Blinkende koetsen in de warme zomerzon Enkco mag in weekend productietijd uitbreiden Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Swing Night bezinkieiding Leiboom bestaat vijf jaar Appie Roeterdink met VUT Voor eerste keer countryfalr Gerrit Brinks Schutterskoning Proeverie Hagenpreek V.d. Meijden in Zorgvliet Unieke Larenseweg HoUcns.Nicuwsblad^hk.wTg^TA^HS^^r Dinsdag 13 juni 2006 - Nummer 24 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Er wordt in grand café het Keuntje zaterdag 17 juni een Swing Night gehouden. De avond brengt bezoe kers terug naar een tijd waar uitgaan nog veilig was en weer muziek werd gemaakt om op te dansen. Het was de tijd dat onder andere Jacks on Five, Pointer Sisters, Gloria Gaynor, Sister Sledge, Tavares zorgden voor ongelofelijke swin gende muziek. Ook voor de WK-liefhebbers is er passende muziek en su pergroot beeldscherm voor live-voetbal De laatste edities liggen nog vers in het geheu gen. de oranje Swing Night van 29 april was een succes met een top- ambiance in de volle Keun. Ook op Hemel vaartsdag was het een gezellige drukte op de dansvloer. Nu de temperatuur tro pisch is kan men ook ge nieten van een drankje op het terras op de Lounge Area van het Keuntje die buiten naast de dansvloer zal worden geplaatst. Dj Botox draait de hits vanaf de jaren zeventig tot de hedendaagse mu ziek op deze avond. Dini en Ria zullen op deze summer edition de beste cocktails shaken als Tom Cruise in zijn beste tijd. De entree is vrij. ESPELO - Tijdens de Nordic Walking twee daagse vindt er zater dag 24 juni van 10.30 tot 15.00 uur bij kin derboerderij Dondert- man een Sallandse Proeverie plaats. W. Aaltink uit Holten deed mee met een Duitse jachtwagen. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - Behoorlijk warm was het afgelopen zondag 11 juni op de Kalf- stermansweide. Deelne mers aan de 25ste Hoiter- bergrit, hielden daar de middagstop. Zo'n 47 koetsen deden mee aan deze jubileumrit van de Bergrijders. Mooi langs de rand van het plein stonden de aanspanningen opgesteld, zodat kijkers de koetsen mooi konden bekijken. In de muziekkoepel zongen de Stroatkearls uit Luttenberg. Drie van de deelnemers had den zich opgegeven voor de jurering van het Nederlands kampioenschap. Met deze Holterbergrit konden ze pun ten verdienen voor het uit eindelijke NK. De vierspan van H. Mulder uit Enschede verdiende volgens jurylid Erik Eshuis duidelijk de eer ste prijs. De sporting break stond er dan ook behoorlijk bij te glimmen in de zon. "Er wordt gelet op het rijtuig, hoe de paarden zijn getoilet- teerd. is alles goed gepoetst en klopt het historisch. Ook wordt gelet op de kleding keuze", vertelt Eshuis. "Het vierspan van Muider met Friese paarden ziet er spik en span uit". Te Roller uit Zieu- went kreeg de tweede prijs en Poppink uit het Duitse It- terbeck de derde. Na de middagpauze werd de rondrit weer hervat met een défilé door de Dorpsstraat. Eerst stapvoets en daarna nog eens in draf. Hierbij ver telde Eshuis wat er voorbij kwam rijden. Het bleken niet alleen paarden met koetsen te zijn. Van de tegenoverge stelde richting kwamen heel toevallig ook nog eens ou derwetse blinkende Chevro- Iets langsrijden. Voor de kij kers extra leuk. HOLTEN - Anne van der Meijden houdt zondag 17 juni van 13.30 tot 14.30 uur een hagenpreek aan de Larenseweg 106 in Holten. Bij boerderij Zorgvliet wordt jaarlijks een ha genpreek gehouden in de tuin. Dit jaar een half uur eerder dan ge woonlijk. Na de openluchtdienst is er tijd om met elkaar te praten en de tuin van de boerderij te bekij ken. Iedereen is van harte welkom. HOLTEN - Aan de Larenseweg wordt ge werkt aan de aanleg van een bergbezin- kleiding. Het is de derde in heel Neder land. Het gaat om een lei ding van kunststof met een diameter van 2300 millimeter Juist de diameter maakt het bij zonder. In Dijkerhoek werd de ze leiding al eerder ge legd en was daarmee de eerste in Nederland. De leiding zorgt er voor, dat regenwater weg kan komen bij een stortbui. Zodat het ri oolstelsel niet gaat overlopen door een plotseling teveel aan water. De Proeverie bij Kinder boerderij Dondertman biedt onder meer kruud- m°es gemaakt door da mes in traditionele kle- mng, maken van Jan in be Zak (soort hangop) boor dames in kleder- dracht, melk karnen, veikoop van boerenijs, verkoop van allerlei meelsoorten, kniepertjes M boerenkaas. De markt wordt georga niseerd voor alle deelne mers van de Nordic Walking tweedaagse. ar ook iedereen die fen,bezoekje brengt aan kinderboerderij Don- rtman is welkom. HOLTEN - Vleesverwer- ven jaar. Enkco vroeg ver kend bedrijf Enkco mag der vergunning aan om de productietijden uit- maximaal twaalf dagen per breiden en mag produce- jaar afwijkend aan de aan ren m de weekeinden. Het gevraagde productietijden bedrijf wilde de produc- 's nachts gebruik te mogen tietijden uitbreiden naar maken van de schnitzelliin zeven dagen per week, in de bedrijfshal aan de maximaal twaalf uur per Kerkhofswegzijde, dag, vier uur 's avonds en De gemeente geeft aan dat drie uur in de nacht. de aanvraag is getoetst aan de geldende bepalingen en Het bedrijt wilde ook een dat daaruit blijkt dat er vergunning voor een extra geen reden is om de ge- tempereercontainer neer- vraagde vergunning te wei- zetten voor maximaal ze- geren. Adres: Als lezer van het ti v. j (jee' "Ut °°k eens i Hollens Nieuwsblad wordt i Postcode' J aan een ander door! i u goed geïnformeerd. i Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. j Telefoon: U ontvannf Gebruik deze bon voor het opeeven van een abonnee voor het een fraaie abonnee j Ho"e"> NieuWb,ad op: Parker-Jotter b,allPoint Inzenden aan: 1 Dhr./mevr. Holtens Nieuwsblad,1 Adres: abonnee™6 7500 AR Enschede i W°°nPlaatS: opgeeft! t.a.v. Service-afdelingPostcode: j Telefoon: 1Per Jaar (betaatwijze. per acceptgiro) j Bankrekening: 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Handtekening: Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1