een kattenhater hier in de buurt' 'Hier was een inhaalslag te maken bij de politie' Holtens Nieuwsblad MiSSChidl zit er Herdenking Canadese Begraafplaats Burgemeester Paul Scholten over Rijssen-Holten: Midlifecrisis bij Toga's Sylvesterparty Lezingen over opera Zauberflöte Mozart Grote trekkingsshow decemberactie HHV Weer Oud en Nieuw Sylvesterparty in Stadskelder Wijziging busdienst Receptie Blauw Wit Midwintergames Start computercursussen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! spons op de actie. met een prijs naar huis. Zo Service van Syntus? Een verwarmd bushokje gesigna leerd aan de Koningin Wil- helminastraat. Woensdag 31 december 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 519797 E mailHoltens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44.40 Losse nummers 0,87 3 Douwe en Trijntje Bergsma vierden vorige week hun 55- jarig huwelijk. Willem ter Schure bracht een bloemetje. lolten - Marianne Mengerink rond haar kat maandagmiddag 12 december, op de bank in haar tuis in De Kol. Pootjes stijf ge- itrekt, met een blauw uitslaande ong en naar buiten gedraaide tgen. Kiddy, haar ruim drie jaar onge kater, was dood. Tot grote ontzetting en groot [erdriet van Marianne, die het [atertje al van jongsaf had. Het vas een mooie kat, grijs met jiruin en zwart, een wit befje, blauwe ogen. „Ik denk dat hij Vergiftigd is. Het weekend er- ioor liep ze een beetje raar, viel iteeds om en krabde hij me in eens toen ik haar aanhaalde. Dat leeft hij nog nooit gedaan. En lij at ook slecht", vertelt ze. Vlengerink vond het vreemd, yant de kater was eerder kern gezond. Ze besloot het nog even ian te zien. En als het niet beter werd maandag als ze terug was ran haar werk met de kat naar de fiierenarts te gaan. Maar dat jioefde niet meer; in de loop van Se maandag was haar kat al overleden. Mengerink heeft ero ver gedacht haar kat te laten on derzoeken. „Het blijft gissen waar ie aan overleden is. Ik ver moed dat hij vergiftigd is, maar stel dat hij aangereden is? Een onderzoek naar de oorzaak kost te 220 euro. Dat is een heel groot bedrag. En mijn kat krijg ik er niet mee terug. Ik heb geen on derzoek laten doen." Ze vertelt haar verhaal nu, in de hoop dat andere katteneigenaren goed op hun dieren letten. „Mis schien zit hier in de buurt wel een kattenhater. En misschien zijn er wel meer katten in Holten op eenzelfde manier doodge gaan. We hebben nog een katje, maar dat mag nu niet meer naar buiten, ik ben veel te bang dat haar ook iets overkomt. Kiddy is nu hartstikke dood en voor het zelfde geld tref ik haar dan ook dood aan. Dat zou ik er niet bij kunnen hebben." De overleden kater Kiddy werd een jaar geleden ook al mishan deld; onbekenden gooiden met dartpijltjes op haar. Mengerink's vriend Bert vond de kat toen met plastic dartpijltjes in zijn kopje. „Een dier mishandelen is erg. Wat mijn kater is overkomen, dat is echt verschrikkelijk, dat wens ik andere dieren en hun ei genaren niet toe", besluit Ma rianne Mengerink. Overgang naar kouder winter weer. Oudejaarsdag perioden met zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het blijft zo goed als droog. Temperatuur 2.0 a 3.0 graden. Op Oudejaarsavond steekt er een stevige zuidoosten wind op. Met de jaarwisseling is het waarschijnlijk nog droog, wel koud met -1.0 tot -2.0 gra den. Later in de nacht gaat het sneeuwen. Op Nieuwjaarsdag is er veel bewolking en er valt wat sneeuw, later mogelijk regen of ijzel; oppassen dus. De zon krij gen we mogelijk niet te zien. Daarna koud met lichte tot mati ge vorst in de nacht en ochtend. Weerman, Freddie Paalman Pagina 5 De finale van de Nacht van Blauw Wit was boeiend en verrassend. Strafschoppen maakten de winnaar bekend. Canadese Begraafplaats - Een grote drukte was het afgelopen kerstavond bij de Canadese Begraafplaats. Stichting Vienng Nationale Feestdagen en CV De Fienpreuvers verzorgden een herdenking bij de oorlogsgraven. Leerlingen van de basisscholen mochten allen een kaarsje bij een graf neerzetten. Dit leverde een sfeervol plaatje op. Velen kwamen 's avond later dan ook nog een keer terug om te kij ken naar al die kleine lichtjes. (Foto HNB) Koop in Holten en win tW AW,'we Förtf KA «I v.r vele andere prt|.en Ampêrhdet 27 november l/m 27 december waardebon b.) U,. Hoitense winkeliers j Héten,: ï„Msa, j u.00 Smidsbelt - De spectaculaire trekking van de decemberactie van de Holtense Handelsver eniging wordt zaterdag 3 janu ari vanaf 14.00 uur gehouden op Smidsbelt. Hier worden de ruim vijftig prijzen verloot, waaronder een splinternieuwe Ford Ka. De afgelopen drie weken werden honderdvijftig mensen uitge loot die de slagzin en de aan bieding hadden verzilverd bij 1 van de 36 deelnemers. Deze week staan in deze krant de laatste vijftig genomineerde kandidaten. Dat betekent dat er tweehonderd deelnemers zijn die kans maken op die grote hoofdprijs. Ruim een kwart gaat zeker zijn er nog een vliegreis, weekendje Landal Green- parks, kleuren-tv, digitale fo tocamera's en nog vele andere leuke prijzen. Iedereen is uit genodigd om dit spektakel bij te wonen. Rond halfvier wordt de auto verloot. Wie niet meer weet of men tot de genomi neerden behoort, kan nog kij ken bij de prij zenetalage wel ke zich bevindt tussen Jos Op tiek en Slagerij Brands. De trekking wordt omlijst met muziek van Magie Melodie Drive-In en glühwijn of war me chocolademelk van bakke rij Nijkamp. In totaal zijn er ruim vijfduizend waardebon nen ingeleverd. De organisatie is dan ook tevreden met de re- Keuntje - Nog enkele uren en dan barst de Sylvesterparty van de Togaclub weer los. Ook dit jaar is het Keuntje het toneel van dit terugkerende festijn. De deuren van dit partycentrum openen om 00.30 uur met een daverend vuurwerk van Good Old Wampie. De echte mannen van de club bevinden zich dit jaar in een vrese lijke midlifecrisis. In 2003 zijn er dan ook verschillende veerti gers bij gekomen. Het aantal vrijgezellen binnen de club steeg naar bovengemiddeld nieuw Amsterdams beneden peil. Dus werd het tijd om de bakens te verzetten, er werd nadrukkelijk contact gezocht met echte baarmoeders. Dit resulteerde in een enerveren de vergadering bij Van de Gijp thuis. De reïntegratie met de Su- pergirls was het resultaat. De dames werden meteen aan het werk gezet en zullen op de Syl vesterparty dan ook acte de presence geven met een onnavolgbare show. Kaarten voor dit spektakel zijn, op moment van schrijven, nog aanwezig. Ook zal de deurcommissie op oudejaarsnacht nog voorzien zijn van enkele kaarten. DJ Botox zal weer van de partij zijn, met zijn ouderwetse eighties en andere partyhits. De dressco- de is black of white. De eerste vijftig bezoekers worden als van ouds door Diny hoogstpersoonlijk verrast met een innige zoen en een prikkelend drankje. Aansluitend zal de voorzitter van de To gaclub, C van Hoevelaak; de uitzinnige menigte trakteren op een mini-oudejaarsconference. Op 10 januari is er alweer een activi teit van de Togaclub. In het Keuntje wordt dan een echte Apres- skiparty gehouden met medewerking van de skimeters, flügel en de Heidi's. Kaarten van de Sylvesterparty zijn ook geldig op dit feest. De Togaclub heeft voor dit festijn enkele gastverenigingen uit de regio geïnviteerd. De boys uit Markelo verdedigen dit jaar de titel Skilehrer of the year. Aanvang van dit apres skifeest is 22.00 uur. Holten - Mr. Paul Scholten is in middels een halfjaar waarne mend burgemeester van Rijssen- Holten. Hij koos er bewust voor zijn werkzaamheden in de luwte te verrichten: de wethouders doen de publieke taken, Schol ten zelf laat zich zelden zien. „In mijn geval is het zo dat als de burgers me kennen, ik alweer weg ben. De burgers hoeven echt niet na vijf jaar nog over mij te praten. Maar als ze zeggen dat het jaar 2003 een prima jaar was voor Rijssen-Holten, ben ik tevreden", verklaarde hij bij zijn aantreden. Alleen 'op de winkel passen' bleek echter niet zijn stijl. Schol ten neemt liever het voortouw. In no-time kreeg het politiekorps vijf wijkagenten en zaten de wethouders tijdens de raadsver gaderingen aan één tafel met de raadsleden. „Besturen is voor de helft psychologie. Mensen kun nen veel meer dan ze zelf den ken", zegt hij zelf. Schol ten: „Je moet het als waarnemer wél overtuigend brengen. Anders zeggen de mensen: 'die man gaat over een paar maand weer weg' en dan lukt het niet." De vraag van de Commissaris van de Koningin of hij waarne mer wilde zijn in Rijssen-Holten had voor Scholten nogal impact op zijn programma. „Maar als het algpmeen belang roept, moet je van goeden huize komen om nee te zeggen", stelt hij Hij had wel eens van Rijssen-Holten ge hoord, maar niet meer dan dat. Hij vond en vindt het boeiend: „Je krijgt de kans om in een an dere samenleving nog even ach ter de coulissen te kijken." Scholten was burgemeester van Arnhem. Rijssen-Holten moet daarbij vergeleken een makkie Arnhem gekeken hoe het werk te. De wijkagenten worden de kern van het politiekorps, ze krijgen een veel zwaardere posi tie in het totaal van de politieor- ganisatie." Scholten pleit ervoor dat de wijkagent de rang van bri gadier krijgt. „Dat geeft aan dat je daar je beste mensen wilt in zetten, maar dan moetje die ook belonen. Met de korpschef is af gesproken dat dit jaar bekeken wordt of definitief de rang van brigadier aan deze wijkagent nieuwe stijl kan worden gekop peld, zoals dat in andere regio's in Nederland allang het geval Paul Scholten: 'Besturen is voor de helft psychologie.' (Foto: Harry Broeze) zijn. Scholten: „Veel problemen zijn hetzelfde, alleen de omvang verschilt soms. In de kern lijken het dezelfde problemen die op gelost moeten worden. Een ro tonde is een rotonde voor een wethouder openbare werken." Maar Rijssen-Holten is toch wat minder spectaculair: „Hier heb je natuurlijk geen roodgekleurde ramen, of koffieshops en junks, dus die ervaring kan ik niet kwijt", vertelt hij lachend. Wat hem bij zijn aantreden di rect trof, was dat de politie een 'nieuwe jas' aan moest. „Hier was een verbeterslag te maken. Uit het onderzoek naar het func tioneren van de politie kwam dat de bevolking ontevreden was. Dan moet je daar meteen op in springen." Vijf wijkagenten nieuwe stijl beginnen 1 januari 2004. De gemeenteraad maakte er extra geld voor vrij. „Ze krij gen de beste spullen, apparatuur, laptops, scooters, verbindings- apparatuur. En ze hebben in De tweede dag dat hij in functie was, regelde hij dat de wethou ders tijdens de raadsvergaderin gen met de gemeenteraadsleden aan één tafel zaten, en niet van uit een achterafbankje opgeroe pen werden. „Dat laatste was staatsrechterlijk helemaal fout. We zitten nu in een duaal stelsel. Duo betekent twee, dus het col lege samen met de raad, en niet de raad alléén. Hier sloop het er in alsof de raad het alleen moest doen. Dat kan dus niet, dat zag je ook bij de eerste begrotingsver gadering, daarom was het ook zo'n rare vergadering. De raad moet voorstellen krijgen van het college om over te praten." Of het nog wat wordt met het duale stelsel in Rijssen-Holten? Lees verder op pagina 3. Stadskelder - Wie Oud en Nieuw wil vieren kan dat doen in de Stadskelder. Hier wordt 1 januari vanaf 1.00 uur de Syl vesterparty gehouden. DJ Mar- nix van der Molen zorgt voor de muziek. Entree bedraagt 5 euro. Holten - De eerste rit van lijn 91 van Deventer naar Holten ver trekt vijftien minuten eerder. Hiermee sluit het beter aan op de lestijden van scholengemeen schap De Waerdenborch. Vletgoor - De nieuwjaarsrecep tie van Blauw Wit '66 wordt ge houden op vrijdag 2 januari in het eigen clubgebouw op sport park 't Vletgoor. De informele bijeenkomst begint om 20.00 uur. Voorzitter Wim Klein Nagel voort zal terugblikken op het jaar 2003 en vooruitkijken naar wat 2004 te bieden heeft en wat er te wachten staat. Vletgoor - Voor de jeugd van Blauw Wit staat zaterdag 3 janu ari de jaarlijkse crossloop op het programma. Vanaf 9.30 uur kan worden ingeschreven en om 10.00 uur starten de eerste lo pers. 's Middags om 13.00 uur is er voor de oudere jeugd en de seni oren een parcours op de parkeer plaats uitgezet. Diverse spelon- derdelen komen aan bod. Het trekker trekken en andere niet voetbalonderdelen zijn de voor bode voor het jaarlijkse schieten met schietvereniging De Zaag molen. Holten - Ds. E.W.H. Laman Trip vertelt woensdag 7 en maandag 12 januari over de bijzondere opera Die Zauberflöte (de tover fluit) van Mozart. In 1791 hebben in Wenen de theaterdirecteur Emanuel Schi- kander en de componist Wolf gang Amadeus Mozart aan het verhaal over de toverfluit een onvergankelijke vorm gegeven. Het verhaal is zeer boeiend, maar laat direct vermoeden dat er veel 'achter' zit. Kunstenaars als Mare Chagal, Kokoschka en Karei Appel (decorbouwers) hebben er hun visie op gegeven. Laman Trip zal het verhaal met dia's en muziek illustreren. Aanvang 20.00 uur in de Bosch kamp, Tuinstraat 2. Entree 8 eu ro, donateurs euro, scholieren 3 euro. Voor meer informatie: Ma rianne Unterhorst, telefoon 0548 362577. Boschkamp - In dorpshuis De Boschkamp gaan in januari di verse korte computercursus sen van start. Zo begint er op donderdag middag 15 januari een cursus Windows voor hen die meer over dit besturingsprogramma willen weten, voordat ze met allerlei programma's aan het werk gaan. Verder start er op donderdag avond 15 januari een vijf avonden durende cursus Ex cel. Dit rekenprogramma heeft ongekende mogelijkheden waarbij wordt gewerkt rnet spreadsheets. Maandagmor gen 19 januari komt het tekst verwerkingsprogramma Word aan bod. De mogelijkheden van Word worden u tijdens de zes lessen stap voor stap aan geleerd. Op maandagmiddag 19 janu ari staan de computers ter be schikking van de beginners. Voor hen, die nog niets van een computer afweten een pri ma cursus. Op dezelfde dag. maar dan in de avonduren, start een basiscursus pc-ge- bruik. In tien lessen wordt kennis gemaakt met Windows en de verkenner. Bij deze cur sus is het een vereiste dat men over een computer beschikt. Tenslotte begint op dinsdag morgen 20 januari een cursus Internet. Verdere inlichtingen hierover kunnen worden verkregen (vanaf 5 januari) bij de stich ting Soc.Cult.Werk telefoon 0548 -36 27 55. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i Gebruik deze bon voor t het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: j Holtens Nieuwsblad j Antwoordnummer 97 i 7500 VB Enschede Dhr., mevr. Woonplaats Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: l_ €44,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) L_ €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1