Roken nadelig voor gezondheid van de mond W w COMBI FLITSENDE FEESTOPRUIMING 489.- 449 COMBi 219.- 11.50 Cursus thuiszorg over de opvoeding van de peuter actief in beeld Gebruik Adobe Acrobat 6 spaart (kubieke) meters archiefruimte uit GOURMET SCHOTEL Vrieskoop Diepvrieshal Holten Het weer in het weekend Nieuwe genomineerden Decemberactie HHV SONY Pentax Optio S4 sony: Nikon SONY Sony DSC-P92 Combi Foto ten Velde yUaakt kit ut 33 jMr We've het Holtens Nieuwsblad we, fonds Ook zo moe? VOOR DE FEESTDAGEN 20%Vleeskroketten, 28 stuks, 7.956.95 Gehaktballen Speciaal., 12x125 gr7.95 Minisnacks, assortiment, 50 stuks6.95 Patat frites, topmerk, 2% kilo, 2.952.45 Aardappelnootjes, zak a 1 kilo, 1.75.. 1.50 Soepgroente, zak 2% kilo, 2.952.45 Bloemkoolroosjes, 21/2 kilo, 3.95 3.45 Soepballetjes, Enkco, 1 kilo, 6.505.95 Schnitzels, Enkco, 10x125 gr., 13.50. 11.95 Slagroomperziktaart, 10/12 pers... 5.95 Appelpunten, 12 stuks, 5.955.45 Saucijzenbroodjes, 12 stuks, 5.95 4.95 Boerenroomijs, 2% uterbak3.95 Super roomijstaart, 1500 ml., 8 pers.. 3.95 Bavaroise tulbanden, 750 ml. diverse smaken, 2.45, 2 stuks nu3.95 Elite salades, diverse soorten, v.a1.75 DECEMBERTIP 4 pers., 9 soorten vlees Koopavond op donderdag en vrijdag tot 20.00 uur'. @0548-364546 Donderdag 18 december 2003 HO 13 Toenemende kans op re gen. Vrijdag veel bewol king afgewisseld door wat opklaringen en nu en dan zon, wel kans op wat regen. Zaterdag van tijd tot tijd wat regen waarschijnlijk geen zon. Ook op zondag geen aan genaam weer, we hebben dan eerst regen, later op de dag als de wind naar het noordwesten draait kans op wat natte sneeuw. s Nachts temperaturen van 3.0 a 4.0 graden. De temperatuur overdag 6.0 a 7.0 graden. Een depres sie tussen Engeland en Scandinavië is bepalend voor het weer. Begin volgende week lijkt het wat kouder te gaan worden, maar dit is nog niet zeker. Weerman, Freddie Paal man Reef. Canadastraat 21; A Pasop, Haarstraat 17; J Hut, Kenemanstraat 12; D Nijland. Deventerweg 36; Brinks, Doorlopendedijk 3; E Bekkernes, Van Holtenserf 28; D Paalman, Langstraat; J Bosschers. Pannenbakkerstraat 2; GW Hogcn- kamp, B vd Borchstr'aat 9; J Wansink. Meut- geertsweg 2; Beusink, Gaardenstraat 16; Te Rie- le, Nagelhoutstraat 10; G Nijendijk, Tuinstraat 15-07; J Vincent. Boschkampstraat 12; H Schoenmaker, Nagelhoutstraat 27; H Schooien, Oude Holterdijk; W Beldman, Larenseweg 67; J ten Dam, Dammerweg la; G Nijcndijk^Tuin- straat 15-07; JG Veneklaas, Churchillstraat 53; A de Geus, Loermark 37; H Jansen, Hakkertsweg 20; C Veldkamp, Herdersweg 2; K Ossewaarde, Erve Broekhuis 20; M Dijkerman, Kicftenbelt 10; GJ Veneklaas, Tromopsweg 9; HG Sprokke- reef, Raalterweg 15; J Broere. Diessenplasstraat 46; Haverslag, Tolweg 8; A Aanstoot, Waarden- borgstraat 20; J Jansen, Churchillstraat 74; M Paalman. Smidsbelt 31; H Schippers, Tuinstraat 15-02; M Assink. Mr g Vikseboxestraat 27; A Vincent, Mr g Vikseboxestraat 13; GH Rensen, Dorpsstraat 58a; A Markvoort, Erve Wiegman- nink 12; H Nikkels, Oranjestraat 48; R Bottema, Dorpsstraat 46; Van de Stouw, Noordenberg straat 19; H Brouwer, Canadastraat 99; M de Vlos. Pastoriestraat; B Tuitert. Pastoriestraat 4; T Willemink, Kollingserf 15; A Cents, Hoffestraat 38; G Tuiterterve Teeselink 14; Schuppert, Dorpsstraat 3a; J Aanstoot, Evertjesweg 7; A van Dijk. Gaardenstraat 7; HW Rietberg, Borkelds- weg 15. Thuiszorg Zuidwest Overijssel houdt donder dagavond 15 januari in Heeten een bijeenkomst voor ouders/ verzorgers van kinderen tussen 1 en 4 jaar met als thema; peu ters lief, soms lastig... Opvoeden, het groot brengen van kinderen, is een hele uitdaging. Het heeft heel veel leuke, prettige momenten. Maar soms gaat het niet altijd even gemakkelijk. Als ouder komt men vaak voor momenten te staan waarbij men zich af vraagt: wat moet ik nu doen of zeggen? Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over: wat is lastig, hoe uit zich dat (onder meer door niet willen slapen, niet willen eten, koppig zijn) en hoe kan men hiermee om gaan. De avond wordt begeleid door Dieny Koers, wijk verpleegkundige Ouder en Kindzorg en wordt ge houden van 20.00 to 22.00 uur in de Stevens kamp, Stevenskamp 1 in Heeten. De kosten voor deelname bedragen 2,50 per per soon. Voor nadere inlichtingen en aanmelding kunr u zich wenden tot de Cen trale Thuiszorgtelefoon (0570)686000. Dat roken slecht is voor de gezondheid weten we allemaal. Minder be kend is de invloed van roken op ons gebit. Ro kers hebben meer kans op het ontstaan van af wijkingen in hun mond dan niet-rokers, zoals ontstoken tandvlees, LOOK I BV verkleuring en zelfs mondkanker. In het kader van het the ma 'uw mond stralend ge zond' besteedt de Ge zondheidswijzen het in formatiecentrum van de GGD Regio Twente, de ze maand speciale aan dacht aan de invloed van roken op de mondge- zondheid. Informatie is gratis verkrijgbaar bij de Gezondheidswijzer en bij diverse gezondheidsin formatiepunten in de re gio. Gezond tandvlees is roze van kleur en bloedt niet. Ontstoken tandvlees is meestal rood of gezwol len en kan gaan bloeden bij het poetsen of het eten. Ontstoken tand vlees is echter bij rokers moeilijker vast te stellen. De nicotine zorgt er na melijk voor dat de bloed vaten vernauwen, waar door het tandvlees min der snel gaat bloeden. Hierdoor kan het ontsto ken tandvlees in het be gin over het hoofd wor den gezien. Met als ge volg dat de ontsteking zich ongemerkt kan uit breiden. Roken is niet alleen slecht voor de gezond heid van het tandvlees, maar de kans op misluk king bij plaatsing van een implantaat (zoals een kroon, brug of prothese) is bij rokers drie keer groter dan bij niet-rokers. Veel tandartsen zijn daar om terughoudend om bij rokers implantaten te ad viseren. Roken kan ook leiden tot een verkleuring van tan den en kiezen, die veel moeilijker te verwijderen is dan de aanslag van bij voorbeeld thee. Rokers kunnen slechter proeven en ruiken dan niet-rokers en roken is één van de oorzaken van een slechte adem. Ten slotte hebben rokers een grotere kans op het ontstaan van mondkanker dan niet-ro kers. Voor iedereen die meer wil weten over de in vloed van roken op de mondgezondheid of over de mogelijkheden om te stoppen met roken, be schikt de Gezondheids- wijzer over uitgebreide informatie in de vorm van folders en brochures. Daarnaast zijn er diverse andere folders over mondgezondheid ver krijgbaar, bijvoorbeeld over tandenpoetsen bij kinderen, maar ook over problemen zoals ontsto ken tandvlees, een droge mond en slijtage van het gebit. Sony DCR-TRV14 MINI DV CAMCORDER 800.000 PIXELS CCD 10X OPTISCHE EN120X DIGITALE ZOOM 2,5 INCH LCD SCHERM CARL ZEISS LENS van 829.- NU 230.- KORTING PENTAX van 549.- NU digitale camera 4 megapixels 3x optische zoom LCD kleurenscherm aluminium body INCL. ORIGINELE 28-80 MM ZOOMLENS van 599.- -NU 150.- KORTING Nikon digitale camera 5 megapixels 3x optische zoom 1,5 inch LCD scherm multi point autofocus DRIEVELDS AUTOFOCUS VARI-PROGRAMMA- STANDEN INGEBOUWDE FLITSER 80.- KORTING invir4iti('tjk Dorpsstraat 19 T. van Amerongenstr. 1 Holten Vlarkelo 0548-36 18 50 0547-36 40 32 gof him... elke week opnieuw... actueel én op tijd ledereen is wel eens moe. Maar wat doe je als je moe blijft: en het niet over gaat? Dan wil je weten hoe het komt en vooral hoe je er vanaf komt. Vraag nu de graas brochure aan. Antwoordnummer 3010 3860 VZ Zeewolde Acrobat 6 en PDF - De dagelijkse praktijk zo luidt de naam van een van de recente uitgaven van Addison-Wesley in Amsterdam. Tom Rom- bout schreef dit boek, dat handelt over het be standstype met de naam PDF ofwel Portable Do cument Format. Zonder dat de meesten onder ons het zich realiseren ge bruiken we bijna alle maal PDF-jes. De ene keer als bestand om iets per e-mail te ver zenden, de andere keer als we een handleiding bij een programma ge bruiken, of als we de toe lichting lezen bij het in vullen van zaken voor de belastingen. Maar wat is nu eigenlijk een PDF? Heel kort ge zegd is het een bestand dat op alle type compu ters te lezen en te gebrui ken is. Beter gezegd, op compu ters met verschillende besturingssystemen. Maar met PDF-bestan- den is veel meer te doen dan we ons realiseren. Complete jaargangen van ti jdschriften of kran ten zijn er meet te ma ken, en via cd's of dvd's zijn ze eenvoudig te be waren. Maar beter nog, wie ach teraf iets nodig heeft uit een jaargang (of boek houding e.d.) zoekt veel sneller en simpeler bin nen PDF-bestanden op een cd of dvd dan ord ners met papieren door te spitten. Inmiddels zijn er al bedrijven die nota's per e-mail aan klanten EN PDF verzendén in PDF-for- maat. Wie beschikt over ADSL kan met een beet je goede wil en creatief denken een smak aan portie, papier en dure drukwerken be- en uit sparen... Ook voor inter net is PDF goed toe te passen, zonder dat dat al teveel moeite moet kos ten. Acrobat 6 en PDF - De dagelijkse praktijk i s helder en duidelijk ge schreven, omvat 288 pa gina's, en behandelt ui teraard zo goed als alle onderdelen van Adobe's Acrobat 6, waaronder het maken van PDF van uit Office-programma's, extra functionaliteiten toevoegen, catalogiseren van PDF en het maken van formulieren. Rombout kent het wer ken met Adobe Acrobat uit de dagelijkse en eigen praktijk, en schreef al meerdere boeken over onderwerpen die in ver band staan met automati sering en computers. Bedrijven die nu nog twintig ordners op de plan hebben staan per jaargang van hun boek houding (of andere ge printe bestanden) en het teruggebracht willen zien naar hooguit een dvd-tje of vijf. die doen er goed aan de mogelijk heden van Adobe Acro bat te leren beheersen. Pas dan maken rijen ord- ners en immense archief kasten plaats voor een cd-rekje met daarin... Juist. Wie meer wil weten over dit boek, geschreven voor Windows en Mac- gebruikers, kan bij elke boekhandel terecht voor informatie. In plaats van bladeren door dikke ordners nu via zoeken snel naar gewenste informatie op cd of dvd Topkwaliteit diepvriesprodukten o.a. groente, vlees, snacks, ijs en gebak. Deze aanbiedingen zijn geldig l/m 31 december 2003. Extra koopavonden: 22/23 29/30 december, bel voor meer infoma- tie of GRATIS prijslijst: Let op extra openingstijden: maandag: 09.00-17.00 donderdag: 09.00-20.00 dinsdag: 09.00-17.00 vrijdag: 09.00-20.00 woensdag: 09.00-17.00 zaterdag: 09.00-17.00 22/23 en 29/30 december extra koopavond tot 20 uur!!! Keizersweg 50 Holten (Industrieterrein de Haar)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 13