Co in Reijling snel naam maakt Holten Skeelerbaan uit Netwerkplan halen Holtens Nieuwsblad Schouwen kan nog dichtbij Jonge 'meedeiners' gezocht Meer dan een fundament Derbywinst voor Blauw Wit'66 ■SHB iW T Veekeuring in de winter Rijbewijs inleveren Afsluiting recreatiewerk Evensong Campanella HMV start lesseizoen Bijlage De Aftrap Dinsdag 29 augustus 2006 - Nummer 35 Holtens Nieuwsblad ESPELO - Het bestuur van de fokveedag Espe- lo besloot vorige week dinsdag om de jaarlijk se veekeuring in ver band met de schapen ziekte blauwtong af te lasten. "Een paar dagen voor de keuring van za terdag was er nog geen vervoersverbod voor vee aan de noordelijke kant van de Al, maar toch namen we zelf het initia tief om de keuring niet door te laten gaan", licht bestuurlid Henk Scheperboer toe. "We konden op dat moment nog maatregelen nemen en onze kosten nog overzien. De deelnemers zijn dinsdag telefonisch ingelicht. De meeste mensen hadden wel be grip voor ons besluit. Het is natuurlijk wel een grote teleurstelling voor ons, evenals voor de twintig deelnemers en de zestien jongens en meisjes van de Kalver- opfokclub. Totaal zou den er 113 koeien wor den geshowd." Het be stuur zoekt momenteel naar een alternatief en denkt aan een winter- keuring. "Die zal dan in november, december of januari worden gehou den", aldus Scheper- boer. HOLTEN - Een 52-jari- ge man uit Holten is vrijdagavond zijn rijbe wijs kwijtgeraakt, nadat hij met alcohol op tegen een andere auto was aangereden. De man botste op de Winkel bergweg op een andere auto, maar reed na het ongeval door. Hij kon even later, op aanwijzen van de eigenaar van de aangereden auto, elders in Holten worden aange houden. Ademanalyse wees bij hem 1.45 pro mille uit. HOLTEN - Na acht zeer goed bezochte weken Interkerkelijk recreatie- werk bij camping de Lindenberg wordt het seizoen zondag 3 sep tember afgesloten met een kerkdienst in de re creatietent. De dienst begint om 10.00 uur. De voorganger is mevrouw da. M. Bogaard. HOLTEN - Het college Rijssen-Holten vraagt de raad akkoord te gaan met het Netwerkplan zonder skeelerbaan. Vorige maand werd duidelijk dat een atletiekbaan en skee lerbaan op de Koerbelt niet haalbaar zijn. De ge meente liet daarop een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, waaruit blijkt dat dat het Netwerkplan Sport, verschillende sport clubs op sportpark 't Vlet- goor in Holten, ook uit te voeren is zonder de reali satie van een skeelerbaan in Rijssen-Holten. Het college wil de skeelerbaan nu bij het bestemmings plan 't Opbroek behande len. De voetbalclub VV Holten moet nog instem men met het plan. Ook moet de gemeente nog groen licht krijgen van de Provincie Overijssel. Wanneer de raad instemt, wil het college beginnen met de aanleg van een kunstgrashockeyveld en het verbeteren van de atle tiekbaan. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. BON Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Pa rker-J otter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0.95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Campanella zingt op 24 september 's avonds een zogenaamde 'evensong' in de dorps kerk in Holten. Het con cert van Campanella dat voor 13 oktober gepland stond gaat niet door en is verplaatst naar 7 maart 2007. Reijling Co ontstond nadat een buurvrouw van één van de leden op zoek was naar een bandje voor haar verjaar dag. (foto: PR) HOLTEN - Van Nederlands talige meezingers via rock van U2 en Toto naar André Hazes. Reijling Co, VIP en Duo HBK hebben het al lemaal in zich en laten dat tijdens de Keunefeesten ho ren en zien. De groep Reijling Co, be staande uit Erik en Bert Rei- jlink, Tonnie en Wim Geer- ling, ontstond nadat een buurvrouw op zoek was naar een bandje voor op haar ver jaardag in Het Bonte Paard. "Ze vroeg Tonnie om te ko men zingen", zegt Bert. Ton nie: "En ik wilde Bert erbij hebben voor op het key board". Bert haalde zijn broer erbij en Tonnie zijn broer Wim. De nieuwe band was zeer succesvol en werd 'ontdekt' door eigenaar Aaldrik Paal man van het Bonte Paard. Hij tipte de groep voor de Haffa- fa BBQ Party die zaterdag 19 augustus werd gehouden. Daar waren organisatoren van het Beusebergsfeest aan wezig, die de groep ook wel ziet zitten voor volgend jaar in de feesttent tijdens het vooijaarsfeest van het buurt schap. De groep VIP opent donder dagavond 7 september in de Keunetent met Nederlandsta lige meezingers. Bert Rei- jlink speelt hier ook in. "Het zal een van de laatste optre dens zijn van VIP", geeft hij aan. "Daarna stoppen we er mee en ga ik met bassist Danny Koning als duo ver der". Ook na het optreden van Topstars, volgt weer een set van VIP. Reijling Co sluit de de avond af met een André Hazes-act. Hiermee gooiden ze al hoge ogen tij dens hun eigen Hazes Night in Bar't Mossink. Lees verder op pagina 5 Het Holtens Nieuwsblad blikt deze week vooruit op het aanstaande voet balseizoen. Alle voetbal clubs uit het versprei- dingsgebeid geven hun visie op de nieuwe voet baljaargang. Wat zijn de verwachtingen; strijd om de (periode)titel of is niet degraderen het doel. En welke spelers zijn de gelederen komen ver sterken of zijn juist af gehaakt. Alle wetens waardigheden van onder andere Baluw Wit'66 en SV Holten op een rijtje. HOLTEN - De Holtense Muziek Vereniging be gint volgende week weer met haar lessen. Er wordt les gegeven in verschillende blaasins trumenten en op slag werk. De beginnersleef tijd is 8 jaar, maar al vanaf 6 jaar wordt er bij HMV blokfluitles gege ven. Vooral trombone en basleerlingen kan HMV goed gebruiken. Voor informatie en op gave opleidingscoördi nator van HMV, Eline Paalman, telefoon 0548- 36 15 40. factie: 0548 597370 Advertentie: 0548 - 597350 Holtens.NieuwsbladAMik.wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1