Beemd en Bergtoer BIJ UNIQUE 20,- korting UND&JE BRUIDSMATINEE 20 tot 40% korting 2 halen -1 betalen 100,- korting 40% korting 20 - 40% korting Half varken JVC GR D-20 Heel veel jeans He in I we Weer november veel zachter dan oktober In de wereld van kinderen hoort geen kanker" Schietvereniging "De Zaagmolen" GROTE VERWERPING Het Bonte Paard m sa <m DV out bt bet*tl (v\m Dames: zwarte broeken Gehele G-Sus collectie (dames en heren) Gehele Esprit collectie (dames) Alle leren jacks van Pall Mall Alle heren overhemden Gehele wintercollectie RIJSSEN NIJVERDAL Donderdag 18 december 2003 HO 12 Doni Toen gen. king wal c dan z reger Zatei wat i geen Ook gena; dan t de d; het kans sneei s van temp a 7.0 sie t Scar voor lijkt gaar nog Wet man ii Holten - De Wielerver eniging Holten opent het nieuwe jaar met de orga nisatie van de Beemd en Bergtoer. Op zondag 4 januari staat deze lande lijk goed aangeschreven veldtoertocht weer op de kalender van de Neder landse Toer Fiets Unie (NTFU). Vorig jaar namen er een recordaantal van 1845 mountainbikers deel aan deze tocht. Fietsers die geen lid zijn van een wie lervereniging kunnen ook deelnemen aan deze toer tocht over de Zuurberg. Beuseberg. Borkeld en natuurlijk de Holterberg. De route gaat door gebie den die normaliter zijn afgesloten voor fietsers. De tocht wordt dit jaar mogelijk gemaakt dank zij de welwillende mede werking van maar liefst 28 landeigenaren waar onder Staatsbosbeheer. De route heeft op de Hol terberg, in vergelijking met de vorige editie, en kele kleine maar leuke wijzigingen ondergaan. Het afwisselende, vaak heuvelachtige parcours, voert de deelnemers langs fraaie uitzichten, over boerenerven en door prachtige natuur. Er kan gekozen worden uit twee afstanden. De 30 kilome ter is uitermate geschikt voor iedereen die het veldtoerfietsen eens wil proberen, terwijl de 50 kilometer naast de meer ervaren veldtoerfietsers ook fanatieke (oud) wiel renners aantrekt. De kor te route met een lengte van 30 kilometer loopt uitsluitend over de Hol terberg. De lange route van 50 kilometer lengte loopt eerst nog een stukje ten zuiden van Holten, hier worden de fietsers geconfronteerd met de hoogteverschillen op de Zuurberg en Beuseberg. Een prachtige ervaring voor met name de deel nemers uit de randstad vormt ieder jaar weer de doorkomst onder de kap- schuur van boer Schutte in de Beuseberg. Niet alleen de deelne mers worden hierdoor verrast, ook voor de sta rende koeien is dit tel kens weer een ongewone ervaring. Even verderop wordt op het motor crosscircuit het techni sche kunnen van de deel nemers getest. Na de pas sage van een weiland wordt de route via de Borkeld vervolgd rich ting de Holterberg. De beide routes op de Hol terberg lopen grotendeels samen. Tevens wordt ge bruik gemaakt van de zelfde controlepost, hier wordt warme bouillon, November was dit jaar zachter dan oktober. Zoiets komt zelden voor. In de hele meetreeks van drie eeuwen zijn slechts vier jaren te vin den waarin dat ook is gebeurd. Het laatst in 1994 toen november met ruim 10.0 graden een record opleverde. November 1994 staat tevens op de eerste plaats in de rij van zachtste no- vembermaanden. November had dit jaar in Holten een gemiddelde temperatuur van 8.2 graden, Espelo 7.9 graden en De Bilt 8.0 gra den tegen een langjarig gemiddelde van 6.2 graden. Daarmee komt de maand op een ge deelde achtste plaats in de rij van zachtste no- vembermaanden sinds 1901Terwijl de maand oktober juist uitzonderlijk koud was. Een bij zonder verloop dat overigens niets betekent voor de komende winter. Vooral in de tweede helft van november was het soms opmerkelijk zacht. Zo werd op 23 november in Holten 14.4 graden gemeten en Espelo 14.2 graden. In Twenthe werd het maarliefst 16.3 graden. Vorst kwam nauwelijks voor, alleen aan de grond maar 1 keer. normaal komen er zes vorstdagen voor. De laagste temperatuur werd gemeten op 12 november in Holten met 0.3 graden in de weerhut, en -1.2 graden aan de grond. De zon scheen gemiddeld over het land 74 uren tegen 60 uren normaal, daarbij was de maand zonnig. Voor wat betreft zonneschijn kende de maand een tweedeling. In de eerste helft van de maand werd het weer grotendeels bepaald door hogedrukgebieden en was de zon vaak te zien. Gedurende de tweede helft van de maand werd vaak vochtige lucht aangevoerd waarin veel bewolking voorkwam en de zon dus maar weinig kans kreeg. In De Bilt scheen de zon 69 uren tegen normaal 60 uur. Op zes dagen scheen de zon in Holten geheel niet. Normaal is dat op elf dagen het geval. Novem ber was dit jaar ook een droge maand: in Espe lo viel 37.0 mm, gevolgd door Dijkerhock met 37.5 mm, Holten kreeg 39.2 mm in de regen meter, Beuseberg ving meer op met 43.0 mm, Rijssen was koploper met 51.7 mm, met dank aan de trouwe waarnemers die dit voor mij bij houden, tot slot De Bilt kwam tot 40.0 mm neerslag tegen normaal 81.0 mm: te droog dus. De meeste neerslag viel op 3 november, met 10.0 mm in Holten en 18.0 mm in Rijssen. En zo was november weer een boeiende maand op weergebied. Weerman, Freddie Paalman warme citroenthee en krentenbrood verstrekt. Wie eigenlijk de langste route wil fietsen maar bij de controlepost de benen wat al te erg gaat voelen, kan hierna ook de korte route vervolgen hetgeen resulteert in een totaalaf stand van ongeveer 40 ki lometer. De beide routes kunnen in eigen tempo worden afgelegd en zijn met pij len en linten uitgezet. Öp het startbewijs staat het hoogteprofiel aangege ven. Bij de start en de rust is een servicewagen aanwezig voor het ver helpen van pech. Op het parcours zorgen fietsende leden van de Wielerver eniging Holten zonodig voor de mobiele commu nicatie. Naast het uitzet ten en controleren van de routes dragen zij ook zorg voor het parkeren, de inschrijving, de EH BO en de al eerder ge noemde diensten. Een zestigtal vrijwilli gers, meest lid van de Wielervereniging Holten, zijn ingeschakeld om het evenement vlekkeloos te laten verlopen. De Oad stelt haar grote parkeerruimte wederom ter beschikking aan de vele fietsers die uit alle delen van het land met de auto naar Holten komen. Start- en eindpunt van de Beemd en Bergtoer is zo als gebruikelijk sporthal 't Mossink aan de Kei- zersweg. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 9.00 uur en 10.30 uur. Kleedruimtes zijn aanwe zig en na afloop is er ge legenheid tot douchen. Tevens bestaat er de mo gelijkheid de fiets na af loop af te spuiten. Leden van de NTFU en KNWU betalen 2 euro bij deelna me, overige deelnemers dienen 1 euro extra te be talen t.b.v. een dagverze kering. Een herinnering is tegen meerprijs be schikbaar. Voor extra in formatie kan men contact opnemen met J. Scheper man, telefoon 0548 - 361809 of B. Visser, tele foon 0570 - 657774. In Nederland worden per jaar vierhonderd kinderen door kanker getroffen. Dat zijn er vierhonderd te veel. Het gezin wordt zwaar getroffen Het KWF helpt o a. met gratis leerpakketten, door scholen aan te vragen bij de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Ook verstrekt het KWF sinds kort speciale j rugzakjes met infomaterialen aan ieder kind, dat een ouder met kanker heeft. En dankzij de steun van vele gift gevers kan het KWF ook miljoenen euro's steken in medisch onderzoek, Dit heeft ertoe geleid dat nu bijna 70% I van de kinderen met kanker hun ziekte overleeft. Vijf jaar geleden was dat amper 40%. Steun de kankerbestrijding Wie hulp nodig heeft of meer over het werk van het KWF wil weten ,^9L. Nederlandse kan terecht op www.kankerbestrijding.nl. U steunt ons door een KANKERBESTRIJDING gift over te maken op giro 260001 n v het KWF, Amsterdam. I koningin wilhumika fonds Organiseert op dinsdag 30 december in café-restaurant Aanvang 20.00 uur Rad van Avontuur vele andere spelletjes HOOFDPRIJS: The Perfect Experience Compact digitaal 500X Hyper zoom iHlKlHlI' Steady-shot Night-scoop Digitale effecten Combi Foto ten Velde Dorpsstraat 19 Holten 0548-36 18 50 T. van Amerongenstr. 1 Markelo 0547-36 40 32 actief in beeld 3 i.is. Op zondag 21 december is er bij Trés Chic Bruidsmode een grandioze bruidsmatinee in gezellige kerstsfeer Op deze dag wordt u in een spetterende show een deel van de nieuwe collectie 2004 voor zowei de bruid als bruidegom getoond Showtijden: 12.30 15.00 uur Tijdens de shows maakt u middels een verloting kans op een bruidsjapon Verder wordt de middag opgeluisterd door showorkesten en stands (ringen, make-up, bloemen, bruidsauto's, etc) Oil alles onder het genot van een hapje en drankje Vanzelfsprekend is ook deze middag de collectieruimte, de accessoireruimte en de herenafdeling te bezichtigen Kaarten a 10 euro. Telefonisch reserveren van kaarten zorgt voor betere plaatsen tijdens de show Tel.: 0547 33 56 33 Kijk voor meer info op: www.treschic.nl FOTO -ATELIER RENE BLOCK VOOR DIVERSE FOTOGRAFISCHE WENSEN.... o.a. huwelijksreportage mensen- en dierenportret pasfoto's jubilea groepen locatie/bedrijfsfotografie reproducties keuze uit o.a. prachltge Italiaanse tafellijsten (ook voor uw eigen foto's) en...lijstenmakerij voor alles waar een lijst om kan interieurdecoraties. o.a. exclusieve stenen beelden, boeddha's, keramiekpanelen kom kijken.... 11 meter etalage en een winkel vol kadootjes STATIONSSTRAAT 1 HOLTEN 0548 - 51.50.51 (naast Schuppert-Mode) KASSA 3 modellen Nu€ 15,- U betaalt het duurste artikel onafgeprijsd Levis's, alle modellen en kleuren Diesel, alle modellen en kleuren Edwin, alle modellen en kleuren G-Star, uitlopende modellen en kleuren Esprit/Pall Mall/Collumn Dames: - Esprit - EDC - Only - Vero Moda - XX by Mexx - Vanillia - Sandwich - Mexx - G-Sus Heren: - Pall Mali - Blend - Diesel - G-Star - Levi's - G-Sus - Privata - Esprit by Men - Collumn JEANS - CASUAL-COLLECTION Grotestraat 4 Grotestraat 95 W. Alexanderstraat 62

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 12