Grote verrassing voor personeel Diessenplas Spannende middag voor kinderen op Holterberg Holtens Nieuwsblad \1 Opgave borreluur Repetities kerkkoor Meedeinen Controle op Holterberg MTB-cross Fokveedag in Espelo Bridgen tijdens Keunefeesten Gezeiiig Haffafa BBQ Party Team zonder naam wint bon! .W9#smsr,nl Abonnementsprijs 46,40 Lo**« nummers 0 HOLTEN - De officiële opening van de Keune feesten wordt vrijdag 8 september tijdens het Bedrijvenborreluurtje gehouden. HOLTEN - De repeti ties van het Hervormd kerkkoor beginnen dinsdag 5 september om 20.00 uur in ge bouw Irene. Holtense bedrijven slui ten hier met het perso neel de week af en ma ken alvast een begin met de Keunefeesten. Wie graag zingt en nog geen lid is, mag ook langskomen om te kij ken en sfeer te proeven. Duo HBK zal tijdens het borreluurtje zorgen voor muziek en begint al om 16.30 uur te spelen. Als afsluiter staat Reijling en Co op het programma en zal de aanwezigen in een après ski-stemming brengen. De bezoekers worden getrakteerd op verschil lende salades en vlees, die op lange tafels in de tent staan opgesteld. Sommige bedrijven heb ben zelfs speciale T- shirts laten maken voor dit evenement. Anderen komen zo van het werk -in werkkleding naar het feestje. De sfeer is dan ook informeel. Bedrijven die voorgaan de jaren van de partij waren, hebben een uit nodiging ontvangen. Nieuwe ondernemers of bedrijven die niets heb ben gekregen, kunnen zich toch opgeven. Dit kan bij Jan Herman ten Velde, telefoon 06- 27500900. Wees er wel snel bij, want vol is vol. HOLTEN - De Keune feesten staan zaterdag middag 9 september weer in het teken van het Meedeinfestijji. Naast optredens van de Hoolter Korhanen, zal hei Vriendenclubjeskoor gaan optreden. Holtense clubjes hebben hiervoor enkele leden van hun club afgevaardigd. Z'j zijn al druk bezig met het oefenen om str- aks enkele nummers goed op het podium neer [e zetten. Vorig jaar was het een groot succes en dat zal dit jaar niet min der zijn. Verder zijn de zangeres sen Annet en Joke uitge- nodigd om te gaan zin gen. Ook zal het koor "MO uit Nieuw-Hee- jen langskomen. e entree is ook dit jaar Weer gratis. HOLTEN - Speciaal voor kinderen houdt het regio team Twente van het We reld Natuur Fonds in sa menwerking met Natuur- diorama Holterberg op woensdag 30 augustus een spannende middag. Professor Weetveel is met een haai onderweg naar Scheveningen en maakt een tussenstop op de Hol terberg. In zijn Sea Life Centre in Scheveningen kan je de onderwaterwereld van heel dichtbij beleven en nu dus ook een keer in Twente. Er is die middag voor kinderen van alles te zien te beleven en te doen. Bovendien maken de deel- nemertjes kans op een vrij- kaartje voor het Sea Life Centre. Het programma be gint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Start bij Natuurdiorama Holterberg, Holterbergweg 12 in Holten. Reserveren: 0548-361979 of muse- um@holterberg.nl. Dhr./mevr.: Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! I I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee i i Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad i Postbus 692, 7500 AR Enschede j t.a.v. Service-afdeling Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: n 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) n 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:. HOLTEN - Op de Hol terbergweg werd vrij dag 18 augustus tussen 19.00 uur en 21.00 uur met de lasergun een snelheidscontrole ge houden. Een auto reed hier 99 ki lometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur is toegestaan. Verder wer den vier anderen be keurd die 60 kilometer per uur of harder reden. HOLTEN - De Goos- sens-Merida Moun tainbike Trophy wordt zondag 3 september op de Zuurberg gehou den. Inschrijven voor de wedstrijd kan op de website www.bea.nu/mtb Ook is het mogelijk om 's ochtends op de dag zelf zich nog aan te mel den. De tijden hiervoor zijn ook te vinden op de website. Er is een funklasse, mas- terklasse, veteranenklas- se, damesklasse, nieu welingenklasse, ama teurs, juniorenklasse en eliteklasse. In een landelijk onderzoek eindigde Diessenplas als zevende. Het personeel werd daarom verrast met een speciale lunch (Foto: Harry Broeze) HOLTEN - Gistermiddag werden de aanwezige me dewerkers van de keuken van Zorg- en Wooncentrum De Diessenplas getrakteerd op een royale lunch. Een grote verrassing voor het personeel dat tevens nog met een presentje in het zon netje werd gezet. Dit alles had te maken met de uitmuntende beoordeling die De Diessenplas scoorde in een landelijk onderzoek door Cliënt en Kwaliteit naar verstrekte maaitijden in ver- pleeg- en verzorgingstehui zen. Van de duizend ver pleeg- en verzorgingstehui zen die aan het onderzoek meededen, eindigde het Hol tense tehuis op de zevende plaats. Dagelijks worden in De Diessenplas rond de 180 warme maaltijden klaarge maakt. "De beoordeling is overigens gelijk aan die van plaats vijf en zes. We zijn su- pertrots", zegt Bea Kies kamp, locatiemanager van De Diessenplas. "Vandaar ook deze geste naar onze me dewerkers." Cliënt Kwaliteit voert jaarlijks in ruim driehonderd verpleeghuizen en verzor gingshuizen onderzoek uit naar de kwaliteit van de zorg. Het onderzoek bestaat uit een beproefde combinatie van kwantitatief en kwalita tief onderzoek. Het kwantita tieve onderzoek brengt in beeld welke aspecten van de zorg verbetering behoeven. Een kwalitatieve raadpleging geeft vervolgens zicht op de concrete mogelijkheden om deze te realiseren. Het kwan titatieve onderzoek bestaat uit interviews met cliënten; het kwalitatief verdiepend onderzoek vindt plaats met groepsgesprekken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1