Opruiming 40% korting bruidsjaponnen Actie! 25 - 75% v,„af 199,00 Theaterhotel V.d. Valk Schouwburgplein 1 Almelo [Donderdag 12 jan. van 14*30 tot 21,00 uur!! op zwangerschaps en kinderkleding Hendrika Maria van der Stouw-Bannink R. van der Stouw-Bannink Albert Jan Bieleman Ap Ap Bieleman Bauke Span Johannes Dekker Toos Wagenvoort-Krekel m.u.v. de basiscollectie Mamma M/a Kortingen van |H »en rtic* (oVI Dinsdag 3 januari 2006 - WTH2 Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij bij ons was, delen wij u mede dat, omringd door ons allen, rustig is ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder weduwe van Johan van der Stouw *29 oktober 1925 t 28 december 2005 Riny van der Stouw Lidy van der Stouw-Udo Suzan en Rob Bart Marloesen John Femke Leander Nanny Nikkels-van der Stouw Herman Nikkels Onze dank gaat uit naar de artsen, personeel en vrijwilligers van verpleeghuis "De Schutse voor de liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Oranjestraat 45, 7451 CB Holten De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van mijn schoonzus en onze tante J. Schoolderman W. Eggink-Schoolderman G. Eggink Heer, ik ben moe, de weg was zwaar, de bergen steil, de kloven diep en daag 'lijks was ik in gevaar waar ik ook liep. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend is, na een werkzaam leven, overle den onze broer, zwager en oom Bathmen, Holten, 22 augustus 1937 30 december 2005 Bathmen: D. J. Bieleman t D. Bieleman-Bannink Eefde: A. Doornink-Bieleman L. J. Doornink t Bathmen: D. Haarman-Bieleman H. Haarman t Bathmen: M. Muil-Bieleman A. J. Muil Neven en nichten Holten Diessenplasstraat41 Correspondentieadres: Mw. M. Muil-Bieleman De Veldkamplaan 6 7437 AC Bathmen Onze dank gaat uit naar de medewerkers van De Diessenplas voor de liefdevolle verzor ging. Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op donderdag 5 januari om 10.45 uur in de aula Memento Mori, Reilinksweg 8 in Holten. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en con doleren voorafgaande aan de dienst van 10.00 tot 10.30 uur. De crematieplechtigheid vindt plaats in beslo ten kring. Degenen die geen rouwbrief hebben ontvan gen hopen wij met deze advertentie te bereiken. Als je zorgt voor het leven, weetje ook dat het sterft I Héél zijn leven bezig met de natuur, werkzaam op de boerderij, de tuin, alle seizoenen! Het laatste seizoen was het zwaarst. Onze plichtsgetrouwe medewerker is overleden op 30 december 2005. Hij is 68 jaar geworden. „Appie was altied wies met de kinder" Holten: Diederik Aaftink Dina Aaftink-Stevens (in herinnering) Holten: Herman en I na Aaftink Joanne, Dirk-Jan, Paul Laren: Dirk en Hiltje Aaftink Dinande, Diederick Veilig geborgen in de holte van Gods machtige hand Vertrouwend op de Heer is van ons heen gegaan mijn lieve man, onze heit en pake echtgenoot van Trijntje Marie van den Berg Wirdum 26 juli 1931 Rijssen 28 december 2005 Holten: Tine Span-van den Berg Culemborg: Rudy en Henk t Mette Sake Vriezenveen: Kees Amsterdam: Tjitske en Paul Delft: Petra en Pete Hanne Leah 7451 DX Holten Aaltinksweg4 De begrafenis heeft maandag 2 januari plaats gevonden op de Gemeentelijke begraafplaats te Holten. Als leven lijden wordt, is streven een gewin. Op de laatste dag van het jaar is overleden mijn lieve, zorgzame man, onze altijd betrok ken vader, schoonvader en opa Hans 30 april 1926 t 31 december 2005 Holten: Willemien Dekker-Gerrits Holten: André Dekker Riky Dekker-Arends Laurens Berbel Gasselte: Christien Dekker 7451 BK Holten Abraham Berg hof 14 De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 5 januari om 11.00 uur in het cre matorium "Steenbrugge", Raalterweg 29 te Diepenveen. Er is gelegenheid om de familie te condole ren, na afloop in de koffiekamer van het crematorium. Belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve zuster, onze schoon zuster en tante L. Bijma-Krekel J. van Langen K. Krekel-Vincent H. Wolterink Neven en nichten 31 december 2005 Holten fashion Bouwstraat 5 7462 AX Rijssen 0548-51 35 20 Nieuwe coliectie 20052006 Leverbaar maat 34 tot 64 ook in diverse kleuren V Info: 0348-623577 h.g.g. 06 53 266637 www.mariannesbrtudsmode.nl Onze nieuwe zorgverzekering dus ook niet. CZ gelooft dat echte zorg nooit standaard kan zijn Eenvoudig omdat mensen n.et standaard zijn. Daarom blijft CZ zich sterk ma en voor u Zo kunt u straks nog gewoon kiezen naar welke zorgverlener u toe wilt. Dankzij slimme zorginkoop kunt u altijd rekenen op de beste zorg. Ook betaalt u nooit te vee, voor de nieuwe zorgverzekenng, want CZ heeft geen winstoogmerk.Verder gezondheidsdiensten en services ontwikkelen Zo kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op wachtlijstbemiddeling. Of vra gen om een second opinion Ook kunt u 24 uur n« A-.„ -» uur per dag terugvallen op een persoonli|k advies van de Gezondheidslijn.Wat CZ betreft verandert er dus niet zoveel Zij zorgt ervoor dat de overgang van uw zorgverzekenng naar 2006 geruisloos verloopt. En CZ bi,<1 gewoon w,e J, eongwonkerur tf, ach G> assurantietussenpersoon nVM vetzekemgsn hypotteten Twente jpensoaien Wierden Enter Borne Tel. (0546) - 571675 www.ovmtwente.nl Zorg kan a!ti|d beter J

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 2