€1.95 1 - ib F 5EN EMIIP O schoenenhuis Bloemendal woensdag tan. 2005 RNfllKOOPJtf MEPHisras* ALLES MOET WEG! 10% TOT 70% KORTING! 1 Werken in de natuur Open repetitie Nieuwe reizen bij wandeltak AV Ve fefè/s sfóan er k/^r i/oor! Ve MGQc&jjrner\ noeter he/en144/ /ee^j! voor een appel en enn ni, zijn er weer bij U SPORTSCHOENEN P1CARD| puniip dvva DAMES TASSEN Prinsenbal Bolnpeetr's Aanbieding van de week Bos tulpen urootje van de week Diverse soorten kamerplanten Vollegrondsaanbieding Skimmia Alleen deze week,. 2 voor maar 7.95 Ook in de winter heeft onze showtuin zeer veel mooie hoekjes. Kom kijken en maak alvast plannen voor het voorjaar. Ontwerpen van tuintekeningen zijn gratis. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Heel Wierden, Dedemsvaart, Den Ham en omgeving staan op hun kop, want Schoenenhuis Jan Pas ruimt ouderwets op! om 9.00 uur1 met onze opruimingl 1 DAMESSCHOENEN I DAMESBOOTS EN LAARZEN echt leder v.a. 1 4 DAMESCOMFORTSCHOENEN mm KINDERSCHOENEN EN KINDERBOOTS echt leder v.a. m HERENSCHOENEN ♦lumberjack Volop parkeer gelegenheid! BOSS I^eoxikOWALSKI 7W Hupsakee® #auljfreen ^AÏTINO www.janpas. £ta*i<s zijn pas schoenen! Dinsdag 3 januari 2006 - WTH21 in diverse kleuren voor maar voor maar I voor bij de voordeur Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 11 januari, zolang de voorraad strekt. Hoveniersbedrijf www.hoveniersbedrijf-bloemendal.nl RIJSSEN-De afde ling wandelen van de atletiekvereni ging Rijssen heeft voor 2006 diverse activiteiten op het programma staan. Naast de gewone tochten kunnen wandelaars mee doen aan stokwan- deien, nordic wal king en sportief wandelen. Ook worden komend wandelreizen geor ganiseerd. Op woensdagoch tend is er sportief wandelen, op zater dag stokwandelen en/of nordic wal king. Daarnaast or ganiseert de wande lafdeling voor haar leden wandelreizen naar de Drents-Frie se woudvierdaagse, de MESA-vierdaag- se in de Ardennen en de vierdaagse van De IJzer in België. In het najaar kan er, onder leiding van Jorgen Munk worden ge wandeld in Hoch Sauerland. Verder wordt er getraind voor en deelgeno men aan de avond vierdaagse in Rijs sen, de vierdaagse van Apeldoorn, Nij megen en Barchem en de nachtmarathon in Haaksbergen. Ook zijn er nog de gewo ne wandeltochten. Op maandagavond is er, een Kuiertocht van een uur. Er wordt gelopen in een rustig tempo. De start is om 18.30 uur. Ook is er dan de mogelijkheid om twee uur te wan delen. Iedere woens dagochtend is er om 9.00 uur de Breek- de-Week-wandei ing en 's avonds om 18.30 uur kan er naar keuze 5 of 10 kilo meter gewandeld worden. Op vrijdagmiddag verzamelen de wan delaars zich om 13.30 uur voor de Vrije-Vrijdagmid- dagtocht. De start is altijd bij het clubge bouw van de AV Rijssen op sportcom plex De Koerbelt. Niet-leden zijn van harte welkom. OPRUIMING c scht leder v.a. a, €1 0, OJ echt leder v.a. 5, echt leder v.a. d 0, COnVERSE eNtnav NHWitMIiP iniAitiianl KID-COttECTIONS ESOftM t» PASVORM Maast kvengenoeir de meritett vindt u bij Sthoeneahuis Jan Pas nog vele andere gerenommeerde topmerken, messcherp afgeprijsd, i.v.m. voorbereidingen zijn wij 2 en 3 januari 2006 gesloten! Wierden, Stationsstraat 6. Dedemsvaart, Julianastraat 22. Den Ham, Brinkstraat 20. Elk filiaal is maandagmorgen gesloten en heeft vrijdagavond koopavond. RIJSSEN/MARKELO - In het heidegebied van het natuurgebied de Borkeld van Staats bosbeheer (SBB) in Markelo, wordt zater dag 7 januari als het weer het toestaat grove dennen- en berkenop slag verwijderd. Boompjes worden ge trokken, gestoken of ge zaagd. Mensen die het leuk lijkt om mee te helpen moe ten zaterdag 7 januari om 9.00 uur op de par keerplaats bij 'n Witten op de Borkeld aanwezig zijn. Het advies is om stevige schoenen en werkkleding aan te trek ken. De werkdag duurt tot 12.00 uur. Opgave en meer informatie: Frans Lentelink (0547)-381 867, Johan Beid (0547)- 272 215 en/of boswach ter Arie Rouwhof (06) - 553 062 74. RIJSSEN - Carnavals vereniging De Boln peetr's houdt op zater dag 7 januari het 46ste prinsenbal. Het bal wordt gehouden in café De Blauwe Reiger aan de Wierdens- estraat 50. Entree is gratis. Aanvang 20.30 FTet wordt een avond vullend programma waarin de 45e prins car naval (prins Henry I) af treedt en de 46e prins op een ludieke manier zijn opwachting maakt. Er is deze avond ook nog een spetterend op treden van de Rijssense formatie De Tuugpinn Co. Zij zullen deze avond zorgen voor de muzikale begeleiding in samenwerking met een dj. Iedereen is welkom. RIJSSEN - Het Rijs- sens Mannenkoor houdt op vrijdag 6 ja nuari van 19.00 tot 21.00 uur een open re petitie. Na een reeks succesvolle kerstcon certen, is het weer tijd om weer aan een nieuw repertoire te werken. Voor aspirant zangers en natuurlijk alle be langstellenden is er ge legenheid een kijkje te nemen in de keuken van het Rijssens Man nenkoor. In zaal 4 van het Parkge bouw aan de Oosterhof weg geeft het Rijssens Mannenkoor alle (jonge) mannen van Rijssen en omstreken de gelegen heid te komen kijken, sfeer te proeven, luiste ren en natuurlijk mee te zingen. Dirigent Pieter Jan Leus- ink geeft uitleg over het repertoire en concerten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 21