Uitbreiding en extra uitgang Steenbergen 1 Vision nieuwe reclamestudio in Rijssen Bij Jean teak niet gauw uitgekeken Uitvaartonderneming met alleen vrouwen begint in Wierden ZAKENNIEUWS 2005 RIJSSEN - Steenbergen schoenen aan de Haarstraat is na een verbouwing van veer tien weken flink uitgebreid. Een groot deel van het achterliggende pand is bij de zaak aangetrokken. De winkeloppervlakte is hon derd vierkante meter groter geworden en aan de Huttenwal is een tweede ingang gerealiseerd. Achter in de winkel is een geheel nieuwe ruimte ontstaan. De complete collectie herenschoenen is daar naartoe verhuisd. Op de bovenverdieping is een afdeling voor vei ligheidschoenen ingericht. Bijzonder is de tekening in het trapgat; een schoenmaker die schoenen aan het herstellen is. Door de verhuizing van de herenschoencollectie naar achteren is voor de damesschoencol lectie meer ruimte vrijgekomen voor in de winkel. "Die oppervlakte is eens zo groot geworden", vertelt Jurgen Steenbergen. "Voor zowel jong ais oud, dames en heren is er na de verbouwing meer keuze. We heb ben er bewust voor gekozen om meer aan dacht te gaan besteden aan de schoencollec tie voor de jeugd. Dat was toch een beetje een ondergeschoven kindje. De jeugd kan - nu voor een betaalbare, moderne schoen bij ons terecht en hoeven niet meer naar een grote stad toe." De uitbreiding van de oppervlakte heeft ook geresulteerd in een ruimere opstelling in de winkel. Verder ver koopt Steenbergen schoenen nu ook een kleine collectie damestassen en sokken en riemen voor heren. De ingang vanaf de Huttenwal is nieuw en komt uit in het gedeelte waar de heren schoenen verkocht worden. De nieuwe gevel heeft een chique uitstraling gekregen met veel lichtinval door grote ramen en blauwe beschildering. Steenbergen schoe nen is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. RIJSSEN - Mark Abbes is enkele maanden geleden aan de Banisweg komen wonen en heeft ook zijn reclamestudio Ivision naar dit adres verplaatst. Het bedrijf dat in 2001 werd opgestart, ontwerpt onder andere logo's en huisstijlen, advertenties, websites en brochures. Abbes werkt voor organisaties door het hele land. De afgelopen maanden heeft hij onder andere ook huisstijlen ont wikkeld voor enkele scholen in deze regio, zoals de Wegwijzer in Enter en de Julianaschool in Veeneslagen. Ivision werkt samen met vaste partners en bij grote drnk te worden freelancers ingezet. De voormali ge garage naast zijn huis, vlak achter de voormalige Roba-garage aan de Holterstraatweg, is flink uitgebreid en ver bouwd en nu als studio en kantoorruimte ingericht. "Ik heb hier een omgeving gecreëerd waar ik al mijn ideeen uit kan voeren", vertelt Mark Abbes, die voor hij met Ivision begon ruim acht jaar bij een baas werkte. "Maar ik had veel meer ideeën dan uitgevoerd konden worden. Nu ik mijn eigen reclamestudio heb is een jongens droom werkelijkheid geworden." Hij werkte ruim vier jaar in een drukkerij en daarna vier jaar bij een uitgever van boeken en tijd schriften. "In de drukkerij liep ik mee vanaf het ontwerp tot aan de drukvorm en bij de uitgever was ik artdirector van een opinie blad en zette daarnaast een reclameafdeling op." Vier jaar geleden begon hij in Almelo zijn eigen reclamestudio en in april 2005 volgde de verhuizing naar de Banisweg. "Ik heb het in Rijssen erg naar mijn zin. De omgang is hier prettig, zowel zakelijk als privé." Ivision werkt voor profit en non profit instellingen. "Bij het eerste gesprek probeer ik te achterhalen wat de werkelijke boodschap van het bedrijf of de instelling is. Wat wil men uitdragen en op welke manier komt dat het beste naar buiten en wat maakt dat de organisatie zich onderscheid van anderen? Onze taak bestaat uit het aan horen van de directeur of zaakwaarnemer en dit te vertalen naar een creatieve vorm, zoals logo, huisstijl, brochures, campagnes, websites enzovoort. Het adres van de recla mestudio Ivision is Banisweg 8a, Rijssen. Telefoon 0548-54 51 78. Op de website www.1-vision.nl staan voorbeelden van eer dere opdrachten en ook kan via e-mail info@1-vision.nl informatie worden opgevraagd. (foto:Harry Broeze) (foto:WHK) levenservaring en zijn niet meer zo gauw van hun stuk te krijgen. Want soms overlijdt een kind of een baby en daarmee moet je om weten te gaan." Uitvaartverzorging Ria Gerritsen Mulkes werkt uil het huis van Gerritsen Mulkes aan de Eerste Esweg 28. Alle verzekerden kunnen voor hun uitvaart bij Gerritsen Mulkes terecht. De uitvaartonderneming is vooral actief in de omgeving van Wierden én maakt veel gebruik van de aula van Wierden, maar ook thuisopbaring is mogelijk. Gerritsen Mulkes verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Uitvaartverzorging Gerritsen Mulkes probeert alle wensen öp het gebied van uitvaartverzorging te realiseren. "Wij luisteren goed naar wat mensen willen en proberen een uit vaart te organiseren in de geest van de overleden per soon. De nabestaanden bepalen hoe een uitvaart er uit ziel. Wij hebben daarin een adviserende rol, maar absoluut geen bepalende rol. We hebben een leuk team, zijn super gemotiveerd om wat van dit bedrijf te maken. Wij doen het werk met 200 procent overtui ging", besluit Keupers Uitvaartverzorging Ria Gerritsen Mulkes is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op (0546) - 57 39 79 of (06)- 33 96 43 94. RIJSSEN - Haverslag bv is een jong dynamisch en veelzijdig bedrijf dat sinds kort in Rijssen is gevestigd aan de Heliumstraat 9a. Het bedrijf is helemaal gericht op 'buiten'. Haverslag plaatst afrasteringen, is actief in de weg- en waterbouw en detacheert eigen mensen bij andere bedrijven. Haverslag is van oudsher georiënteerd op het rasterwerk. "Wij plaatsen omhei ningen en hekwerken bij zowel bedrij ven als instanties. Het gaat dan voorna melijk om industrieel hekwerk. Op de particuliere markt zijn we actief in het sierhekwerk en we maken omheiningen voor paardenbakken en geitenweides", vertelt eigenaar Jeroen Nijhof. "Ook zijn we actief in de weg- en waterbouw. We maken onder andere beschoeiingen en slaan damwanden." Projecten waar Haverslag zich mee bezig houdt zijn; het plaatsen van 26 kilometer hekwerk langs de dijken van het Ketelmeer, het afraste ren van hoogspanningslocaties en de ruilverkaveling in Haaksbergen. "We werken daarnaast veel voor de Nido, Natuurmonumenten, waterschappen en provincies. We hebben trouwens de hele beschoeiing gemaakt van de vijvers in Veeneslagen. Haverslag bv komt voort uit Haverslag VOF in Holten, een bedrijf dat al 26 jaar bestaat. In november verhuisde het bedrijf van de Maneschijnweg in Holten naar de Heliumstraat. "We wilden meer werken vanuit een professionele omge ving. Daarbij hoort ook een mooi pand. En hier zit je midden tussen je markt, de industriële klanten." Haverslag heeft 21 vaste krachten in dienst. Daarnaast lopen er in het seizoen ook nog zo'n tien tot vijftien uitzendkrachten rond. Alle werknemers zijn VCA-gecertificeerd en dit jaar volgt het bedrijf ook. Haverslag is tevens ISO gecertificeerd. "De sterke kanten van ons bedrijf zijn flexibiliteit en kwaliteit. Onze werknemers hebben over het algemeen hun wortels allemaal op het platteland. Wij zijn jon en dyna misch, herkennen en grijpen onze kan sen." Mensen die meer informatie willen heb ben over Haverslag bv kunnen op werk dagen tussen 8.00 en 17.00 uur het bedrijf bereiken onder telefoonummer (0548) -36 25 42. WIERDEN - Jeanteak Wonen, gespeciali seerd in originele (klein)meubelen, woondecoraties en cadeauartikelen open de vorige week donderdag de deuren. Jeanteak Wonen met haar opvallende etalage is gehuisvest in het pand aan het Burgemeester J.C. van de Bergplein 20, in een deel van het oude pand van Van Buuren. Jeanteak Wonen heeft veel tijdloze woon accessoires, die zowel in een modern als klassiek interieur passen. "We verkopen aanverwante artikelen die met wonen te maken hebben, woondecoraties, maar ook meubelen als kasten en kleinmeube- len", vertelt Nina Steeman. In de sfeervol ingerichte zaak staat en hangt een uitge breide collectie opmerkelijke en originele woondecoraties en cadeauartikelen. Van kleine sfeermakers tot bijzondere wand decoraties. Veel romantische en landelij ke producten zijn in de zaak verkrijgbaar. Leuke dienbladen met kaarsen, verzilver de werkstukjes en prachtig glaswerk in diverse variëteiten waaronder mooie gla zen potten met of zonder decoratie. En dit herfstseizoen brengen de kleurige kussens en plaids de warme uitstraling van het najaar. Kortom, er is van alles te zien en alleen het binnen kijken is al de moeite waard. In Jeanteak Wonen raakt men niet snel uitgekeken. Het is een laagdrempelige zaak, een gezellige winkel met een leuke koffiehoek waar iedereen naar binnen kan lopen. In elke prijsklasse is wel iets verkrijgbaar. "Dat is ook de bedoeling, ledereen die hier binnenwandelt moet iets kunnen vinden", geeft Steeman aan. De collectie wisselt met enige regelmaat: Steeman koopt zelf in en dat levert een heel divers assortiment op van mooie, aparte artike len die net even iets anders zijn. Jeanteak Wonen is open van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrij- innn! ^i7°nn UUr Zater<^a& "ledereen die hier binnen wandelt moei iets kunnen vinden,"geeft Nina van 10.00 tot 17.00 uur. c y 1 Steenman aan (foto: Sander Scheperman) lederen bij Haverslag bv heeft zin om vanuit Rijssen te werken, (eigen foto) WIERDEN - "Wij willen de wensen van overleden personen en Hun nabestaanden respecteren en zo goed mogelijk realiseren. Dat vereist een precieze aan pak, want je kunt in dit vak geen sorry zeggen", vertelt Ria Gerritsen Mulkes. Samen met Diana Keupers heeft ze een eigen uitvaartonderneming opgezet: Uitvaartverzorging Ria Gerritsen Mulkes. Het bijzon dere aan deze uitvaartonderneming is dal het voltalli ge team bestaat uil dames. "Ik heb bewust gekozen voor een team van allemaal vrouwen om me heen" vertelt Ria Gerritsen Mulkes. "Vrouwen leggen wat meer gevoel in een uitvaart. Mannen werken over het algemeen wat zakelijker. Daarnaast hebben vrouwen meer oog voor details. Een ketting die recht gelegd moet worden. Haren die niet goed zitten. Een vrouw zal het eerder opvallen. De ervaring leert ook dat vrouwen die een dierbare hebben verloren wat makkelijker met een vrouw kun nen praten." Gerritsen Mulkes werkte zes jaar bij een uitvaarton derneming in Rijssen. Diana Keupers is na een stage voor het eerst actief in de uitvaartbranche. Zij wordt door Gerritsen Mulkes opgeleid lot uitvaartleider. "Ik heb 25 jaar gewerkt als administratief medewerker en was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wilde graag meer met mensen te maken hebben. In 2003 overleed mijn vader en toen wist ik dat ik in de uitvaartbranche wilde." Naast Keupers zijn nog vijf vrouwen op afroep beschikbaar die helpen assisteren bij een uitvaart "Zij helpen met afleggen, brengen aula- en condoleance- bezoeken af en helpen met het dragen van de kist. Want dat doen we allemaal zelf", legt Gerritsen Mulkes uit. De vrouwen van Gerritsen Mulkes zijn allemaal rond de veertig. "Ik denk dat nabestaanden het prettiger vinden om met een wal oudere medewerker te praten, ook al kan een jonge meid van 25 nog zo goed zijn. Wat oudere medewerkers hebben daarnaast wat meer Volgens Ria Gerritsen Mulkes leggen vrouwen meer gevoel in een uitvaart en hebben ze meer oog voor details. (foto: Harry Broeze)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 10