Waterschap op zoek naar bestuurders 'Hier is in verleden altijd al een midgetgolfbaan geweest' Holtens Nieuwsblad Vier dagen feest met Larense Kermis Enkele stenen vallen al voor start Dominoday ►ekerduel W Holten tegen MW vervroegd Ondanks bezwaren, start Henrie Vukkink met midgetgolfbaan Jeugdteam Okia begint zeer goed na zomerstop Fokveedag Espelo met nieuwe onderdelen Holbatheo combineert veulenverkoop met concours Binnenbad eerder open Weekendweer Donderdag 26 augustus 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 5 Pagina 5 Holten - Het jeugdteam van touwtrekvereniging Okia kwam afgelopen zondag 22 augustus goed voor de dag na de zomerstop. Op het zes de toernooi in de Oostelijke Competitie, werd de jeugd tweede met negentien pun ten. Hierdoor hebben ze zich op een derde plaats genes teld met nog een zeer goed uitzicht op een tweede plaats in het algemeen klassement. Met nog twee wedstrijden te gaan moeten ee nog een punt meer behalen dan hun grootste concurrent Bekveld. De tweede jeugdploeg was vrij licht en hierdoor konden ze niet met de toppers meeko men. De jeugd gaat komend week end naar het Internationale GENSB-toernooi in Enge land. Het herenteam 680 kilo kwam ook redelijk sterk voor de dag. Zij behaalden een goede derde plaats. De 640 kilo-ploeg werd twee-- de en moest hierdoor de eerste plaats in het algemeen klasse ment afstaan aan Heure, die als nationale ploeg in deze klasse uitkomt. Dus dit is niet echt een wonder, maar toch heeft deze ploeg nog alle uit zicht op het bovenste plekje op het podium. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geinformeerd- Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: j Adres: Postcode: Geef dat ook eens Woonplaats: aan een ander door! 1 Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon Dhr./mevr.: voor het opgeven van Adres: een nieuwe abonnee i Woonplaats: Inzenden aan: j Postcode: Holtens Nieuwsblad Telefoon: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Bankrekerang: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) j (losse nummers: 0,90) Espelo - Dc Fokveedag Espelo wordt zaterdag 28 augustus I voor de 41ste keer gehouden. Ruim honderd rood- en zwart- I bonte koeien zullen in de ring verschijnen. Ook zijn dc jeugdige veeliefhebbers van de partij met de Kalver- opfokclub. Twintig jongens en meisjes zullen hun uiterste best doen hun kalf zo goed mogelijk te presenteren. Voor de winnaars zijn er mooie prijzen te winnen. Bij de keuring voor het melkvee is een aantal aanpassingen ge daan. Zo is het zoekgebied voor inzenders wat uitgebreid in de richting van Bathmen. Ook nieuw dit jaar is dat er wordt gekeurd per rubriek op de koe met het beste beenwerk. Benen worden door veehouders als zeer belangrijke onderdelen van de koe gezien. Extra aandacht en een goede discussie over het gewenste beenwerk is volgens het be stuur van de keuring in Espelo een welkome aanvulling op het programma. Hoogtepunt is ongetwijfeld de bedrijfsgroepenkeuring en de kam pioenskeuring. De keuring begint om 9.30 uur en vindt plaats op het terrein van de MTS Steegink-Boode Okkenbroekseweg 1 in Holten. Laren - De Larense Kermis is al jaren een begrip in het Oos ten van het land en ook ver daarbuiten. Het eerste weck end van september is traditio neel ingeruimd voor de kermis. Bovendien is er, voor het eerst, dit jaar een extra dag toege voegd. Niet drie, maar vier da gen, is het groot feest. Vanaf vrijdag 3 tot en met maandag 6 september staat geheel Laren in het teken van dit volksfeest, vol attracties, livemuziek en verdere activiteiten. Ook is er natuurlijk genoeg te doen voor de kleinsten onder ons. De drie horecagelegenheden van Laren, Stegeman, 't Langenba- ergh en Witkamp, slaan al jaren de handen ineen om van elke Larense Kermis een ware happe ning te maken. Tussen deze drie zaken staat een van de grotere kermissen van de regio met at tracties voor zowel jong en oud. Ook valt er in deze cafés de ge hele dag van alles te beleven. Een kleine greep uit het live aan bod is Wipneus Pim, diverse Top-100-formaties, De Zingen de Fresia's, de puike coverfor matie The Heinoos, 't Kasbend- jen en Après Ski Party's. Holten - Waterschap Regge en Dinkel is op zoek naar dertig waterschapsbestuurders. Daarom schrijft het water schap de komende week diver se maatschappelijke organisa ties over de mogelijkheid tot ^kandidaatstelling aan. Het waterschap vindt het name lijk van belang dat het water schapsbestuur, als democratisch orgaan, een afspiegeling is van de Twentse samenleving. Van jongeren en ouderen, van vrou wen en mannen, van allochtonen en autochtonen. Waterschappen kennen geen po- Bathmen -Paardenfokver- eniging Holbatheo combi neert de jaarlijkse veulen- verkoopdag dit jaar voor het eerst met het nationale con cours hippique in Bathmen. De verkoopdag wordt naar voren gehaald en zaterdag 28 augustus gehouden op het terrein bij manege 't Ruiter kamp in Bathmen. Veertig veulens zullen in de baan verschijnen en te koop worden aangeboden. Zij wor den zaterdag vanaf 10.00 uur geshowd in de hoofdring waar tribunes omheen staan. Bij elk veulen wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Achter de tribunes is een overzichte lijke ruimte waar inzenders met de veulens bijeen staan. Er is een gevarieerd aanbod wat betreft de afstamming van de veulens. Zo komen er na komelingen van onder meer Oramé, Lupicor, Special D. OO-Seven, Sir Sinclair, Scan- dic, Sheraton. Krack C, Hem- mingway, Riverman, Casco, Flemmingh, Karandasj, No Limit, Epilot, Ras'n R, High- line, Landon, Solitair, Time less en Turbo Magie. Twee veulens komen uit de Oberli- na-stam. Gerrit Bronsvoort fokt jaar lijks drie tot vier veulens en ook dit jaar heeft hij een daar van opgegeven voor de ver koopdag, een Rash R x Cop land. 'Ik heb de moeder samen niet Gerrit Jan van de Pol drachtig gekocht en eigenlijk voor de handel. Het is een in teressante afstamming. Nu het veulen eruit is, willen we de merrie gaan rijden en verko pen.' Het veulen komt dus te koop in Bathmen. 'Ik vind het een mooie gelegenheid een veulen te verkopen. Slechts een handjevol wordt geselec teerd voor een veiling, de rest blijft over. Op de verkoopdag wordt er onderhands verkocht en heb je een vrije handel. Tij dens de verkoopdag is er een mooie presentatie en een mooie accommodatie met al les erop en eraan.' De te koop aangeboden1 veulens komen alle in een programmaboekje en op de internetsite (www.holbatheo.nl) zijn te vens foto's van enkele veulens te zien. iolten - Het bekerduel VV iolten tegen MVV'29 in Jariaparochie, dat oor spronkelijk gepland stond pp zondag 29 augustus, is [vervroegd naar vrijdag 27 augustus (aanvangstijd (20.00 uur). De eerste bekerwedstrijd tegen het Almelose Oranje Nassau ging na een riante voorsprong alsnog verloren (4-3). De nieuwe competitie start zon dag 5 september. VV holten be gint met een thuiswedstrijd te gen Lettele. litieke partijen, maar zogenaam de belangencategorieën (ingeze tenen, gebouwd, ongebouwd en bedrijfsgebouwd). Hierdoor kan iedereen die op 1 januari 2005 18 jaar of ouder is, zich op 15 en 16 september 2004 zich kandi daat stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Van 1 tot en met 12 november houdt waterschap Regge en Din kel verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur. Dan kiezen de inwoners van Twente het nieuwe bestuur van waterschap Regge en Dinkel. Dit bestuur be paalt de koers van het water schap voor de komende vier jaar. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van waterover last en het zuiveren van afvalwa ter, maar ook om de relatie met de belangen van een goed woon klimaat, het bedrijfsleven, land bouw, natuur en recreatie. Op 6 september 2004 om 19.30 houdt het waterschap een infor matieavond in het waterschaps huis aan de Kooikersweg 1 te Almelo. -L-*- ----- V: Holten - De bedoeling van Stephan Schöppers en zijn maat Vincent van Balen, was om afgelopen zaterdagavond vijftienduizend domi nostenen te laten vallen. Helaas bleek voor de start al zo'n duizend om te zijn gevallen. Niet getreurd, er bleven nog genoeg over voor een persoonlijk record. Na het officiële duwtje, gingen een voor een de tv-programmathema's om. Het publiek genoot met volle teugen van het spektakel. Over enkele jaren wil Stephan het echt groot aanpakken en 350 duizend stenen laten vallen. Hiervoor hoopt hij de sporthal te kunnen gebruiken. (Foto: Johan Bolink) Holten - De vernieuwde mid getgolfbaan op de Holterberg ligt er keurig bij: achttien nieuwe holes, een lage, sfeer volle verlichting, een kiosk die aan alle eisen voldoet, een strak aangelegd terras en een nieuwe beplanting die straks het geheel aan het oog van de buurman moet onttrekken, voor zover deze vanuit zijn huis ook maar enige blik kan werpen op dit terrein waarop uitsluitend rustige recreatie plaatsvindt. Groepjes mensen komen er mid- getgolfen en over een poosje kan men er ook handboogschieten, bepaald geen sporten waar la waai bij aan te pas komt. Maar er zijn mensen die er an ders over denken. De midget golfbaan heeft zes omwonenden waarvan er drie voor en drie te gen de vernieuwing van het ge heel zijn. Omwonenden, buren kun je ze niet noemen want hun woningen staan ver genoeg van de baan om daar ook maar enige last van te hebben. Wat zijn dan toch de grieven van deze men sen, wat drijft hen om kostte wat kost de onderneming van Holte- naar Henrie Vukkink constant te willen dwarsbomen? 'Dat zijn mensen', zegt Vukkink. 'Die ervan uitgaan dat ze de hele Holterberg hebben gekocht. Maar zo is het niet, zij hebben hun plek en wij hebben de onze. En wij gaan voor onze plek, we hebben met alles en iedereen re kening gehouden, alle regels en eisen vanuit de overheid zijn we nagekomen, we hebben de ge meente volledig achter ons Henrie Vukkink: 'Gewoon, even lekker relaxen. Zonder lawaai of bombarie. En wat is daar nou mis mee?' (Foto: Johan Bolink) staan, zeker de wethouders Ter Schure en Stegeman die deze onderneming een warm hart toe dragen. Ook vanuit de Holtense ondernemers krijgen we veel lof bij monde van Jos Kamphuis, onder andere.' Nog een Holtense ondernemer, Albert van der Maat. zoals hij zelf zegt, groot geworden van het toerisme, staat vierkant achter de onderneming van Vukkink en staat hem bij met raad en daad. 'We hebben een heel goede samenwerking met de bedrijven hier vlakbij, zoals met Natuurdiorama met onder meer een combinatie van kinderfeestjes in beide bedrij ven. Ook met 't Losse Hoes wer ken we fijn samen wanneer het gaat om een familie- of bedrijfs feest. Ik voel me dan ook genoeg gesteund door iedereen om ge woon door te gaan met het ver fraaien van het bedrijf en de puntjes op de i te zetten. Het blijft voor mij een uitdaging om hier een leuk en gezellig verblijf van te maken voor mensen met een niet al te grote portemonnee. Gewoon, even lekker relaxen. Zonder lawaai of bombarie. En wat is daar nou mis mee? Hier is in het verleden altijd al een mid getgolfbaan geweest, maar de zaak was totaal verouderd en voldeed meer aan geen enkele cis of wet. We hebben dankzij de medewerking van mijn vrien den. die er heel veel vrije tijd in stopten. alles weer opgebouwd tot wat het nu is en daar ben ik heel trots op. Daar kan ik de toe komst mee in. Dat er dan een stel mensen is die dat probeert tegen te houden, zoals nu de aanleg van de boogschietbaan, dat is dan jammer. In het verleden gebruikten we een mobiele boogschietbaan en die mochten we met toestem ming van de boswachters op be paalde plekken op de Holterberg neerzetten. Dus, er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. De baan krijgt alleen nu een vaste plek. Maar er is niemand die daar last van heeft, hoor! Die drie omwonenden maken het zichzelf alleen maar lastig en wat ik nog het ergst vind, is dat zij zeggen te spreken namens de Kring van Holterbergbewoners, terwijl dat niet zo is. Het zijn er maar drie. Een aantal anderen zegt zich door de opstelling van deze drie zelfs te generen bij de Kring te horen. Ik blijf gewoon hard aan mijn bedrijf werken en ik wil op 24 september de offi ciële opening houden'. Dominique van der Duin mag naar het NK ponyrijden in Ermelo. Zij werd al pro vinciaal kampioen in de Ml- klasse C. De eerste Supermoto in Hol ten bleek een succes. Veel mensen kwamen een kijkje nemen naar de snelheids monsters. RIJSSEN - Het binnenbad van zwembad De Koerbelt aan de Arend Baanstraat is afgelopen maandag open gegaan. Dat is eerder dan gepland. Het bad kon eerder open doordat di verse werkzaamheden voor uitgeschoven zijn en er door gewerkt is in de vakantie. De openingstijden vanaf maan dag 23 augustus voor zwembad de Koerbelt Rijssen en Twen- haarsveld Holten zijn van maan dag tot en met vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur. zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur en zondag van 12.00 tot 17.30 uur. Bij mooi weer wordt het binnenbad geslo ten. Vrijdag 3 september sluit het zwembad Twenhaarsveld in Holten en het buitenbad van de Koerbelt in Rijssen. Wisselvallig weer met buien of regen. Vrijdag en zaterdag veel bewolking en geregeld enkele buien, afgewisseld door wat op klaringen en nu en dan zon. Temperaturen zo'n 18.0 a 19.0 graden. Zondag opklaringen en geregeld zon, kleine kans op een bui. Temperatuur 19.0 a 20.0 graden. Een depres sie bij Schotland stuurt fronten onze kant op. Een weersverbete- ring zit er voorlopig nog niet in. Weerman, Freddie Paalman Een gezellig feestje werd het zaterdag op het parkeerter rein van 't Bonte Paard tij dens Haffafa Open Air.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1