Triatlon groeit uit tot zeer groot Holtens feest Holtens Nieuwsblad Huur niet betaald Wedstrijd touwtrekken Orgelconcert Overlast geluid Ruzie met buurt Run-Bike-Run en Zwem-Loop Eerst vaccineren dan vakantie Rob Steegink: 'Geweldig' Regenboog wint schoolzwemmen Dinsdag 18 juli 2006 - Nummer 29 Holtens Nieuwsblad 'mm*- vu, HOLTEN - Een 26-ja- rige man zonder vaste woon of verblijfplaats werd donderdag 13 juli omstreeks 20.00 uur aangehouden in een hotel te Rijssen. Hij wordt ervan ver dacht een zomerhuisje te hebben gehuurd in Hol ten zonder de huur voor enkele maanden te beta len. Tevens had hij de halve inboedel van de eigenaar uit het zomer huisje meegenomen. Verder had hij het zo merhuisje laten stoffe ren door een bedrijf uit Wierden zonder de reke ning te betalen. Aange zien hij nu in het hotel te Rijssen verbleef en het adres opgaf van het zo merhuisje waar hij niet meer woonde, werd hij aangehouden als ver dacht van flessentrekke rij. HOLTEN - Touwtrek vereniging Okia houdt woensdag 26 juli een gewicht touwtrektoer- nooi op Kalfstermans- weide. Het begint om 19.30 uur. Een team bestaat uit vier personen en een coach. Het is de bedoeling dat een gewicht ongeveer twee meter omhoog wordt getrokken. Wan neer dit lukt, mag het team deelnemen aan de volgende, zwaardere ronde. Na enkele rondes zullen teams gaan uit vallen zodat er uiteinde lijk een sterkste team overblijft. Er is geen gewichtsli miet en geen speciale sportkleding nodig. Inschrijven kan in de volgende klassen: jeugd tot en met 18 jaar: da mes; recreanten; heren plaatselijk (hier wordt gestreden om de PAP- bokaal). Inschrijfgeld is 12 euro, inschrijven bij Andre Wansink (06-11000743) of Bert Kolkman (06- 15151671). HOLTEN - De Holten- se organist Jaap Ben schop speelt zaterdag J9 juli van 13.30 tot 15.30 uur in de Grote of Lebuïnus Kerk aan oe Brink in Deventer. De toegang is gratis. Een bloemetje wordt uitgereikt om mee te nemen over de finish. Veel familieleden juichten de deelnemers langs de kant toe. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - De 22ste editie van de International Triathlon Holten zorgde afgelopen zaterdag 15 juli voor veel mensen op de been. Niet alleen deelne mers maar vooral ook vrijwilligers en kijkers. Het triatlonweekend, dat twee dagen duurde, was dan ook een groot succes. Ondanks de frisse wind, vult Smidsbelt zich vrijdag avond 14 juli snel met men sen. Na afloop van de Zwemloop en Run-Bike- Run voor de jeugd, is het dan ook feest in het cen trum. Op het podium staat Medicamento het publiek warm te draaien. Met hun Braziliaanse drumklanken. Niet wetende dat de dag er na bij de dames een Brazil- aanse zou gaan winnen. De dansgroep van Hester Paalman kwam daarna het podium op en verraste het publiek met mooi uitziende dansen. Enkele danseressen waren als engelen verkleed en stonden te swingen op ta fels midden in de mensen massa. Dinand Veneman kondigde al snel daarna de hoofdact van de vrijdagavond aan: Jannes. Ga maar weg, roept hij en zingt over Adios. Maar het publiek blijft en zingt uit volle borst mee. Het was de voorbode voor de dag erna. De wedstrijd dag van de Internationale triatlon. Vrijwilligers zetten 's och- tendsvroeg in snel tempo de dranghekken neer. Bepaalde plekken worden opengehou den en gemarkeerd met bordjes met de tekst Over steekplaats. Op de Kerkstraat wordt druk gebouwd aan een speelstraat voor kinderen. Met een draaimolen, spring kussen en andere sportieve activiteiten. Verder een sportmarkt, die natuurlijk ook niet mag ont breken bij een evenement zoals de triatlon. Boven het dorp cirkelt een helikopter rond om live- beelden uit te kunnen zen den via Internet en een groot scherm op het podi um. Ook staan her en der camera's opgesteld. Het blijkt later een prachti ge uitvinding te zijn, want bezoekers blijven zitten kij ken op Smidsbelt naar de wedstrijd van de elite. Nor maal gingen kijkers naar huis, omdat er van de wed strijd verder weinig te vol gen was. Kijkers zoeken nu een plek je op de tribune of ergens langs het parcours. Het wordt steeds warmer. De waterkraam van Vitens doet dan ook goede zaken. Deelnemers kunnen zich verfrissen door onder een douche door te lopen op het loopcircuit. Vooral het Holtens kam pioenschap trekt veel men sen naar het centrum om fa milieleden die meedoen, aan te moedigen. (Lees verder op pagina 5.) HOLTEN - Er vond in de nacht van zaterdag op zondag 9 juli dusda nige muziekoveriast plaats in Holten dat een groot gedeelte van de bevolking hier niet van kon slapen. De muziek was afkom stig uit een feesttent aan de Oude Deventerweg in Holten. Op last van de politie werd de muziek omstreeks 4.00 uur stop gezet. De veroorzaker werd in de loop van de week door de politie ge hoord en kreeg een schikkingsvoorstel van 225 euro aangeboden van justitie. HOLTEN - Aan de Pannenweg in Holten vond donderdag 13 juli omstreeks 21.00 uur een conflict plaats tus sen buurtbewoners. Toen de politie ter plaat se kwam, wilde een 60- jarige Holtenaar de poli tie te lijf gaan met een stok. Met gebruik van pepperspray werd de Holtenaar aangehouden en in de politieauto ge plaatst. Zijn 59-jarige broer, die de aanhouding wilde verhinderen, werd even eens aangehouden. De 60-jarige, die zag dat zijn broer werd aange houden, vernielde ver volgens in de politieauto nog het achterportier. De beide broers zijn in het politiebureau te Al melo ingesloten en een proces-verbaal zal wor den opgemaakt. 8 - 597350 Als lezer van hec Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ande|. door, u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. Woonplaats: Telefoon: Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! tav- Service-afdeling Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: D 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1