BETON O JobTrack.nl Hazes herleeft bij Lucky Co Koersbalgroep in het Wedervoort ^N: o™ HOUT SCHUTTINGEN au 't Betere werk! ÈËabs broekhuis HOLTEN Gepakt GARAGES en/o, f.AiIB TUINSCHUREN Bel 040-2261605 is jobTrack.nl je ideale assistent. Voor een baan in de zorgsector hb„.„iveau. voor functies op mbo- en no leuke (vaste) baan in jouw De grootste vacaturesite Zoek snel en gericht naar een vakgebied. Landelijk of alleen bij jou in de buurt. De mee,t actuele vacatures vind )e oP lobTrack.n AUTOSCHADE VOOR UW VOLLEDIGE SCHADEREGELING EN REPARATIE Personenauto's Bestelauto's Caravans Uitdeuken zonder spuiten Glasservice Dinsdag 3 januari 2006 - WTH20 Ook voor zelfbouw. Tevens steenmotief (grijs, rood,of geel). Betonplaten in houtmotief (rabatdelen). NIEUW! Nu ook betonplaten in vlechtmotief. Vlotte levering door E-mail: aenb@iae.nl voor folder e Drv. modellen te bezichtigen Kantoor: Postbus 9544 5602 LM EINDHOVEN aan de fabriek te Heeze, Heipoldersstraai 6 (Fax 040-2263805). Website: a-en-b.nl tentie EGKUNDIGEN! F0CW4 uw iAUTO)SCHAD€. ONZE ZORG» Voorheen autoschade Tuitert B.V. Transportweg 6, 7451 PL Holten Tel. 0548-36 25 14 Fax 0548-36 50 89 E-mail: absholtcn@broekhuisautoschade.nl Internet: www.broekhuisautoschade.nl RUSSEN - Volkszanger André Hazes herleeft op vrijdag 27 januari bij Lucky Co in Rijs- sen. De originele Hazes Live band met Peter Beense Rob Zorn Mick Harren en ande ren komt spelen. Lucky Co was één van de weinige clubs waar André Hazes in de laatste jaren voor zijn overlijden nog liveconcerten gaf. Vlak voor Hazes' overlij den stond een volgend concert gepland, maar dat heeft nooit meer plaats kunnen vinden. Nu ruim een jaar na zijn dood heb ben de medewerkers van Lucky Co samen met zijn originele live band het idee opgepakt een Hazes Avond te organise ren in de club waar hij nog een aantal van zijn sporadische concerten gaf. Tijdens deze avond zullen tevens een aantal artiesten, waar André een speciale band mee had, optreden. Kaarten kosten in de voorverkoop 12,50 euro en 15 euro aan de avondkassa. Voorver koop via de regionale adressen en de ticketser vice. De zaal gaat open om 20.00 uur. RUSSEN - Na een tip konden politieagenten afgelopen donderdag bij een bedrijf aan de Kryp- tonstraat in Rijssen 284 kilo illegaal vuurwerk in beslag nemen. WTERDEN - Accola de begint woensdag 18 januari met een nieuwe koersbal groep in de recreatie zaal van het Weder voort in Wierden. De ze activiteit, die iede re derde woensdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur wordt gehouden, is bedoeld voor alle se nioren in de gemeen te Wierden. Koersballen is een ac tief, sportief spel dat door bijna iedereen gespeeld kan worden. Twee partijen spelen tegen elkaar en 'koer sen' met speciale bal len om zo dicht moge lijk bij het witte doel- balletje te komen. De partijen worden ge vormd aan de hand van de aanwezigen. Voor de materialen wordt gezorgd en spe ciale kleding en/of schoeisel is niet nodig. Kom gerust een keer en speel mee. De kos ten bedragen op 18 ja nuari 1,20 euro en bo vendien krijgt ieder een een kop koffie/thee. Bij deel name gaarne van tevo ren bellen naar Stich ting Accolade, tele foon 0546-57 61 91.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 20