u 9.95 Probeer deze maand Holtens Nieuwsblad uw sVervroegde sluiting Vorming coalitie Muzikaal oranjefeest Holten: Nieuw leven Week reclame Paassalade - Zalm 4 pers. www.reinaardusvis.nl SHHAABOUS Herdenking op begraafplaats Waerdenborch? Els Kamphuis begint B B Woody's loopt op schema Holtens Nieuwsblad! Iieuwsl oltens Nieuwsblai Holtens Nieuwsblad Holtens Nieuwsblad' mm HOLTEN - Wegens Pa sen sluit het Holtens Nieuwsblad eerder. Persberichten moeten daarom uiterlijk donder dagochtend 13 april bin nen zijn bij de redactie. R1JSSEN - De partijen CDA, PvdA en Ge meentebelang zijn de gesprekken begonnen die leiden tot het schrij ven van een coalitiepro gramma. PvdA, CDA en Gemeen tebelang gaan voor een nieuw college, waarbij zich nog één partij aan kan sluiten. (Lees verder op pagina 7) Voor salades en schotels lorenseweg 32 Ullfi Holten -~ Dinsdag 11 april 2006 - Nummer 15 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Koningin nedag krijgt in Holten vooral 's middags en 's avonds een andere op zet. Wel is er 's och tends de obade, de brunch en de rommel markt. Maar verder stoat het vooral in het teken van muziek. "De drumband van HMV bestaat 50 jaar", weet Margriet Hanewin- kel van Stichting Natio nale Feestdagen. "Er is geen taptoe meer, daar om is gekozen voor een muziekfestijn op Smids belt". Hieraan werkt het kapel en de drumband van HMV mee, maar ook de muziekvereni ging uit Winterberg. "Schoolkinderen uit de groepen vijf tot en met acht gaan op school trommels maken of 'pimpen' en nemen die op Koninginnedag mee", zegt Margriet. "Ze krijgen van HMV instructies hoe ze erop moeten drummen. Van het kindercircus op Kalfstermansweide gaan de trommelaars naar Smidsbelt om daar een demonstratie te geven wat ze net hebben ge leerd". Toneelclub OCH speelt in Irene het stuk de Tuinkabouter. De MAC houdt op de Beus- ebergerweg een regel matigheidwedstrijd met oude motoren. (Lees verder op pagina 7) HOLTEN - Het Holtens Nieuwsblad verschijnt sinds januari op tabloid formaat. Een klein en vooral handzaam for maat, waarover de mees te lezers zeer tevreden zijn. Om iedereen kennis te laten maken met het vernieuwde Holtens Nieuwsblad, verschijnt de krant in april huis aan huis. De krant in nieuwe stijl geeft voornamelijk nieuws uit Holten, maar ook van plaatsen in de buurt. Hierdoor blijft de lezer ook op de hoogte van wetenswaardigheden uit de directe omgeving. Voor een bedrag, minder dan wat men aan de weke lijkse boodschappen kwijt is, krijgt men een jaarlang het nieuws uit de eigen buurt voorgeschoteld. Wat andere bladen laten liggen, valt wel te lezen in het Holtens Nieuws blad. Oordeel zelf. Wie zich wil abonneren, kan de bon op pagina 3 gebrui ken. Van groot naar klein formaat. Het Holtens Nieuwsblad is nu een stuk handzamer geworden. (Foto: Sander Scheper man) Gezamenlijk cultureel feest: Midzomernacht lim wil units oor jongeren >p 't Vlelgoor Wildbeheer snoeit houtwal Start nieuwbouw gemeentehuis in uitgeklede vorm Gemeente krijgt geldcheque van Provincie Extra nadruk op brandtcilighcid industrieterrein Verhoging internationale stati levert nog meer topatleten op I 'Het roer gaat om Hoes. de drempel Speciale slangenwagcn en verbouwing kazerne Holten linies voor Wilgenwcard I Diepe hel Hollerhergloop bedrijf is ISteenhuis-WÏerenga krijgt speldje vrijwilligster 2004 Voor eerst na jaren weer echte Batoshovv Zwierig carnaval vot Prins Baasje Baasje Co Verkade herinnert zich 1ste Albert Heijn 'De bank moet er voor de leden z^n" Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597350 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers 0,95 Inleveradres: Blokker Van de Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1