Veeneslagen: wo 19.30 uur ds. D. de Wit. Zo 09.30 uur en 18.30 uur leesdienst. Geref. gem. Zuid - Zuiderkerk: 09.30 uur en 18.30 uur ds. A. Schreuder, 14.30 uur lees dienst. Geref.kerk - Ontmoetings- kerk: zo 09.30 uur ds. J. de Jong, 19.00 uur ds. G.A. van der Berg. Hervormde Gemeente - Schildkerk: 09.30 uur en 18.30 uur J. Flikweert. - Westerkerk: 09.00 uur en 15.00 uur H. Markus. - Sion: 08.45 uur, 10.45 uur en 16.45 uur H.J. Lam. - Hoeksteen: 10.00 uur en 18.30 uur W. van Vreeswijk. - De Ark: 09.30 uur en 18.30 uur J. van het Goor. - Eisen: 10.00 uur G. Schaap. Ned. Hervormde gemeente (in v.h.) Rohoböth: Open Hof: 14.30 uur ds. J.C. den Ouden en Syrisch Orthodoxe kerk: 19.00 uur ds. J.C. den Ouden. Protestantse Gemeente Open Hof - Stationsdwarsweg 2: 09.00 uur ontbijt, 10.00 uur tus- senprogramma, 11.00 kerk dienst ds. Y.J. Hulstijn (start zondag), 19.00 uur ds. H. Was- sink. Rk-kerk H. Dionysius: za 19.00 uur Weldam, eucharistie. Parkstede: 19.00 uur Klem Zeggelink. Zo 09.30 uur Mul der, woord- en communievie ring. Syriseh-Orthodox Kerkge bouw R. Bosmastraat 35: za van 16.00 tot 17.00 uur, zo van 08.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur Ichtus Vrije Baptistengem. Rijssen - Kultuurhus in Notter: zo 10.00 uur B. Boer, 19.00 uur M. Vos (Startzondag). Vrijz. Geloofsgemeenschap Aan de Regge: -(Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via Radio 350 tijdens de religi euze uitzending van 09.30 tot 10.45 uur. Radio 350 is in Rijs sen te beluisteren via de FM - 106.4 Mhz, in Holten FM - 105.2 Mhz of via de kabelradio - 104.1 Mhz). Zo 10.00 uur ds. R. Visser. Dunatos Churchm Wlhelmi- nagebouw aan de Morsweg 8c te Rijssen. Jesaja en Annie Re- hajaan aanvang 14.00 uur, dienst 14.30 uur. WIERDEN Geref. kerk - Kerkgeb. Spoor straat: zo 09.30 uur ds. G.H. ter Haar (start winterwerk), 19.00 uur ds. G.H. ter Maat (Jeugd dienst). Herv. gemeente- Herv. Kapel, Dahliaslraat 4: zo 10.00 uur ds. W. Oosterhof (startzondag). Ned. Herv. Gemeente - Dorpskerk: 'van 09.00 tot 11.00 uur uitzending op Radio FM 107.2 Mhz via de ether, 104.1 Mhz op de kabelradio, en via de kabeltv via het infoka- naal van de Gemeente Wierden, alleen geluid'. Zo 09.30 uur ds. B.E. Weerd, 18.45 uur ds. J. van Beek. - Taborkerk: zo 09.30 uur ds. G.A. Schreuders, 15.00 uur ds. G. Herwig. - Hoge Hexel: zo 09.30 uur ds. J. van Beek, 19.00 uur ds. G.A. Schreuders. R.K. kerk St. Jan de Doper - Kerkgeb. Stationsstraat 22: za 18.30 uur eucharistieviering m.m.v. dameskoor. Zo 09.30 uur eucharistieviering, 11.00 uur eucharistieviering m.m.v. Spirit. ENTER Geref. gem. - Dorpsstraat 80: zo 09.30 uur ds. D. de Wit (Hei lig Avondmaal), 15.00 uur ds. D. de Wit. Geref. kerk Rijssenseweg 13:zo 09.30 uur ds. H.J.J. Witte Nijkerk, 19.00 uur ds. T.J. Ol- denhuis. Hervormde Gemeente - zo 09.30 uur ds. D. Rodenberg, 19.00 uur ds. A. Groeneveld. Rk-Kerk H. Antonius Abt - Kerkgeb. Dorpsstraat 55: za 19.00 uur eucharistie m.m.v. Themakoor. Zo 09.15 uur woord- en communie m.m.v. herenkoor, 11.00 uur woord- en communie m.m.v. volkszang. Voor wijzigingen en aanvullin gen: redactie WHK, ter attentie van mevr. C. Hagreis, postbus 692, 7500 AR Enschede, of e- mail: kerkenmedisch@whk. wege- ner.nl RIJSSEN Dinsdag 19 september - De postzegelvereniging 'n Postze- agl houdt 's avonds een bijeen komst in het speeltuingebouw aan de Teunis Lodderstraat. Het b'egint om 20.00 uur. Woensdag 20 september - Val- kenier Gerrit Zandvoort gee# een roofvogelshow op het g veld voor de kinderboerderij Eigen Erf in het Volkspark, begint om 14.00 uur. - Speeltuin De Hoge Esch aan de Teunis Lodderstraat houdl een knutselmiddag. Het begint om 13.45 uur. - Om 20.00 uur begint een bin goavond van de Gehandicapten Vereniging Rijssen in zaal Spekhorst aan de Grotestraat. De zaal is open om 19.00 uur. Donderdag 21 september-De Volksdansgroep van de NBvP Vrouwen van Nu komt tussen 13.30 en 15.00 uur bij elkaar it in de bovenzaal van het gym nastieklokaal op de hoek van de Welleweg en de Graaf Adolf- straat om onder leiding van Monique Landman 'dansen uil verschillende landen te oefe nen. - De Bonsaiwerkgroep Rijsset houdt een werkavond in ft Boerderieje. Aan deze bijeen komst, die om 19.15 uur begint, wordt meegewerkt door Jan Brouwer. Vrijdag 22 september - Inde theaterzaal van Het Parkge bouw begint om 20.00 uur hel muziektheater The Beatles revi val. Zaterdag 23 september - tortourclub 'n Tuf houdt de Tuf- rit, een toertocht voor motoral van 200 kilometer. Het vertrek is tussen 13.00 en 13.30 vanaf het clubhuis aan de Mors weg. - De RMC houdt een oriënta- tierit voor automobilisten. Dï start en het inschrijven zijn tus sen 18.00 en 18.30 uur bij café restaurant 't Witte Hoes aan di Markeloseweg. Dinsdag 26 september - ft UVV-Rijssen houdt van 14.00 16.30 uur in gebouw De Ro zengaard aan de Rozengaardf een soosmiddag voor ouderen. WIERDEN Woensdag 20 september - ft plaatselijke afdeling van d: NBvP houdt een informatie avond over Chinese rituele n het Ontmoetingscentrum aai de Spoorstraat. Op deze bijeen komst, die om 19.45 uur begint spreekt Drs.Sie.Dian Ho. Vrijdag 22 september - Va: 10.00 tot 21.00 uur houdt kwe kerij Green Valley een pompot nenshow in de kwekerij aan dt Piksenweg in Hoge Hexel. Zaterdag 23 september - Vat 10.00 tot 17.00 uur houdt kwe kerij Green Valley een pompoe nenshow in de kwekerij aan 1 Piksenweg in Hoge Hexel - Om 13.30 uur begint inM Van de Bergplein de Wie» loop, een hardloopwedstriji door het centrum. - In het zalencentrum Het anket wordt een dansavond met grote dansvloer gehouden. Het begin om 20.00 uur. ENTER Zaterdag 23 september - D' ouderraad van de Mariaschoo houdt een inzameldag oud-papier. Tussen 9.01 15.00 uur staan de papierco» tainer bij de school. Dinsdag 26 september NBvP afdeling Vrouwen val Nu gaat fietsen in de omgevMj van Enter. Er wordt een bezoel gebracht aan zorgboerderij ft Piet in Ypelo. Het vertrek is on 9.30 uur vanaf het Hervorm1 Dienstgebouw. Onderwerpen voor de nj'j' agenda sturen naar C.M. wenkamp-Claassen, Wulp L 7462 ZR, Rijssen, tel. W 514169, E-mail c.m.velu» kampfjjplanet.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 4