Het aanbod van uw verzekeraar kiesBeter.nl Bent u er al uit? Naar het ziekenhuis? Neem uw legitimatiebewijs mee! —rrr wijst u de weg in de zorg w I •-';s De nieuwe Zorgverzekering nr. 7 DECEMBER 2005 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Als het goed is, heeft u het aanbod van uw verzekeraar voor de nieuwe zorgverzekering in de bus gekregen. U kunt dat aanbod in de kerstvakantie op uw gemak bekijken, want het is niet nodig om vóór 1 januari een besluit te nemen. Tevreden over het aanbod: dan hoeft u niets te doen Bent u akkoord met het aanbod en wilt u gewoon bij uw verzeke raar blijven, dan hoeft u niets te doen. U bent dan vanaf 1 januari auto matisch verzekerd volgens het aanbod dat u van uw eigen zorg verzekeraar heeft gekregen. Die automatische verzekering geldt niet voor eventuele andere aanbie dingen die u heeft gekregen! Iets veranderen in uw verzeke ring? Doe dat vóór 1 maart Het aanbod van .uw verzekeraar is geldig tot 1 maart 2006. Bent u niet helemaal tevreden over het aanbod dan moet u dat uw verze keraar vóór 1 maart laten weten. Misschien wilt u een eigen risico, Hans Hoogervorst, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inmiddels heeft u, als het goed is, het aanbod van uw zorgverzeke raar in huis. Misschien blijft u zitten waar u zit, hinkt u nog op twee gedachten of bent u er nog niet uit. Dat geeft niet, als u maar voor 1 maart 2006 een besluit genomen heeft. Dat is de boodschap van onze nieuwe tv-spot die nu te zien is. U kunt natuurlijk bij uw huidige verzekeraar blijven. Om het aanbod van uw verzekeraar te accepteren hoeft u niet te reageren, u bent dan vanaf 1 januari automatisch verzekerd. Maar u heeft ook voldoende tijd, tot 1 maart, om rustig om u heen te kijken. U kunt verzekeringen met elkaar vergelijken op www.kiesBeter.nl. Wellicht kunt u zich ook aansluiten bij een collectief contract. Mogelijk heeft u daarvoor al een aanbod van uw werkgever gekregen. Maar ook andere organisaties, zoals vakbonden, patiëntenorganisaties, ouderenbonden en andere belangen behartigers hebben hun leden al een aanbod gedaan. Tot slot kom ik nog even terug op de brochure 'Een nieuwe zorg verzekering voor iedereenHierin staan alle veranderingen nog eens duidelijk op een rij. De brochure is er in het Turks, Arabisch, Frans, Duits, Engels, Spaans en Portugees, en natuurlijk ook in het Nederlands. U kunt de brochures aanvragen bij Postbus 51 (0800- 8051) of downloaden via www.denieuwezorgverzekering.nl. Ik wens u een goedverzekerd nieuwjaar toe in goede gezondheid! juli augustus september of wilt u daar juist van af. Of mis schien wilt u een kleinere of grote re aanvullende verzekering dan uw verzekeraar u heeft aapgeboden. Zorg in ieder geval dat u dat vóór 1 maart regelt, want na 1 maart kunt u het aanbod van uw verze keraar niet meer veranderen. U kunt dan pas eind 2006 weer iets wijzigen in uw verzekering. Een andere verzekeraar kiezen? Doe dat vóór 1 maart Wilt u van verzekeraar veranderen, dan moet u vóór 1 maart bij uw 'oude' verzekeraar opzeggen. De premie die u mogelijk al aan uw 'oude' verzekeraar heeft betaald, krijgt u van uw verzekeraar terug. Als u tussen 1 januari en 1 maart opzegt vervalt de verzekering namelijk met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006. De verzekering bij uw nieuwe ver zekeraar gaat ook weer met terug werkende kracht in tot en met 1 januari 2006. U betaalt daar dus ook premie vanaf 1 januari 2006! U moet uiterlijk 1 mei 2006 een verzekering voor het basispakket hebben afgesloten, anders kunt u een boete krijgen voor onverze kerd zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen kunt u er natuurlijk voor kiezen om uw 'oude' verzekering pas op te zeggen als u de 'nieu we' heeft afgesloten. Dat moet u dan wel vóór 1 maart 2006 doen, want dat is het laatste moment dat u kunt opzeggen. ik blijf zitten waar ik zit. ..ik ben er nog niet uit... Gaat u na 1 januari 2006 naar een ziekenhuis, polikliniek of zelfstandig behandelcentrum, dan moet u kunnen aantonen wie u bent. U moet zich kunnen legitimeren. Veel ziekenhuizen controleren nu al vrijwillig en vragen naar een legitimatiebewijs, maar vanaf 1 januari 2006 zijn ziekenhuizen verplicht u naar paspoort, rijbe wijs of identiteitsbewijs te vra gen. Dit moet u kunnen laten zien. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kin deren. Hebben uw kinderen geen eigen identiteitskaart of paspoort dan is uw eigen pas poort waarin uw kinderen staan vermeld ook goed. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zelf al een legitimatiebewijs op zak hebben. De overheid wil met de legitima tieplicht fraude met zorgverzeke ringen tegengaan. Regelmatig gebruiken mensen een verzeke ringspasje van een ander, zon der zelf verzekerd te zijn. Dit leidt niet alleen tot extra kosten maar kan ook oorzaak zijn van medische missers omdat het medisch dossier van een andere persoon is. Moet u na een ongeval of met spoed in een ziekenhuis worden behandeld en heeft u uw legiti matiebewijs niet bij u, dan moet u dat binnen twee weken alsnog aan het ziekenhuis tonen. april Ie - Iedereen loet verzekerd zijn U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Aflevering 8 verschijnt eind januari. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport www.denieuwezorgverzekertng.nl U kunt ook bellen met Postbus 51: 0800-8051 (gratis) weet u het al?'

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 18