Vijftienduizend stenen staan klaar voor Dominoday Mountainbike Trophy nu Shimano Top Competitie Holtens Nieuwsblad Boze Bomen op Holterberg Haffafa Open Air start met artiestenparade Vooral Holtense jeugd goed vertegenwoordigd bij wedstrijd Stöppelhaene 2004 Blote-voetenwerk tijdens Beach Soccer Toernooi Tussendoorgang Oplichters actief Weekendweer 25 t/m 29 augustus Raalte Supermoto, spectaculaire cross op asfalt en zand Hol tens Nieuwsblad Donderdag 19 augustus 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 3 De Holtense Zomerspelen zorgden voor veel waterpret en glijvertier. Bierlokal am Bahnhof mag zich winnaar noemen. Holten- Vijftienduizend domi nostenen moeten er worden opgezet voordat Stephan Schöppers aanstaande zater dag zijn jaarlijkse Dominoday kan houden. Hij doet dat nu roor het vierde jaar en het ivordt steeds professioneler. 'Maar 't is dit jaar ook voor de laatste keer dat ik dit doe. Vol gend jaar heb ik er door mijn Berk, in combinatie met leren, geen tijd meer voor'. Dat er veel tijd gaat zitten in de otale voorbereiding, inclusief iet bedenken van het plan, vordt duidelijk als je het hele larcours bekijkt. Stephan heeft lit jaar gekozen voor het thema elevisieprogramma's en het ichzelf bepaald niet gemakke- ijk gemaakt. De weg die de ste nen straks moeten gaan, leidt langs tv-programma's als Get the picture, Ter land, ter zee en in de lucht, Klussen Wonen, IVarnerbros en Leven in de wil dernis. Met allerlei techniekjes, klap hekjes, langs mooie decorstuk- Ken en de reclamependel, leggen de stenen hun traject af. 'Daar omheen heb ik een hele show gemaakt', zegt Stephan en licht ondertussen een tipje van de sluier op door een deel van de at tributen te showen die zaterdag avond het hele evenement nog extra zullen opluisteren. In de vervaardiging daarvan heeft moeder Schöppers blijkbaar ook behoorlijk de hand gehad. En daar is Stephan haar erg dank baar voor. Bij de opbouw van het parcours heeft hij deze week hulp van zijn maat Vincent van Balen, die net als hij, even ver slaafd is aan het dominospekta kel. Stefan's Dominoday vindt weer plaats in de schuur van zijn overburen aan de Wansinkstraat, de familie Aaftink. die elk jaar deze ruimte met plezier ter be schikking stelt tot groot genoe gen van Stephan. De beide bou wers slapen zelfs in de schuur deze week om de boel goed te bewaken want zelfs een heel klein windvlaagje of het neer- dwarrelen van stof kan een hele boel ruineren. En als ze de slaap even niet kunnen vatten bouwen Kalfstermansweide - Hee rengenootschap Suffendo houdt zaterdag 21 augustus van 12.00 tot 18.00 uur een Beach Soccer Toernooi op Kalfstermansweide. De toe gang is gratis. Kalfstermansweide wordt die middag omgetoverd tot een groot strand. Hiervoor zal loonbedrijf PAP vele kuubs zand op het plein storten. Hiervan wordt een speelveld gemaakt van veertig meter lang en twintig meter breed. Teams, bestaande uit vier spe lers en een keeper, zullen hier op met blote voeten tegen el kaar gaan voetballen. Deelnemende clubs zijn: Toga Club. De Knetterzoepers, Club Gigantisch, Club Cor- ruptus. De Beuseberg, Dijker- hoek, Club Logo, De Kratvin ders, de Kloeke Leute. HAAK, Suffendo en Club Ex cellent. Vorig jaar gaven leden van het Nederlands Elftal Bc- achsoccer, zoals Sonny Si- looy, Juul Ellerman. John van den Brom en Arnold Scholten, een demonstratie hoe het moet. De Kratvinders hadden daar goed naar gekeken en wonnen toen de wedstrijd. Heerengenootschap Suffendo is een vriendenclub die naast het organiseren van dit toer nooi, onder meer meedoet aan de carnavalsoptocht en een weekendje weg regelt voor de veertien leden. Omdat er al twee zaalvoetbal toernooien bestaan, werd ge kozen om te gaan voetballen op het strand. Omdat er in het centrum van Holten weinig strand is te vin den. wordt er daarom simpel weg maar'eentje gecreëerd. Dijkcrhoek - Het is bijna zover. Aanstaande zaterdag is het tijd voor Haffafa Open Air op de parkeerplaats van party centrum Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Om 20.00 uur gaat het spektakel van start met een heuse Dijkerhoekse artie stenparade. Een uur lang laten Dijkerhoekse topartiesten unplugged hun muzikale talenten zien en horen. Terwijl de artiesten zich uitsloven kan het publiek genieten van een hapje en een drankje. In het kader van het Happy Hour kos ten drankjes slechts een euro per stuk. Ook het vervolg van de avond mag u niet missen. Shitt-Hap- pens, Paperplane en bandartiest Theo the King zullen een afwis selend en spectaculair programma .verzorgen. Kaarten zijn bij de ingang verkrijgbaar. ze tot in de kleine uurtjes door. Om Dominoday heen hebben de Schöppers inmiddels een heel eigen PR-campagne opgezet met speciale T-shirts voor de crew, broeken, vlaggetjes, petten, on derzetters, en ga zo maar door. Tijdens de show zal er bij een bepaald onderdeel rook uit het dak van de schuur komen en om de omwonenden niet de stuipen op het lijf te jagen heeft de fami lie een brief rondgestuurd met de mededeling 'Bij rook geen brand'. De laatste keer Dominoday dus? 'Nee', zegt Stephan. 'In 2008 wil ik een Dominoday houden in de sporthal. Dan ga ik voor het in dividueel wereldrecord met 350 duizend stenen. Maar daar heb ik acht weken bouwtijd voor nodig, dus zal ik vakantiedagen moeten sparen. En ik moet dat natuurlijk wel rond zien te krij gen met de ruimte'. Wie aan staande zaterdag wil komen kij ken naar de show moet daar wel een toegangsbewijs voor heb ben. De ruimte is namelijk erg beperkt. Pagina 5 Het MeeDeinFestijn moet een spectaculaire opvolger worden van de clubjesmid dag tijdens de Keune feesten. Met onder andere Burdy. Natuurdiorama - In samenwerking met Natuurmomenten, werd afgelopen dinsdagavond bij het Natuurdiorama Holterberg een natuur- theatervoorstelling van Theater Suer gehouden. Bezoekers zaten in een kring te kijken en te luisteren naar Boze Bomen. Het gaat na melijk niet goed in het bos. Iemand heeft een gevaarlijke stof in de bomen gespoten en dat voelt erg onaangenaam. Een oplossing was niet snel gevonden, waardoor de bomen steeds bozer werden. Het werd een leuk en interessante voorstelling. (Foto: Johan Bolink) Pagina 5 De put van Juleke is in ere hersteld. Een dorpsmonu ment, want alle Holtense mannen werkten er ooit aan mee. Holten - De Goossens Moun tainbike Trophy wordt zondag 19 september voor de zesde keer verreden op de Zuur- berg. Dit jaar gaat het echter om de vierde van vijf w edstrij den in de Shimano MTB Top Competitie. Hierdoor zullen veel eliterijders aan de start verschijnen. Organisatoren Henk Vasters en Wim Reins zijn erg blij met deze promotie. Henk: 'De bond vond al eerder dat de Zuurberg hier voor een uitstekend parcours was. Dit jaar is het dan zover.' Het probleem was steeds, dat de topcompetitie tot nu toe uit twee dagen moest bestaan. Henk wil de daar niet aan, omdat er dan teveel druk op zowel de organi satie als vrijwilligers komt te liggen. 'Het gaat om dezelfde wedstrijden, maar dan uitge smeerd over twee dagen. Je trekt daar niet meer publiek mee, om dat de meeste deelnemers of de ene dag moeten rijden of op de andere dag.' Voor degenen die wel twee dagen blijven, moet voor overnachting worden ge zorgd. Een ander probleem is dat er te weinig vrijwilligers zijn om een tweedaags evenement mee te organiseren. De bond heeft voor dit jaar ech ter de verplichting van twee da gen losgelaten, zodat de top competitie naar Holten kan wor den gehaald. 'We hopen natuur- E N E CO (Foto: Johan Bolink) lijk op de winnaar van de Olym pische Spelen', geven Henk en Wim aan. 'De Nederlandse top komt in ieder geval naar Holten. Het wachten is op Bart Brentjes of hij ook komt.' Bart werd vier jaar geleden Olympisch Kam pioen op de mountainbike. 'Er staan nog wel enkele andere wedstrijden op de agenda die dag. Maar wie geen punten meer nodig heeft, komt hierheen', zegt Henk verzekerd. Het circuit zal worden aangepast ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast worden enkele zwaar dere hindernissen ingebouwd. Henk: 'Er komt een echte afda ling in, die bij het moutainbiken thuishoort. De hoge wal bij de Schutte mogen we daar namelijk voor gebruiken.' Nu is deze als afdaling nog te gevaarlijk, maar na wat aanpassingen moet het geen probleem zijn. 'Wie de techniek van het fietsen en het remmen onder de knie heeft, moet zonder te vallen naar bene den kunnen komen.' Toch den ken ze dat in sommige klassen veel deelnemers deze 'superaf daling' niet aandurven en lopend naar beneden gaan. De twee denken dit jaar meer deelnemers aan de start te krij gen. 'Vorig jaar hadden we zes honderd. De voorinschrijving zit nu al boven de tweehonderd. Daarnaast zijn er velen die zich op de dag zelf nog gaan inschrij- Naast de eliteklasse, zijn er ook categorieën voor beginners en niet-professionele rijders. Ieder een die van mountainbiken houdt, kan dus meedoen. Vooral bij de jeugdklasse zitten veel Holtenaren. Wim Reins traint deze groep het hele jaar door. Naast fietsen op de Zuur berg wordt daarbij natuurlijk ook onder meer de Holterberg meegenomen. 'We hebben nu zo'n tien tot vijftien deelnemers'. vertelt de trainer. Ze zijn best fa natiek en komen dan ook trouw op elke trainingsavond. 'Jeugd wil spanning en vindt gewoon op de weg fietsen, niets aan', weet Wim. 'Op de mountainbike komen ze dus aan hun trekken.' Lekker crossen en klimmen op zandpaadjes en door waterplas sen rijden Wie tussen de zeven en zestien jaar is, mag meedoen aan de trai ning en kan zich woensdags om 18.30 uur melden bij de Fietswe- reld aan de Larenseweg. 'Jonger mag, maar ze moeten wel het fietsen beheersen', benadrukt Wim. Een mountainbike of spe ciale kleding is niet verplicht. Wel een helm. Ook is het niet verplicht om aan de wedstrijd zelf mee te doen. 'Sommigen vinden het heel erg leuk om te fietsen, maar durven nog niet mee te doen aan officiële wed strijden. Dat hoeft dan ook niet.' Wie meer wil weten over de jeugdtraining, kan bellen met Wim Reins, telefoon: 06- 53539064. Voor meer informa tie over de Moutainbike Trophy: www.bea.nu/mtb of telefoon: 0548-364384. Holten - De tussendoorgang bij Albert Heijn Wansink en Beltman Herenmode is sinds dinsdag 17 augustus afgeslo ten auto's. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, zijn er paaltjes neergezet. Er werd daar name lijk veelvuldig te hard gere den. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de doorgang. Holten - Rabobank Holten Markelo en politie waarschu wen voor mensen die zeggen namens de bank langs te ko men om de bankpas aan huis te controleren. Gisteren werd een oudere dame door een man benaderd met deze mededeling. Gelukkig is zij hier niet op ingegaan. Want als ze dat wel gedaan had, waren haar pas- gegevens gekopieerd. De bank heeft de politie ingelicht. Aanhoudend wisselvallig weer met enkele regen- of onweers buien. Vrijdag, zaterdag en zondag perioden met zon. afgewisseld door buien. Geen hogere tem peraturen dan 20.0 a 22.0 gra den. Bij dit alles staat een ste vige wind. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! woe. 25-8 o.a. Bottcrmarkt (tot 12.00 uur do. 26-8 o.a. Corso (v.a. 13.00 uur) vr. 27-8 o.a. Boerendag (10.00-17.00 uur)+CH!PZ zat. 28-8 o.a. Bloazersfestival en motoren Oldtimers zo. 29-8 zondagsmatinee Holten - Voor de eerste keer in Holten wordt zondag 22 augustus een Supermoto ge houden. De wedstrijd die meetelt voor het Open Ne derlands Kampioenschap wordt verreden op indus triepark Vletgaarsmaten in Holten. MAC Holterberg heeft daar een geheel nieuw en snel parcours uitgezet w aarop het kaf van het ko ren gescheiden wordt. Supermoto is een betrekkelijk nieuwe discipline binnen de motorsport die een snelle groei doormaakt. Internatio naal heeft de sport zich sterk ontwikkeld en met name in de States is deze vorm van mo torsport enorm populair. Ook bestaat er tegenwoordig een officieel Wereldkampioen schap Supermoto. Door de mix van zand en asfalt in het parcours doen veelal coureurs mee die hun sporen verdiend hebben in motocross en weg race. Aanvang trainingen: 09.30 uur; aanvang wedstrij den: 13.00 uur; entree volwas senen: 5 euro; entree jeugd tot en met 15 jaar: 2 euro. Meer informatie op www.macdeholterberg.nl Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr/mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwi jze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1