Gemeentehuis Holten bestaat honderd jaar Jongeren enthousiast over nieuwe jeugdsoos Holtens Nieuwsblad Beurs kleding Run-bike-run Kaarten piratenfeest Weer Klikt/;! Ci Dinsdag 14 maart 2006 - Nummer 11 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Gerda Kwakernaak - Lim burg houdt donderdag 30 maart tot en met za terdag 1 april een voorjaars- en zomer- kledingbeurs in het winkeltje aan de Kerk straat 5. Hier is kle ding te koop voor kin deren en volwassenen. Degenen die kleding willen inbrengen, kun nen dat donderdag 23 maart van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag 24 maart van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag 25 maart van 10.00 tot 17.00 uur doen. Inbren gen van kleding kan al leen in overleg. Daar naast moeten de kleren gewassen en gestreken zijn. De verkoop is donder dag 30 maart van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag 31 maart van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 1 april van 10.00 tot 17.00 uur. Ophalen van niet-ver- kochte kleding en ver diensten (75 procent van de verkochte spullen), kan dinsdag 4 april van 15.00 tot 20.00 uur. Wat niet wordt opgehaald, gaat woensdag 5 april naar een goed doel. Voor info: Gerda Kwa- kernaak-Limburg, Kerk straat 5, 7451 BM Hol ten, telefoon 0548- 362782. HOLTEN - AV Holten houdt zaterdag 18 maart met een aantal Beusebergse sportlief hebbers een Run Mountainbike Run op en rond het moto- crosscircuit de Zuur- berg. Het loopparcours is vrij wel vlak en loopt bijna geheel over zandwegen, bospaden en een stukje weiland terwijl het fiets- parcours (rondje van 6 kilometer) juist zeer ge varieerd is. De start/ fi nish en inschrijving is bij loonbedrijf PAP BV aan de Evertjesweg. Deelnemers kunnen kie zen uit een korte af stand: 2,5 km lopen, 12 km fietsen en 1 km lo pen. De start is om 12.00 uur. Of een lange afstand 5 km lopen, 18 km fietsen en 2,5 km lo pen, start om 13.30 uur. Voor meer info kijk op www.avholten.nl of tele foon 0548-363811. Het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat is jarig. Komende zaterdag bestaat het pand honderd jaar. (Foto: Harry Broeze) HOLTEN - Veel jongeren kennen het oude gemeente huis aan de Dorpsstraat waarschijnlijk niet anders dan als WV-kantoor en als Oudheidk^jner. Maar veel ouderen zullen het nog als gemeentehuis ken nen. Zaterdag 18 maart is het oude pand jarig, dan bestaat het honderd jaar. Burgemeester K. Galenkamp legde op 18 maart 1906 de eerste steen. Dit met de hulp van de wethouders H. Kalf- sterman en J. Rietberg. Het karakteristieke gebouw is daarna jarenlang gebruikt als gemeentehuis en werd er in getrouwd. Via een trapje naar boven komt men in de raadzaal. Erg klein, vergele ken met de huidige raadzaal, maar groot genoeg in die tijd. Meteen bij binnenkomst rechts, zit de burgemeester kamer. Hij had daarmee mooi uitzicht op de Dorps straat. Veel ruimte was er verder niet echt. Tegenwoordig heeft de VVV er een mooie ruimte en ge bruikt de Oudheidkamer en kele vertrekken. ESPELO - De Inter- netkaarten voor het Pi- ratenRockfeest in Es- pelo met Jan Smit, Jannes en Gewoon Jansen, zijn uitver kocht. Het feest aan de Espelodijk wordt vrij dag 21 april gehouden. Wie nog kaarten wil, kan deze nog kopen bij de volgende cafés: Café Jansen (Boerbiet) en Bierlokal am Bahnhof; in Dijkerhoek: Het Bon te Paard; Nieuw-Heeten Café Vosman en Café Vree-Egberts; in Laren Hotel Stegeman; Marke lo: Café Vennebekken Hengevelde: Eetcafé Assink. Woensdag tot en met vrijdag. We hebben te maken met een krach tig hogedrukgebied centrum boven Fin land, een uitloper strekt zich uit over Zweden en Noorwegen en onze in onze omge ving. Hiermee wordt koude lucht aangevoerd, we houden dus oostenwin den. De scherpe kantjes gaan er wel wat af. Er is geregeld zon, afgewis seld door enkele wol kenvelden. neerslag valt er niet. Het blijft dus te koud voor de tijd van het jaar. In de nacht vriest het meest licht zo'n -2.0 tot -4.0 graden. Overdag moeten we het toen 4.0 a 5.0 graden. Normaal is 9.0 graden voor maart, geen lente dus. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - De nieuwe jongerensoos in Holten, een initiatief van Socuwe, de hervormde kerk en de rooms-katholieke kerk, heeft woensdag 1 maart een goede start gemaakt. Onder het genot van een glaasje 'champagne' werd de opening een feit. Leden van de kerk en bestuursle den van Socuwe waren ook aanwezig, maar vielen bui ten de leeftijdsgrens van 14 en 15 jaar. Zij moesten he laas het feestje na een kwartier verlaten. Samen met een tiental aanwezige jongeren is de eerste keer jongerensoos een succes gebleken. De jongeren waren erg en thousiast: "Dit moeten meer jongeren weten, er is geen plek voor deze leef tijd, en er zijn genoeg 14- en 15-jarigen". Kom langs bij het keldertje van Irene waar de soos elke woensdag van 19.30 tot 22.30 uur plaatsvindt. Dhr./mevr.: Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door, u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u BON daarvan verzekerd. Telefoon: Gebi-uik deze bon voor U ontvangt het opgevgn v(m gen nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Bankrekening: Handtekening: Redactie: 0548 - 597370 Advertentie; 0548 - 597350 Holtens.Nieuwsblad'»whk.wegener.ni Abonnementsprijs 46,40 Losse nummers f 0,95 Inleveradrss; Blokker Van do Maat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1