'ETS! T0TAALBED Weekenddiensten www,tweewielerreus.nl Leemspoor Fietsclub Dronken TELEFOON0547 - 27 10 08j ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Diensten Huisartsen Diensten Tandartsen Diensten Apotheken Diensten Dierenartsen Kerk Diensten Week Agenda Dinsdag 15 augustus 2006 4 RIJSSEN - De treintjes van de stich ting Het Rijssens Leemspoor rijden zaterdag 19 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur door de bossen ten zuiden van Rijssen. Opstappen kan bij de parkeerplaats bij het sportveldencomplex De Koerbelt. De spoorkaartjes kosten drie euro. RUSSEN - Fietsclub Op de Pedalen van de NBvP Vrouwen van Nu houdt woens dag 16 augustus haar wekelijkse fiets- avond. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Rozengaarde. RIJSSEN - Na het negeren van een stopteken en een korte achtervolging werd op donderdag 10 augustus omst reeks 21.50 uur een 20-jarige Rijsse- naar op de Esstraat in Rijssen aange houden. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en blies aan het politiebureau 0.87 promille. Aangezien de 20-jarige een be ginnend bestuurders is, werd zijn rijbe wijs ingevorderd. Een proces-verbaal zal worden opgemaakt. Laat vrijblijvend uw hypotheek of verzekering doornemen. Erwin von Pickartz Kerkstraat 6 Postbus 12 7450 AA Holten T (0548) 621680 F (0548) 522187 www.finenzoholten.nl Finenzo is een landelijke keten van advieskantoren Weekend HOLTEN - Maatsch. Huisarts Holten, Keizersw. 32, tel. 363553. Spreekuur volgens af spraak. Voor spoedeisende hulp tussen 17.00 en 8.00 uur. Centra le Huisartsenpost Salland, 0570- 501777. Verloskundigenpraktijk Rijssen- Holten: Haarstraat 171; tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095), Kraamzorg Twente: 074- 3677666 (24 uur per dag). St. Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Watermolen 90, 7461 AZ Rijssen. 24 uur bereik baar. Tel. 0546-5463000. Psychologische praktijk drs. A.J. Nijland, Haarstraat 67, tel. 516126. Tel. afspr. ma t/m do van 8.30-12.00 uur RIJSSEN/WIERDEN - Voor spoedgevallen buiten kantooru ren bellen naar de Centrale Huisartsenpost, Windmolen 12a in Almelo. Telefoonnummer 0900-9004000 (10 eurocent per minuut). ENTER - Prak. A.H. Oortgiesen en J.J. van Schoot, Voormors 127, Enter. Tel. 381396. Spreekuur voor spoedgev. za om 10.00 en 18.00 uur, zo om 12.00 en 18.00 uur. RIJSSEN/ ENTER/ MARKE- LO/HOLTEN - J. Webbink, Rijssen. Tel. 0548 - 514140 WIERDEN - J.P. v. Ree, Burg. Warnaarstraat 1, Wierden. Tel. 0546- 571634 Spreekuur voor spoedgev. 17.00 tot 17.30 uur. Deventer locatie Holten, Laren- seweg 54. Tel. 0548 - 362835 of 0570 - 653000 consult op af spraak. - Dierenartsencombinatie Hol ten: Dorpsstraat 24c. tel. 0548- 362004 (24 uur bereikb.) Spreekuur: ma t/m vr 8.00-9.00 uur en 12.30-13.00 uur en op za terdag van 8.00 tot 9.00 uur. Ver der volg. afspr. De praktijk is ge opend van ma t/m vr van 8.00- 13.00 uur. ENTER - Diergeneeskundig Centrum Twente, Wierden. Kli niek Enter. Reggestr. 55, tel. 0547-381989. Behandeling vol gens afspraak. - Dierenkliniek Enterbrook, Le- ontine ter Harmsel-Zanderink, Wolvesweg 2-4. Paarden en ge zelschapsdieren. Consult op af spraak. Tel. 0547-383309, bij spoed 06-510960150 WIERDEN - Diergeneeskundig Centrum Twente, Wierden. Kli niek Wierden, Eikenln 9 tel. 0546-575295. Spreekuur dage lijks vlgs afspraak. Diergenees kundig Centrum Twente, Alme lo. Kliniek Almelo, Drakensteyn 381 a, tel. 0546-872330, 24u/dag. RIJSSEN - Allé drie apotheken zijn op werkd. geopend van 8.30 tot 17.30 uur. ENTER - Apotheek Enter, Bor- nerbroeksew. 2. Geopend van ma t/m. vr van 8.30 tot 17.30 uur. Za van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. Zon en feestd. geopend om 12.00 tot 12.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. WIERDEN - Dienst voor beide apotheken door apotheek Wier den Centrum, Rijssensestraat 22, tel. 571833. Openingstijd zat van 9.30-11.30 uur. Buiten de hierboven genoemde openingstijden in de apotheken in Rijssen, Enter en Wierden kunnen recepten aangeboden worden bij de Dienstapotheek in Almelo, geopend van 17.00 tot 8.30 uur en zater-, zon- en feest dagen 24 uur per dag. De Dien stapotheek is telefonisch bereik baar op 0546-694343. RIJSSEN - Dierenartsenprakt. Riessen, Boomkamp 27, tel. 521222. ('s nachts en weekend autom. doorgeschakeld naar dienstd. dierenarts.). Dagelijks en avond op afspraak (eerst bel len dus). Vrij spreekuur 13.30 tot 14.00 uur. Diergeneesk. apo theek geopend van 9.00 -17.00 uur en ma, di, en do van 19.00 tot 20.00 uur. HOLTEN - Dierenkliniek HOLTEN Hervormde Kerk Dorpskerk: 09.30 uur ds. A.J. Leerink, 19.00 uur H. Gijsen, SOW-dienst. Dijkerhoek: 09.00 uur ds. H. Gijsen. Geref. Kerk Kandelaar 09.30 uur ds. F. van der Weij. Dorpskerk SOW 19.00 uur ds. H.Gijsen. Evangeliegemeente De Loof hut (Dorpsstraat, HMV-ge- bouvv) Zondag: 10.00 uur, samenkomst Fred Noordstar. Prot. Gem. Okkenbroek Zo 09.30 uur ds. J.C.A. Kuithof- Looije, Heilig Avondmaal zit tend. Recreatietent Borkeld Zo 10.00 uur mw. S. van Brug gen. Katholieke Kerk Nieuw Heeten za 17.30 uur pas tor Wolters, eucharistieviering m.m.v. dameskoor. Zo 09.00 uur Werkgroep Lirturgie, commu nieviering m.m.v. herenkoor. Heeten za 19.00 uur pastor Wol ters, eucharistieviering. Holten zo 09.30 uur pastor Wolters, eu charistieviering. RIJSSEN De SOW-kerken Evang.gem. Nehemia - gebouw muziekvereniging Wilhelmina aan de Morsweg: zo 10.00 uur Henk Schouten. Evangelie gemeente Rijssen - gebouw Arcada/Monuta Lentf- ersweg 120: zo 10.00 uur Dick van de Woerd. Geref. gem. Noord - Noorder- kerk: zo 09.30 uur en 18.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds. A. Schreuder. Geref. gem. West - Kerkgebouw Veeneslagen: geen opgave ont vangen Geref. gem. Zuid - Zuiderkerk: zo 09.30 uur en 18.30 uur ds. A. Schreuder, 14.30 uur leesdienst. Geref.kerk - Ontmoetingskerk: zo 09.30 uur ds. G.A. v.d. Berg, 19.00 uur ds. J.P. v.d. Hout. Hervormde Gemeente - Schildkerk: 09.30 uur J.W Goossen, 18.30 uur H.J. Lam. - Westerkerk: 09.00 uur H. Mar kus, 15.00 uur H.J. Lam. - Sion: 09.00 uur en 10.45 uur J. van het Goor, 16.45 uur H. Mar kus. - Hoeksteen: 10.00 uur dhr. R. Bartels, 18.30 uur H. Markus. - De Ark: 09.30 uur H.J. Lam, 18.30 uur drs. J. Eertink. - Eisen: 10.00 uur J. Bogerd. Ned. Hervormde gemeente (in v.h.) Rohobêth: Open Hof: 14.30 uur ds. J.C. den Ouden en Syrisch Orthodoxe kerk: 19.00 uur ds. J.C. den Ouden. Protestantse Gemeente Open Hof - Stationsdwarsweg 2: zo 10.00 uur ds. Y.J. Hulstijn. Rk-kerk H. Dionysius: Kerk za 19.00 uur Ogink, woord- en communiedienst. Zo 09.30 uur Weldam, eucharistie. Parkstede za 19.00 uur Klein Zeggelink. Syrisch-Orthodox Kerkgebouw R. Bosmastraat 35: za van 16.00 tot 17.00 uur, zo van 08.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur Ichtus Vrije Baptistengem. Rijssen - Kultuurhus in Notter: zo 10.00 uur A. Meijer. Vrijz. Geloofsgemeenschap Aan de Regge: - geen dienst. WIERDEN Geref. kerk - Kerkgeb. Spoor straat: zo 09.30 uur ds. J.A.J. El sie, 19.00 uur drs. J. Schipper. Herv. gemeente- Herv. Kapel, Dahliastraat 4: 09.30 uur ds. W. Oosterhof. Ned. Herv. Gemeente - Dorpskerk: 09.30 uur ds. G. Schaap, 18.45 uur ds. A. Bloe mendal. - Taborkerk: 09.30 uur ds. J. van Beek, 15.00 uur ds. G.A. Schreuders. - Hoge Hexel: 09.30 uur ds. G.A. SChreuders, 19.00 uur ds. J. van Beek. R.K. kerk St. Jan de Doper - Kerkgeb. Stationsstraat 22: za 18.30 uur eucharistieviering m.m.v. dameskoor. Zo 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. heren koor. Evang. Comm. Wierden Witte Tent op het Overheem Park 't Mölke te Rijssen: zo 11.00 uur da, L. Gort. ENTER Geref. gem. - Dorpsstraat 80: di 19.30 uur Student A.J. de Waard. Zo 09.30 uur en 16.00 uur Stu dent A.J. de Waard. Di 19.30 uur ds. E. Hakvoort. Geref. kerk Rijssenseweg 13: zo 09.30 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng. Hervormde Gemeente - 'van 09.00 tot 11.00 uur uitzending op Radio FM 107.2 Mhz via de ether, 104.1 Mhz op de kabelra dio, en via de kabeltv via het in- fokanaal van de Gemeente Wier den, alleen geluid', zo 09.30 uur drs. K. Hazeleger, 19.00 uur ds. G. Vieth. Rk-Kerk H. Antonius Abt - Kerkgeb. Dorpsstraat 55: za 19.00 uur woord- en communie m.m.v. volkszang. Zo 10.00 uur eucharistie m.m.v. volkszang. Voor wijzigingen en aanvullin gen: redactie WHK, ter attentie van mevr. C. Hagreispostbus 692, 7500 AR Enschede, of e- mail: kerkenmedisch@whk. We gener, nl RIJSSEN De Enterse Zomp maakt op dinsdag, woensdag, vrijdag en maandag tussen 11.00 en 16.00 uur vrije vaarten vanaf het in- steekhaventje bij de Pelmolen. Voor meer informatie bellen naar het WV-kantoor, tel. 0548 - 520011. Woensdag 16 augustus - Vanaf 14.00 uur geeft valkenier Gerrit Zandvoort een roofvogelshow op het grasveld voor de kinder boerderij Eigen Erf in het Volk spark. - De fietsclub Op de Pedalen van de NBvP Vrouwen van Nu gaat vanavond weer fietsen. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Rozengaar de. - Om 20.00 uur begint de twee wekelijkse bingoavond van de Gehandicapten Vereniging Rijs sen in zaal Spekhorst aan de Grotestraat. De zaal is open om 19.00 uur. Donderdag 17 augustus - Van 8.00 tot 13.00 uur wordt van de Veemarkt tot de Kerkstraat en op de Giezen een grote vakantiel- ommerdmarkt gehouden met standplaatsen voor particulieren en handelaren. Kinderen tot en met vijftien jaar betalen geen marktgeld. Zaterdag 19 augustus - Het Rijssens leemspoor houdt een rijdag. Van 13.00 tot 17.00 uur vertrekt elk hele uur een treintje vanaf de opstapplaats bij het sportveldencomplex De Koer belt. - Organist Klaas Jan Mulder speelt 's avonds op het Flentrop- orgel in de Schildkerk. Dit con cert begint om 19.00 uur. Zondag 20 augustus - De Evangelisatie commissie Wier den houdt een kerkdienst in de Witte Tent op Camping 't Mölke. Voorganger bij deze dienst die om 11.00 begint is Da L. Gort uit Nijverdal. WIERDEN Woensdag 16 augustus - De stichting Accolade houdt in Zümpke aan de Reggestraat een avond over de heide en Vennen. Deze dialezing wordt verzorgd door de heer H. Ligtereink uit Rijssen. Donderdag 17 augustus - Re vuegezelschap „Wierd'n geet vedan,, geeft een voorstelling in de tent op het Agrifairterrein. Het begint om 20.00 uur. Vrijdag 18 augustus - Agri Fair met oogstdemonstraties, fokvee- dag, oude ambachten, vogel schieten en valkemershow op het terrein aan de Stegeboers- weg. Het begint om 10.00 uur. De toegang is gratis. - Harmonicadag op het Agri Fairterrein. - Om 20.30 uur begint in de tent op het Agri Fairterrein een feest avond met onder andere een wedstrijd kloep'n en de prijsuit reiking van de fokveedag. Zaterdag 19 augustus - Agri Fair met trekkersiep, autohun- ting, loonwerkerspellen en show van antieke tractoren en brom fietsen. Het begint om 10.00 uur. - Revuegezelschap Wierd'n geet vedan geeft een voorstelling in de tent op het Agrifairterrein. Het begint om 20.00 uur. ENTER Woensdag 16 augustus - Van 13.30 tot 16.30 uur worden voor het klompenmuseum 't Schöpke op de Hogebrink demonstraties klompen maken gegeven. Donderdag 17 augustus - Van 13.30 tot 16.30 uur worden voor het klompenmuseum 't Schöpke op de Hogebrink demonstraties klompen maken gegeven. - In het kader van sportactivitei ten voor 55+ van de gemeente Wierden wordt vanavond een tennisavond gehouden op het tennispark van TC Enter aan e Baanakkersweg. Het begint om 20.00 uur. Onderwerpen voor de week agenda sturen naar C.M. Velu- wenkamp-Claassen, Wulp 2». 7462 ZR, Rijssen, tel./j'ax 054t 514169, E-mail c.m.veluwen- kamp@12move.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 4