3 Koude weer spelbreker tijdens Koninginnedag Burgemeesterskamer weer in ere hersteld Holtens Nieuwsblad ftÊÊÊ^Sfi^sm - Actie HMK Dronken op brommer Marco wint Oranjedarten Herdenking oorlog Prijsvraag Afdansen mindervaliden Gezonde lunch Regenboog Klassiekerrace in Beuseberg Sfeervolle Hazes Night Dinsdag 2 mei 2006 - Nummer 18 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Het Hol tens Mannenkoor houdt 9 en 10 mei haar jaarlijkse traditionele plantenactie. Alle leden van het koor zullen in Holten en om geving langs de deuren gaan om begonia's te verkopen. Voor de niet- begonialiefhebbers zal een beperkt aantal groe ne planten voor de ken ners spathiphylium) worden aangeboden. Zo vlak voor moederdag een goede gelegenheid om de vrouw eens lek ker te verwennen en in de bloemetjes te zetten. De prijs van een plant bedraagt vier euro. HOLTEN - Op de Oranjestraat werd za terdag 29 april omst reeks 19.30 werd een bromfietser zonder helm aangehouden. De bestuurder, een 17- jarige Holtenaar, bleek tevens teveel alcohol ge nuttigd te hebben en werd aangehouden. Aan het politiebureau blies bij 1.1.promille. Een proces-verbaal is opge maakt. HOLTEN - Het jaar lijkse Oranjedarten werd zondag 30 april gehouden in Bierlokal am Bahnhof. Zo'n 24 darters uit Hol ten en Harfsen streden in de voorronde in vier poules van zes voor een plaats in de winnaarron de. Na de voorrondes bleven er twaalf darters over in de finaleronde en twaalf darters speel den in de verliezerron de. In de halve finales van de finaleronde speelden Henk Potman tegen Marco van Menum. Marco won met 4-3 van Henk. In de an dere halve finale was Jo- han Wilgenhof met 4-3 te sterk voor Robin Ko ling. In de finale won Marco van Menum uit- eindelijk met 4-1 van Johan Wolgenhof. In de 'kleine" finale om de derde/ vierde plaats was Robin Koning met 4-1 te sterk voor Henk Pot man. HOLTEN - Oudheidka mer Hooit'n kreeg van de gemeente de vraag of zij er misschien wat voor voelde het oude burge- meestersmeubilair in bruikleen te nemen. Dit had altijd een plaatsje in een verder niet gebruikt vertrek op de begane grond van het gemeentehuis in Holten. Wegens de bouw van het nieuwe gemeente huis in Rijssen, zou dit meubilair een andere plek moeten krijgen. "Waar plaatsen we dat?', was de eerste vraag die bij voorzit ter Jan Beumer opkwam. Nu zit de Oudheidkamer in het honderd jaar oude ge meentehuis tegenover de Stadskelder. Hier heeft het uit 1906 stammende meubilair ooit gestaan. "De voormalige burgemeesterskamer was aan renovatie toe", vertelt Jan. (Lees verderop pagina 3) 1 Adres: Als lezer van hec Geef dat ook eens J Hollens Nieuwsblad wordt e£n ander door| 1 "StCOOe u goed geïnformeerd. j Woonplaats; Als abonnee bent u tëOIN J daarvan verzekerd. J Telefoon; Gebruik deze bon voor1 U ontvangt het opgeven van eenGeefi als abonnee voor het een fraaie nieuwe abonnee Holtens Nieuwblad op: Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: j Dhr /mevr.: als u ons Holtens Nieuwsblad j Adres: een nieuwe Postbus 692, j Woonplaats: abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t a v- Service-afdeling j Postcode: Telefoon: O €48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 1 Bankrekening: 46.40 per jaar (betaalwijze: automatisch) 1 HanHtpl.pnjn„. (losse nummers: 0,95) Handtekening. De rommelmarkt achter de Albert Heijn werd zeer goed bezocht. Na een dikke regenbui werd dat ineens een stuk minder. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - Het leek alle maal zo goed te gaan met de Koninginnedag. Tijdens de aubade en de rommel markt waren er erg veel mensen op de been. Tot het moment dat het be gon te regenen. Velen trok ken snel weg om te schuilen voor de buien. Het bestelde kindercircus belde vrijdag al af, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Gezien de weersverwachtingen. Daarom werd aan Remmelt de Koff van The Balloon Promotions gevraagd om en kele clowns in te zetten, wat ze erg leuk deden. Ook het aantal kinderen met eigen opgepimpte trommels dat kwam opdagen, bleek veel minder dan verwacht. De enkeling die aanwezig was, kreeg toch een cursus van HMV Het toneeloptreden van OCH in Irene werd echter wel zeer goed bezocht. Ook de brunch werd slecht bezocht. De Duitse band uit Winterberg schoof met veer tig man aan tafel en ook de familie van de net gedeco reerde Jan Hess pakte dit evenement aan om zijn on derscheiding te vieren. Hier door zat de muziektent toch nog redelijk vol. De optredens 's avonds, van Jaman en Sylvana, konden ook niet op veel publiek re kenen. Het weer was gewoon te koud om buiten te staan en biertje te gaan drinken. De organisatie hoopt volgen de jaar op beter weer, zodat dan toch met volle teugen van een gezellig Koningin nedag kan worden genoten. Ook in omliggende plaatsen blijkt het feest minder pu bliek te hebben getrokken door het slechte weer. HOLTEN - Schoolkin deren herdenken don derdag 4 mei om 11.00 uur de oorlogsslacht offers op de Canadese Begraafplaats. Van Minderhout van scholengemeenschap De Waerdenborch spreekt de jeugd toe. Daarna zullen ze bloemen bij de graven leggen. Er wordt ook een krans gelegd door de gezamenlijke basisscholen. Een afgevaardigde van de Canadese ambassade zal bij de herdenking aanwezig zijn. Net als zo'n veertig Canadese veteranen. HMV verzorgt de mu ziek. Verder is er een vlaggenparade. Iedereen is van harte welkom bij deze drie kwartier durende her denking. In de Hervormde kerk is er 's avonds om 19.00 uur een speciale dienst. Sprekers hier zijn Van Minderhout en ds. Mul der. De gezamenlijke cantorij van de hervorm de en gereformeerde kerk is aanwezig. Rond 19.30 uur volgt de stille tocht naar het mo nument aan de Molen- belterweg, waar de Ne derlandse oorlogsslacht offers worden herdacht. HOLTEN - De EHBO hield met Koninginne dag een prijsvraag on der de bezoekers. Niemand had alle vra gen goed. Annet Dik kers gaf de beste ant woorden. Zij krijgt een mooie verbandtas. Redactie: 0548 - S97370 Advertentie: 0548 - 597350 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1