gemeentelijke informatie Knallen met carbid nieuwe rage in regio Rijssen-Holtei\ Rijssen-Holter\^ Uitslag schaken VERVOLG Handbaldames met schrik vrij 1' Donderdag 23 december 2004 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-holten.nl woningen) aan de Pastinaak, 3 patiowoningen worden omgezet in 2 vrijstaande woningen. U kunt het ontwerpplan vanaf maandag 27 december 2004 gedu rende een termijn van 2 weken inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen en op afspraak bij de publieksbalie Holten. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerk(st)er Ruimte, t 854874. Belanghebbenden kunnen gedu rende genoemde termijn schriftelijk bedenkingen indienen over het betreffende ontwerpplan bij burgemeester en wethouders. Ingekomen aanvragen Rijssen In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwaanvragen Lichte bouwaanvraag 6 december 2004 - 20040992, Reguliere bouwaanvragen 6 december 2004 - 20040993, rj 7 december 2004 - 20040995, Bouwaanvragen waarbij burgemeester en wethouders het voornemen hebben vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening (2 weken ter inzage) 4 november 2004 - 20040415, 7 december 2004 - 20040994, Sloopaanvragen/meldingen 29 november 2004 - 20040982, 30 november 2004 - 20040983, Aanvraag om inritvergunning I 30 november 2004 - 20040990, Bouwaanvraag Lichte bouwaanvraag 6 december 2004 - 20040991, Ab Jansenstraat 7, bouwen car port. Meer informatie Ingekomen aanvragen kunt u vanaf de maandag na publicatie inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen of op afspraak bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerk(st)er Ruimte, t 854874. De publicatie van de ingekomen aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter behalve de aanvragen voorzien van een Tegen deze aanvragen kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van zienswijzen is gelijk aan de termijn van terinzageleg- ging en begint de maandag na publicatie. Zienswijzen zijn in princi pe openbaar. Verleende vergunningen en/of vrijstel lingen Rijssen In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwvergunningen Lichte bouwvergunningen 14 december 2004 - 20040862, 14 december 2004 - 20040922, 14 december 2004 - 20040928, e m e e n t e Reguliere bouwvergunningen 14 december 2004 - 20040674, 14 december 2004 - 20040758, De Ru/terstraat 25, vergroten woning; Holterstraatweg 48 en 50, De Steege 2, bouwen 3 woningen. Nieuwenhuisstraat 17a, vergro ten woning. De Höfte 30, bouwen woning; Kalanderstraat 47, verbouwen bedrijfshal. Bouwvergunning met vrijstelling van het bestemmings plan Artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening 14 december 2004 - 20040822, Roelf Bosmastraat 88, bouwen overkapping aan woning en plaatsen schutting. Toestemming aanleg wegen Artikel 19, lid I Wet op de Ruimtelijke Ordening 9 december 2004 - 20040603, Veeneslagen West, aanleggen wegen Herderstasje en Hondsdraf. Verleende vergunningen enlof vrijstel lingen Holten In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Rijssen op 8 januari 2005 in Rijssen; 9 december 2004 - compostactie RZPC De Mors van 21 tot en met 26 februari 2005 in de gemeente; 9 december 2004 - regelmatigheidswedstrijd Mac de Holterberg op 30 april 2005 in Holten; 9 december 2004 - motorcross Mac de Holterberg op 12 en 13 maart 2005 in Holten; 13 december 2004 - innemen standplaats Stichting CIHI in 2005 in Rijssen; 14 december 2004 - innemen standplaats wereldwinkel op 18 december 2004 in Holten; 15 december 2004 - innemen standplaats kaascentrum Rijssen in 2005 in de gemeente. Aanvragen Drank- en Horecawet 9 december 2004 - schenken zwakalcoholische dranken de heer H. Bekkernens op 12 en 13 maart 2005 in Holten; 9 december 2004 - schenken zwakalcoholische dranken de heer H. Bekkernens op 30 april 2005 in Holten; 14 december 2004 - uitoefenen slijtersbedrijf Dirck III aan het Hoge Pad I in Rijssen. Ethaanstraat 2b, detailhandel in volumineuze goederen (betreft verplaatsing bestaand bedrijf in zwembaden c.a.)*; Burgemeester Knottenbeltlaan 71vergroten woning*. Oosterhofweg 248, slopen woning met diverse opstallen; Hangerad 17, slopen diverse opstallen. Bouwvergunningen Lichte bouwvergunning 14 december 2004 - 20040935, 14 december 2004 - 20040936, 14 december 2004 - 20040937, Vianenweg 251vergroten recreatiewoning; Wildweg 22, bouwen tuinhuisje bij recreatiewoning; Helderman 7, plaatsen dakkapel op woning. Bouwvergunning met vrijstelling van het bestemmings plan Artikel 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening 14 december 2004 - 20040522, Wildweg 41vergroten recre atiewoning. Aanvragen Wet op 30 november 2004 - 30 november 2004 - 7 december 2004 - 7 december 2004 - 7 december 2004 - 9 december 2004 - Esstraat 108 (zijde Entoshof), aanleggen 5 meter brede inrit. 1 Ingekomen aanvragen Holten In volgorde ziet u de datum van ontvangst, het nummer, de per- ceelsaanduiding met korte toelichting. Meer informatie Verleende vergunningen/vrijstellingen kunt u vanaf de maandag na publicatie gedurende 6 weken inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen of op afspraak bij de publieksbalie in Holten. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een mede werkster Ruimte, t 854874. Tegen een vergunning/vrijstelling kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning/vrijstelling bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt daarom een verzoek om 'voorlopige voorziening' indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Hieraan zijn kosten verbonden. de Kansspelen het aanwezig hebben van 2 kansspelautoma ten in 2005 aan Dorpsstraat 18c in Holten; het aanwezig hebben van 2 kansspelautoma ten in 2005 aan de Markeloseweg 90 in Rijssen; het aanwezig hebben van 2 kansspelautoma ten in 2005 aan de Haarstraat 50 in Rijssen; het aanwezig hebben van 2 kansspelautoma ten in 2005 aan de Graaf Ottostraat 52 in Rijssen; het aanwezig hebben van 2 kansspelautoma ten in 2005 aan de Roelf Bosmastraat 43 in Rijssen; het aanwezig hebben van I kansspelautomaat en I behendigheids-automaat in 2005 aan de Landuwerweg 19 in Holten. Vergunningen APV* 2 december 2004 - rommelmarkt De Molenhoek op I I juni 2005 in Rijssen; 2 december 2004 - mountainbiketocht Rotaryclub Hellendoorn- Nijverdal op 16 januari 2005 in de gemeente; 10 december 2004 - levende kerststal Stichting Kinderboerderij Dondertman op 22, 23 en 26 december 2004 in Holten; 14 december 2004 - pannavoetbaltoernooi Stichting Sociaal Kultureel Werk Rijssen op 16 december 2004 in Rijssen; 16 december 2004 - motorcross M.A.C. de Holterberg op 12 en 13 maart 2005 in Holten; 16 december 2004 - openluchtconcert Rijssens Mannenkoor op 10 juni 2005 in Rijssen; 16 december 2004 - optocht carnavalsvereniging De Fienpreuvers op 5 februari 2005 in Holten; 16 december 2004 - Rijssenseveldloop Atletiekvereniging Rijssen op diverse data in 2005 in de gemeente. Vergunningen Drank- en Horecawet I december 2004 - schenken zwakalcoholische dranken door mevrouw W.H.Vogel-Fronenbroek op 22, 23 en 26 december 2004 in Holten; 14 december 2004 - schenken zwakalcoholische dranken door de heer H. Bekkernens op 12 en 13 maart 2005 in Holten; 14 december 2004 - schenken zwakalcoholische dranken door de heer H. Bekkernens op 30 april 2005 in Holten. Meer informatie Ingekomen aanvragen kunt u vanaf de maandag na publicatie inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel in Rijssen en op afspraak bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opne men met een medewerk(st)er Ruimte, t 854871. De publicatie van de ingekomen aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Meer informatie Verleende vergunningen kunt u vanaf de maandag na publicatie gedurende 6 weken inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewin kel Rijssen en op afspraak bij de publieksbalie Holten. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerk(st)er Ruimte, t 854871. Tegen een vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning bezwaar indienen bij bur gemeester en wethouders.Tegen de vergunning voorzien van een moet u het bezwaarschrift richten aan de burgemeester. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt daarom een verzoek om 'voorlopige voorziening' indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Hieraan zijn kosten verbonden. APV/Drank- en HorecawetlWet op de Kansspelen Gratis promotie evenementen Organiseert u een evenement in de gemeente en wilt u dit onder de aandacht brengen? Meld uw evenement dan gratis aan bij deVW Rijssen, t 520011 of Holten, t 361533. Ingekomen aanvragen Rijssen en Holten In volgorde ziet u de datum van ontvangst, activiteit, aanvrager, datum activiteit en de plaats Hagweg 10, vergroten woning met een erker; Barmsijs 5, vergroten woning; Schoenmakersdijk II, vergro ten/wijzigen garage en wijzigen achtergevel woning. Aanvragen APV 30 november 2004 - 2 december 2004 - 2 december 2004 - 6 december 2004 - 7 december 2004 - opstijgen heteluchtballonnen door de Collectieve Oostelijke Ballonvaarders op diverse data in 2005 in de gemeente; viering carnaval Carnavalsvereniging De Fienpreuvers Holten op 5 en 7 februari 2005 in Holten; kledinginzameling Stichting SMHO in 2006 in de gemeente; plaatsen verwijsborden Pius X College op 20 januari 2005 in de gemeente; Schwartzwald Veld Toertocht Tourclub Verleende vergunningen/ontheffingen Rijssen/Holten In volgorde ziet u de datum van verzending, activiteit, aanvrager, datum activiteit en de plaats Vergunningen APV 2 december 2004 - plaatsen kerstboom van 13 tot en met 31 december 2004 aan de Oranjestraat in Holten; 2 december 2004 - statiegeldactie De Molenhoek op 16 septem ber 2005 in de gemeente; 2 december 2004 - verkoop vuurwerk Rosman aan de Haarstraat I 10 op 29, 30 en 31 december 2004 in Rijssen; 2 december 2004 - innemen standplaats Adullam Gehandicaptenzorg op 29 en 30 december 2004 in Rijssen; 2 december 2004 - voorjaarsrit M.A.C. de Holterberg op 26 februari 2005 in Holten; 16 december 2004 - compostactie zwemvereniging De Mors van 21 tot en met 26 februari 2005 in de gemeente; 16 december 2004 - innemen standplaats Stichting CIHI op de zaterdagen in 2005 in Rijssen; 16 december 2004 - plaatsen verwijsborden Pius X College op 20 januari 2005 in Rijssen; 16 december 2004 - regelmatigheidswedstrijd M.A.C. de Holterberg op 30 april 2005 in Holten; 16 december 2004 - plaatsen verwijsborden M.A.C. de Holterberg op 12 en 13 maart 2005 in Holten; 16 december 2004 - innemen standplaats Wereldwinkel op 18 december 2004 in Holten; 16 december 2004 - innemen standplaats Kaascentrum Rijssen op de donderdagen in 2005 in Rijssen. Rijssen - Holten. Reken daar maar op. Wet milieubeheer Rijssen en Holten Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ont vangen: N.V. Nederlandse Gasunie, Oude Diepenveenseweg ong. in Holten, op grond van het besluit voorzieningen en installaties milieubeheer; N.V. Nederlandse Gasunie, Markeloseweg 131 in Rijssen, op grond van het besluit voorzieningen en installaties milieubeheer; Nijwa Rijssen BV, Fahrenheitstraat 5 in Rijssen, op grond van het besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer; Caravanbedrijf Twente Salland, Industrieweg 12b in Rijssen, op grond van het besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieu beheer; Harbers Handelsonderneming, Nijverheidsstraat 22 in Rijssen, op grond van het besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieu beheer; Synteriors BV, Morsweg 5d in Rijssen, op grond van het besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. Meer informatie Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. gemeente 1 www.rijssen-holten.nlgemeente@rijssen-holten.nl Holten - Dc handbalda mes van Holten hebben het in de uitwedstrijd te gen rode lantaarndrager ESCA moeilijker gehad dan gedacht. Zonder Mo nique Plantinga en Ju dith Tiekink in de gelede ren, startte Holten zwak. De thuisploeg leidde bin nen 15 minuten al met 7-1. Holten kwam daarna beter in haar spel en wist de op gelopen achtertand bij rust te verkleinen tot 9-7. Na rust waren beide team aan elkaar gewaagd. Mede door goed keepsterswerk van Marloes Valk bleven beide team in evenwicht. In de slotminuten was het Kristel Meerman die Hol ten met 12-13 toch nog naar de volle winst schoot. Een belangrijke zege. Door het verlies van Kwièk 3 van Overwetering, staat Holten nu weer op een ge deelde tweede plaats. Scores: Jessica Smit 7; Mi chelle den Bouwwmeester, Kristel Meerman 2; Mar- got ter Schure, Bianca Smit S1. Holten - Na een overwin ning en een nederlaag speelde het tweede team van de Holtense scha kers afgelopen donder dag gelijk met 3-3 tegen Het Zwarte Paard uit Ommen. Het had nogal wat voeten in de aarde voordat Holten met een compleet team op de proppen kon komen maar uiteindelijk lukte het toch. Zelfs Hans van Oij- en werd vanuit Leeuwar den opgetrommeld om het team te completeren, en het was de moeite waard want Hans wist zijn partij te winnen. Ook debutant Aloys Meulenbroek wist zijn partij te winnen. He laas waren er ook een aan tal nederlagen zoals die van Rob Gervedink Nij- huis, die in een remiseach tig eindspel de mist in ging met een pionnenop- mars en er niet meer uit kwam. Rob verloor hier mee zijn 100 procent sco re. Ook teamleider Ronald Klein Teeselink en Bertus van Beek konden het he laas niet bolwerken. Afge lopen maandag werd ook de laatste interne ronde van het jaar gespeeld. Na de offday van vorige kwam dit keer het herstel van de toppers. Alleen koploper Gerril Luggen- horst moest een remise toestaan, maar hij kon wel een stootje verdragen want hij was verleden week immers de grote winnaar. Hier een overzicht van de uitslagen. Jim Klinge - Bertus van Beek, 1-0; Alrik Baltus - Ben van de Griendt, 0-1 Dinant van Beek - Gerrit Luggenhorst, Z2-Z2; Cees Olij - Dick van de Griendt, Z2-Z2; Ton van Oijen - Gerrit Stevens. 1-0; Dick van der KnaapRob Gerve- dink Nijhuis, 1-0; Johan Klein TeeselinkBas van Beek, 1-0. Volgende week is de laat ste schaakavond van 2004. Traditiegetrouw is dat de avond van het snel schaakkampioenschap. Ie dere Holtenaar of ex-lid van de schaakvereniging is welkom om deel te ne men mits hij of zij zich op tijd (en dat is voor aan vang van de eerste ronde) aanmeldt. Plaats van handeling. Sportkantine Meermans kamp, aanvang 20.15 uur. Informatie kan worden gevraagd bij Gerrit Lug- genhorst telefoon 0547- 261704, Gerrit Stevens te lefoon 0570-551391 of Ton van Oijen telefoon 0548-361225. Oudejaarstoernooi Junioren W Holten Holten - VV Holten houdt ook dit jaar weer een oudejaarstoernooi voor de junioren. Vrijdag 24 december wordt om 9.00 uur de eerste wedstrijd ge speeld. A. B en C junio ren worden door elkaar gemixt en in zo gelijk waardig mogelijke teams ingedeeld. De finale zal rond 13.30 uur zijn. Twente gaat een zeer luidruchtige jaarwisse ling tegemoet. Nu het aantal verkooppunten van vuurwerk is ge daald, zoeken steeds meer fans van vuur werk hun heil in carbid. Sterker, het is een re gelrechte rage aan het worden. "Het is niet alleen veel goedkoper, maar ook veel spectaculairder. Sinds 'Enschede' is het gewone vuurwerk name lijk bepaald niet harder gaan knallen", zegt een jeugdige inwoner van Haaksbergen, die overi gens niet met zijn naam in de krant wil. Ook hij maakt de overstap van re gulier vuurwerk naar car bid. "Met een melkbus schiet je een voetbal tien tallen meters ver weg." Het aantal verkooppun ten is dit jaar drastisch gedaald. Door het ver scherpte vuurwerkbesluit voldoen veel opslagbun kers niet meer aan de ei sen. "Maar omdat ze toch zo'n vuurwerkbunker hebben, stappen ze over op de verkoop van car bid", legt Nicolaas van der Veer uit. Van der Veer, behalve een van de twee impor teurs van carbid die ons land telt, tevens geeste lijk vader van dc website carbidbus.nl: "Het is een beetje een kip en het ei- verhaal. Doordat meer vuurwerkhandelaren nu ineens carbid aanbieden, schaffen steeds meer mensen het aan." Het reguliere vuurwerk dreigt deze jaarwisseling schaars te worden. Uit cijfers van de Branche vereniging Consumen tenvuurwerk Nederland (BCN) blijkt dat het aan tal verkooppunten dit jaar zo rond de 1000 tot 1200 ligt. Vorig jaar waren er dat nog een slordige 3500. De BCN verwacht dan ook dat dit jaar de vuurwerkverkoop met 40 tot 50 procent zal dalen. Volgens Van der Veer wordt het voor jongeren - met name op het platte land - steeds lastiger vuurwerk te bemachti gen: "Zelf woon ik in Bakkeveen. Het is nu drie kwartier fietsen naar het dichtstbijzijnde ver kooppunt." Jongeren die de overstap maken van vuurwerk naar carbid lopen overi gens wel het risico op de bon te worden geslin gerd. Aangezien carbid namelijk niet onder het vuurwerkbesluit valt, heeft iedere gemeente haar eigen regelgeving; vastgelegd in de Alge meen Plaatselijke Veror dening (apv). "Dat houdt dus in dat het schieten met carbid aan d» ene kant van een wei land verboden kan zijn. terwijl het aan de andere zijde gewoon is toege staan", aldus Van der Veer. Vandaar dat hij op zijn website carbidbus.nl een forum heeft gelan ceerd, waarop de regels in diverse gemeenten zijn na te lezen. Intussen zit ten heel wat gemeenten met het 'fenomeen car bid' in hun maag. Op plekken waar traditioneel al veel met carbid werd geschoten is er vaak wel regelgeving voor handen, maar gemeenten waar dit een nieuw verschijnsel is moeten zich veelal nog beraden op het aanpassen van de apv. Ook voor de politie is dit uiterst lastig. De politie Twente heeft er intussen al op aange drongen dat er één wet geving komt voor de hele regio danwel het hele land. Los van de dave rende dreunen die carbid veroorzaakt, spreekt jon geren vooral de lage prijs aan. "Met een kilo. die vijf tot zeven euro kost, kun je een hele dag schie ten. Voor dat geld koop je amper een rotje", aldus Van der Veer. die garen spint bij deze nieuwste rage. "Ik had een voor raad van tien ton, maar intussen ben ik geheel uitverkocht. Ik heb al een nieuwe lading besteld. Nu maar hopen dat die op tijd binnen is." Café De Wippert terug in de tijd Laren - Café De Wippert houdt zaterdag 29 januari een reünieparty. DJ Appie Bracula is een van de dj's die platen gaan draaien. Het is ondertussen bijna 22T jaar geleden dat hij in maart 1983 bij de Wippert stopte. Daarna werd begon nen met de Wippert-Rejonie. Oud-diskjockeys uit de periode van 1973 tot ongeveer middenjaren tachtig zul len plaatjes gaan draaien. Er zal getracht worden de ou de sfeer zoveel mogelijk terug te halen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Ab Braakman: 0573-402055 of via ab- braakman'a hetnet .nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 13