gemeentelijke informatie Rijssen-Holter llnas VERVOLG ERBALIFE Ineke Schot GROTE VOORRAAD GEZAAGD BALK- EN REGELHOUT Thuiszorg Noord West Twente Vakantiewerk in de thuiszorg: een leuke en leerzame ervaring ja UIT VOORRAAD LEVERBAAR -W p «m Thuiszorg Noord West Twente: voor iedereen, overal en altijd! tfiderdag 11 maart 2004 HO 13 ZA 9 wv/w. rijssen-hoIten.nl gemeente@rijssen-holten.nl uwaanvragen waarbij burgemeester en wethouders het ornemen hebben vrijstelling van het bestemmingsplan K verlenen tikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening (2 weken ter inzage) J januari 2004 - 20030944, Markeloseweg 9, bouwen van ma een woning. rnat/ke/ 9, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (4 weken ter inzage) I februari 2004 - 20040181Smidsbelt (ongenummerd), irt plaatsen plakzuil*; februari 2004 - 20040173, Beusebergerweg 8, bouwen irt carport*; I februari 2004 - 20040187, Hakkertsweg 8, vergroten irt woning*. .anvragen om kapvergunning februari 2004 - 20040186, Molenbelterweg 26, kappen 2 bomen; -"fy februari 2004 - 20040174, Kappertsweg I, kappen 7 bomen; (maart 2004 - 20040188, Vianenweg 226b, kappen I boom. we ,anvraag om inritvergunning —9 februari 2004 - 20040185, Voorsboersstraat 8, verbreden inrit met 1,8 meter. Pleer informatie kekomen aanvragen kunt u vanaf de vrijdag na publicatie inzien bij e balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen. Aanvragen zijn ook stb afspraak in te zien bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak ■"jnt u contact opnemen met een medewerker Ruimte, telefoon- le1immer 854874. n 'e publicatie van de ingekomen aanvragen heeft uitsluitend een Normatief karakter behalve de aanvragen voorzien van een *.Tegen n feze aanvragen kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar 'isjaken aan burgemeester en wethouders. De termijn voor het ^'ijdienen van zienswijzen is gelijk aan de termijn van terinzageleg- hg en begint de vrijdag na publicatie. Zienswijzen zijn in principe |>enbaar. e m e e n t e Verleende vergunningen en/of vrijstel lingen Rijssen In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwvergunningen Lichte bouwvergunning 3 maart 2004 - 20040093, Erve Wolters 4, plaatsen carport aan woning. Reguliere bouwvergunningen 3 maart 2004 - 20030833, De Stroekeld 20, vergroten woning; 3 maart 2004 - 200309952, Turfweg 31verbouwen/vergroten woning. Artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening 3 maart 2004 - 20030910, Piet Heinstraat 5, vergroten woning; 3 maart 2004 - 20031006, Erve Wolters 5, bouwen carport aan woning. Verleende vergunningen enlof vrijstellingen Holten In volgorde ziet u de datum van verzending, het nummer, de per ceelsaanduiding met korte toelichting. Bouwvergunningen Lichte bouwvergunningen 3 maart 2004 - 20040108, Vianenweg 216, vergroten recreatie woning; 3 maart 2004 - 200401 12, Rijssenseweg 20, bouwen garage/ berging bij woning. Reguliere bouwvergunning 3 maart 2004 - 20040026, Larenseweg 41bouwen garage/ berging. Kapvergunning 3 maart 2004, 20030996, Aanvragen APV 26 februari 2004 27 februari 2004 27 februari 2004 3 maart 2004 3 maart 2004 3 maart 2004 veiling annex boekenmarkt door de Nederlandse Hervormde Kerk op 2 okto ber 2004 in Holten; collecte door Philadelphia van 23 tot en met 28 augustus 2004 in de gemeente; school- en volksfeesten Dijkerhoek op 25, 26 en 27 juni 2004 in Holten; bloemen- en plantenmarkt Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente op 15 mei 2004 in Rijssen; voetbaltoernooi RKSV van 20 tot en met 23 mei 2004 in Rijssen; houtdorp van 12 tot en met 16 juli 2004 in Rijssen Buizerdweg 14, kappen van 5 berken en circa 43 naaldbomen. Meer informatie Verleende vergunningen/vrijstellingen kunt u vanaf de vrijdag na publicatie gedurende zes weken inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen.Vergunningen zijn ook op de afspraak in te zien bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker Ruimte, telefoonnummer 854874. Tegen een vergunning/vrijstelling kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning/vrijstelling bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Tijdens, de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft U kunt daarom een verzoek om 'voorlopige voorziening' indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Hieraan zijn kosten verbonden. APV/Drank- en Horecawet/Wet op de Kansspelen Ingekomen aanvragen Rijssen en Holten In volgorde ziet u de datum van ontvangst, activiteit, aanvrager, datum activiteit en de plaats Aanvragen Wet op de Kansspelen 26 februari 2004 verloting door de Nederlandse Hervormde Kerk op 2 oktober 2004 in Holten; I maart 2004 het aanwezig hebben van speelautomaten aan de Grotestraat 43 in 2004 in Rijssen. Meer informatie Ingekomen aanvragen kunt u vanaf de vrijdag na publicatie inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen. Aanvragen zijn ook op afspraak in te zien bij de publieksbalie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker Ruimte, telefoon nummer 854871De publicatie van de ingekomen aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Verleende vergunningen/ontheffingen Rijssen/Holten In volgorde ziet u de datum van verzending, activiteit, aanvrager datum activiteit en de plaats Vergunningen APV 27 februari 2004 plaatsen spandoeken Ronde van Overijssel van 17 april tot en met 3 mei 2004 in de gemeente. Meer informatie Verleende vergunningen kunt u vanaf de vrijdag na publicatie gedu rende zes weken inzien bij de balie Ruimte in de gemeentewinkel Rijssen.Vergunningen zijn ook op afspraak in te zien bij de publieks balie Holten.Voor een afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker Ruimte, telefoonnummer 854871. Tegen een vergun ning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van ver zending van de vergunning bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt daarom een verzoek om voorlopige voorziening' indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, sec tor Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Hieraan zijn kos ten verbonden. ijssen - Holten. Reken daar maar op. www.rijssen-holten.nlgemeente@rijssen-holten.nl -Verantwoord afslanken n-Vitaler - Gezonde 'n voeding 1 bnafh. Herbalife distr. ,pl0548-366 333 .vitaler.nl 10.000 mountainbikes hybrides v.a. C 125,- !NCLUS:U '-V' CARAN": Mountainbike met voor- en achter- venng, 18v. Shimano van 499,- nu 149,- Informatie: 0416-342012 j Bekijk alle modellen met foto op: WWW. matraBiKE.NL Vestigingen in Drunen, De Bilt en Apeldoorn RIJSSENSE GEBOUWEN SLOPERIJ Noordermorssingel 1 Postbus 149, 7460 AC Rijssen Tel. 0548-51 22 98 Fax 0548-52 10 59 Internet: www.rgs.nl Sloopwerken Asbestsanering Machineverhuur Slopen d.m.v. explosieven Nieuw- of verbouwplannen: Bruikbaar als nieuw, prettig geprijsd. Ook op maat gezaagd. Aanhangwagen beschikbaar. Kom vrijblijvend kijken op werkdagen en op zaterdagmorgen Wij breken door... VAKANTIE AL BIJ ELKAAR GESPAARD? Palmbomen, strand en lekker stappen. Wat een heerlijk vooruitzicht. Maar dan eerst nog even het geld bij elkaar zien te krijgen om die vakantie werkelijkheid te maken.Thuiszorg NoordWest Twente zoekt vakantiemedewerkers die de zorg naar onze cliënten voort kunnen zetten als onze medewerkers er ook even tussenuit zijn. Interesse? Neem contact met ons op of kom langs op onze open dag, 20 maart aanstaande. ALLES ONDER EEN DAK Bij Thuiszorg Noord West Twente vindt u alles onder één dak: Jeugdgezondheidszorg, verzorging en verpleging, voedingsvoorlichting en dieetadvisering en de Thuiszorgwinkels, het Cursusbureau en de aan-huis-services. Om maar enkele voorbeelden te noemen.Van jong tot oud kan bij ons terecht. Samen met de cliënt maken we afspraken over de gewenste zorg. Zorg die direct wordt ingezet en die zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers wordt verleend. Bovendien maken we het de cliënt makkelijk door samen te werken met andere (zorg)organisaties. De cliënt kan op ons rekenen: We zijn in het bezit van het kwaliteitscertificaat en hebben al I00 jaar ervaring in zorgverlening! WAAR VINDT U ONS? U vindt ons in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden, Tubbergen en Twenterand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900-0678 (lokaal tarief). Voor vakantiewerk kunt u vragen naar Miranda Scheffer ofTheresa Smit. NU EXTRA VOORDEEL OP: op=op LEDIKANT FLORIS (GRENEN: geloogd, kersen of koloniaal). 140/200 van 513 v 160/200 van 550 voor 409 180/200 van 553 voor 459 Nachtkastje van 153 Linnenkast, commode, spiegel en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar. LEDIKANT BORNEO (EIKEN: koloniaal) 140/200 van 525 voor 349 160/200 van 5C7 voor 369 180/200 van 6C3 voor 389 Nachtkastje van 153 voor 129 Linnenkast, commode, spiegel en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar. VERENDE BOXSPRING Boxsprmg is voorzien van 5-slags Bonell veren, de hoogte (ind. poten) is 36 cm.De prijs is incl. 6 houten poten, waarvan 2 met zwenkwielen en exd. matras. Ook verkrijgbaar in electnsch verstelbare uitvoering 5 jaar garantie Maten 60/200 70/200 80/200 80/210 80/220 90/200 90/210 90/220 100/200 Voor 99 109 129 149 159 149 169 179 179 POCKET BRILJANT op=op Comfortabel 7 slags pocket- veer met 5 comfortzönes, I 360 veren p/m2. Aan beide zijden 4 cm natuuriatex afdeklaag en gelatexeerde WTTT1 cocos. Het matras is voorzien van een soepele schouder- comfortzöne en een verstevigde heupzóne. De hoes is voorzien van <x. dubbeldoek, anti-allergisch, anti-huismijt, afritsbaar en wasbaar. De dikte is ca. 23 cm Dit matras is uitstekend geschikt voor transpirerende mensen. Maten 70/200 80/200 80/210 80/220 90/200 90/210 90/220 120/190 130/190 140/200 160/200 LEDIKANT VIVA (grijs/alu), 160/200 van *53 voor 299 180/200 van 539 voor 33 Set zweefnachtkastje met 1 lade van "«53 voor 129 Linnenkast, commode, spiegel, handlauf, lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar. totaalBED ALMELO Woonboulevard 34, tel. 0546-621100 (Woonboulevard van Almelo) HEMGFLO Geerdinksweg 315, tel. 074-2500184 (Bedrijventerrein Sea Horse) n Almelo, Apeldoorn, Assen, Drachten, Eist (Gld.), Hengelo en Nijkerk Openingstijden: ma. 13.00-17.30 uur, di./wo./vr. 9.30-17.30 uur, do. 9.30-21.00 uur, za. 9.30-17.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2004 | | pagina 13