Dijkerhoekse dartclub zonder naam groeit behoorlijk hard Start cursus voor EHBO Start inschrijving triatlon Blauw Wit '66 wint thuis van ZW'56 SportAgenda Uitslagen Eendracht Biljarttoernooi Puzzelrit Perron Nul Familiecross atletiek Kersttoernooi Theater Daniël Handbal wint op karakter Mooiste postduif Schaken 2 verliest koppositie Nieuwe tenues voor SV Holten 5 4 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2003 HOLTENS NIEUWSBLAD Blauw Wit Zaterdag 20 december ASV'57 3 - Blauw Wit 4, 14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Blauw Wit 5 - Elspeet 5. 14.30 uur; Heino C3 - Blauw Wit C2, 13.00 uur (vertrek 11.45 uur); Blauw Wit El. Blauw Wit E2. Blauw Wit E3. Blauw Wit E4. om 10.30 uur in sporthal; Blauw Wit Fl, Blauw Wit F2, Blauw Wit F3. om 9.00 uur in sporthal. Zaalvoetbal Vrijdag 19 december V en K 3 - Blauw Wit 1. 20.30 uur (vertrek 19.30 uur); Blauw Wit 2 - RDC 3, 19.30 uur. SV Holten Zaterdag 20 december Vroomshoopse Boys C2 - Hol ten C2D. 11.00 uur (vertrek 9.45 uur); Heino D6 - Holten D2, 8.45 uur (vertrek 7.30 uur). Handbal Zaterdag 20 december Kwiek 3 - Meisjes B. 12.15 uur (vertrek 11.15 uur); Kwiek 5 - Meisjes C, 1 1.30 uur (vertrek 10.30 uur); Wessels Heeten 2 - Meisjes Dl, 13.45 uur (vertrek 13.00 uur); Goossen/ Wijhe 4 - Meisjes D2, 10.30 uur (vertrek 9.15 uur). Zondag 21 december ABS-Dames 1. 13.10 uur (ver trek 12.15 uur); ESC A 2 - Heren 1, 17.20 uur (vertrek 16.00 uur); LHC2 - Dames 2, 12.00 uur (vertrek 11.00 uur); Nijhof/ Broekland 2 - Dames Al, 16.35 uur (vertrek 15.30 uur); ABS - Dames A2. 12.05 uur (vertrek 11.00 uur); The Flyers in Wij- chen - Jongens B. 14.35 uur (vertrek 13.00 uur). Holten - De uitslagen van de on derlinge competitie van schiet vereniging De Eendracht. Geweer Klasse A: 1J.A. Paal man 167; 2. G.J. v. Hefst 160; 3. M. Aanstoot 153 (1x10); 4. W Paalman 153; Klasse B: 1 F Hoes 151; Klasse C: 1. B. Tromp 140; 2 J. Sluiter 125; 3. E. Hulsman 89; Pistool: 1 H Nekkers 169; 2. H. Paalman 153: Vuurbuks: 1J. Eertink 84. 2. D. Overmeen 83; 3. J. Rein- aardus 61Opgelegd 55+ Klasse A: 1. W. Leeftink 183: 2. G Schuppert 179; 3. D. Jansen 162; Klasse B: 1. J. Nijendijk 172; 2. D. Tiekink 145; 3". F. Ha- se 144; 4. J. Klooster 140. Klavier - De voorrondes van het Tien over Rood biljarttoernooi worden maandag 22 en dinsdag 23 december in Café 't Klavier gehouden. Inschrijven kan op de avond zelf en het inschrijfgeld is 2,50 euro Iedere biljartliefhebber kan aan dit toernooi deelnemen, de aan vang is om 19.30 uur. De finale is maandag 29 decem ber, ook om 19.30 uur. Holten - MAC de Holterberg en MAC Haarle houden Tweede Kerstdag een kerstpuzzelrit voor auto's en motoren. De uitzetters zullen zorgen voor een gemakkelijk en leuke rit, welke door iedereen goed te rij den is. Ook aan inzittende kinde ren is gedacht. Zij kunnen puz zelen in de vorm van een zoek- wedstrijd. De start is vanaf 14.00 uur in Holten bij het MAC-clubhuis 't Stuurhuus, Beusebergerweg 37 en in Haarle bij Café Vlasgraven Kerkstraat 14. Na een aanlooproute komen de Haarlese en de Holtense puzze laars onderweg bij elkaar, waar na men gezamenlijk al puzze lend verder gaat naar het eind punt café Vloedgraven. Tot de prijsuitreiking is er nog een bin go. Voor inlichtingen Jan Vin cent telefoon 0548-364200. Holten - Dartteam Perron Nul heeft in de uitwedstrijd tegen Zandpoort in Deventer goede zaken gedaan voor de competitie door met 0-9 te winnen. De Perronisten die de afgelopen weken telkens het beetje geluk niet aan hun kant hadden, zagen deze avond alles van een leien dak gaan. Met een zichzelf overtreffende Suvee die in de singles onge naakbaar aan het checken was. werd de toon voor deze avond gezet Bijna alle singles werden met 3-0 gewonnen, behalve de altijd traag op gang komende Potmario die een leg moest weg gegeven. Roy van Sientje was de eerste deze avond die een 180 liet zien en dit in de koppels nog eens herhaalde. Holten - De familiecross van dc afdeling atletiek van SV Holten werd afgelopen zaterdag gehou den. Zelden is het weer zo'n gro te spelbreker geweest als deze dag. Maar je ben niet maar zom aar atleet. In alle omstandighe den is erg wel een alternatief. De G-atleten, rijkelijk vertegen woordigd, en de jeugd vermaak ten zich met een oud-Hollandse middag in de kantine op Meer manskamp. Busgooien, stoelen dans, koekhappen en bal lontrap pen zorgden voor hilirateit. En met als slotakkoord een bingo. Maar er werd ook nog hard gelo pen. Al is de muziekgroep de Boswachters ter ziele, een uniek duo heeft zich aangemeld: Blok en Hagen. Zij stuurden de atle ten de Holterberg op om alle sa gen en legendes te ontmaskeren. Duistere opdrachten om de na gels van het witte wief te knip pen, een heks aan de speer te rij gen en het witte wief te halsteren en op de markt te Deventer te verkopen. De atleten kwamen het bos weer uit, met volgens de limerick Old, old Mineke. Ik gao met oe niet met. Ik heb mien zin nen en minnen. Op een ander Maaike zet. Daar kun je het bos mee uitkomen, toch was elke at leet lyrisch over het looppar koers. Maar na een warme dou che was het in de kantine op Meermanskamp smullen gebla zen met boerkool en worst. Holten - Het jaarlijkse kersttoer nooi van SV Holten wordt vrij dag Tweede Kerstdag in sport hal 't Mossink gehouden. De deelnemers zullen net als an dere jaren zo eerlijk mogelijk verdeeld worden over de ver schillende teams. De eerste wed strijd wordt om 9.15 uur ge speeld en de finale zal rond 14.00 uur afgelopen zijn. 's Mid dags zal er in bar 't Mossink nog een gezellige middag zijn. Meer info: Mark Lammertink. 0548- 366286. Holten - Het moet een uniek project worden voor Holten. Een tweedaags theaterspektakel op Kalfstermansweide. De her vormde gemeente is al maanden druk met Project Daniël. Na de jaarwisseling worden hiervoor verschillende works hops gegeven. De bedoeling is dat hieruit mensen naar voren komen die mee gaan werken aan de vormgeving van het totaal theater. Dijkerhoek - Men had het niet verwacht, zo'n succes meteen al bij het opstarten van een nieuwe dartclub in Dijkerhoek. Met een man of tien vergader den ze over het plan om een der gelijke club op te starten en be gin van dit seizoen wierp men gezamenlijk de eerste pijlen. In zeer korte tijd groeide de club Holten - De jaarlijkse postdui- vententoonstelling van de Berg- vliegers werd afgelopen zater dag 13 december gehouden. Bij een tentoonstelling worden de duiven door een erkende keurmeester gekeurd op achttien punten. De duivenliefhebbers hadden gezamenlijk honderdvijf duiven ingezonden. Deze waren onderverdeeld in zes klassen. G. Jurjens had de mooiste duif van het geheel en A. ten Dam 2 had de mooiste jonge vogel. Voor G.J. Koetsier was het een bij zondere dag. Want hij was op 13 december 1978 lid geworden van de Bergvliegers en dat was afgelopen zaterdag 25 jaar gele den. G.J. Koetsier werd door de voorzitter in het zonnetje gezet. Uitslag tentoonstelling: Klasse 1 Oude doffers: 1 A. ten Dam 2, 2 H. Paalman, 3 G. Juijens; Klasse 2 Ou de duivinnen: 1 G. Jurjens, 2 G. Jur jens, 3 A. ten Dam 2: Klasse 3 Jonge doffers: 1 A. ten Dam 2, 2 G. Jur jens, 3 A. Kramer; Klasse 4 Jonge duivinnen: 1 G.J. Koetsier, 2 G. Jur jens, 3 A. ten Dam 2; Klasse 5 Oude doffers onbevlogen: 1 J.G. van Wer ven, 2 G. Juijens, 3 M. Lodeweges; Klasse 6 Oude duivinnen onbevlo gen: 1 G. Jurjens, 2 J.G. Jansen, 3 G. Jurjens: Hokkampioenschap: 1 G. Jurjens, 2 A. ten Dam 2. 3 A. ten Dam 2, 4 G. Juijens. Holten - Het eerste zaalteam van Blauw Wit66 uitkomend in de derde klasse L van de zaalcompetitie, speelde donderdag 11 de cember om 22.00 uur in sporthal 't Mossink thuis de competitie wedstrijd tegen ZW56 uit Apeldoorn. In de uitwedstrijd op 12 september werd deze stevige pot zaal voetbal ook gewonnen met 4-5, zodat de Blauw-Wtters gewaar schuwd waren. Met zeven punten uit zeven wedstrijden slaan we op de voorlaatste plaats in de zaalcompetitie, zodat we de punten best kunnen gebruiken. In deze door scheidsrechter J. Engelen burg uit Ederveen goed gefloten wedstrijd, moest door hem menig keer flink opgetreden worden. Blauw Wit kwam al snel op voor sprong door een hard schot van Marco Spekreijse, hierna golfde het spel op en neer Desmond Vorst verspeelde twee keer de bal, waardoor we door de daarop volgende counters achter kwamen met 1-2. Zelf herstelde hij dit door voor de rust nog twee keer te scoren. Marco Spekreijse kreeg nog twee minuten bankrust. voor het vasthouden van een tegenstander, door ZVV werd dit niet uit gespeeld. Ruststand 3-2. Na de rust kreeg Wilco Pinkert het wat moeilijk bij het verdedigen van de aanvaller van ZVV, met wat duw en trekwerk maakte deze met een snelle zijwaartse beweging 3-3. Wilco maakte al snel, zelf deze tegengoal goed uit een snel uitgevoerde tegenaanval via de zijkant. Hierna was het Dirk Jan van Zon. die verdedigend uitgespeeld werd, waarna broer William als keeper in de korte hoek gepasseerd werd. Ook Dirk Jan maak te het hierop zelf w eer goed 5-4, maar de tegenstander probeerder- de de Blauw-Witters steeds weer in de verdediging te drukken, zij maakten hierop weer 5-5. Door verschillende overtredingen aan beide zijden werd de wedstrijd wat grimmiger en scheidsrechter Engelenburg moest handelend optreden, waarbij speler van ZVV: K. Killic door een duwfout en hierna commentaar op de leiding, twee keer geel kreeg. Namokkend op de bank, werd hij alsnog door de scheidsrechter naar de kleedkamer verwezen. Uit de man meer situatie profiteerde Marco Spekrijse met een goal. Desmond Vorst maakte hierop nog 7-5, waarna ZVV terug kwam tot 7-6. In de laatste minuut slalomde Martijn Louws nog even door de ver dediging en tekende voor de eindstand van 8-6. Op vrijdag 19 de cember speelt het eerste zaalteam uit om 18.30 uur in sporthal Jachtlust in Twello tegen V. en K. 3. Het tweede zaalteam speelt dan thuis in sporthal t Mossink om 19.30 uur tegen RDC 3 uit Deventer. (Foto HNB) Holten - In scholengemeenschap De Waerdenborch start maandag 2 februari de nieuwe cursus voor het eenheidsdiploma EHBO van het Oranjekruis. In deze cursus wordt uitgebreid de hartreanimatie behandeld en komt verder onder meer aan de orde: ernstige uitwendige bloe dingen, verbandleer, stoornissen in het bewustzijn, shock, bot breuken/ ontwrichtingen, oog letsels, koude-/ warmteletsels, brandwonden en vergiftigingen. Gediplomeerde EHBO'ers wor den in staat geacht eerste hulp bij ongelukken toe te passen in familie- en kennissenkring. Daarnaast kunnen ze worden in gezet bij diverse evenementen zoals triatlon, motorcross/ mountainbikewedstrijden, voet- bal-/ handbaltoemooien, Keune- feesten en bij festiviteiten in het buitengebied. Sommige evene menten kunnen zonder de aan wezigheid van EHBO niet plaatsvinden. De cursus wordt afgesloten met een examen. Indien men slaagt, komt men in het bezit van een officieel er kend diploma. Minimale leeftijd voor deelname is zestien jaar. De kosten van deze EHBO cursus bedraagt 85 euro. Momenteel is er nog vol doende plaats. Voor opgave en nadere inlich tingen kan men zich in verbin ding stellen met Henk Mark voort. telefoon 0548 - 361648 e-mail: ehbo.holten@planet.nl of kijk voor informatie op onze website www.home.zonnet.nl /ehbo-hol- ten/ Holten - SV Holten 5 heeft bij De Poppe het nieuwe tenue over handigd gekregen. Holten 5 wenst iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2004. Ook wil het team De Poppe bedanken voor het beschikbaar stellen van het nieuwe tenue. Holten - Koploper Schaken Holten 2 moest in de derde ronde te gen Hardenberg 5. Invaller teamcaptain Roelf de Jonge moest op het laatste moment nog een vervanger opstellen. Nadat Erik Bosman het eerste halve punt had binnen gehaald, gaf de teamcaptain het goede voorbeeld. Een ver opgerukte vrij pion kon alleen tegengehouden worden ten koste van een stuk. Dit was voldoende om de winst binnen te halen. Teun Scheur water speelde in de opening veel met zijn dame. Zijn andere stukken waren slecht ontwikkeld. Om beter spel te krijgen offer de hij een stuk tegen een paar pionnen, maar hij kreeg niet vol doende compensatie. De partij ging verloren. Ook Bas van Beek kon het aan het twee de bord niet bolwerken en verloor. Alrik Baltus kwam aan het eerste bord een kwaliteit achter. Toen het eindspel aanbrak blun derde zijn tegenstander een toren weg. Met een paard meer kon Alrik met zijn pionnen en koning de doorgang van de andere ko ning blokkeren en met het paard op jacht naar de kleinere hout jes. Alrik wint de partij en behoud zijn ongeslagen status in de externe wedstrijden van dit seizoen. Het kwam op Rob Gerve- dink Nijhuis aan. Hij stond een stuk en een pion voor. maar liet zijn dame vangen. Hierdoor ging deze partij toch nog onverwacht verloren. Eind stand 2,5 - 3,5. In de interne competitie werden maar drie partijen gespeeld. Toch konden de nodige bijzonderheden genoteerd worden. Dick van der Knaap, die de laatste tijd aardig op dreef is, verslikte zich bijna tegen Johan Klein Teeselink. Hij wist toch nog te winnen. Bij de partij Henk Jongman - Gerrit Luggenhorst werd een onreglementaire zet geconstateerd. Toen Gerrit terugkwam bij het bord nadat Henk een zet had gedaan, vond hij tot zijn ver bazing een witte pion op een veld waar het stuk nooit zou moe ten kunnen staan. Henk was er zo van overtuigd dat Gerrit in de vorige zet een paardenruil was aangegaan, dat hi j het paard met een pion terug sloeg. Gerrit had echter een andere zet gedaan waardoor Henk zijn eigen paard sloeg!! Om 22:45 uur zagen we Ton van Oijen de deur uit lopen. Hij moest werken en had de partij tegen Henk van Beek afgebroken. Sinds de wijziging van het speeltempo in 1991 is het niet meer voorgekomen dat een partij werd afgebro ken. Toen de competitieleider aan Henk vroeg of er een zet was afge geven, hetgeen volgens de regels dan moet, zei Henk: "Nee, he lemaal niet aan gedacht; we hebben dit ook zo lang niet meer ge daan". De verwachting is dat Henk deze partij gaat winnen. Holten - Voor iedereen is het nu mogelijk zich in te schrijven voor de twintigste editie van de Triathlon Holten. Evenals ande re jaren verwacht de organisatie meer aanmeldingen dan be schikbare startplaatsen. Helaas zullen vanwege de beperkte ca paciteit mogelijk een aantal atle ten terechtkomen op de wacht lijst. Voor al deze atleten houdt de Triathlon Holten dit jaar ech ter een speciale hardloopwed strijd. Tot en met 14 januari 2004 kan iedereen zich aanmelden voor de Triathlon Holten. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om via de website www.triathlonholten.nl digitaal in te schrijven. Natuur lijk kan het inschrijfformulier ook worden opgehaald of wor den aangevraaad via 0548- 366911. Als gevolg van de gewijzigde procedure zal dit jaar geen spe ciale inschrijfavond worden ge houden. Het bestuur van de Stichting Triathlon Holten heeft na lang overleg besloten op deze nieuwe inschrijfwijze over te gaan om zo het beperkte aantal startplaatsen beter te verdelen. Daarbij is echter wel rekening gehouden met de atleten afkom stig uit Holten. Op basis van voorgaande jaren is een aantal plaatsen gereserveerd voor Hol tense atleten (210 op de achtste en 70 op de kwart triatlon). Op 16 januari 2004 zal een notaris de trekking verrichten voor de toekenning van startplaatsen en volgorde op de wachtlijst. Dit jaar heeft de organisatie be sloten voor atleten die op de wachtlijst komen, een speciale hardloopwedstrijd in het leven te roepen. Deze zal bij voldoende aanmeldingen worden gehouden op vrijdagavond 2 juli 2004 op het triatlonparcours in het hart van het dorp. De afstanden waarvoor kan worden gekozen zijn 5 of 10 kilometer. Na 16 ja nuari zal de organisatie bekijken of er voldoende aanmeldingen voor is. Holten - Handbaldames 1 moest afgelopen zaterdagavond voor de lastige uitwedstrijd tegen ESCA 2 naar Arnhem. De thuis ploeg probeerde van het beginsignaal af Holten flink onder druk te zetten door met veel fysieke inzet en zware overtredingen trachtte Holten niet in haar spel te laten komen. Holten bleef echter geconcentreerd spelen. Holten liet zich ech ter meeslepen in het trage tempo van ESCA waardoor men zich te weinig kansen wist uit te spelen. Bij rust leidde Holten daar door met slechts een kleine 5-7-voorsprong. Ook na rust moest Holten op haar hoede blijven. Ook nu maakte Holten nog steeds de fout te weinig tempo te spelen. Met nog tien minuten te spe len bedroeg de voorsprong nog steeds slechts twee treffers. En kele fraaie breaks in de slotfase zorgden ervoor dat Holten met een keurige 11-16-zege naar huis kon keren. Door deze zege blijft Holten in de top van de eerste klasse meedraaien. Scores: Monique Plantinga 7; Judith Tiekink 4; Margot ter Schure, Bianca Smit 2; Kristel Meerman 1. De heren speelden een vierpuntenwedstrijd tegen Wessels/ Hee ten 2 dat met twee punten meer op de vierde plaats stond. Holten begon goed en wist met snel spel bij rust een ruime 8-12-voor- sprong op te bouwen. In de tweede helft liet Holten dc wedstrijd bijna uit handen glippen. Zwak verdedigen en slecht afronden in de aanval brachten Heeten terug in de race (15-15). In de slotfa se wist Holten de draad goed op te pakken en ondanks twee ten onrechte afgekeurde strafworpen werd toch een verdiende 18- 21-zege geboekt. Holten neemt daarmee de vierde plaats over van Heeten. Scores: Thys Jeurissen, Tristan Dorlas 6; Fraddy Wolterink 3; Carlos Tempelman, Erik Kraan 2; Stefan Jansen, Ton Muller 1. Dames 2 speelde uit tegen Nieuw-Heeten 2 dat slechts twee punten meer had behaald in de competitie. Holten had echter haar dag niet en speelde een zwakke wedstrijd. Bij rust keek men al tegen een kansloze 12-1-achterstand aan. Ook na rust kwam Holten er niet aan te pas. Dankzij Emmy Warrink scoorde Holten nog twee treffers. Eindstand 19-2. Dames A2 speelde een goede partij tegen HCD'97. Vooral voor rust ging het prima en wisten de gastvrouwen slechts een 4-2- voorsprong te nemen. Na rust zakte Holten iets weg. Men was niet alert genoeg op de vrijworpen en kreeg zo onnodige treffers tegen en ook werden nog twee strafworpen gemist. Goed keep- sterswerk van Michelle van Schooten - ze stopte onder meer een strafworp - hield Holten in de race. In de slotfase kreeg Holten nog drie breaks tegen waardoor de eindstand op 12-7 werd be paald. Jongens B speelde een redelijke partij tegen Atlantis. De schot kracht van de thuisploeg was beter, maar Holten speelde leuk mee. Via een 16-4-stand bij rust werd het een 29-10-nederlaag. Meisjes C verloor ook van Atlantis. Het team miste door ziekte enkel speelsters en kon zo geen vuist maken tegen de koploper. Na de rust 10-4 liep Atlantis verder uit naar de 19-5-zege. Meisje D blijft het goed doen. Nu werd in Haarle SDOL aan de zegekar gebonden. Via een 3-5-stand bij rust werd overduidelijk met 5-13 gewonnen. D2 speelde een leuke pot tegen Heeten 3. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Lang bleef Holten bij (rust 3-2). In de slot fase kwam Holten wat conditie te kort en werd het 7-3 voor Hee ten. uit tot 35 leden die elke maan dagavond in het voorcafé bij 't Bonte Paard meedingen in de onderlinge competitie. Eén van de initiatiefnemers, Hens Han sen, is daarover dan ook zeer en thousiast. Zeker ook over de trouwe opkomst van de leden. Ze willen nog een stapje verder gaan door in het volgend sei zoen, vanaf augustus 2004, ook in regionaal competitieverband te gaan spelen. Tot die tijd spe len ze onderling en aan het eind van het seizoen zal de beste Dij kerhoekse darter uit de bus ko men. 'We hebben alleen nog geen naam voor onze vereniging', zegt Hans. 'Daar zijn we nog over aan het dubben. Misschien zouden we iets in de vorm van een wedstrijd met inzendingen kunnen doen. We hebben ook nog geen vrouwelijke darters en die zijn net zo welkom. Men kan gewoon komen kijken bij 't Bon te Paard op maandags vanaf 20.00 uur'. Voor meer informatie kan men terecht bij Hens Jansen, telefoon 0548-367525. (Foto HNB)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 5