Koe Rina derde keer kampioen in Enter m Holtens Nieuwsblad Rangers op Holterberg Fuchsia's Jonge boefjes Concert op orgel Vleermuizen Laatste week interkerkelijk Recreatiewerk van start Dinsdag 15 augustus 2006 - Nummer 33 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Speciaal voor kinderen houdt het regioteam Twente van het Wereld Natuur Fonds in samenwer king met Natuurdiora- ma Holterberg op woensdag 30 augustus een spannende mid- Professor Weetveel is met een haai onderweg naar Scheveningen en maakt een tussenstop op de Holterberg. In zijn Sea Life Centre in Sche veningen kan je de on derwaterwereld van heel dichtbij beleven en nu dus ook een keer in Twente. Er is die middag voor kinderen van alles te zien te beleven en te doen. Bovendien maken de deelnemertjes kans op een vrijkaartje voor het Sea Life Centre. Ondertussen kunnen de ouders wandelen of fiet sen in het Nationaal Park, een bezoek bren gen aan Natuurdiorama Holterberg of een terras je pakken op de Holter berg. Ouders die als begelei der mee willen doen zijn ook van harte welkom. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Start bij Natuurdiorama Holterberg, Hoiterberg- weg 12 in Holten. De kosten zijn voor WNF-rangers 3 euro en voor niet-rangers 4 euro. Voor deze spannende en leuke middag van tevo ren graag reserveren door te bellen naar: 0548-361979 of een e- mail te sturen naar: mu- seum@holterberg.nl. MARKELO - De Maarkelse Bellenkr- eenk is in 1986 opge richt door en voor lief hebbers van fuchsia's en alle andere kuip- planten. Deze vereni ging houdt 17, 18, 19 en 20 augustus van 10.00 tot 18.00 uur open dagen. Een speciale openstel ling met sfeervolle ver lichting heeft plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: De Kösterskoele, ingang aan de Potdijk, tegen over Hessenheem (ANWB-bord). Het par keren is gratis. De en tree bedraagt 2,50 euro. l'IF.MOMIM r -« s 't r Gerrit Markvoort is maar wat trots met koe Rina. Zij werd kampioen tijdens de vleesveekeuring in Enter. (Foto: Har ry Broeze) HOLTEN - Koe Rina van Gerrit Markvoort (de Bon- ke) is tijdens de pony- en paardenmarkt in Enter kampioen geworden bij de dieren ouder dan drie jaar. En daarnaast ook nog eens algeheel kampioen. Rina is van het Italiaanse ras Pie- montesen. Trots laat hij de beker en de stalplaat zien in zijn volle tro feevitrine. De stalplaten zijn sinds dit jaar in Enter en kun nen aan de staldeur van de koe worden bevestigd. Gerrit: "Ik doe al vanaf het ontstaan van de regionale vleesveekeu ring in Enter mee. Rina is daar voor het derde jaar ach tereen kampioen geworden". Gerrit deed met acht koeien mee in Enter. Volgens hem was de jury er snel uit, toen Rina naar voren werd ge bracht door Henk Aanstoot. "Ze hadden dit jaar voor het eerst een Italiaanse jury en die was meteen weg van de koe. Ze werd direct apart ge zet". Een koe met veel karak ter, maar goed in de ring te brengen. En dat is volgens Gerrit zeer belangrijk. "Ik heb nog een koe, die ik zelf eigenlijk nog mooier vind. Maar die is te wild om voor de jury te showen en dan heeft het voor mij geen zin haar mee te nemen". Dat is namelijk een van de punten waar de jury op let. Verder zijn bespiering en raskenmer ken zoals de fijnheid van de huid erg belangrijk.Mooi ge poetst en geschoren worden ze voorgeleid en krijgen de dieren een inspectie. Niets ontgaat de deskundige jury. Rina is geboren op 5 mei 2002. "Ik heb haar zelf ge fokt". vertelt Gerrit. "Als va der heeft ze Billy. Voor de kenners geen onbekende stier". Gerrit zoekt daar een goede moederkoe bij en kijkt daarbij naar de bespiering van het dier en of er geen keizers nee nodig zal zijn. Het resultaat mag er zijn, want weer werd Rina be kroond. En de Bonke is er maar wat trots op. HOLTEN - Bij de poli tie kwam zaterdag 12 augustus een melding over een winkeldiefstal in een supermarkt aan de smidsbelt. Een 10-jarige jongen had samen met zijn 13- en 14-jarige vriendjes goederen gestolen. De 13- en 14-jarige jon gens gaan naar Bureau. Halt. De 10-jarige krijgt een straf via het STOP- project, ook van Buro Halt. HOLTEN - In de gere formeerde kerk de Kandelaar wordt vrij dag 1 september om 20.00 uur een orgel concert gegeven door J.W. Docter. Dit con cert is het laatste van dit seizoen. Gorenaar Jan Willem Docter kreeg zijn eerste orgellessen van Jan Warmink. Hij studeerde later aan de conservato ria in Enschede en Leeuwarden. Na vele muzikale omzwervingen is hij tegenwoordig do cent in het VMBO, diri gent van drie koren en componist en musicus. De toegang is gratis. IVN Diepenheim houdt donderdag 24 augustus een vleermuizenwande- ling in het Sterrebos. Aanvang 20.00 uur in boerderij Boink, Raad huisstraat 26, Diepen heim. Meedoen is gratis voor leden, niet-leden betalen 2 euro. HOLTEN - De laatste week van het Interkerke lijk Recreatiewerk komt eraan: dit keer is het the ma In the spotlights. Het team bestaat uit Mar jan Jansen, Leontien Paal man, Stijn de Vrijer, Mar leen Offringa en Frank Gruijters. Zij gaan er een knallende laatste week van maken, met activiteiten als een playbackshow, een barbe cue, een gemaskerd bal en nog veel meer. Er is elke ochtend kinder ochtend, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Er is van maan dag tot donderdag elke avond van 18.45 tot 19.00 uur een kleuterkwartiertje. Voor de barbecue en de mi- niplaybackshow is het be langrijk dat men zich op tijd opgeeft, zodat het team weet op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. Dhr./mevr.: Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt a£m een ander door, u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. Postcode: Woonplaats: Telefoon: Gebtuik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft' tav' Serv'ce-afdeling Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: D 48,05 per jaar betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Bankrekening: Handtekening: 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1