'Ik hoop dat Kees het ook goed vindt' p Nieuwe gids gemeente Oproep aan ex-Sploders Beemd en Bergtoer Receptie Blauw Wit Toasten op nieuw jaar W Holten borrelt Veiligheid voor alles Wandelen en stamppot Crossloop Dinsdag 3 januari 2006 HOLTEN - Lekker erossen met de moun tainbike over zandpa den en heuveltjes op de Holterberg. Wielerver eniging Holten geeft deze mogelijk zondag 8 januari met de Beemd en Bergtoer. Deelnemers kunnen kie zen tussen een route van 30 en eentje van 50 kilo meter. Wie zich heeft verkeken op de langste, kan halverwege nog kie zen om toch de kortste te nemen. Halverwege kruisen beide routes el kaar namelijk. Starten kan tussen 9.00 en 10.30 uur bij sporthal 't Mossink aan de Kei- zersweg. Voor meer informatie J. Scheperman, telefoon: 0548-361809 of B. Vis ser, telefoon: 0570- 657774. HOLTEN - Leden van voetbalvereniging Blauw Wit geven el kaar dinsdag 3 januari om 20.00 uur de beste wensen tijdens de nieuwjaarsbijeen komst. De receptie wordt ge houden in het clubge bouw op sportpark 't Vletgoor. DIJKERHOEK Buurtvereniging Schoolkring Dijker- hoek houdt donderdag 5 januari om 20.00 uur haar nieuwjaarsrecep tie in Het Bonte Paard. Straten en verenigingen zullen hun best gaan doen om tijdens de re ceptie een leuke act neer te zetten tijdens de play- backshow. Verder wordt er een stamppotbuffet geserveerd met diverse soorten stamppotten. HOLTEN - VV Holten heft zaterdag 7 januari vanaf 20.00 uur het glas op 2006. Alle leden zijn welkom om dit met elkaar te vie ren in de sportkantine op Meermanskamp. HOLTEN - Tips om veilig te kopen via In ternet. Wat moet je doen bij geweld op straat of als je lastig wordt gevallen? De gemeente heeft hier voor een handig boek werkje uitgebracht: Vei- ligheidswijzer. Boorde vol tips en wetenswaar digheden. Wie het boek je niet heeft ontvangen, kan hem ophalen in het gemeentehuis. HOLTEN - In het Natuur- diorama zaten ze vaak naast elkaar om bij een di orama te visualiseren wat er eigenlijk nog niet was: Tammo Lukkien en zijn in middels overleden vriend Kees Bos. Lukkien maakt nu het nieu we dassendiorama voor het Natuurdiorama op de Holter berg. Zonder Bos. Voor Luk kien is het speciaal dat hij in het museum van zijn beste vriend zijn werk voortzet. "Voor mijn gevoel is het nog steeds een beetje Kees z'n museum. En nu ben ik nu be zig met zijn diorama's: dat is mooi en niet mooi tegelijk." Eerst probeerde hij het nog in Kees z'n stijl: maar dat ging toch niet Lukkien doet het nu op zijn eigen manier. "Je kunt dus wel zien dat dit diorama door iemand anders gemaakt is. Maar de nieuwe eigenaars zijn er blij mee. Ik hoop maar dat Kees het daar boven ook een beetje goed vindt. Ik denk het wel. Het nieuwe diorama moet vol gendjaar 1 april klaar zijn. Lukkien werd gevraagd door de huidige eigenaren Regina Vincent en Cor Schagen om het diorama te maken. Daar voor moest het diorama van het duinlandschap overge schilderd worden. Lukkien schildert al zo'n twintig jaar natuurlandschappen en jachttaferelen. Met olieverf. Voor het diorama gebruikt hij muurverf. "Dat is zo droog en dan kan er niets meer veranderd worden. Het vraagt enige moed om ergens een kwast neer te zetten, het is onherroepelijk", glimlacht hij. Hij moest zowel wennen aan het schilderen met muur verf als aan de grootte van het te beschilderen opper vlak. Voor de bezoekers staat er een voorbeeldschilderij, zódat deze kunnen zien hoe het moet worden. Binnenkort bouwt hij de das- senburcht en de omgeving. Manny Wegen zet er de das sen in. Lukkien werkt met een stellage, gaas, jute en gips. Er komen holen in de burcht, en als het klaar is, ziet de bezoeker een dassen- burcht met zand, grasjes, voetspoortjes, dood hout. En met dassen. "Als we het goed doen wordt het een intiem kijkje in de dassenburcht. Dassen zijn schuwe dieren. Een ultiem compliment voor iedereen die er aan meewerkt zou zijn als bezoekers flui steren als ze voor het diora ma staan, zo van 'zachtjes, ze horen ons'." Praiseband richt zich HOLTEN - De naam moet nog bedacht worden, maar dat gebeurt in januari, als de Praisegroep echt van start gaat. "In januari houden we een bijeenkomst om het verder van de grond te krijgen", ver telt Ton Bannink. Hij nam het initiatief tot het oprichten van een Praisegroep in Hol ten. Zijn leven lang deed hij al wat met muziek en richtte meerdere groepen op. "Be langrijk bij dit koor is het uit dragen van je geloofsbele ving via muziek die andere leeftijdsgroepen aanspreekt". De Praisegroep richt zich met haar muzikale bood schap op tieners en twinti gers. Ook een drummer, een basgitarist en een fluitist zijn van harte welkom. Inmiddels heeft zich al een aantal mensen aangemeld, maar meerdere zangers en zangeressen, tussen de 30 en 45 jaar, mist hij nog. "De Praisegroep is voor mensen met een christelijke levens overtuiging, die het fijn vin den om met zang en muziek God de eer te willen geven, èn daar graag het publiek in willen betrekken", legt Ton uit. De groep wordt in eerste instantie opgericht door de PKN-kerken in Holten, de hervormde en gereformeerde op jongeren Ton Bannink: 'Belangrijk bij dit koor is het uitdragen van je geloofsbeleving via muziek die andere leeftijdsgroepen aanspreekt.' (foto: Johan Bolink) kerk, maar staat ook open voor andere geloofsgemeen schappen. Ton verzorgt als toetsenist zelf de muzikale begeleiding op synthesizer en keyboard, samen met een gitarist. Deze zou nog uitgebreid moeten worden met een drummer, een basgitarist en een fluitist. De Praisegroep heeft als re petitor beroepsmusicus Peter Koetsveld uit Veenendaal. Hij helpt het koor met het in studeren van muziek en zang. De liederen komen uit een evangelische liedbundel en een bundel met opwek kingsliederen. Ton verwacht dat er na de bijeenkomst in januari ge start kan worden met de re petities. "De mensen die ik gesproken heb hierover re ageerden heel spontaan. We •willen met de Praisegroep graag vernieuwing brengen in de erediensten. De optre dens worden ondersteund met multimedia, zoals pre sentaties, beelden." Zingen in de buitenlucht hoort ook tot de mogelijkhe den. Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij Ton Bannink, telefoon 0548- 361029, of per e-mail: t.ban- nink@filternet.nl H7 HOLTEN - Eerst een stevige wandeling en daarna heerlijk genie ten van een stamppot buffet. Natuurdiorama Holterberg en hotel restaurant Het Losse Hoes verzorgen dit ar rangement woensdag 4 januari om 13.30 uur. De wandeling, die wordt begeleidt door een pro fessionele natuurgids van het natuurmuseum zelf, laat de bijzondere plekjes van de Holter berg zien. Na het ophalen van een frisse neus, kan het mu seum worden bekeken en staat er een stamppot buffet klaar. Voor meer informatie, telefoon: 0548-361979. HOLTEN - Nu decem ber weer achter de rug is, wordt het tijd het overtollig gewicht kwijt te raken. Dit kan door mee te doen aan de oliebollencross. VV Holten verzorgt zondag 8 januari deze loop, die van Meer manskamp naar de Hol terberg gaat. Er zijn verschillende af standen, zodat er voor elk wat wils is. De eerste groep start om 10.00 uur en de laatste om 11.15 uur. Inschrijven kan een halfuur voor de wed strijd. HOLTEN - De nieuwe gemeentegids is uit. Naast adressen van ge meentelijke instanties en plaatselijke verenigin gen, zit er ook een tele foongids in. Deze telefoongids combi neert Holten en Rijssen, zodat alle nummers in de gemeente een plekje heb ben gevonden in dit be- waarboekje. De naam is dan ook veranderd in Lo kaal Totaal en heeft een oranje uiterlijk gekregen. Wie de gemeentegids niet heeft ontvangen, kan een exemplaar in het gemeen tehuis ophalen. ESPELO - Het duurt nog even voordat het Sp- loder Feest weer los barst. Namelijk van 7 tot en met 9 juli.Toch wil de School- en Volksfeest commissie nu al een op roep plaatsen. Naast de Sploders, zijn ook ex-Sploders welkom om aan het feest mee te werken. Bijvoorbeeld door een stukje in de Re vue te doen of een op tochtwagen te bouwen. Meer informatie: Johan Meilink 0548-365356, Arie Jansen 0548-363455 of per e-mail: ria.kap- pert@planet.nl Tammo Lukkien werkt hard aan het nieuwe dassendiorama. Bezoekers kunnen het voorbeeldschilderij bekijken hoe het er in april uit moet zien. (foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 7