Modehuys Ter Morsche heropend Employment Profit van Almelo naar Rijssen k..JÊÊ THUISIN helpt graag de mensen thuis ZAKENNIEUWS 2005 *'J*EN - Employment Profit is van Almelo verhuist naar Rijssen en sinds begin augustus gevestigd aan de Nijverdalseweg 132a. In hei bedrijf is expertise op het gebied van verzuimmanagement, HRM-beleid (Human Resource Management), kwaliteitsmanagement, reïntegratie en strategische marketing verenigd. Het bedrijf heeft acht personeelsleden en verwacht de komende jaren een sterke groei door te maken De complexe wet- en regelgeving op het gebied van arbo, verzuim en reïntegratie van werknemers is de laatste jaren sterk veranderd. De ver antwoordelijkheid komt hierbij steeds meer en meer bij de werkgevers te liggen Die moeten ervoor zorgen dat zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk komen. Voor veel werkgevers is dit een moeilijke klus. Employment Profit heeft een verzuimaanjiak ontwikkeld waarmee het verzuim in de meeste gevallen met zo'n twintig tot veertig procent kan worden gereduceerd. "Door onze directe en heldere aanpak zijn onze deskundigen in staat om in een vroeg stadium de regie in het verzuimproces van de werkgever over te nemen, zieke medewerkers worden derhalve niet onnodig lang in het ziekteproces gehouden", vertelt directeur Arnold ie Wierik Employment Profit beschikt over een geavanceerde verzuimtool, die een duidelijk onderscheidend vermogen biedt met daarnaast de inzet van een vast aanspreekpunt binnen de organisatie: de verzuimmanager. De accenten in de aanpak liggen hierbij op het de-niedicaliseren, omdat meer dan 75 procent van het verzuim diet medisch van aard ir "Vaak wordt de oplossing gezocht in het med.caliseren (arts en medicij nen), terwijl wij van mening zijn dat de-medicalisering in het algemeen leidt tot een snellere terugkeer op de werkvloer. Hierbij is de rol van de werkgever van groot belang. Employment Profit kenmerkt zich dooreen actieve benadering van de verzuimproblemauek. Het is de combinatie tan een actieve rol van de leidinggevende en verzuimmanager, een snel le en doeltreffende interventie en kennis van organisaties en sociale wetgeving. Deze factoren stellen de werkgever in de gelegenheid het verzuim te beïnvloeden. De basis voor succesvol beleid is gelegen in een duidehjk-plan van aanjsak waarin taken, verantwoordelijkheden, samen werking. communicatie en doelstelling helderen in overeenstemming zijn vastgelegd 8 Employment Profit biedt werkgevers poortwachtergaraniie. Employment Profit heeft de zeer geavanceerde verzuimtool heeft die continu wordt doorontwikkeld- Employment Profil Verzuimexpen Dit is een verzuimregistatiesysteem dat precies laat zien wat een werk gever moet doen bij verzuim en de werkgever inzicht geeft over ziekte verzuim binnen het bedrijf." De tooi wordt via internet beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen aan de hand van de Wet Verbetering Poortwachter de verplichte acties worden uitvoert. Werkgevers krijgen adviezen over hoe men moet handelen Alle benodigde UWV documen ten kunnen direct worden opgevraagd en bewerkt worden. Het medisch dossier kan extern beheerd worden, management informatie kan direct wwden^ W°rden werk8evers kunnen 24 uur per dag geïnformeerd De verzuimexpert is volledig toegerust op de wetgeving zoals Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Wajong en WAO. Inmiddels maken meer dan 2000 organisaties gebruik van deze tool in onder andere de maritieme en beveiligingssector. De basis voor de verzuimaanpak is in de visie van Employment Profit de wettelijke Risico-Inventarisatie Evaluatie (Rl R E). "Als werkgevers meer dan 40 uur pier week verionen is een ondernemer verplicht om te beschikken overeen actuele RI&E met bijbehorend plan van aanj.ak; dit plan van aanpak dient jaarlijks geactualiseerd te worden. Afhankelijk van het aantal medewerkers en de eventuele verplichtingen vanuit de verzekeringen, dient de Rl E (licht) te worden getoetst door een gecer tificeerde Arbo-dienst." De RI&E bestaat uit drie onderdelen: te weten een arbocheck, een risico-inventarisatie en een periodiek gezondheids onderzoek. De geavanceerde werkwijze van Employment Profit zorgt vooreen minimale inspanning in uren voor de klant met een maximaal rende ment dat voldoet aan de wettelijke eisen Door middel van deze efficien te aanjiak hebben ondernemers een RI&E, waarmee de kwalificaties voorde preventiemedewerker kunnen worden vastgesteld en waarbij verzekeraars geen problemen maken met betrekking tot de acceptatie van de diverse polissen. Employment Profit heeft een speciaal aanbod voor bedrijven uit de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Nijverdal en Hellendoorn Het eerste uur a 95 euro neemt Employment Profit voor zijn rekening. Het aanmeldformulier kan via de website www employmentprofit.nl gedovvnload worden. Dit formulier kan gefaxt worden naar 0548- 515541 of gemaild worden naar rie(a)employmentprofit.nl. Employment Profit is gevestigd aan de Nijverdalseweg 132a. Meer infor matie: (0548) 54 04 01 of www.employmentprofit.nl RIJSSEN - Peugeot Ruesink houdt van 27 tot en met 30 december een eindejaarsshow, zowel in de vestiging in Rijssen als in Goor. Tijdens deze show kunnen bezoekers de nieuwe Peugeot 307, 107 en de nieuwe 407 coupé zien. Ook heeft Ruesink een ruime selectie van 40 occasions direct op voorraad. Tijdens de show profiteren bezoekers van diverse voordelen. De auto's zijn in deze periode extra scherp afgeprijsd en daar naast is een goedkope financie ring mogelijk. Ook zonder inruil krijgen mensen die een auto kopen hoge kortingen. Op de auto's zit een garantie tussen de zes en 24 maanden. Peugeot Ruesink houdt voor de nieuwe 307 en 407 een navigatieactie. Daarnaast meldt Ruesink dat het bedrijf nog een aantal Peugeot Partners in voorraad heeft zonder BPM. De kinderen kunnen zich tijdens de show vermaken in de speel hoek en de kleine bioscoop. Ook is voor hen een attentie beschik baar. Voor iedereen is er verder warme chocolademelk, snert, koffie en thee. De showroom is op 27, 28 en 30 december geo-, pend van 9.30 tot 18.00 uur. Op donderdag 29 december van 9.30 tot 20.00 uur. In Rijssen is Peugeot Ruesink gevestigd aan de Kalanderstraat 9. In Goor zit Ruesink aan de Deldensestraat 36. RIJSSEN - THUISIN vakmarkt is een nieu we servicemarkt in Rijssen. Afgelopen don derdag werd de nieuwe zaak geopend door Noëlle Bruggink (10), de jongste dochter van eigenaren Wim en Rita Bruggink. Zij had de eer om het lint door te knippen. Daarna konden alle genodigden een kijkje nemen in de nieuwe servicemarkt. "Het was heel gezellig", vertelt eigenaar Wim Bruggink. "We hadden de mensen uit genodigd die ons geholpen hebben om dit te verwezenlijken, de schilders, de mensen die hielpen schoonmaken en zakenrelaties. Ze konden de nieuwe vakmarkt bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Er waren zo'n 150 man. De reacties waren uitsluitend positief. De genodigden vonden de grote ruimte en het lichte kleur gebruik heel mooi. Ook de prijzen vonden ze aantrekkelijk. THUISIN vakmarkt han teert zeer scherpe, concurrerende prijzen." Eigenaren Wim en Rita Bruggink zijn in Rijssen bekend van hun Colors@Home zaak aan de Rozengaarde. "Wij kwamen in het centrum helemaal vast te zitten. Er waren veel parkeerproblemen en nu met de nieuwbouw van het gemeentehuis zagen we het niet meer zitten in het centrum. Met behulp van THUISIN konden we hier een ruime vakmarkt realiseren met bijna veertig ruime parkeerplaatsen." De THUISIN vakmarkt verkoopt verf en behang, glas, binnen- en buitenzonwering, (foto: Sander Scheperman) gordijnen, tapijt, laminaat, parket, kozijnen en ventilatiesystemen. Het bijzondere aan de vakmarkt is dat het een servicemarkt is. "Dat betekent dat service bij ons hoog in het vaandel staat. Onze deskundige mede werkers meten op, monteren en installeren bij de mensen thuis. Ook voor het leggen van vloeren, gordijnen ophangen of behan gen draaien we onze hand niet om." De THUISIN vakmarkt in Rijssen is de tweede in deze regio. Ook in Goor is een vakmarkt gevestigd. Later dit jaar worden vakmarkten in Hengelo, Enschede en Arnhem geopend. De openingstijden van de THUISIN vak markt zijn: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Op donder dag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 8.00-tot 17.00 uur. THUISIN vakmarkt is gevestigd aan de Nijverdalsweg 126/ Spinnersstraat 5, (0548) 62 54 52 RIJSSEN - In het beg in van de jaren negentig komt er meer en meer aandacht voor het milieu. Ook in de autobranche dringt deze aandacht door en het milieu wordt steeds meer een hot item. Deze aandacht en de daarmee samenhangende milieuregelge ving resulteerde in Rijssen in de oprichting van de Vereniging voor Rijssense Autobedrijven. In de vereniging zijn plaatselijke Bovag autobedrijven gebundeld. Ondernemers van zowel algeme ne autobedrijven als dealerbedrij ven zagen het belang van deze samenwerking in. Deze unieke bundeling was mede een vervolg van de Bovag praatgroep die reeds twintig jaar bestaat. Sinds vorig jaar gaat deze groep verder onder de naam 'Autostad Rijssen', Onder deze gemeenschappelijke noemer worden diverse gezamen lijke activiteiten ontwikkeld. Eén van de gezamenlijke activiteiten is de jaarlijkse occasionshow. Ook dit jaar wordt deze gehouden in het Volkspark in Rijssen, op don derdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei. Een kleine driehonderd occasions staan opgesteld in het Volkspark. Autostad Rijssen heeft ook een eigen website; www.autostadrijssen.nl, waarop een overzicht van alle aangesloten autobedrijven staat en waar men sen met de zoekmachine naar ruim 750 occasions kunnen zoe ken. Deze website wordt tevens gebruikt om iedereen op de hoog te te houden van de leuke activi teiten. WIERDEN - Na een ingrijpende verbouwing is Modehuys Ter Morsche, gevestigd aan de Nijverdalsestraat 28 in Wierden, sinds afgelopen zaterdag feestelijk heropend. Op deze dag kregen klanten tien procent korting op de gehele collectie. Bedrijfsleider Richard Pothoven tuissen het personeel voor de vernieuwde winkel (foto Sander Scheperman) Verder heeft de zaak deze week een aantal speciale aanbiedingen in onder andere merken als Ten Cate en Schiesser. Wat de damesmode betreft, zijn er tevens leuke en fees telijke aanbiedingen. Van 7 tot en met 16 februari krijgt men, bij een minimale besteding van 50 euro, een waardecheque van 5 euro. "We hebben er een aantal nieuwe vlotte merken bij gekregen en er is al veel voorjaarsmode binnengekomen met frisse kleuren. In onze winkel is veel keuze in kleding voor heel verschillende leeftijden en daar naast verkopen we babykleding tot en met maatje 86. Ook is er een ruime keuze in onder- en nacht mode", aldus Henrieke, eigenaresse van de zaak. Modehuys Ter Morsche bestaat al sinds 1951 en in 1977 kwam de winkel in het huidi ge pand dat na de metamorfose een frisse uitstraling heeft gekregen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 16