Keunefeesten brengen Holtenaren tot elkaar Holtens Nieuwsblad Aalpolseweg afgesloten Gemeentegrens wordt op drie plaatsen aangepast Toch geen Duitse tent Aandacht voor mode 55-jarig huwelijk Dinsdag 12 september 2006 - Nummer 37 Holtens Nieuwsblad 548 597350 Holtens.N 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat HOLTEN - Vanwege de Hellendoorn Rally is een aantal wegen in de omgeving zaterdag 16 september afgesloten. Daaronder de Aalpols- weg in Holten. De af sluiting duurt van 10.45 tot 19.00 uur. Wie om dringende reden tossen die tijdstippen toch over de Aalpolse weg moet kan vanaf vrijdag 15 september contact opnemen met net wedstrijdsecretari- Mt, telefoon 0548-65 60 HOLTEN - De grens van de bebouwde kom van Holten wordt, als het aan het college ligt, op drie lo caties gewijzigd: bij de La- renseweg, bij industrieter rein Vletgaarsmaten en ten oosten van de Dikkesteen- weg. De aanpassingen zijn nodig door de ontwikkeling van De Liesen, van Vletgaars maten fase 2 eri van het Zil verzandtracé. Op de Laren- seweg moet de snelheid, ter hoogte van de toekomstige woonwijk, naar 50 km per uur. Wat Vletgaarsmaten fase 2 betreft is het, zo stelt de gemeente, verkeerstech nisch logisch dat een be drijfsterrein binnen de be bouwde kom komt te lig gen. En bij de Dikkesteenweg schuift de bebouwde kom zo'n zeventig meter op, omdat het aan te leggen Zilverzandtracé binnen de bebouwde kom moet ko men liggen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling D 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - En ineens stond er dan toch geen Duitse feesttent op Kalf- stermansweide. Maar waren de gebroeders Reinders aanwezig om de oude vertrouwde Keunetent op te zetten. Deze werd door Rein ders eerst afgezegd we gens ziekte van de twee. Een van de broers lijdt aan kanker, terwijl de ander last heeft van een verbrijzeld been. Hierdoor konden ze bij de opbouw zelf niet aan wezig zijn. Vanwege de verantwoordelijkheid en verzekering wel noodza kelijk. De Keunefeestencom- missie zat met de han den in het haar, want waar haal je zo snel een andere tent vandaan met de goede breedte. In Duitsland bleek een ver huurder te zitten met een feesttent met de goede afmetingen. Of toch niet helemaal? Voorzitter Coen van Hoevelaak: "De tent bleek te laag, zodat we problemen zouden krij gen met het plaatsen van het podium en de ver lichting". Net voor tijd werd toch nog maar even met Reinders gebeld of de oude vertrouwde tent toch echt niet naar Hol ten zou kunnen komen. Het kwam voor de broers Reinders ineens goed uit, want ze waren de tent net ergens anders aan het afbreken. En ze waren zelf aanwezig tij dens de opbouw in Hol ten, zodat de Keunefees- ten toch in de overbe kende tent gevierd kon worden. Jannes zorgde op de zondagmiddag voor een prima afsluiting van de Keunefeesten. Een klein meisje uit het publiek mocht het optreden van de populaire artiest van dichtbij meemaken, (foto: Sander Scheperman) HOLTEN - "Gezelligheid", zegt Bort Koelewijn tijdens de opening van de Keune feesten. "Een biertje hoort daar ook bij, maar het is niet het bier dat de gezelligheid verhoogt. Maar het samen zijn en elkaar ontmoeten". En gezellig werd het, want vele Holtenaren kwamen naar de tent om met elkaar Keunefeesten te vieren. Bedrijven genoten afgelopen vrijdagmiddag met hun per soneel van salades, vis en een warm stukje vlees van een grote braadpan. Onder gezellige muziek van duo HBK. Bert en Erik Reij-link. lieten de bezoekers zich het eten goed smaken. Wie wilde, kon 's avonds me teen doorgaan. De Engelse band Fragment zorgde voor een feestsfeer in de tent door de gekste combinaties te ma ken. Van Kabouter Plop naar Queen en van ABBA naar Hoofd, schouders, knie en teen. Holtense Renske Deijk kwam aan het eind op het po dium om met de band een nummer te zingen, terwijl Edwin van Hoevelaak achter de drums zat. Veel meisjes hadden zich al in het begin van de avond een plekje vooraan veroverd, voor het optreden van Nick en Simon. De twee vrienden van Jan Smit hadden de ker mis in Volendam laten schie ten om in Holten te zingen. "Holten is bekend terrein voor ons", zei Nick, ondanks dat ze hier nog nooit een op treden hadden gedaan. "We hebben onze cd hier opgeno men". De zaterdagavond werd gevuld met muziek van Roofgarden en tussen de pauzes door met twee danse ressen. De artiesten werden bewaard tot zondagmiddag. Jannes en de Sjonnies maak ten de sfeer compleet. REGIO - Het is met de ze deze heerlijke nazo- merse temperaturen wellicht wat moeilijk voor te stellen, maar de herfst komt eraan. Dus is de tijd rijp om te ge nieten van de nieuwste mode, die inmiddels vo lop in de winkels in de regio aanwezig is. Vanaf pagina 17 tot en met 25 presenteren onze adver teerders hun nieuwe col lectie. Daarnaast is er aandacht voor de laatste trends en het laatste nieuws op modegebied. HOLTEN - Het echtpaar Aaftink-Rietman was vorige week woensdag precies 55-jaar ge trouwd. Het jubilerende paar werd een dag later thuis aan de H.J. Wans- inkstraat in Holten ver rast met een bezoekje van burgermeester Koe lewijn. Het echtpaar heeft twee kinderen, een zoon en een dochter, en twee kleinkinderen. Zij genieten nog een rede lijk goede gezondheid. De heer Aaftink was veehandelaar. Het echt paar woont nog steeds in hun boerderij. Zij tuinie ren veel en dat is hun lust en hun leven.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1