Gezellige drukte bij vrije markt Wis en waarachtig Rabobank IjnsdgS De daag'n bint nog warm en zommers, ma september löpp op zien ê-nne en de wi-nterprogramma's op de televi sie bint a wier begunn'n. De ofgelöóp'n wekke wörd'n wie a wier dóód e gooit met voetbal. Ie wêêt neet wai eers of les mött kiek'n. Hoolt'n met zes - nul op de nött'n, têêg'n Helios. Ie wordt der neet vrolijk van, ma de Keunefeest'n bint ma één keer in't jaor. Wat een machtig móói Hoolt'ns fees, of neet dan! De euldste soop van Hoollt'n heult öóns ok a wier gangs, "van óólde paad'n en niej asfalt". Het Schêêperspad haal'n disse wekke de kraante wier. Noe wilt ze neuis het Schêêperspad een teerpad anlegg'n, umdet ze dan better bie het bos könnt komm'n, um hooit te sneui'n. Det is toch neet te geleum'n! Teerpeere in'n Hoolterbarg um beume um te könn'n houw'n! En óönz'n wethoolder Willem ter Schure zeg, heinig mar an, zoo arg is het neet. Wie stuurt der wa nen ambtenaar op of en den kik wa hoe t-in meka zit. Det duurt ööns völ- ls te lange! Colijn hef ööns ok ooit is e zeg, van goat ma röstig slo- ap'n en det is ok hêêmaol verkêêrd uut e pakt. Nee Willem, der an met de lippe, wie hebt as Hoolter rech um zo rap meugelijk wat van oe te heur'n ok al steet der stroom op. Een kêêr an't stroomdraad griep'n is neet zo arg. Doar woi wakker van. Ofha-ndeln die zaak. want der bint nog wa aandere dinge woewet zóó gangswieze is een kêêr wier oaver wilt hemm'n. Het is de leste tied zo akelig stille rööndum het Looker- brook. Ik bin der dissen zommer vake oaver en langs e fietst en komme hoe langer hoe meer tut de slotsomme, vanalles mött misschien, ma dit mag neet. Het wordt tied dat ter leu bint, diet doar de mö-nd is oaver löss doot. Het leste woord kan der in ieder geval nog neet oaver e zeg weer, want öönze provinciaal'n heb ik der nog altied neet oaver e heurt. Ik goa, met piene in't harte, vuur vletgoarsmaat'n, ma dan êêrs wa al die leuigstaand diet ter is, good in kaarte breng'n. Ak zoo links en rechts um mie hen kieke, dê-nk ik vake, dat der mangs net zo völle leuig steet as det ter in gebruuk is. Wis en waarachtig! Ma ja, wie bin ik? De vêêrkaante viefkop Expositie Profoto, Boschkamp, dinsdag 5 september 2006 - don derdag 5 oktober 2006 NBvP Dijkerhoek, Bon te Paard, dinsdag 19 sep tember 2006 NBvP Holten: themadag AED. Vosman, woens dag 20 september 2006, 14:00 Nationale Vlindernacht, Natuurdi- orama, zaterdag 23 sep tember 2006 litwisselingsmotocross Zuurberg, zaterdag 23 september 2006, 9:30 Holterbergherfsttoer ATB- en wegrit, Sporthal 't Mossink, zondag 24 september 2006, 9:00 Clubmotocross en vete- ranenzijspan, Zuurberg, zondag 24 september 2006,9:30 Bejaardensoos, Kande laar, dinsdag 26 septem ber 2006, 14:30 Lezing Bram Bakker, Boschkamp, woensdag 27 september 2006, 20:00 Passage Holten: ds. Ort vertelt over schilderijen van Marc Chagall, Kan delaar, donderdag 28 september 2006, 20:00 NBvP Holten: Trans-Si- berian-Express, Vosman, donderdag 28 september 2006,20:00 NBvP Holten: workshop bezem opmaken, Vos man, maandag 2 oktober 2006,20:00 Veiling en boeken markt, Rondom gebouw Irene, zaterdag 7 oktober Voor koopjesjagers was het afgelopen zaterdag een lust voor het oog op Smidsbelt. (Fo to: Johan Bolink) HOLTEN - Een gezellige drukte was het afgelopen zaterdag op Smidsbelt en achter het gemeentehuis. De supportersvereniging van HMV hield namelijk de jaarlijkse Vrije Markt. De supportersvereniging had behoorlijk wat uitgestald op de kraampjes. Van computer spelletjes tot borden, vazen, speelgoed, potten en pannen. Jaarlijks wordt er namelijk opruiming gehouden om alle gekregen spulletjes ter ver koop aan te bieden. Natuurlijk is de HMV-winkel wekelijks geopend, maar daar kan lang niet alles een plekje krijgen. Op deze vrije markt houdt de vereniging uitverkoop, om zo extra geld binnen te krijgen voor de Holtense Muziekvereniging HMV Hier worden dan weer lesmateriaal, kleding en ins trumenten van gekocht. De vrije markt werd altijd tij dens de Keunefeesten gehou den, maar sinds enkele jaren is deze rommelmarkt een week verschoven. Er bleek door de grote tent op Kalf- stermansweide en de markt op Smidsbelt, wel erg weinig parkeerruimte over te blij-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 3