gemeentelijke informatie omlaag ACTIE ACTIE ACTIE Rijssen-Holter\ ir randstad Een minuut stilte <^y\ opruiming VERVOLG I IS NIET GENOEG... jij zoekt een baan wij hebben hem gevonden Benut nü de overwaarde van uw woning! GEI Giro 145 Woltense Warenmarkt Bel gratis 0800-0223345 www.hcbgroep.nl Donderdag 10 juni 2004 H013 ZA 9 www.rijssen-holten.nl gemeente@rijssen-hoiten.nl 28 mei 2004 - standplaats wereldwinkel Holten op diverse data in 2004 in Holten; I juni 2004 - hippische vierdaagse van 6 tot en met 9 juli 2004 in de gemeente. e m e e n t e Meer informatie Ingekomen aanvragen kunt u vanaf de vrijdag na publicatie inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen of op afspraak bij de publieksbalie Holten. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker Ruimte, t 854871De publicatie van de inge komen aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Vergunningen Wet op de Kansspelen 28 mei 2004 - houden verloting sv Holten op I november 2004 in Holten; 28 mei 2004 - aanwezig hebben speelautomaat aan de Reebokkenweg 8 in 2004 in Holten. Drukkerij Hoekman Rijssen BV,Ambachtsstraat I I in Rijssen, revi sievergunning voor wijzigingen binnen de drukkerij. Stempher, afdeling PE, Morsweg 22 in Rijssen, wijzigingsvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van de opslagvoorzieningen voor inkten, oplosmiddelen en gevaarlijke (afval)stoffen, Verleende vergunningen/ontheffingen Rijssen/Holten In volgorde ziet u de datum van verzending, activiteit, aanvrager, datum activiteit en de plaats Vergunningen APV 28 mei 2004 - plaatsen aankondigingsborden en vlaggenmas ten door Stichting Triathlon Holten op 3 juli 2004 in de gemeente; 28 mei 2004 - spandoeken ANGO van 24 mei tot en met 14 juni 2004 in de gemeente; 28 mei 2004 - gebruik maken van muziek obs Overtoom en Overes op 7 juli 2004 in Rijssen. Vergunningen APV* 28 mei 2004 - optocht Protestants Christelijk Primair Onderwijs op 29 oktober 2004 in Rijssen. Rijssen - Holten. Reken daar maar op. Meer informatie Verleende vergunningen kunt u vanaf de vrijdag na publicatie gedu rende 6 weken inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen of op afspraak bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker Ruimte, t 854871 Tegen een vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning bezwaar indienen bij bur gemeester en wethouders.Tegen de vergunning voorzien van een moet u het bezwaarschrift richten aan de burgemeester.Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt daarom een verzoek om 'voorlopige voorziening' indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Hieraan zijn kosten verbonden. Wet milieubeheer Rijssen en Holten Verleende beschikkingen Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunningen verleend: Meer informatie beroep tegen de beschikkingen De beschikkingen met bijbehorende stukken liggen vanaf I I juni 2004 voor 6 weken ter inzage bij de balie Ruimte in de gemeente winkel Rijssen of zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een mede werker Ruimte, t 854871Gedurende deze termijn kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag, door: Degenen die tijdig bedenkingen hebben ingediend tegen de ont werpbeschikking. De adviseurs die advies konden uitbrengen over de ontwerpbe schikking. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in de beschikking zijn aange bracht. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingediend tegen de ontwerpbe schikking. Voorlopige voorziening De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdens deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Griffierecht Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ont vangen: Rentokil Hygiëne, Kalanderstraat 8a in Rijssen, op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer; Gemeente Rijssen-Holten, Schippersdijk nabij nummer 5 in Rijssen, op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer; Essent Netwerk Noord, Ligtenbergerdijk nabij nummer 49, op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. Meer informatie Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. www.rijssen-holten.nlgemeente@rijssen-holten.nl Wat zijn de doelstellingen? 1 Het creëren van een mentaliteitsverande ring: vooral van onverschilligheid naar algehele betrokkenheid. 2 Het creëren van een zo groot mogelijke informatievoorziening op het terrein van agressie en geweld [in de breedst mogelijke zin van het woord] 3. Het geven van een gevoel van betrokken heid ten aanzien van slachtoffers en aanverwanten Voor nadere informatie kunt u tijdens kantoor uren contact opnemen, tel071 36 47 007, of zie de website: www.zinloosgeweld.nl hoogst persoonlijk industrie Inge Postma 0548 53 74 10 Hogepad 6b Rijssen vakantiekrachten m/v Wil je in de vakantie graag een extraatje bijverdienen? Kom dan langs bij Randstad in Rijssen. Wij hebben volop vakantiebanen! Zo zoeken wij voor een vleesverwerkend bedrijf in de omgeving van Rijssen gemoti veerde kradhten voor diverse afdelingen. Kom langs en schrijf je in! Neem je bank- en sofinummer mee en een geldig legiti matiebewijs. kijk voor meer banen op www.randstad.nl GEVRAAGD Vrijwilligers voor het verspreiden van postermaterialen en drukwerk in de regio, vrijwilligers voor het bemannen van stands e.d. voor diverse festivals en evenementen en vrijwilligers voor het opzetten van nevenvestigingen. P-W^ Laat u niet gek maken door de zogenaamde goedkoopste aanbiedingen. De laagste rente betekent beslist niet altijd goedkopere maand lasten! Wij bieden u de ideale hypotheekvorm met uiterst lage rente die ook écht resulteert in de laagste maandlasten. Bij vast werk (praktisch) geen afwijzing. Vraag voor lagere hypotheek- en leen- lasten een offerte aan bij uw hypotheek- en geldspecialist: de HCB Groep Benut de overwaarde van uw woning voor een extra aanvulling op uw pensioen en profiteer nu al meteen van extra voordeel waardoor uw maandlasten zo goed als zeker ook nog eens beduidend lager worden! HCB Groep Enschede Hengelosestraat 201 7521 AC Enschede Tel. 053 - 484 85 86 Fax 053 - 431 50 98 ma-vr. 08.30-20.00 uur VOOR INFORMATIE: HCB GRO€P HCB Groep Hengelo Enschedesestraat 128 7552 CK Hengelo Tel. 074 - 259 40 50 Fax 074 - 259 40 40 ma-vr. 09.00-20.00 uur *Individueel maatwerk. Informeer naar uw persoonlijke mogelijkheden. ZO N VAKANTIE IS ONBETAAL BAAR Dit jaar gaan weer ruim 6200 lang durig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten met de Zonnebloem op vakantie. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van intensieve verpleging en verzorging Omdat zij door hun ziekte of handicap boven dien vaak ongewild aan huis gebon den zijn. is zo'n vakantie voor hen onbetaalbaar U kunt de Zonnebloem helpen Doe mee aan de 'Actie Zonnebloemvakanties' Giro 145, Breda. 'OOK IK HELP MEE* de Zonnebloem Maak een gebaar. Steun het Hoorfonds! Hoorfonds Laat ze erbij horen 1 Vrijdagmiddag II juni en vrijdagmiddag I? juni ontvangt u bij elke besteding op de markt een bon. Hiermee maakt u kans op een van de 20 goedgevulde boodschappenmanden! Op het grootste deel van onze zomercollectie ontvangt u een korting van 40°/. O Da's lekker, de zomer moet nog beginnen. Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag 09.30 - 18.00 uur 09.30 - 18.00 uur 09.30 -18.00 uur 09.30 - 21.00 uur koopavond 09.30 - 18.00 uur 09.00 - 17.00 uur Dames In Wear. Part Two. Marc O'Polo. IKKS. Jackpot. Vila. Only. Ver Ja Esprit. EDC. Turnover. Just B Heren Matinique. Marlboro. Cottonfield. Mare O Polo. State of Art. Stones. Jack Jones. Pierre Cardin. No Excess, collumn Verzorging Rituals

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 13