13.00 Weekenddiensten West Twente 1€ korting 4.95 Tonia Wagenvoort-Krekel Toos HOFMAN Voor al uw kattenvoer Cat economie c j *s APPEL- PUNTEN Vrieskoop Diepvrieshal Holteil Diensten Huisartsen Diensten Tandartsen Diensten Diensten Apotheken diepvriesprodukten STUNTPRIJS PANKLARE GROENTEN Diensten Dierenartsen Verenigings Agenda Dinsdag 3 januari 2006 - WTH4 In een paar dagen heb je ons verlaten Je kon niet meer zo goed met ons praten De blik in je ogen deed ons vaak zeer De moeder van voorheen was je niet meer Maar nu je voorgoed van ons heen bent gegaan zeggen wij: Bedankt voor alles watje voor ons hebt gedaan" Verdrietig en bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame moeder weduwe van Jan Wagenvoort op de leeftijd van 82 jaar. Bathmen: Herman Wagenvoort Mientje Wagenvoort-Kolkman Jennie Overmeen-Wagenvoort Gerrit Overmeen Alie Israël-Wagenvoort Harry Israël Jan Wagenvoort Berti Wagenvoort-Smale 31 december 2005 Bathmen Correspondentieadres: Margrietlaan 2, 7437 VD Bathmen Gelegenheid tot afscheid nemen en condole ren op woensdag 4 januari van 19 00 tot 19.30 uur in aula Vredehof, Prinses Margriet laan 15 te Bathmen. De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 5 januari om 11.00 uur in aula Vredehof, waarna aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats. Voor aanvang van de dienst is er van 10.30 tot 10.50 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren. Onze dank gaat uit naar het personeel van Het Dijkhuis en dokter Westra. Grimbergerweg 11 - Notter Tel. 0548-51 29 79 www.hofmanap.nl doos a 12 stuks Keizersweg 50 Holten (Industrieterrein De Haar)| OPENINGSTIJDEN: maandag: 13.00-17.30 donderdag: 09.00-20.01 dinsdag: 09.00-17.30 vrijdag: 09.00-20.0l woensdag 09.00-17.30 zaterdag: 09.00-17.01 Weekend RIJSSENAVIERDEN - Voor spoedgevallen buiten kantooruren bellen naar de Centrale Huisart senpost, Windmolen 12a in Alme lo. Telefoonnummer 0900- 9004000 (10 eurocent per mi nuut). Spreekuur Mantelzorg - Iedere ma en do van 9.00 tot 11.00 uur zorgloket gemeentewinkel, Els- enerstraat 20. Tel. 0548-854882. Verloskundigenpraktijk Rijssen- Holten: Haarstraat 171, tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095) Verloskundigenpraktijk Twente- rand-Wierden: C. Klein Haarhuis ENTER - geen opgave ontvangen Spreekuur voor spoedgev. za om 10.00 en 18.00 uur, zo om 12.00 en 18.00 uur. HOLTEN - Maatsch. Huisarts Holten, Keizersw. 32, tel. 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp tussen 17.00 en 8.00 uur. Centrale Huisartsen post Salland, 0570-501777. Verloskundigenpraktijk Rijssen- Holten: Haarstraat 171; tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095), Kraamzorg Twente: 074-3677666 (24 uur per dag). St. Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Watermolen 90, 7461 AZ Rijssen. 24 uur bereik baar. Tel. 0546-5463000. Psychologische praktijk drs. A.J. Nijland, Haarstraat 67, tel. 516126. Tel. afspr. ma t/m do van 8.30-12.00 uur Riessen, Boomkamp 27, tel. 521222. ('s nachts en weekend autom. doorgeschakeld naar dienstd. dierenarts.). Dagelijks en avond op afspraak (eerst bellen dus). Vrij spreekuur 13.30 tot 14.00 uur. Diergeneesk. apotheek geopend van 9.00 -17.00 uur en ma, di, en do van 19.00 tot 20.00 rijssen/enter/markelo -A.J. Boerman, Rijssen. Tel. 0548 - 512535 WIERDEN - H. Hansman. Burg. Warnaarstraat 3, Wierden Tel 0546-571765 Spreekuur voor spoedgev. 17.00 tot 17.30 uur. HOLTEN - Dierenkliniek Deven ter locatie Holten, Larenseweg 54. Tel. 0548 - 362835 of 0570 - 653000 consult op afspraak. - Dierenartsencombinatie Holten: Dorpsstraat 24c. tel. 0548-362004 (24 uur bereikb.) Spreekuur: ma t/m vr 8.00-9.00 uur en 12.30- 13.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur. Verder volg. afspr. De praktijk is geopend van ma t/m vr van 8.00-13.00 uur. ENTER - Diergé neeskundig Centrum Twente, Wierden. Kli niek Enter. Reggestr. 55, tel. 0547-381989. Behandeling vol gens afspraak. - Dierenkliniek Enterbrook, Le- ontine ter Harmsel-Zanderink, Wolvesweg 2-4. Paarden en gezel schapsdieren. Consult op af spraak. Tel. 0547-383309, bij spoed 06-510960150 WIERDEN - Diergeneeskundig Centrum Twente, Wierden. Kli niek Wierden, Eikenln 9 tel. 0546-575295. Spreekuur dage lijks vlgs afspraak. Diergenees kundig Centrum Twente, Almelo. Kliniek Almelo, Drakensteyn 381 a, tel. 0546-872330, 24u/dag. DIERENBESCHERMING aid. Rijssen e.o. voor Rijssen - Holten en Hellendoorn Noodop vang en voor meldingen dieren mishandeling en/of verwaarlo zing: Mevr. Evelien Westhoff tel 0548-517171 Kids voor Animals, Mevrouw An- nemarie Pap tel. 0548-521521. DIERENAMBULANCE: Stichting Hellendoorn - Rijssen - Holten: 06-21456285 (24 uur per dag, 7 dagen p. week). Bamischijven Elite, 18x130 gr., 5.9J Sallandse gehaktballen, 12x125 gr6.9Ï Mini-saucijzenbroodjes, 30 stuks4.9i Patat frites, Belgisch topmerk, 2Vz kilo1.9J Doperwten, extra fijn, 2Vz kilo, 3352.9f Slavinken, extra mager, 8x90 gram, 3^53.4J Kipschnitzels, 10x100 gram, 779JL 6.9J A anbiedingen zijn geldig t/m 14 januari2006 Uitgebreid assortiment; snacks, vlees, groente soeoen Ijs, gebak, salades, gourmet- en barbecueprodukten. 24 soorten, 3x1 kilo RIJSSEN - Alle drie apotheken zijn op werkd. geopend van 8.30 tot 17.30 uur. ENTER - Apotheek Enter, Bor- nerbroeksew. 2. Geopend van ma t/m. vr van 8.30 tot 17.30 uur. Za van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. Zon- en feestd. geopend om 12.00 tot 12.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. WIERDEN - Dienst voor beide apotheken door apotheek Wierden Centrum, Rijssensestraat 22, tel. 571833. Openingstijd zat van 9.30-11.30 uur. Buiten de hierboven genoemde openingstijden in de apotheken in Rijssen, Enter en Wierden kunnen recepten aangeboden worden bij de Dienstapotheek in Almelo, ge opend van 17.00 tot 8.30 uur"en zater-, zon- en feestdagen 24 uur per dag. De Dienstapotheek is te lefonisch bereikbaar op 0546- 694343. RIJSSEN - Dierenartsenprakt. RIJSSEN House of Faith - gebouw muziek vereniging Wilhelmina aan de Morsweg: 14.30 uur pastors Jesa- ja en Annie Rahajaan. Evang.gem. Nehemia - gebouw muziekvereniging Wilhelmina aan de Morsweg: 10.00 uurTonny Lievers. Evangelische gemeente Rijssen - gebouw Arcada/Monuta Lentf- ersweg 120: 10.00 uur Erno Kers bergen. Geref. gem. Noord - Noorder- kerk: 09.30 uur en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren, 14.30 uur lees- dienst. Wo 19.30 uur ds. C.A. van Dieren. Geref. gem. West - Kerkgebouw Veeneslagen: 09.30 uur lees- dienst, 18.30 uur ds. J. Kareis. Geref. gem. Zuid - Zuiderkerk: 09.30 uur ds. A. Schreuder (be vestiging ambtsdragers), 14.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds. A. Schreuder (HD). Geref.kerk - Ontmoetingskerk: 09.30 uur ds. J. de Jong, 19.00 uur ds. A.A. van der Spek. Hervormde Gemeente - Schildkerk: (Deze geloofsge meenschap verzorgt deze zondag de religieuze uitzending via Ra dio 350. Van 09.30 tot 10.45 uur wordt een opname van een dienst uitgezonden. Radio 350 is in Rijs sen via de FM - 106.4 Mhz, in Holten FM - 105.2 Mhz of via de kabelradio - 104.1 Mhz te belui steren). 09.30 uur H.J. Lam (be- vest. ambtsdr.), 18.30 uur H.J. Lam. Wo 19.30 uur H. Markus. - Westerkerk: 09.00 uur J.W. Goossen, 15.00 uurH.J. Lam. - Sion: 09.00 uur en 10.45 uur H.A. van de Pol, 16.45 uur G. Schaap (bevest. ambtsdr.). - Hoeksteen: 10.00 uur drs. J. Eer- tink, 18.30 uur H. Markus. - De Ark: 09.30 uur dhr. R. Bar- tels, 18.30 uur drs. L.A. Burger. - Eisen: 10.00 uur G. Schaap. - Eltheto: J. Flikweert Ned. Hervormde gemeente (in v.h.) Rohobóth: Open Hof: en Syrisch Orthodoxe kerk: geen op gave ontvangen Protestantse Gemeente Open Hof - Stationsdwarsweg 2: 10.00 uur mevr. D. Beuving-Dannen- berg, 19.00 uur kand. C.M. Bag german. Syrisch-Orthodox - Kerkgebouw R. Bosmastraat 35: za van 16.00 tot 17.00 uur, zo van 08.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Rk-kerk H. Dionysius: za 19.00 uur pastor Klein Zeggelink, eu charistieviering. Zo 09.30 uur Le den Werkgroep, woord- en com munieviering. Vrije Baptistengem. Rijssen - Kultuurhus in Notter: 10.00 uur J. Bestman, 19.00 uur J. Bakker. Vrijz. Geloofsgemeenschap Aan de Regge: - geen dienst. HOLTEN Geref. Kerk De Kandelaar 09.30 uur en 19.00 uur ds. H.C. Westeneng. WIERDEN Geref. kerk - Kerkgeb. Spoor straat: 09.30 uur en 19.00 uur drs. F. van der Weij. Herv. gemeente- Herv. Kapel, Dahliastraat 4: 10.00 uur mevr. Th. Dijkstra-Hoekstra. Ned. Herv. Gemeente - Dorpskerk: 09.30 uur ds. B E. Weerd, 18.45 uur ds. G.A. Schreuders. - Taborkerk: 09.30 uur ds. A. Vis- ser. 15.00 uur ds. G.A. Schreu ders. - Hoge Hexel: 09.30 uur ds. G.A. Schreuders, 15.00 uur ds. B E. Weerd. R K. kerk St. Jan de Doper - Kerkgeb. Stationsstraat 22: za 18.30 uur eucharistieviering m.m.v. het dameskoor. Zo 09.30 uur woord- en communieviering m.m.v. het herenkoor, 11.00 uur woord- en communieviering ENTER Geref. gem. - Dorpsstraat 80: 09.30 uur leesdienst, 15.00 uur ds. A. Schreuder. Geref. kerk- Rijssenseweg 13: 'van 09.00 tot 11.00 uur uitzen ding op Radio FM 107.2 Mhz via de ether, 104.1 Mhz op de kabel radio, en via de kabeltv via het in- fokanaal van de Gemeente Wier den, alleen geluid'. 09.30 uur ds. A. v.d Spek, 19.00 uur ds. J. de Jong. Hervormde Gemeente - 09.30 uur ds. D. Rodenburg, 19.00 uur ds. D. Rodenburg. Rk-Kerk H. Antonius Abt - Kerkgeb. Dorpsstraat 55: za 19.00 uur woord- en communie m.m.v. volkszang. Zo 09.15 uur eucharis tieviering m.m.v. het herenkoor, 11.00 uur eucharistieviering m.m.v. volkszang. eenkomst, die om 20.00 uur be gint, spreekt psychologe me vrouw Quist uit Zwolle over het onderwerp 'Burnout'. Vrijdag 6 januari - Speeltuinvereniging De Hoge Esch houdt een disco voor kinde ren in het speeltuingebouw aan de Teunis Lodderstraat. Het begint om 19.00 uur, de entree bedraagt 70 eurocent. - Om 20.00 uur begint een open bare bijeenkomst van de Evange lische Bijbelkring in gebouw Je- ruël aan de Van Heekstraat 40. Spreker is de Rijssense Neder lands hervormde predikant, ds. J. van het Goor. Zaterdag 7 januari - Het IVN Rijssen-Enter houdt in samenwerking met de werkgroep landschapsonderhoud een werk- morgen in het natuurgebied De Borkeld. Wie mee wil werken moet om 8.45 uur bij De Boerde- rieje bij de parkeerplaats van het Parkgebouw zijn of om 9.00 uur op de dagcamping van SBB aan de Borkeldweg. - De Tourclub Rijssen houdt haar jaarlijkse veldtoertocht over 25 en 45 kilometer door Hollands Sch- warzwald. De start is tussen 9.00 en 10.30 uur vanaf de kantine van de voetbalvereniging Sportclub Rijssen. - Het gospelkoor TODA houdt haar jaarlijkse kerstboomactie. Een ophaalploeg haalt op adres sen, die vooraf via internetsite www.toda.nl zijn aangemeld, ge bruikte kerstbomen op. Dinsdag 10 januari - De UVV-Rijssen houdt van 14.00 - 16.30 uur een nieuwjaars borrel voor ouderen in gebouw De Rozengaard aan de Rozen- gaarde. - Om 19.00 uur begint de eerste avond van een Alpha-cursus in de benedenzaal van de Ontmoetings kerk aan de Boomkamp. Voor op gave en informatie bellen naar Margeret Stam. telefoon 0548 541566 of e-mail maru.stam@wanadoo.nl. - Women's Aglow Rijssen houdt een avond in het Parkgebouw. Spreekster is Marion van der He ijden. Zij vertelt over Debora, een vrouw die haar leven in dienst stelde van God en het volk Israël. Het begint om 20.00 uur. HOLTEN Woensdag 4 januari - Natuurdiorama Holterberg houdt een stamppotwandeling over de Holterberg. Het begint om 13.30 uur. Vooraf opgeven via te lefoonnummer 0548 361979 of e- mail museum@holterberg.nl. WIERDEN De gehele maand januari is in de Bibliotheek Wierden een verza meling ansichtkaarten, blikken, balpennen en stickers te bekijken. Woensdag 4 januari - De plaatselijke afdeling NBvP Vrouwen van Nu houdt een nieuwjaarskoffieochtend in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat. Aanvang 9.30 uur. - Om 19.00 u. begint bij de Stou- wevijver een demonstratie mid winterhoornblazen. Woensdag 4 januari - Om 14.00 uur begint in de open bare bibliotheek in De Hoge Wal een voorleesuurtje voor peuters. - Lucky en Co aan de Morsweg houdt een teenage party voor kin deren tussen de 12 en 15 jaar. Het begint om 19.00 uur en is om 23.00 uur afgelopen. - De plaatselijke afdeling van de Christelijke Plattelandsvrouwen houdt een thema-avond in het ker kelijk centrum Sion. Op deze bij- Zaterdag 7 januari -Tafeltennisvereniging Effekt 74 houdt een top 10 en top 6 toer nooi. Het begint om 13.45 uur. Onderwerpen voor de vereni gingsagenda sturen naar C.M. Veluwenkamp-Claassen, Wulp 28, 7462 ZR, Rijssen, tel./fax 0548 5/4169, E-mail c.m.vetu- wenkamp@12move. nt Voor wijzigingen en aanvullin gen: redactie WHK, ter attentie van mevr. C. Hagreis, postbus 692, 7500 AR Enschedeof e- mail: kerkenmedisch(a)whk. we- gener.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 4