Diepenveen winnaar van Kersttoernooi Tuitert niet naar Turijn SC Markelo weer met hoofdprijs naar huis Tien over rood Sportagenda Stoppen met roken Uitslagen ponyclub Gezonder leven Dinsdag 3 januari 2006 vamimmiKmmKammKmaitmmmtti H9 Handbal Zaterdag 7 januari Meisjes BI - Wijhe 2, 11.00 uur; Meisjes B2 - Wijhe 4, 11.55 uur; Jon gens B -HV Achilles. 13.35 uur: Meisjes Cl - Lettele 2, 12.50 uur; SDOL 4 - Meisjes C2, 11.35 uur. Zondag 8 januari Dames 1 - Nihjhof/ Broekland. 11.00 uur; Heren - ESCA 1, 13.20 uur; Dames 2 - SDOL 3, 12.15 uur. HOLTEN - De helft van de mensen die ro ken. heeft wel eens ge probeerd om te stop pen. Of meer dan eens. Mensen die vaker ge stopt zijn, weten waar zij tegenaan lopen als zij stoppen: stoppen lukt wel, maar volhouden is vaak een probleem. In de brochure 'Stop' van Stivoro staan verschil lende middèlen en me thoden beschreven die de kans op succes flink kunnen vergroten. Men kan zelf uitzoeken welke methode het beste bij hem of haar past. Het Gezondheidsinfor matiepunt is te vinden in de bibliotheek van Hol ten. HOLTEN - De leden van ponyclub De Berg- ruitertjes hebben het jaar goed afgesloten. Op het concours in Har- denberg behaalde Beau Barvelink met Moon light een eerste prijs in het progressief springen klasse L categorie E. Ook bij het CSIP Wier den, werden er prijzen binnen gehaald. Beau behaalde met Moonlight in het klassieke parcours op Tweede Kerstdag een vierde prijs met Moon light en mocht door de behaalde resultaten van drie parcoursen starten in de finale. Ulrike Oostervelt werd met Guranja F derde in het klassieke parcours op tijd en wist een dag later nog een vijfde prijs in de wacht te slepen in het progressieve par cours. Myrthe Barvelink werd met Sillie K derde in het jachtspringpar- cours klasse Z categorie C. HOLTEN - Een nieuw jaar, nieuwe kansen... Veel mensen nemen zich bij het begin van het nieuwe jaar voor om gezonder te gaan leven, bijvoorbeeld door een paar pondjes te verliezen. Het infor matiecentrum Ge- zondheidswijzer Plus staat daarom de eerste twee maanden van 2006 in het teken van 'goede voornemens'. Er zijn folders verkrijg baar over overgewicht en verantwoord afval len. Maar ook over stop pen met roken en andere gezonde voornemens is foldermateriaal bijeen gebracht dat voor ieder een gratis verkrijgbaar is. Zo slank zijn als sommi ge fotomodellen in re clames is niet nodig. Maar het is wel goed om op het gewicht te letten. Een goed gewicht maakt immers de kans op hart en vaatziekten, ge wrichtsklachten en an dere gezondheidsproble men kleiner. Voor mensen die graag willen weten of ze een gezond gewicht hebben óf die willen afvallen, is er een brochure van de Nederlandse Hartstich ting over overgewicht en verantwoord afvallen. In deze brochure staan tips op welke manier een ge zond gewicht binnen be reik kan komen. Daar naast is een calorieweg- wijzer verkrijgbaar, waarop is aangegeven hoeveel calorieën een voedingsmiddel bevat: een handig hulpmiddel voor mensen die graag willen afvallen. Voor ouders met kinde ren tussen de 4 en 12 jaar zijn er ook folders. Het Gezondheidsinfor matiepunt is te vinden in de bibliotheek van Hol ten. HOLTEN - Voor de acht tiende keer werd woensdag 28 december en donderdag 29 december het Kerstzaal- voetbaltoernooi voor pupil len gehouden in sporthal 't Mossink. Een gezamenlijke activiteit van de voetbal verenigingen Blauw Wit'66 en VV Holten. De wedstrijdleiding werd woensdag verzorgd door VV Holten, op donderdag door Blauw Wit. Deelnemende verenigingen dit jaar waren Blauw Wit'66. Holten, Hee- ten. Diepenveen en ABS. Ook dit jaar bleek het Kerst- zaalvoetbaltoernooi een suc ces te zijn waar de pupillen naar uit hadden gekeken. Voor het eerst werd er ge speeld met de plofbal. Deze bal is door de spelers sneller onder controle te krijgen om dat hij niet zo hoog stuitert. wat het spel duidelijk ten goede kwam. Ook was er ge keken naar de verschillende klasse-indelingen waardoor er in het algemeen op een ge lijkwaardig niveau gestreden werd. Toch was het Diepenveen dat met vijfmaal een eerste plaats de meeste bekers mee naar huis nam. Holten won tweemaal en Blauw Wit een maal. (foto: Johan Bolink) HEERENVEEN - Soms loopt het gewoon niet, zoals je dat graag zou willen. Soms kun je beter vallen, dan mag je opnieuw begin nen. Soms huil je van geluk, soms ook van verdriet. Soms wil je dit delen, maar soms juist ook niet." Soms maak je een keuze, of volg je een advies die men je gaf. Soms was iets anders beter geweest, maar altijd achteraf. Soms zie je het zit ten, soms ook even niet. Soms is één seconde het ver schil tussen vreugde en ver driet. Maar... Altijd wil je maar één ding en dat is knallen. Altijd blijf je een sportman, die niet denkt aan vallen. Al tijd zal ik je steunen, want ik ben jouw fan, Altijd zal ik trots op ben. blijven roepen, dat ik daar Hansje in de kelder HOLTEN - Op een goed bezochte Nacht van Blauw Wit '66 in sporthal 't Mos sink won Sc. Markelo voor de zesde keer in 27 edities de hoofdprijs. Michel Meiberg van de win nende formatie, ging met de prijs van de beste speler naar huis. Twenthe Goor was de sportiefste ploeg van de 27e editie. De organisatie kon te rug kijken op een geslaagd evenement waarin de krachtsverhoudingen soms heel dicht bij elkaar lagen. De vier leidsmannen wisten het sportieve evenement in goede banen te leidden. De C-jeugd van Blauw Wit '66 verzorgde het voorpro gramma. Om 20.00 uur werd afgetrapt voor het hoofdtoer nooi. In de openingswed strijd was VV Holten veel te sterk voor Harfsen 5-0. SC Markelo - dat met de zater dag- en de zondagselectie deelnam - wist knap een 2-0- achterstand tegen Blauw Wit'66 goed te maken 2-2. Hoewel de organiserende vereniging meer kansen kreeg, was de Markelose zondagafdeling effectief in de afwerking. In de tweede wedstrijd denderde Markelo over de Harfsense ploeg heen: 8-2. Blauw Wit kwam tegen Holten opnieuw op een 2-0-voorsprong, maar liet ook nu de tegenstander weer (foto: Johan Bolink) terugkomen 2-2. De laatste wedstrijden in poule A gaven een mooie wedstrijd te zien tussen Holten en Markelo 2- 2. Vooral toen de eindstand al bereikt was kregen beide ploegen volop kansen, maar de eindstand bleef 2-2. Blauw Wit moest toen een grote uitslag tegen Harfsen neerzetten om door te gaan. Dit leek eerst niet te lukken, maar na tien minuten spelen kreeg de formatie een ople ving en scoorde in één mi nuut drie keer. De rust ver dween toen uit de ploeg, waarna Harfsen tot 3-3 te rugkwam. Blauw Wit won nog wel met 3-4, maar was op doelsaldo uitgeschakeld. De wedstrijd om de derde en vierde plaats was voor de verliezers van de halve finale een mooie wedstrijd. Doel puntrijk, maar ook spanning in de score. Holten nam tot tweemaal toe een voor sprong. Twenthe maakte ech ter ook tweemaal gelijk. Twenthe nam hierna een 3-2 voorsprong, maar toen kwam Holten weer snel langszij 3- 3. In de slotfase had Twenthe meer inhoud en scoorde nog twee keer 3-5. HOLTEN - De finale van het jaarlijkse biljarttoernooi Tien over Rood werd vrijdag 30 december gespeeld. Dit toernooi wordt elk jaar tussen kerst en oud en nieuw ge houden door biljartvereniging 't Klavier. Namens de Supportersver eniging Mark Tuitert De voorrondes waren dinsdag en woensdag, waarna er van diverse poules uiteindelijk tien biljarters doorgingen naar de finale. Daar werden eerst weer twee poules van vijf gespeeld en de beste twee van elke poule gingen door naar de"kruisfi nales. De finale is uiteindelijk gewonnen door Edwin Steee huis Gerrit Krieger werd tweede, derde Gerrit Aanstootten vierde werd Jan Harbers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 9