LenteKanjer 5,2 miljoen euro! Extra trekking voor extra projecten BON VOOR POSTCODE-MILJOENEN 6x tot€s:ooo.ooQ Volgende PostcodeKanjer valt deze maand BMW's .èc_ Ook thuis tb utUuiew, 87.500 50.000 112.500 50.000 275.000 150.000 125.000 87.500 25.000 125.000 87.500 12.500 137.500 200.000 50.000 150.000 25.000 12.500 37.500 jlllllll TlMBj EXTRA PRIJS VOOR SNELLE INZENDERS Helpen en winnen met uw postcode KJENTE 3S®BsP Wees er snel bij Postcode Jackpot DeJackpotvan 5 miljoen 6 miljoen Postcode Dagprijzen 2691 XM 012 3902 AV OOI 6129 CZ 007 9041 EA 006 Extra Postcode Prijzen MAMMA ML4! SuperPostcode Prijs €1.000.000,- Goed werk Schokland gered Helpt u mee? I NATIONALE LOTERIJ! Postcode Straatprijzen Extra Straatprijzen rifi 1 I -M i| sudtöurs Uitstagen trektang februari 2004 POSTCODE I WW LSLLjiviiur De Postcode Loterij pakt dit voorjaar extra uit. Afgelopen weekend is er maar liefst 1 miljoen euro verdeeld in Woerden met de SuperPostcodePrijs. En daar houdt het nog niet mee op, want deze maand maakt u kans op de LenteKanjer van 5,2 miljoen euro! Deze maand begint officieel nen op zak, gaat er een wereld de lente in ons land! De vol nieuwe kansen en moge- Postcode Loterij draagt haar lijkheden voor u open! steentje bij aan de uitbundig heid die hoort bij het vrolijk ste seizoen van het jaar. En hoe zouden we dat beter kun nen doen, dan met waanzin nig mooie geldprijzen! Voor wie de LenteKanjer wint, wordt deze lente echt een nieuw begin en een frisse start. De deelnemers in de winnende postcode nemen samen 3,9 miljoen euro in ontvangst. Maar ook de buren in dezelfde wijk zien een dikke portemonnee tege moet: zij verdelen onderling 1,3 miljoen! Met al die miljoe- Een nieuw begin, een frisse start: kijkt u er ook zo naar uit? Een mooie reis, een nieu we auto, een groter huis... de Postcode Loterij maakt het mogelijk! Speel daarom mee voor de LenteKanjer van 5,2 miljoen: Vul de bon in, stuur hem op en wij zorgen dat uw lotnummers meedingen naar onze Lentemiljoenen. Doe het snel, want de notaris trekt de Kanjer al over een paar dagen. Wie weet wat deze lente voor u in petto heeft! Twee SuperPostcodePrijzen en straks de LenteKanjer van 5,2 miljoen euro! Begin de lente goed en zorg dat u meespeelt! is gevallen op lotnummer 6834 DG 030 in Arnhem Dit is een niet-verkocht lot. Bij de volgende trekking staat de Jackpot op Inclusief JackpotVerdubbelaar Elke dag te zien in Lingo (TROS, Ned 2| Getrokken in januari, uitgereikt in februari Voor de hele postcode €1,000,- per lot. 1222 SW 6681 KA 1273 AT 7165 AE 1433 PD 7833 BS 2353 DA 7906 AP 3067 BG 7722 VW 3956 KB 8223 GT 5062 HL 9102 DA 6373 GZ 9659 PP 2,500 winnaars Mamma Mia musical t.w.v. €110,-* 180 Disneyland Parijs arrangemen- 106 voorjaarsreizen Zakynthos t.w.v. €1.770,-* 150 winnaars 2 bioscoopbonnen t.w.v. 15,- voor twee personen Alle winnaars ontvangen schriftelijk bericht van hun prijs. Gefeliciteerd! Alle deelnemers in de winnende postcode delen mee in de prijs! Woerden (34) 3442 JK Een keer per jaar organi seert de Postcode Loterij haar Extra Trekking. De gehele netto-opbrengst is bestemd voor speciale projecten van de organisa ties die wij ondersteunen. De Extra Trekking van 2003 leverde 20 miljoen euro extra op voor onze goede doelen! De Postcode Loterij zet zich in voor mensenrech ten en ontwikkelingssa menwerking, maar ook voor het behoud en beheer van natuurgebieden in de hele wereld. Er gebeurt al heel veel goed werk, maar er is nog zoveel meer te doen! Dankzij de Extra Trekking van de Postcode Loterij worden 11 projec ten gerealiseerd. Daar zijn projecten bij die zorgen dat mensen een mens waardiger bestaan krijgen. En projecten die natuurge bieden in problemen een nieuwe kans geven. Een goed voorbeeld van zo'n project, is de redding van het gebied Schokland in de Noordoostpolder. Schokland is de eerste Nederlandse locatie die door de UNESCO op de werelderfgoedlijst werd ge plaatst. Door verdroging dreigde het gebied echter weg te zakken, waarmee een essentieel onderdeel van de Ecologische Hoofd structuur in Nederland zou verdwijnen. Het Flevo- Landschap steekt daar een stokje voor! Mede dankzij de Postcode Loterij wordt er een reddingsplan uitge voerd dat Schokland ook voor toekomstige genera ties zal behouden. U ziet: ook dicht bij huis zorgt de Postcode Loterij dat onze aarde een stukje mooier wordt. Wilt u ook weer helpen? Speel dan mee in de Postcode Loterij. Een makkelijke èn leuke manier om iets te doen voor een betere wereld! Mede dankzij u, de deelnemers van de Postcodeloterij, zal Schokland ook voor toekomstige generaties behouden blijven. www poitca4alotvrli.nl Getrokken in januari, uitgereikt in februari: Voor de hele postcode 12.500 per lot. Tussen haakjes het aantal winnende loten. 's-Gravenzande (7) 2691 XM Veenendaal (4) 3902 AV Urmond (9) 6129 CZ Berlikum (4) 9041 EA Dirksland (22) 3247 BN Dordrecht (12) 3313 GW Wilnis (10) 3648 CG Leusden(7) 3833 HH Sas van Gent (2) 4551 VL Dorst (10) 4849 RC Goirle (7) 5051 LZ Schaijk (1) 5374 SZ Veghel (11) 5467 BE Helmond (16) 5704 BA Nijmegen (4) 6544 WT Doorwerth (12) 6865 NB (12) Brummen (2) 6971 XW Norg (1) 9331 BZ Beilen (3) 9411 HK STJa, ik wil kans maken op de LenteKanjer van 5,2 miljoen euro en de honderdduizenden andere prijzen van de Nationale Postcode Loterij. Ik steun daarmee 45 goede doelen in binnen- en buitenland. Ik wil graag (aankruisen a.U;b.): 6 loten a 7,75 3 loten a 7,75 öloten a €7,75* 2 loten a €7/75* 4loten a €7/75* 1 lot a €7/75" Loten zijn inclusief JackpotVerdubbelaar 1,25) Ik wil loten zonder JackpotVerdubbelaar. Ik betaal dan 6,50 per lot. Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegél) opsturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. I"! de heer Q mevrouw 142.04.03 Naam: Adres:1 Postcode: Plaats Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om voor elke trekking {13 per jaar) de inleg van onderstaande rekening af te schrijven. (Post)banknummer: Datum: i/' Handtekening: V' Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (20 cpm). De loterij is goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/0251627 d.d. 20/12/2002. Stuur de bon in vóór 17 maart en win een voorjaars- reis naar Zakynthos voor 2 personen of een reis naar Euro Disneyland Parijs voor 2 personen! Notaris mr J.P. van Harseier in Amsterdam heeft de trekking van februari 2004 verricht. Hieronder ziet u de uitslagen van die trek king. Alle lotnummers in de genoemde postcode of wijk winnen het bedrag dat er achter staat. Geldprijzen worden automatisch op i uw rekening overgemaakt. Alle prijzen in euro's. Zetfouten voorbe houden. 1072 JB 1093 VT 1107 1108 ET 1131 ND CD 1464 1471 1509 BV 1616 1616 AN 1625 EK 1628 TA 1679 XW RW KA 1901 1911 1941 1944 KN 2026 TP 2105 VD 2135 ER 2151 LN 2182 LE 2211 TR 2252 BG 2285 KR 2286 BC 2312 KN 2361 TL 2381 JM 2403 AP 2461 AS 2461 WB 2513 GB 2531 ST 2542 JK 2548 AK 2564 BG 2564 KJ 2566 ZH 2584 ST 2623 CE 2623 HR 2636 2651 SE 2671 JS 2685 2741 2742 ZR 2804 NL 2806 DJ 2841 XH 2904 RB 2923 2953 CC 2983 EZ 2991 WB 2992 AB 3009 3032 BG 3035 VC 3054 EG 3056 PK 3066 RA 3066 SC 3072 3075 MD 3111 AV 3142 NV 3181 AB 3201 XH MV 20,- 50,~ 50,~ 20,- 50,~ 20,- 20,~ 20,~ 20,~ 50,~ 70,- 20,~ 7 OO,- 20,- 70,- 7 O,- 7 0,- lO,- 20r- 5,- 20,~ lO,- 20,~ 20,~ lO,- 20,- 7 o;- lOO,- 20,~ 20,~ 7 OO,- 7 O,- 20,~ 50,~ 7 0,- 20,- 20,~ 50.- 7 O,- 50,- 700,- io,~ 50,~ 7 O,- 20,~ 10,- 20,~ 200,- 20,~ 7 O,- io,- 50,- 5,- 20,~ 7 0,- 3.- 7 O,- 7 O,- so,- 7 O,- 20,~ 7 OO,- 5,- 50,- SO,- 7 OO,- 7 O,- 5,- 7 O,- lO,- 50,~ 7 0,- 50,~ io.~ 3,- 200,- 20,~ 200,- 20,~ lO,- 20,~ HC GP DV AR 3262 VN 3319 AR 3356 CT 3411 DE 3434 ES 3461 3471 3501 3511 ZL 3524 DT 3532 GR 3561 3601 3621 3643 AS 3708 HD 3723 ZB 3751 DB 3772 SZ 3816 LK 3822 DV 3828 LB 3841 GN 3842 AC 3842 ZJ 3931 RH 3961 XB 3962 VA 3971 CT 3984 3994 GD 4002 WH 4012 BT 4102 VJ 4112 KV 4131 CC 4158 4205 TR 4333 BA 4434 AE 4521 GM 4567 CM 4600 AT 4611 DR 4615 HN 4707 NB 4823 LL 4841 NM 4849 BV 4904 MB 5004 5032 AB 5032 CC 5035 HW 5045 CH 5052 BR 5076 HK 5081 PJ 5224 HJ 5242 5243 5270 5271 VR 5301 ER 5345 KJ 5467 HL 5467 JS 5521 EG 5531 VD 5534 AD 5541 GA 5643 JN 5654 ED 5702 TE 5704 LC 5731 PE 5802 BA 5854 ES 5913 BW 5921 EK 5925 GG 5941 JL 5953 CN 6006 RW 50, 20,- 20,- HH 6027 NC 6042 EE 6074 AS 6097 6217 GP 6224 6227 EG 6231 EK 6235 EL 6235 NE 6241 AH SO,- so,- 20,- 20,~ 20,- 20,~ 20,~ 7 O,- 700,- 20,~ 20,~ 20,~ 20,~ 3,- io,- 70,- 7 OO,- 20,- 20,~ 50,~ 50,~ 20,- io,- 3,- 3,- 200,- 20,~ 20,~ lO,- 70,- 50,- 70,- 70,~ 50,- 20,- lOO,- 50,~ 70,- 700,- 7 O,- 700,- 20,- 7 O,- 7 O,- 70,- 200,- 50,- 700,- 20,- 400,- 3,- 70,- 5,- lOO,- 20,~ 20,~ 20,~ 70,- 6286 6301 6321 6438 BC 6461 6461 BD GB DB BX MB 6711 6715 6721 6821 6825 GL 6828 XP 6865 JB 6903 GD 6996 7009 CH 7041 7061 7064 EL 7104 AS 7126 CD 7161 XM 7215 RD 7311 HE 7314 BK 7322 JD 7328 AX 7335 LH 7339 AR 7425 BM 7461 JM 7478 CC 7491 EB 7521 7615 7635 LL 7667 SC 7711 7766 BL 7773 AC 7798 7825 VD 7908 GR 8051 HK 8061 LL 8071 8091 8107 PC 8223 8226 JA 8265 ZJ 8313 AW 8321 JX 8391 VB 8395 PM 8414 LM 8415 8501 JR 8913 AL 8918 EE 8926 LE 8933 CN 9025 9079 KA 9174 9201 HE 9257 VK 9301 BL 9351 LE 9403 9403 CP 9411 RA 9461 JB 9461 KP 9521 BT 9619 PT 9665 PV 9713 ER 9715 ET 9724 AM 9724 KB 9744 JD 9751 NB 9901 9931 GR CA 20,- 700,- 200,- 7 O,- 20,~ 7 O,- 50,- 70,- 20,~ 20,~ 3,- 7 O,- 50,~ 400,- 7 O,- 7 O,- 20,~ 3,- 700,- lO,- 50,- lO,- 10,- 20,~ 7 O,- 20,~ 7 O,- 70,- 50,- 50,- 20,~ SO,- 10,- 70,- 20,~ 700,- 700,- 5,- 20,~ 20,~ 3,- 10,- 70,- 5,- 50,~ 20,~ 7 O,- 5,- 700,- 7 O,- 70,- 7 O,- 50.- 50,- 70,- 3,- 70,- 70,- 20,- 200,- 5,- 70,- 7 O,- 20,~ 70,- 200,- 50.- 50.- 50,~ 2 O 40O,- 7 O,- 20w- 20.- 20,~ 10,- O Bij de Postcode Loterij speelt u met uw postcode voor honderdduizenden prijzen per jaar én steunt u tegelijk 45 goede doelen voor mens en natuur. Uw postcode vormt met drie, door onze computer toegevoegde cijfers, uw lotnummer. De Postcode Loterij organi seert 13 trekkingen per jaar met prijzen tot 20,3 miljoen euro voor een hele wijk. O Loten kosten 7,75 euro per trekking (6,50 euro zonder JackpotVerdubbelaar). Uw lotnummers staan op uw rekeningafschrift. Dat is tevens uw bewijs van deelname. Gewonnen geldprijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 14