|Ballonnendag ibij Camping ?De Holterberg Veel overlast in gemeente door tal van wespennesten Holtens Nieuwsblad Rustig begin Dorpsfeest 'Melken van koeien bij boerderij De Elshof Achtervolging auto na tanken zonder betalen Wespenplaag is door gemeente nog bij te benen Varkens bekijken bij biologisch bedrijf In dit nummer Valkenier Gerrit Zandvoort geeft jachtdemonstraties el Hofjuweelroute Erwin Autocross Markt oude ambachten Met treintje Bello rijden over Sallandse Heuvelrug iHoltens Nieuwsblad Donderdag 29 juli 2004 Redactie: 0548 - 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat ^Holten - Op honderden vakan- ""tieparken in Nederland worden donderdag 29 juli (vandaag) om nlexact 19.00 uur ruim 55 duizend oranje Footzy-ballonnen voor syWar Child opgelaten. In Holten i ^gebeurt dit op Camping De Hol terberg aan de Reebokkenweg. Iedereen wordt uitgenodigd om rfvoor het goede doel een ballon -)tlos te laten, lu. DtjDe ballonnen worden vooraf gaand aan het evenement ver kocht voor een euro per stuk. "]Het motto van de actie is dat Footzy niet alleen de kinderen in Nederland plezier wil geven, maar ook het leven van kinderen die het minder goed hebben aan genamer wil maken. Aangezien hoofdsponsor Euro- peesche Verzekeringen alle vas te kosten voor haar rekening neemt, is de volledige opbrengst van de ballonnenverkoop be stemd voor War Child. In 2003 was de actie een groot succes en heeft ruim 71 duizend euro op geleverd. Aan de ballonnen wordt een kaartje bevestigd dat ingevuld 'g Espelo - Met verschillende soorten valken en zelfs een buizerd verzorgt Rijssenaar Gerrit Zandvoort vrijdag 30 juli vanaf 14.30 uur prachtige vliegdemonstraties vanaf de weide op Kinderboerderij Dondertman. Wie wil, mag een roofvogel ook zelf op de arm nemen. De tegelijkertijd leerzame de monstratie kan gratis worden bezocht. Wel geldt de normale entreeprijs van de kinderboer derij. Met zijn hobby is Zandvoort bekend in de wijde regio. Zo werkt hij geregeld mee aan schoolprojecten en tal van evenementen. De Rijssense valkerij verzorgt tevens verjagingen (van dui ven) in voetbalstadions, waar onder het Arkestadion van FC Twente. gHolten - Boerderij De Elshof in Holten geeft bezoekers elke dinsdag om 18.00 uur de gele genheid naar het melken van 1 koeien te kijken. Er worden tien iokoeien tegelijk gemolken. nbEerst wordt er van alles uitge legd over het melken en kunnen 'de mensen vragen stellen. Wan neer er kalfjes zijn mogen de akinderen deze voeren. Ook kan Ide verse melk van de zojuist ge molken koe geproefd worden. ïgKleine kinderen kunnen vervol- Igens een ritje maken op een shetlandpony. Na het melken kan een videofilm bekeken wor den over de 16.000 kippen die De Elshof telt. Ook kan op video de geboorte van een kalfje mee gemaakt worden. Voor volwas senen en kinderen is een bezoek aan de boerderij een leuke bele venis, die afgesloten wordt met een kopje koffie met krenten- wegge en fris of chocomelk voor de kinderen. Ook krijgen de kin deren nog een kleurplaat. Reser veren voor deze activiteit kan bij de VVV Holten, telefoon 0548- 36 15 33. Holten - Bij de Politie Twente kwam maandag 26 juli rond 11.30 uur een melding binnen van een automobilist die in Enter bij een benzinestation had getankt zonder te betalen. De pompbediende gaf het kenteken van de auto door. Een auto voorzien van dit ken teken was afgelopen zaterdag 24 juli gestolen aan de Waagweg in Holten. Dc gealarmeerde agenten zagen de betreffende auto rijden over de Reggesingel in Rijssen. Toen de politieagenten de bestuurder een stopteken gaven, negeerde hij deze. De bestuurder reed hard weg. De agenten zetten de achtervolging in met zwaailicht en sirene j richting Nijverdal. De automobilist rende op een gegeven mo ment aan de Roemer Visscherstraat in Nijverdal uit de gestolen auto. De agenten renden hem achterna en konden hem aanhouden. De gestolen auto reed, omdat deze nog in de eerste versnelling stond, een tuin in. De aangehouden 33-jarige man uit Rijssen, is een bekende van de politie. De eigenaar van de gestolen auto, een 56-jarige man uit Holten, is in kennis gesteld. Het is nog onbekend of de auto be schadigd is geraakt. De schade aan de tuin was nihil. Tijdens de achterv olging werd met een snelheid van boven de 160 kilometer per uur gereden. De aangehouden man haalde tevens verkeersge- vaarlijke stunten uit om de politie af te schudden. De man was on der invloed van alcohol (0,8 promille) en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De man is opgesloten in het politiebureau en wordt in verzekering gesteld. wordt door de eigenaar van de ballon. Om exact 19.00 uur wor den overal in Nederland de bal lonnen opgelaten. De ontvan gers van de ballonnen wordt ver zocht de ballonkaartjes retour te sturen naar Footzy. Uiteraard staat op de ballonkaartjes dat de actie bestemd is voor War Child. Mede daarom ontving Footzy in 2003 zo'n vijfduizend kaartjes retour. De winnende ballon had uiteindelijk 1180 kilometer af gelegd en kwam uit in Polen. Van alle kaartjes die retour ko men, wordt door de medewer kers van Footzy.nl de hemels breed afgelegde afstand bere kend. Vanaf 5 augustus 2004 worden dagelijks de ballonnen die minimaal 250 kilometer heb ben afgelegd op www.footzy.nl gepubliceerd. Alle deelnemers kunnen dus dagelijks volgen of hun ballon is ontvangen en wel ke afstand er is afgelegd. Op 13 september 2004 zal de einduit slag op Footzy.nl gepubliceerd worden. De prijswinnaars ont vangen persoonlijk bericht. Holten - Met een rustige start is het dorpsfeest op Kalfstermansweide begonnen. Vele Holtenaren zijn dan ook op vakantie. Enkele be zoekers probeerden de attracties uit of namen een kijkje in de feesttent van CV De Fienpreuvers. Komende dagen zijn er naast de ker mis vele andere activiteiten te doen. Zo werd er gisteren touw getrokken en kan men vrijdag meedoen aan een verloting. De laatste dag, zaterdag, kosten alle attracties een euro. Verder draait DJ Botox vrijdag en zaterdag in Café 't Keuntje. Volgende week donderdag is weer een andere zomeractiviteit. Namelijk voor de tweede keer dit jaar een grootse braderie op Smidsbelt. (Foto: Johan Bolink) Holten - De laatste weken is er sprake van een wespenplaag. Velen hebben last van deze steekbeesten en hebben zelfs er gens een nest zitten. Zelfwegha len is onverstandig en gevaar lijk. Volgens de gemeente is het beste om het door een profes sional te laten doen. Tot nu toe zijn er door de ge meente al honderdveertig nesten verwijderd. Meer dan vorig jaar. Wespenpoeder wordt in de ope ning van het nest gespoten en een dag later kan de papierachti ge bol, zonder steken, worden verwijderd. Sommigen proberen de lastpak toch zelf te lijf te gaan. maar in de meeste geval len bellen ze daarna toch de ge meente op. Ondertussen wel veel wespensteken opgelopen. Het stuifpoeder moet namelijk op de juiste manier ingespoten worden om een honderd procent resultaat te krijgen. Professione le bestrijders dragen daarnaast handschoenen, een masker met een beschermingsfilter en een overall om zowel contact met het bestrijdingsmiddel als wes pensteken te voorkomen. Zij ge bruiken een spuit met een lange slang om het poeder op afstand in te spuiten. De nesten kunnen overal zitten: tegen het dak, in de grond of in de spouwmuur. Ook de grootte kan verschillen. Het ziet eruit al is het gemaakt van papier. De wesp knauwt namelijk stukjes rottig hout af en vermengt dit met eigen speeksel. Hiervan wordt het nest gemaakt. De bedoeling van het wespen poeder is, dat uiteindelijk de ko ningin dood gaat. Daarna verla ten de wespen het nest en is het bouwsel veilig weg te halen. De laatste vijf weken is de ge meente dagelijks bezig met het verwijderen van wespennesten, maar een wachtlijst is er nog te een imker bellen. Deze zal het nest weghalen en verplaatsen. Wie last van een wespennest heeft, kan dit melden bij de ge meente via de klachtenlijn: 0548-854 856. Een wespennest is gemaakt van een papierachtige substantie. (Foto: Johan Bolink) niet. Klachten die binnenkomen, worden de volgende dag behan deld. Wespen laten mensen in de regel met rust. Alleen in de nazomer worden ze vervelend. Vanaf eind augustus krijgen ze een hin derlijke voorkeur voor zoete etenswaren. Met een sterk geu rend lokaas kunnen de wespen uit de buurt worden gehouden. Een jampot met limonadesiroop valt in de smaak. Wie definitief van ze af wil. kan in de jampot een papieren trech ter hangen, net boven de siroop. De wespen kunnen er niet meer uitkomen en zullen verdrinken. Een enkele wesp die binnens huis komt, kan worden gevan gen met een doek. Hierin blijven ze met hun hakerige poten aan hangen. Ook kan men een glas of jampot over de wesp heen zetten, met een kartonnetje de opening afsluiten en de wesp buiten vrijlaten. Een klap met een vliegenmepper slaat ze meestal alleen buiten westen. Bijennesten worden niet uitge roeid. Hiervoor kan men het bes- De Hofjuweelroute is er voor ie dereen die eens iets anders wil. Kriskras door de gemeente Hof van Twente. De routes combine ren fietsen of wandelen met be zoekjes aan molens en musea. Elke route heeft z'n eigen thema. Thema's zijn: 'Over hout en zout op het Twickelse land' (Stad Delden), 'Over zaaien en oog sten langs de Twickelervaart' (Ambt Delden), 'Over Den Hal- ler en het leven tussen boerderij en kasteel' (Diepenheim), 'Over molenwieken, klompen en histo rie' (Goor) en 'Over 't Oude Handwerk' (Markelo). De prijs varieert van 3,75 euro tot 5,25 euro per deelnemer. Tweede deelnemer en kinderen krijgen korting. De brochure is verkrijg baar bij de VW's in de Hof van Twente. Pagina 5 Herman Bosman is in Raalte tijdens het Roggemaaiersdag van de Stoppelhaene verko zen tot Sallandse Boer. Pagina 5 De Agri Fair in Wierden kent een uitgebreid program ma met uiteenlopende activi teiten. Voor ieder wat wils. Pagina 9 Leden van de Togaclub heb ben de Alpe d'Huez beklom men tijdens de Tour de Fran- Schuppertsweg - MAC de Hol terberg houdt donderdag 29 juli om 18.00 uur aan de Schupperts weg de Erwin Autocross. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom langs te ko men en de coureurs aan te moe digen. Het is de tweede cross dit jaar De vorige werd onlangs verre den na uitgesteld te zijn door slechte weersomstandigheden. Er wordt gereden met voor de cross omgebouwde sloopauto's. De kans is dan ook groot dat veel wagens de finish niet gaan halen en in de modder blijven steken. Het levert wel hilariteit en spektakel op. Holten - Bij boerderij Zorgvliet van de familie Stevelink aan de Larenseweg 106, wordt woens dag 4 augustus van 10.00 tot 17.00 uur een Oude Ambachten dag gehouden. Er zijn onder meer oude wolver werkingstechnieken te zien. spinnen van vlas en wol, touw draaien, manden maken, kera miek en doek rollen. Frans Bijvank geeft rond 11.00 uur demonstraties, terwijl er vanaf 14.00 uur educatieve ver tellingen zijn met als thema 'n Boer vrogger en in de leste tiet. Een rondleiding door de krui denhof, bloemenhof en groente hof wordt om 15.00 uur gege ven. Wie meer wil weten over het wonen in een grasdakwoning. kan om 16.00 uur terecht. Holten - Biologisch varkensbe drijf Rietberg aan de Broekweg 24 in Holten toont zijn gasten graag hoe goed varkens het er hebben. De dieren scharrelen rond in grote hokken met stro en luieren in de zon. Dit is dagelijks vanaf 10.00 uur tot zonsondergang gratis te bezichtigen. Daarnaast is er op de donderdagavonden in de schoolvakanties een rondlei ding over het bedrijf. Na een kopje biologische koffie en fris drank voor de kinderen kunnen de biggetjes geaaid en geknuf feld worden. Bij goed weer kun nen de bezoekers tussen de var kens in het weiland rondlopen. De kosten hiervoor zijn voor volwassenen 4 euro, kinderen betalen 3 euro. Voor groepen is op afspraak altijd een rondlei ding mogelijk. Meer informatie is te verkrijgen bij de VVV. Holten/ Hellendoom - Treintje Bello is een wegtreintje dat el ke dinsdag in augustus tussen Holten en Hellendoom over de Sallandse Heuvelrug rijdt. De data zijn 3, 10, 17, 24 en 31 augustus. Voor toeristen is het een mooie manier om het prachtige natuurgebied te le ren kennen. Het spoorboekje geeft aan dat Bello elke dinsdag om 9.15 uur vertrekt bij Landal Green- parks Twenhaarsveld in Hol ten. De machinist rijdt via VVV Holten naar VVV Nij- verdal/Hellendoorn. dan naar Buitencentrum Hellendoom en brengt de reiziger om 13.15 uur weer terug in Holten. De ze rit wordt twee keer per dag verzorgd. Het middagtreintje vertrekt om 14.00 uur uit Holten en is om 18.00 uur weer terug. De reiziger kan ook bij Buiten centrum Hellendoom opstap pen om 11.45 uur en is dan om 16.30 uur terug. De tochten duren circa 4 uur. Het is nood zakelijk van te voren telefo nisch te reserveren bij VVV Hellendoorn/Nijverdal, num mer 0548-61 27 29. Prijzen: volwassenen 5,00 euro. kinde ren van 4 tot en met 6 jaar 2,50 euro en kinderen tot 3 jaar 1,25 euro.' Naast de ritten op dinsdag rijdt Treintje Bello op de zon dagen in juli, augustus en sep tember voor Staatsbosbeheer. Vertrektijden zijn 14.00 uur. 15.15 uur en 16.30 uur vanaf het bezoekerscentrum. Kosten: volwassenen 2,50 eu ro en kinderen tot en met 12 jaar 1,50 euro. Verdere inlich tingen: WV Holten. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. .Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46,20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44,60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1