Gerard Joling, Burdy en Jannes op Keunefeesten Rob Steegink en Jan Manenschijn starten in elitewedstrijd triatlon bl70% Holtens Nieuwsblad Gezellig Dijkerhoeks Feest Aanpassingen in busdiensten Syntus Triatlonweekend met veel sport en spektakel HMV geeft zomerconcert Verderop in deze krant vindt u nieuws en informatie over uw provincie. Voorstellingen circus later Jekunternietonderuitspelen Weekendweer: zon en buiig Eektimmerman geslaagd KASTELENDAG DIEPENHEIM Openluchtconcert OPRUIMING (Foto: Sander Scheperman) Donderdag 1 juli 2004 Redactie: 0548 597370 Advertentie: 0548 - 597351 Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.ni Abonnementsprijs 44.60 Losse nummers 0,90 Inleveradres: Blokker Van de Maat Pagina 3 Pagina 3 Reind Brouwer stopt als bo venschools directeur. Hij wordt hoofd van een basis school in Vriezenveen. Pagina 9 Zie ook onze odvertentie elders in deze krant! U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint u goed geïnformeerd. g|S U QnS een njeUWC Als abonnee bent u daarvan verzekerd I abonnee opgeeft! Dhr./mevr.: Adres: Geef dat ook eens Woonplaats: aan een ander door! Geeft als abonnee voor bet BON Holtens Nieuwblad op: Gebruik deze bon Dhr./mevr.: voor het opgeven van Adres: een nieuwe abonnee Inzenden aan. Postcode: Holtens Nieuwsblad Telefoon: Bankrekening: Handtekening: 46.20 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 44.60 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,90) 7500 VB Enschede Willy Veneklaas wordt weer gemeenteraadslid voor Ge meentebelang. Maandag werd hij geïnstalleerd. Holten - Circus Bongo geeft woensdag 8 en donderdag 9 sep tember voorstellingen in Holten. De in juni geplande voorstellin gen gingen vanwege de weer somstandigheden (storm en har de windstoten) niet door. Kaarten die inmiddels gekocht zijn, zijn ook geldig voor de voorstelling op 8 of 9 september. Holtens Nieuwsblad Kalfstermansweide - De Hol- tense Muziek Vereniging heeft afgelopen dinsdagavond een zomerconcert gehouden op Kalfstermansweide. Zowel het leerlingenorkest, de drumband, het orkest en de majorettes deden hieraan mee. De muziekkoepel deed zo- weer eens dienst waarvoor de ze is gemaakt. Bezoekers ge noten onder meer van muziek stukken die waren ingestu deerd voor het afgelaste voor jaarsconcert. (Foto: Johan Bolink) Dijkerhoek - Volwassenen konden afgelopen zaterdagmiddag tijdens het Dijkerhoeks Feest meedoen aan de Jekunternietonderuitspelen. Dit bleek een soort zeskamp te zijn met verschillende behendigheids- spelletjes. Zoals paalstaan, menselijke kruiwagen en kratstapelen. Het leverde vele hilarische momenten op.(Foto: Johan Bolink) Holten - Voor het gebied West-Twente, waar Syntus sinds de cember 2003 rijdt, zijn de reacties van klanten de grootste aanlei ding om tot een duidelijker lijnennet te komen, terwijl het aanbod beter afgestemd is op vraag naar vervoer. Lijn 54 Zutphen - Wamsveld - Almen - Laren - Holten Wordt verlengd met het traject Holten - Rijssen van lijn 55. In Rijssen wordt de korte route naar het station gereden, namelijk via de Holterstraatweg - Molenstalweg. Wordt gereden als uur- dienst met een midibus. In de spitsen op schooldagen aanvulling tot halfuurdicnst. In Rijssen wordt lijn 54 gekoppeld aan lijn 96. Samen verzorgen deze lijnen het lokale vervoer in Rijssen in aan sluiting op trein en bus. In Rijssen is directe aansluiting op lijn 91 in de richting Almelo en Goor. De overstap op de trein is 15 mi nuten. Lijn 55 Holten - Rijssen - Almelo De lijn met dit nummer vervalt geheel. Het gedeelte Holten - Rijs sen is opgenomen in lijn 54. Het gedeelte Rijssen - Almelo is opgenomen in lijn 91 Lees verder op pagina 9. provincie voor jong en oud tis. Het bedrijvenborreluur staat voor vrijdag 10 september ge pland. Weer vele ondernemers en werknemers van de Holtense bedrijven zullen naar de tent ko men voor een gezamenlijk warm en koüd buffet. Burgemeester Koelewijn en voorzitter Coen van Hoevelaak zullen op die dag rond 17.00 uur de Keunefeesten officieel ope nen. Tijdens het bedrijvenborreluur, welke naadloos overloopt in de vrijdagavond, zal er live muziek zijn van de formatie New Min ded. Dit toporkest is ook 's avonds van de partij. Als artiest is de bekende piratenzanger Jan nes gecontracteerd. Hij is onder meer bekend van de hit Ga Maar Weg. De zaterdagmiddag wordt dit jaar anders ingevuld. In plaats van spelen voor de vele vrien denclubjes, zal er een Meedein festijn worden gehouden. In sa menwerking met de Hoolter diverse activiteiten Holten - De organisatie van de Keunefeesten heeft het program ma bekendgemaakt. Zo zal Ger ard Joling en Chipz optreden. Verder is er onder meer een Meedeinfestijn op zaterdagmid dag. De formatie Chipz zal donder dag 9 september v anaf 20.30 uur de aftrap geven. Deze avond is vooral bedoeld voor basisscho lieren. De organisatie denkt met Chipz een topper in huis gehaald te hebben. Deze groep is name lijk zeer populair onder de jeugd. Hun eerste single Chipz in Black stond maar liefst vier weken op nummer een in Neder land. Een platinaplaat en optre dens tijdens de Pepsi Chart en TM F Awards vestigen hun naam. De tweede single werd een nog grotere hit. Cowboy kwam na en week zelfs al binnen op ummer een. De drive-in show 'Ordt bediend door DJ Botox, e entree van deze avond is gra- Wisselvallig weer met af en toe zon en buien. Vrijdag en zaterdag veel buien, afgewisseld door enkele opkla ringen en nu en dan zon. Dus niet al te best weer voor de Triathlon van Holten, laten we hopen dat het meevalt. Tempera tuur rond de 18.0 a 19.0 graden. Zondag ook niet droog, ook dan vallen enkele buien, tussen de buien door wat opklaringen en af en toe zon. Temperatuur dan 19.0 a 20.0 graden. Actieve depressies ko men naar de Britse Eilanden toe. Het hogedrukgebied trekt zich terug, ook op langere termijn nog geen stabiel zomerweer. Weerman, Freddie Paalman Holten - L.M. Eektimmerman is dinsdag 29 juni aan de Hoge school Windesheim in Zwolle geslaagd voor haar studie Lo gopedie. Korhanen is er een schitterend piratenkorenmiddag in elkaar gezet. Een aantal smartlapkoren uit de wijde regio presenteren hier hun zangkwaliteiten. Ook uit de diverse vriendenclubjes uit Holten wordt een smartlap penkoor samengesteld. Verder is Burdy aanwezig. Met Mien Ogen Dicht is zijn grootste hit. De organisatie heeft voor de za terdagavond de Perfect Show band uitgenodigd. Deze show band zorgt voor een perfect feest in de tent. Het programma begint zondags iets later dan normaal. Om ieder een een goede nachtrust te ge ven. begint het feest pas om 13.00 uur met de Reeperbahner Stimmungsmachers uit Dijker- hoek. Daarna staat Fragment op het programma. Deze band speelt bekende internationale en nationale hits. Rond 15.00 uur komt Gerard Joling op het podi um. Gerard zal zijn grote hits en het apres-ski-repertoire laten ho ren. Fragment zal daarna het feest tot 17.30 uur afsluiten met een tweede set. Dijkerhoek - Het Dijkerhoeks Feest is afgelopen weekend goed verlopen. Het weer deed goed mee: zonnig weer en niet te heet in de tent. Naast muziek in de tent en (kinder)spelen buiten, was er zaterdagochtend ook de optocht. De vele straten en kindergroepjes had den weer hun uiterste best gedaan er iets moois van te maken. Finding Nemo van de Hakkertsweg ging er met de hoofdprijs vandoor. Bij de kindergroepen kwam de Plopfamilie als beste uit de bus. (Foto: Johan Bolink) mento. De groep die ook al op het podium stond bij onder meer Kopspijkers zal hiermee de au toshow die op hetzelfde tijdstip start opluisteren. Na het voorbij komen van de bolides neemt dri- ve-in-show TTM het muzikale gedeelte over met het Hollandse Advertentie zondag 4 juli van 11.30 tot 17.00 uur met Harmonie (Dicpenheim) Reggestad muzikanten (Goor) plein "onder de platanen1" gratis entree Hit Festival. De avond wordt af gesloten met een speciale laser show, begeleid door freestyle danseressen. Op zaterdag drie juli wordt ge durende de hele middag in het dorpscentrum een sport- en pro- motiemarkt gehouden en kunnen kinderen van alle leeftijden te recht in de kinderspeelstraat. In het dorpscentrum kan de wed strijd prima gevolgd worden en op de Smidsbelt finishen alle deelnemers. De laatste deelne mer aan de triatlon zal tegen 20.30 uur de finish bereiken. Nadat ook deze triatleet onder luid gejuich is ontvangen, zal de bekende After Race Party van start gaan. Dit jaar zorgt het Top 40 showorkest New Minded voor een swingende menigte. Advertentie Kortingen tot Holten - Het triatlonweekend gaat vrijdag van start. Met sport en spektakel hoopt de Stichting Triathlon Holten zowel atleten, sponsors en bezoekers van het evenement weer een fantastisch weekend te bezorgen. Een extra sensatie weet de stichting al te bewerkstelligen door aan de start van de Elite wedstrijd de Europees kampioen van 2004 Rasmus Henning te mogen be groeten. Met de komst van Henning laat de organisatie opnieuw zien dat de wedstrijd ook onder de bui tenlandse atleten een goede naam heeft opgebouwd die hen naar triatlon-minded Holten doet komen. De organisatie geeft de Deen goede kansen in Holten. Naast Europees kampioen is hij tenslotte tevens als eerste geëin digd tijdens de World Cup-wed strijd die in Athene werd gehou den over het parcours dat ook gebruikt zal worden voor de Olympische Spelen van dit jaar. Naast Henning staan ook weer een aantal oude bekenden als Shane Reed (NZ), Andriy GÏushchenko (UKR) en Richard Allen (GBR) aan de start. Ver der zullen ook Nederlands Kam pioen 2004 Dennis Looze en zijn vrouw Tracey Looze-Harg- reaves zich in Holten van hun beste kant laten zien. Tracey Looze zal later dit jaar voor Ne derland uitkomen op de Olympi sche Spelen. Om 12.45 uur be ginnen de Elite dames aan hun triatlon, om 13.05 uur gevolgd door de heren. Nadat ook de Nationale wed strijd, de Junioren en Masters in de Schipbeek van start zijn ge gaan, begint om 14.00 uur de eerste startserie aan de kwart triatlon in Recreatiebad Twen- haarsveld. De Holtenaren die zich toeleggen op deze afstand horen het startsein om 15.45 uur klinken. Om 16.15 uur beginnen de bedrijventeams aan hun acht ste triatlon. De strijd om het Holtens kampioenschap op de achtste triatlon barst om 17.55 uur los. Naast de triatlon heeft de stich ting ook weer allerlei andere evenementen op de agenda staan. De Holtense basisschool leerlingen gaan 2 juli om 20.00 uur uit de groepen zes, zeven en acht van start voor de Kinder Run-Bike-Run. Zij zullen dit jaar hun parcours niet afleggen op een van de sportparken, maar maken gebruik van het officiële triatlonparcours in het centrum van Holten. Vanaf 21.20 uur kan het publiek genieten van de eer ste muzikale geluiden met Zuid- Amerikaanse ritmes en Brazili aanse klanken van de twaalfkop pige slagwerkgroep Medica-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 1