(Spectaculaire Jongeren krijgen bandje om bier te kunnen halen in tent Holtens Nieuwsblad ZcmerZfin VoordeelActie Siipermoto op VI etgaars maten Lekker rondsnuffelen op Zomerbraderie Legitimatieplicht tijdens komende Keunefeesten Stöppelhaene 2004 ÏVfet treintje Bello over de heuvelrug Jongens onzedelijk betast door man Startavond Hervormd Holten Dorpskerk Weekendweer 25 t/m 29 augustus Raalte Nieuwenhuis Keukens Opnamen RTL4-programma Bestemming Nederland Donderdag 12 augustus 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0.90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 3 Lianne Welmerink viert haar 12,5-jarig jubileum bij kin derdagverblijf Kakelbont. Ze werkt er vanaf het begin. Pagina 5 Pagina 5 Onder meer fierljeppen staat op het programma van de Zomerspelen. Deze worden komende vrijdag gehouden. Holten - Het nieuwe kerkelijk seizoen voor Hervormd Holten Holten - Jongeren van zestien tot en met negentien jaar moe ten zich straks gaan legitimeren tijdens de Keunefeesten. Ten minste, wanneer ze in aanmer king willen komen voor een 'bierbandje'. De controle op het handhaven van regelgeving wordt steeds strenger. Zo kan er in feesttenten worden gecontroleerd of er geen alcoholi sche dranken worden verkocht aan minderjarigen. Dat is strafbaar en kan de organisatie een hoge boete opleveren. Om deze stroppenpost voor te zijn, heeft de Keunefeestencommissie besloten om met bandjes te gaan werken. Jongeren in de leeftijd van zestien tot en met negentien jaar wordt daarom gevraagd zich bij binnenkomst van de feesttent te legitimeren. Daarna krijgt deze een bandje om, waarmee bij de tap aangetoond kan worden dat de bierkoper ouder is dan vijftien jaar. 'Soms is het erg moeilijk te schat ten hoe oud iemand precies is', zegt organisator Jan-Herman ten Velde. 'Daarom hebben we voor dit systeem gekozen.' Volgens hem, begint het legitimeren voor deze jongerengroep al gemeen goed te worden. Ook andere tent feesten voerden dit bandjessys teem in en zelfs bij veel disco's werkt men al op die manier. 'Elke avond werken we met andere kleuren, zodat er niet kan worden gesjoemeld met bandjes. Ook be tekent dit, dat elke avond opnieuw moet worden gelegitimeerd.' In middels is de kaartverkoop van de Keunefeesten al begonnen. Zowel losse kaarten als een kaart voor al le dagen (passe-partout) zijn te koop bij Blokker van de Maat. Fo to ten Velde. Eetcafé 't Klavier. Grandcafé 't Keuntje, Café Jansen (Boer Biet) en Café Bierlokal am Bahnhof. Losse kaarten kosten in de voorverkoop 6 euro (aan de kassa 8 euro) en een passe-partout kost 12 euro. Zo kan vrijdagavond worden ge noten van showorkest NewMin- Jan Herman ten Velde en Frans Hoes tonen de posters en kaarten voor de Keunefeesten bij de plakzuil. ded en Jannes. NewMinded be staat uit drie muzikanten van de formatie Never Mind. Vanzelf sprekend zal de succesvolle for mule worden gehandhaafd, nu echter frisser, scherper en gedre venen De groep bestaat echter uit vijf man en spelen muziek voor elk wat wils. Jannes (Wolters) is geboren op 26 juni 1973 in het Drentse Emmen, en kwam al vroeg in aanraking met de muziekwereld. Al luiste rend naar zijn opa op de accor deon, groeide hij op met de mu ziek. Na zelf verschillende muziekins- taimenten te hebben uitgepro beerd kwam hij. na tips van vrien den op een feestje, op het idee te gaan zingen. Met de steun van z'n ouders en z'n familie is hij op be gonnen met zijn zangcarrière. Al lereerst werd er in eigen beheer een cd-single opgenomen bij stu dio Douwe Buiter in Klaziena- veen. De single werd een redelijk succes, en daarom werd er verder gezocht naar een studio en compo nist voor het maken van een cd-al- bum. In Martin Sterken (M.A.P en de Stemmingmakers) uit Nieuw- Weerdinge werd de persoon ge vonden voor het maken van het debuutalbum, ook dit album (Bel la Bianca) werd in eigen beheer opgenomen. Na een leuk succes met de verkoop van dit album, werd besloten om een tweede al bum te gaan maken, maar dan bij platenmaatschappij Cd-Hal Rui nen. Als je iets doet, dan moet je het goed doen en daarom werd voor het tweede album het koorwerk in gezet van Wiesje Westerlaken en Jolanda van de Wetering (het vas te koor van Frans Bauer) en de ac cordeonist van de Havenzangers (Rolus Karssen). De cd van Casa blanca naar Napoli werd ook weer volledig opgenomen bij Martin Sterken en is ook door hem voor zien van muziek en teksten. In middels zijn van deze cd bijna tienduizend exemplaren over de toonbank gegaan en wordt Jannes al zeer veel gedraaid op de lokale, regionale en commerciële zenders. Jannes treedt op op vele feesten en Hollandse avonds en is op vele plaatsen dé publiekstrekker. Het einde is nog lang niet in zicht en Nederland zal vast nog veel van Jannes horen. komt eraan. Voor de jeugd is er dan weer veel te beleven. Het seizoen begint met een startavond in de tent op de Borkeld. Jongeren worden 27 augustus om 18.00 uur daar verwacht. Holten - Het Nederlands Her vormd Kerkgebouw te Holten is in de maand augustus op vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur opengesteld voor publiek. Wisselvallig zomerweer met van tijd tot tijd enkele regen- of onweersbuien. Vrijdag, zaterdag en zondag op klaringen en perioden met zon, afgewisseld door buien. Aange name temperaturen van 24.0 a 25.0 graden. Deze weersverandering wordt veroorzaakt door de oude tropi sche Orkaan Alex, nu een de pressie. Randstoringen daarvan zorgen voor wisselvallig weer met geregeld buien. 0909-I718S PUTER? PE COMPUTER KOOPJES BEURS TWENTËHALLEN-ENSCHEDE ZATERDAG 14 AUGUSTUS 10-16 UUR I www.pcdlstount.nl Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Zomervoordeelpakkettcn bij Nieuwenhuis Keukens! Tijdens de zomermaanden geven wij ZomerZonVoordeelPakketten weg! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: .Holten - Voor de eerste keer in 3*HoIten wordt zondag 22 au gustus een Supermoto gehou den. De wedstrijd die meetelt voor het Open Nederlands vampioenschap wordt verre den op industriepark Vlet- rPjgaarsniaten in Holten. MAC >o Jolterberg heeft daar een ge- keieel nieuw en snel parcours epuitgezet waarop het kaf van du iet koren gescheiden dient te lorden. I<e -r wordt gereden in de categorieën Nationaal, Euro en ONK. In de aatste klasse vinden we natuurlijk le namen van bekende crossers als ns lemy van Rees, Marcel van Dru- ïen. Marcel v/d Berg, Theodoor louché en Anne Advokaat. De )iste heeft een lengte van 1500 :lijl neter en telt twee onverharde sec- jei ties van respectievelijk vijftig en driehonderd meter. Direct na de start komen de coureurs bij een brede S-bocht welke spectaculaire beelden zal opleveren. Supermoto is een betrekkelijk nieuwe discipline binnen de mo torsport die een snelle groei door maakt. Internationaal heeft de sport zich sterk ontwikkeld en met name in de States is deze vorm van motorsport enorm populair. Ook bestaat er tegenwoordig een offi cieel Wereldkampioenschap Su permoto. Door de mix van zand en asfalt in het parcours doen veelal coureurs mee die hun sporen ver diend hebben in motocross en wegrace. Zo is Remy van Rees een man die de ONK Motocross en Supermoto combineert. De rijders uit Alphen aan de Rijn behaalde vorig seizoen de Nederlandse titel Holten - Op verschillende lo caties rondom Landal Twenhaarsveld, werden af gelopen weekend tv-opna- men gemaakt voor het pro gramma Bestemming Ne derland. Het gaat om een serie waarbij mooie plekjes van Nederland worden uitgelicht. Tijdens de opnamen werden gasten van het bungalowpark een vakan tiedag gevolgd. Daarbij wer den fraaie plekken in de na tuur aangedaan. Aan de hand van de drie pre sentatoren Mariska van Kolck, Joris Lutz en Stella Gommans, krijgt de kijker een weergave van drie verschil lende belevingen van de dag. De bedoeling is dat de Holten- se opnamen 2 oktober worden uitgezonden op RTL4. (Foto: Johan Bolink) ei Iolten/ IIellendoorn - Treintje chBello is een wegtreintje dat el- te dinsdag in augustus tussen Iolten en Hellendoorn over de iallandse Heuvelrug rijdt. De nilata zijn 17, 24 en 31 augus tus. Voor toeristen is het een mooie manier om het prachti ge natuurgebied te leren ken den. °Het spoorboekje geeft aan dat ?eBello elke dinsdag om 9.15 uur j/ertrekt bij Landal Greenparks >n(Twenhaarsveld in Holten. De betnachinist rijdt via VVV Holten haar VVV Nijverdal/Hellen- iitloorn, dan naar Buitencentrum •erftellendoorn en brengt de reizi- 0ger om 13.15 uur weer terug in eJlolten. Deze rit wordt twee keer per dag verzorgd. Het middag- ircintje vertrekt om 14.00 uur uit Iolten en is om 18.00 uur weer terug. De reiziger kan ook bij Buitencentrum Hellendoorn op stappen om 11.45 uur en is dan om 16.30 uur terug. De tochten duren circa 4 uur. Het is noodza kelijk van te voren telefonisch te reserveren bij VVV Hellen- doorn/N ijverdal, nummer 0548- 61 27 29. Prijzen: volwassenen 5,00 euro, kinderen van 4 tot en met 6 jaar 2,50 euro en kinderen tot 3 jaar 1,25 euro. Naast de ritten op dinsdag rijdt Treintje Bello op de zondagen in augustus en september voor Staatsbosbeheer. Vertrektijden zijn 14.00 uur. 15.15 uur en 16.30 uur vanaf het bezoekers centrum. Kosten: volwassenen 2,50 euro en kinderen tot en met 12 jaar 1,50 euro. Verdere in lichtingen: VVV Hellendoorn- Nijverdal, Grotestraat 59 in Nij- verdal, telefoon 0548-61 27 29. Holten - Drie jongens tussen vier en acht jaar waren donder dag 5 augustus tussen 15.15 en 15.45 uur aan het spelen aan de Fliermatenweg in Holten. Op een gegeven moment stopte er een man op een fiets. De man sprak de jongens aan en be tastte hen onzedelijk. Nadat de man was weggefietst richting de Langstraat, werd de politie gebeld. Het signalement van de man is als volgt: een blanke man van on geveer 45-55 jaar, slank postuur en 1.75 tot 1.80 meter lang. Hij droeg een beige lange broek en een blauwgrijs gestreept shirt. Verder droeg hij een donkerblauwe pet met klep en een zonnebril. De man reed op een grijze fiets van het merk Gazelle met achter op onder de snelbinders een groen tasje. Opvallend was dat de man langzaam en onduidelijk sprak. De Fliermatenweg lag don derdag op de route van de Larense Fietsvierdaagse. Mogelijk zijn er mensen die de man-gezien hebben. Zij worden dringend verzocht met de afdeling JZZ/ Almelo van Politie Twen te contact op te nemen via het nummer 0900-8844. woc. 25-8 o.a. Bottermarkt (tot 12.00 uur) do. 26-8 o.a. Corso (v.a. 13.00 uur) vt. 27-8 o.a. Boerendag (10.00-17.00 uur)+CH!PZ zat. 28-8 o.a. Bloazersfestival en motoren Oldtimers zo. 29-8 zondagsmatinee Gebruik deze bon voor bet opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) in de mxl-motocross en gaat nu ook voor de Supermoto-titel. Mar cel van Drunen uit Eindhoven is ook zo'n rijder die een ruime Grand Prix Motocross-ervaring achter de rug heeft en nu deze nieuwe uitdaging is aangegaan. De motoren die hierbij gebruikt wor den hebben optisch veel weg van een crossmotor maar daar is het dan ook mee gezegd. De banden en vering zijn specifiek afgestemd op Supermoto. Ook dragen de he ren in tegenstelling tot de moto cross een leren overall. Dit natuur lijk omdat het parcours voor het overgrote deel uit asfalt bestaat. Het circuit is kort en bochtig waar bij behoorlijke snelheden worden bereikt. Ook het driften met de machine a la Valentino Rossi hoort bij deze discipline. Met an dere woorden, Supermoto is kort maar heftig. Een mengeling van motocross, wegrace en speedway. Aanvang trainingen: 09.30 uur; aanvang wedstrijden: 13.00 uur; entree volwassenen: 5 euro; entree jeugd tot en met 15 jaar: 2 euro. Meer informatie op www.macde- holterberg.nl Blauw Wit komt dit seizoen met een nieuw, fris en jong team I. De eerste twee wed strijden worden thuis gc- speeld. Holten - De tweede en laatste Zomerbraderie dit jaar, werd vorige week donderdag gehouden op Smidsbelt. Het weer werkte goed mee, zodat er een gezellige sfeer ontstond. Daarnaast hadden kinderen in de Kerkstraat een plekje gevonden om hun spulletjes uit te stallen voor de rommelmarkt. Lekker een ijsje eten en rondsnuffelen tussen de spulletjes. Of even zweven in de draaimolen. Om de knusheid terug te krijgen op de braderie werd weer gekozen voor Smidsbelt in plaats van Kalfstermansweide. (Foto: Rinus Vrijdag)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1