Harry Sjoers beëdigd als chef 3VO: kinderen lopend of fietsend naar school Okia 680 kilo B-ploeg in Oele naar A-klasse Uw droombadkamer koopt u in Enter Sportief samenzijn tijdens clubmiddag I: Bubbels&Jets Resultaten SV Holten Blauw Wit naar DES Auto beschadigd BUNGALOWPARK DE LINDENBERG Gevraagd: dames/heren die willen helpen met het schoonmaken van vakantiebungalows. (50+ ers ook van harte welkom) Werktijden: iedere vrijdag vanaf 10.00 uur. 14.- NETTO per bungalow Een ieder heeft iedere vrijdag zelfde bungalow(s) Gemiddeld 3 bungalows per vrijdag U mag eigen werktempo bepalen AANBIEDING Kom deze week naar Enter voor onze schitterende droomaanbiedingen Stoomdouchecabines HotSpring Buitenwhirlpool Beleef bet mee in *>nze%nieuwe showroom Auto-inbraak Resultaten Blauw Wit Holten E3 - SVZW E4 'De eerste wedstrijd van een nieuw sei zoen en natuurlijk nieuwsgierigheid alom. Allereerst naar de sterkte van ons team. hoe er gepresteerd zou gaan wor den en met name naar de tegenstander. Op dat laatste hoefde niet lang gewacht te worden. Onze jongens keken binnen de vijf minuten al tegen een 0-3-ach- if.terstand aan. Waar het bij ons allemaal nog erg onwennig was, wist SVZW met snel. fanatiek en direct spel, gemakke- lijk elkaar en vooral het Holtense doel te vinden. Wat Holten ook probeerde, alhier was geen kruit tegen opgewassen, we werden echt overlopen. Met negen goals tegen werd er gerust en wist Niels :f- 1 goal tegen te scoren. Na de rust eigen- l dijk hetzelfde beeld, maar toch iets meer tegenstand van onze kant. Dit kwam ook tot uiting in het scoreverloop. Hoe wel SVZW met nog vier doelpunten het totaal op dertien bracht, was er bij ons toch een beetje tevredenheid met de twee tegengoals die respectievelijk door Bart H. en nogmaals Niels werden gescoord. Het zal de leiders van Holten niet verwonderen als op het einde van het seizoen blijkt, dat wij in onze eerste wedstrijd al. tegen de uiteindelijke kampioen hebben gespeeld. Eindstand 0-2. Bornebroek El - Holten El Eindelijk was het dan zo ver, nadat alle oefenwedstrijden afgelast waren door de droogte moest El uit tegen Borne- - broek. Dat zo'n eerste competitie wed- strijd zonder dat de jongens met elkaar gespeeld hadden voor problemen zou den zorgen was duidelijk. Echter de te genstander was niet echt van plan het Holten El moeilijk te maken. Er werd direct door de jongens goed overge speeld en het stond ook na twaalf minu ten 0-4. Deze stand bleef tot aan de rust. De tweede helft begonnen we met wat veranderingen in de opstelling. Dit le verde nog eens tien doelpunten op. maar ook twee tegen doelpunten. Eind stand 2-14 Holten D2 - SDOL D2 De kop is er af. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verliep naar tevre denheid. Wel wat aarzelend met alle maal nieuwe spelers, en vooral heel vermoeiend op zo'n groot veld. De eer ste helft was duidelijk even wennen aan elkaar en de grote te overbruggen af standen. SDOL profiteerde in het begin van onze beginnersfoutjes. Zij wisten na een minuut of tien met enig geluk te scoren, ondanks keeper Thijs' verwoede - pogingen dit te voorkomen. Gelukkig begonnen we daama echt te voetballen, iedereen liet zich van zijn beste kant zien. Nick als een vorst in het achter veld, bijgestaan door een felle Martijn op links en een behendige Steven op rechts. Op het middenveld vielen in de eerste helft wat gaten omdat Jard achter geregeld moest bijspringen, en Hessel het voorin erg naar z'n zin had. Maar aan het einde van de eerste helft vonden midvoor Mickey en rechtsvoor Ties het tijd w orden voor een tegenstoot. Na een prachtige snelle aanval wist Ties gelijk te maken, ook door goed werk van Hes sel. Met een dubbele bezetting op vrij wel elke plek kon iedereen gelukkig even rust nemen. Zo leek het spelen toch niet veel langer dan bij de E's. In de tweede helft verrichtte Bas uitste kend werk op het middenveld, en was Laurence geregeld voorin te vinden. Met Thomas op de linkervleugel en Marco op de rechterflank waren we en kele keren met afstandschoten gevaar lijk. Gelukkig hielden Arjan, Thijs en Arno in de tweede helft achter de boel keurig op slot. We waren iets beter maar wisten niet meer te scoren. Jam mer dat de tegenstander vooral goed was in het over de zijlijn schieten van de bal. Dat vertraagde het spel maar was eigenlijk een compliment voor ons! Eindstand 1-1. Broekland Dl - Holten Dl Voor Holten was het de eerste wedstrijd na alleen nog maar getraind te hebben. Zowel Holten als Broekland begon de wedstrijd aftastend; geleidelijk aan had Holten het betere spel, maar kon dit -echter niet omzetten in doelpunten. Pas 'in de tweede helft was er sprake van een echte wedstrijd en kon Broekland tot een doelpunt komen. Daar de organisa tie van Holten even helemaal weg was, werd er wederom door Broekland ges coord. Daarna toonde Holten zijn veer kracht. Na een strakke voorzet wist Nick helaas keihard tegen de paal te schieten. Gelukkig trof Sjors even later wel het doel. Holten ging voor gelijk Jspel, wat jammer genoeg niet lukte: in laatste tien minuten wist Broekland nog twee keer te scoren. De man van dé wedstrijd was Kylian dankzij zijn zeer goede verdedigingswerk. Eindstand: 4 - 1 Holten MB1- SVZW MB1 De Holter dames moesten na één oefen wedstrijd op een groot veld te hebben gespeeld vandaag tegen het toch erva ren elftal van SVZW uit Wierden opne men. Ondanks dat er nog erg moest worden gewend aan het grote veld en vooral niet te vergeten buitenspel ging Holten voortvarend van start. Iedereen probeert zo goed mogelijk zijn plek te vinden. Holten kwam enkele keren goed voor de goal maar het lukte niet om te scoren. Geleidelijk kwam de toch snel overspelende tegenstander opzet ten en had de Holtense achterhoede het moeilijk. Inge Jansen stond weer als een rots in de branding te verdedigen. Maar helaas scoorde SVZW na circa twintig minuten onhoudbaar voor keep- ster Myrte. Holten kwam vanaf dat mo ment even in de verdrukking en al snel viel de 0-2. Dit was ook de ruststand. In de tweede helft begon Holten met frisse moed en door veel inzet op het midden veld werd in de voorhoede Inge Mars man en Fanny in stelling gebracht en kwamen er geleidelijk kleine kansjes. Het spel werd op het middenveld afge speeld en Maike en Sandra weerden zich daar goed. Het bleef nog steeds 0- 2. Ongeveer vijf minuten voor tijd werd het 1-2 door een doelpunt van Cathy. De bal werd snel uit het doel gehaald om misschien nog gelijk te maken Er kwam nog een kans maar helaas buiten spel. Maar zoal zo vaak viel het doel punt aan de andere kant en gingen de koppies omlaag en scoorde SVZW wat gelukkig nog twee keer. De eindstand is wat geflatteerd maar het was een span nende wedstrijd tot het eind. Eindstand 1-5. Holten BI - Lettele BI Holten begon heel sterk aan de wed strijd want na nog geen minuut op de klok lag de 1-0 al in het net van de te genstander. Na deze treffer had Holten het betere van het spel maar dat resul teerde nog niet in doelpunten, wel wa ren er een aantal goede kansen die he laas niet werden benut. Ook een lob van ongeveer dertig meter van Thijs Vin cent vond het doel niet, deze carambo leerde via de onderkant van de lat het doel weer uit. Na de rust was Holten ook sterker dan haar opponent. Dit re sulteerde nog niet direct in doelpunten maar wel in een aantal mooie uitge speelde aanvallen die net het einddoel misten (het doel). Lettele kon aanval lend weinig inbrengen en het was dan ook na twintig minuten Holten met de 2-0. Na deze treffer was het eenrich tingverkeer. Dit resulteerde snel in een 3-0 en 4-0. Vlak vooi tijd werd het nog ook nog 5-0 en 6-0. Lettele kwam niet verder dan halverwege de helft van Holten tot in de laatste minuut voor het eindsignaal, een hoekschop genomen mocht worden. Deze ging met een ge lukje achter de Holtense doelverdedi- ger. Eindstand 6-1. Holten 6 - WW'34 7 Holten mocht zonder ook maar enig wedstrijdritme aantreden tegen het kampioensteam (2002-2003) WW uit Hengelvelde. Het vorig seizoen was WW in Holten kampioen geworden en had het Holten 6 een gevoelige neder laag bezorgd. Holten 6 begon sterk. Er werd goed getikt en via de vleugels kwamen enkele kansen. WW had ech ter toch kunnen trainen op het afwerken want zij wisten hoe ze de verdediging moesten uitspelen en de bal langs keep er Bert konden schuiven. Gelukkig zat Holten niet bij de pakken neer en wist André F. na een perfecte aanval de bal bij Harald T. te bezorgen die het eerste Holtense doelpunt van het seizoen voor zijn rekening nam. 1-1. Holten had zich na de rust voorgenomen om het goede spel voort te zetten. Het pakte echter geheel anders uit. De bal liep niet meer zoals in de eerste 45 minuten (mede door het hoge gras) Er ontstonden misverstanden in de ver dediging en ook aanvallend viel het als een kaartenhuis ineen. Gelukkig stond keeper Bert meerdere malen op de goe de plek en wist meerdere 100 procent kansen van WW te veredelen. Helaas raakte ook zijn geluk op en moest Hol ten toch een tweede tegengoal incasse ren. 1-2. Ondanks verwoedde pogingen om met een snelle uitval de verdediging uit te spelen, lukte dit niet. Het bleef uiteindelijk bij de 1-2, op zich verdiend, maar wederom een bittere pil die door Holten moest worden weggeslikt (ge dronken). Vervolg van pagina 3) Districtscommandant Zanderink gaf al vast aan wat er dit jaar nog van Sjoers verwacht werd: 'Vijftig procent van de -^burgers uit Rijssen-Holten moet dit jaar 'de wijkagent bij naam kennen. n zestig procent moet tevreden zijn over het functioneren van de politie. .Maar dat hoef je niet alleen te doen. Je hebt een goede afdeling, een betrokken vburgemeester die niet wegloopt voor .het nemen van maatregelen maar denk "|jOok aan je collega's in het district!' Zan- |8derink overhandigde Sjoers de aanstel- 5lingsbrief. Vervolgens werd de nieuwe 'afdelingschef een echte Twentse poli- 'tiedas overhandigd. En die moest na- Holten - 3VO hoopt dat woensdag 17 september het landelijke thema Op voeten en fietsen naar school ook in Holten wordt opgevolgd. Vaak wordt er geklaagd over onveilige verkeers situaties naar de school toe en rondom de scho len. Dit wordt onder an dere veroorzaakt doordat ouders hun kinderen met de auto naar school bren gen en halen, vaak nog met te grote snelheid. Het liefst wordt de auto dan ook nog voor de ingang van de school gepar keerd, ondanks het par keerverbod. Dit levert een gevaarlijke verkeers situatie op rondom de school. Onderzoek heeft aange toond dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan in de afgelopen 25 jaar is gestegen van 6 naar 8,5 jaar. Uiteraard kunnen ouders veel meer met hun kinderen gaan lopen en fietsen. Door de dagelijkse routine leren kinderen vanzelf gevaar lijke situaties te herken nen. Kinderen kunnen zo veel eerder zelf aan het verkeer deelnemen dan als zij op de achterbank van de auto zitten. 3VO wil zich niet neerleggen bij de onveiligheid en on leefbaarheid die het ver keer voor deze kinderen veroorzaakt. Ook de afdeling 3VO Holten ondersteunt deze actie en wil graag berei ken dat kinderen op woensdag 17 september zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school komen. Freek de Jonge sprak er al over: 'Komen de ou ders de kinderen in hun auto's van school halen, want het is voor de kin deren veel te druk om al leen in het verkeer naar huis te lopen. En waarom is het veel te druk? Om dat de ouders de kinderen in hun auto's van school komen halen'. Op 17 september is het de bedoeling dat de ou ders de positieve kanten van lopen en/ of fietsen met de kinderen ervaren. 3VO Holten zal ook bij de scholen aanwezig zijn om de activiteiten, die de verkeersouders samen met de scholen hebben opgezet, te ondersteunen. Blauw Wit speelt zater dag in Nijverdal tegen de volgende kampioenskan- Het vorig seizoen uit de tweede klasse gedegra deerde Des wil het verlo ren gegane terrein zo snel mogelijk weer goed ma ken. Een goede competi tiestart is dus noodzake lijk voor de Rood-Zwar- ten. In Glanerbrug werd die start al de nodige glans gegeven. De 1-3 winst werd in Nijverdal goed ontvangen. Blauw Wit wacht dus een moei lijke middag in Nijver dal. De ploeg zal met de zelfde strijdlust als in de tweede helft tegen De CJV'ers moeten spelen om een goed resultaat te bereiken. De wedstrijd in Nijverdal begint om 15.00 uur. Holten - De Okia 680 ki lo B-ploeg is zondag in Oele tweede geworden in de Oostelijke Competitie. Hierdoor hebben ze een plek veroverd in de A- klasse. De 680 kilo B-ploeg moest zondagmorgen eerst nog drie kilo aftrai nen, maar hierdoor was de ploeg wel goed aan het gewicht en kon tegen veel tegenstanders een vuist maken. Alleen te gen Vechtlust (de kam pioen) en Eibergen werd niet gewonnen. Hierdoor werd de ploeg een goede tweede. De 680 kilo A-ploeg werd in het eindklasse ment ook tweede. Dit komt doordat ze naar België zijn geweest als voorbereiding voor EK in Assen. Hierdoor kon Heure dertig punten voorsprong nemen. Dit was niet meer in te halen door Okia maar zij waren toch tevreden met hun tweede plek. De 640 kiloploeg stond voor aanvang van de dag nog gedeelde eerste met Heure. De loting wees uit dat Okia direct tegen Heure moest beginnen. Deze partij werd gemak kelijk gewonnen, net als tegen alle andere ploe gen. Hierdoor werd het vrij gemakkelijk om het kampioenschap binnen te halen. De jeugd moest genoe gen nemen met een vier de plaats. Dit is echter niet slecht voor een ploeg die met het eerste jaar be zig is. Het tweede team was wel goed op dreef, maar heeft helaas in het begin niet meegedaan. Hierdoor geen volledige uitslag. De Okia heren zijn bijna klaar voor de Europese Kampioen schappen in Assen, waar op donderdag 18 septem ber met twee teams in de 680 kiloklasse wordt Meermanskamp - Dat de thuisblijvers vaak onge lijk hebben, is bekend en ook de clubdag van de AV Holten was hierop geen uitzondering. De Holten - Een inwoner uit Holten reed op de vroege zondagmorgen 7 septem ber over de Rijssenseweg vanuit Rijssen naar Hol ten. Over het spoor be vond zich een zogenaam de (verhoogde) midden- geleider. Hier ging hij met zijn auto recht over heen waardoor de auto zwaar werd beschadigd. De politie nam van de be stuurder een ademtest. De uitslag daarvan gaf aanleiding om de be stuurder aan te houden en in het politiebureau te Rijssen een ademanalyse af te nemen. De uitslag was dusdanig dat zijn rijbewijs is inge vorderd en dat tegen hem proces-verbaal wordt op gemaakt. Voor meer inlichtingen of vragen kunt u bellen naar: 0548-36 53 65. clubmiddag van afgelo pen zaterdag 6 september is een middag geworden voor iedereen, niet alleen voor winnaars. De jeugdleden en G-le- den bleven op Meer manskamp. De dames Gerdien Ophof en Hannie Bondrager hadden het veld omgeto verd tot een levend gan zenbord. Alle onderdelen van het echte ganzenbord zijn aan de orde gekomen, van dood tot in de put en van ga verder tot ga te rug. Officiële atletiekon- derdelen werden afge wisseld met leuke op drachten. De juco (jury-coördina tor) had onze eigen jury leden ingeschakeld en di verse ouders droegen hun steentje bij: ook dat is at letiek, ook dat is vereni ging zijn. De niet thuisblijvende se nioren werden door par- coursbouwer Jos van de Spek, verrast met een zeer ingenieus uitgezoch te oriëntatieloop, waar zelfs de grootste Holter- bergkenners moeite mee hadden. Met de Holterberg op kaart uitgetekend en een professionele kompas werden de groepjes let terlijk het bos ingestuurd. Het kompas gaf de koers en zodoende kom je op plaatsen waar je anders nooit komt. Ook dit keer kwamen we weer een nieuw stuk bos door en het leuke was dat we midden op een mid deleeuws karrenspoor kwamen. .tuurlijk meteen om. 'Zodat je het gevoel op je lichaam draagt datje Twèntenaar bent', vertelde Zanderink aan Sjoers. Sjoers, oorspronkelijk afkomstig uit Al melo, behoorde als politieman tot het korps IJsselland. Ook kreeg hij een fles plaatselijk bitter aangeboden. Zij vrouw Rita werd in de bloemetjes gezet. Sjoers tenslotte gaf te kennen dat het met het team zonder meer zou klikken. Hij benadrukte dAt de onderzoekscijfers waarbij het politiefunctioneren in Rijs sen-Holten laag scoort niet als oorzaak het optreden van de individuele diender hebben, maar dat de lage score veroor zaakt wordt door de organisatie er om heen. 'Ik ga er voor dat de politie weer zichtbaar aanwezig is', beloofde hij. Waar kwaliteit, goed advies en service vanzelfsprekend zijn. U kunt bij ons ook direkt genieten en pas in 2005 betalen tegen 0% rente vraag gerust naar de voorwaarden SP Diverse nieuwe showroomaanbiedingen in badkamermeubels Tot wel 65% korting Jacuzzi Flexa double De grootste 2 persoons stoomdouchecabine sensatie ter wereld. Incl sensationele waterval Niagara Falls 2 stuks Van 13784,- voor 9750,- wegens uitbreiding kleurenprogramma diverse schitterende showroomaanbiedingen. Kijk ook op: www.bubbelsenjets.nl BADKAMERS WHIRLPOOLS SAUNA'S A1 afrit 28, Industrieterrein Vonder Vonderweg 28b Tel.: 0547 - 38 40 00 www.bubbelsenjets.nl meegedaan en op vrijdag 19 september in de 720 kiloklasse, dit in de Open Competitie. Zondag doet het 640 kiloteam mee voor Nederland mee in de Landen Competitie. We houden geheim waar dit was, anders komen er allerlei figuren met me taal detectoren het kar renspoor afstropen en kunnen wij niet meer rus tig lopen. Het Numendal was de bekroning en hier moest door onze groep de kaart en het kompas nog heel regelmatig bestudeerd worden om de opgegeven punten te vinden. Van het Numendal naar Meermanskamp was ver volgens een eitje maar we waren ondertussen wel mooi 90 minuten van de straat af gehouden. Op Meermanskamp aan gekomen werden we bij onze mooie -Villapark- poort (vanaf nu: Are de Triomph) ontvangen door Dientje Mombarg die als koekhappost de jeugdgroepen ook van de straat hield. Nadat alle groepen uit eindelijk weer waren ge arriveerd op het Meer manskamp, werd het ko len in de fik gestoken en konden we genieten van een prima verzorgde bar becue. Holten - De eigenaar van een personenauto deed afgelopen dinsdag aan gifte van diefstal door middel van braak uit zijn auto. Het voorval vond plaats op een parkeer plaats langs de Rijksweg A 1 te Holten. Onbekenden hebben van het linker achterportier een ruit ingeslagen en hebben uit de auto een polstas met waardevolle spullen weggenomen. De Zweef F7 - Blauw Wit '66 F3 Voor de allereerste wedstrijd moesten de Blauw Wit ters op bezoek bij De Zweef. Dat de thuisploeg al wel enige wedstrijdervaring had was weinig van te mer ken. Toch wist De Zweef als eerste te scoren. Blauw Wit ging volop in de aanval en het was Job die voor de gelijkmaker zorgde. De Zweef reageerde hier snel op, zodat het met de rust 2-1 was. Na de rust was er even verwarring over welke kant uit te spelen, maar David wist dat heel goed en maakte de gelijkmaker. Ondanks de aanmoedigingen van de meegereisde toe schouwers moest Blauw Wit toch nog drie treffers in casseren. Maar dit lag zeker.niet aan de uitstekend keepende Stefan. Eindstand 5-3. Overwetering E2 - Blauw Wit El Al snel stond Blauw Wit achter in deze eerste uitwed strijd. Gelukkig kwam het team al even snel weer op gelijke stand en scoorde vervolgens zelfs de 1-2. Overwetering maakte vervolgens voor rust weer ge lijk. In de tweede helft startte Overwetering beter dan Blauw Wit en liep uit naar 4-2. Er werd hard geknokt om deze wedstrijd niet te verliezen en door deze goe-1 de inzet werd het 4-4. De thuisploeg kwam vervol gens weer op voorsprong, maar Blauw Wit maakte! wederom gelijk. Door een eigen doelpunt-werd de eindstand in het voordeel van Blauw Wit bepaald. Eindstand: 5-6. Blauw Wit E4 - Overwetering E5 In deze eerste wedstrijd moest er weer gewend wor-| den aan elkaar en aan het spel. De verdediging was ij- zersterk en het middenveld verdeelde het spel goed. De spitsen hadden nog even moeite om het doel te vinden, maar toen het eerste doelpunt gescoord werd was het hek van de dam. In de tweede helft speelden verdediging en spitsen goed, wat het zwakker gewor den middenveld kon opvangen. Er werd beter samen gespeeld en dat leverde goede voorzetten op. Martin en Jorick hebben goed werk geleverd in het doel en Daniel was deze wedstrijd topscorer. Eindstand: 11-3. j Blauw Wit Dl - Haarle Dl In deze openingswedstrijd had Blauw Wit geen moei-; te met de tegenstander; Haarle werd snel onder druk; gezet. Via een indraaiende corner viel al snel dé eerstel goal. De tweede goal viel na een lange pass vanuit de achterhoede die door de linkerspits keurig langs de keeper geplaatst werd. In de tweede helft verbeterde) het positiespel van Blauw Wit waardoor het team nog! gevaarlijker werd. Dit resulteerde in nog twee uitge speelde doelpunten. Omdat het team ook geen kans heeft weggegeven kan ze tevreden terugzien op deze competitieopening. Eindstand: 4-0. Heeten D2 - Blauw Wit D2 Na een zeer goede voorbereiding was het vandaag tijd voor het echte werk. Grote jongens van Heeten ston den klaar om de strijd aan te gaan met 'onze'jongens. In het begin waren beide teams gelijkwaardig, maar, na ongeveer tien minuten kreeg Blauw Wit de wed strijd voetballend onder controle en werd de aanval gezocht. Dit resulteerde in enkele mooie combinaties via de vleugels. Via een splijtende pass van Niek, scoorde Glenn de terechte 1-0 uit een voorzet van Ti- mo. Kort hierna werd de voorsprong verdubbeld door een zeer oplettende Teunis. Na rust zette Blauw Wit onder leiding van Patrick en lbo de lijn van de eerstel helft door. De wonderschone 3-0 werd na een combi natie tussen Glenn en Timo knap door Glenn afge rond. Halverwege de tweede helft bezorgde een 'kanonskogel' van Timo de 4-0. Nadat Heeten toch nog een treffer mocht binnenschieten, besliste Patrick na een één-tweetje met Paul de wedstrijd. Eindstand: 1-5, Blauw Wit C2 - Heino C3 Om twaalf uur trapte Blauw Wit af tegen Heino, Blauw Wit was vanaf het begin de fellere van de twee en stond dan ook al snel op een 2-0 voorsprong. Het leek erop dat Heino eerst nog wakker moest worden,) want het begon pas de laatste tien minuten van de eer-! ste helft te voetballen. Voor rust werd het 3-1Na rust) begon Blauw Wit toch weer sterker en kwam snel op 5-1Op dat moment was de wedstrijd eigenlijk al ge speeld, maar ondanks dat vocht Heino zich nog terug naar 5-2. Op dat moment klonk het eindsignaal en de: winst ging naar de terechte winnaar. Eindstand: 5-2. Blauw Wit MB1 - Marienheem MB1 De eerste competitiewedstrijd verliep zeer goed. Na! een kwartier scoorde Marianne na een voorzet van; Anne-Ruth en zo was het al snel 1-0. De tweede helft] liet meer doelpunten zien dan de eerste. Na een afge keurd doelpunt scoorde Irene toch de 2-0. Hierna von den ook Anne en Evelien het doel. Marienheem bleef! ondanks dit toch gevaarlijk, maar scoorde niet. Dej winst ging dus naar Blauw Wit. Eindstand: 4-0. DAVO Al - Blauw Wit Al Blauw Wit-begon goed aan deze wedstrijd, maar het! was DAVO dat de eerste kansen creëerde. De thuis-i ploeg kwam dan ook al snel op voorsprong, maar Blauw Wit liet het hoofd niet hangen. Na vijftien mi nuten kwam er een goede diepe bal bij Harald terecht, die hij goed benutte. Na de thee kreeg DAVO de bes te kansen. Er werd achterin goed gewerkt door Blauw Wit, met name door keeper William Kolkman. Nu DAVO haar kansen niet benutte deed Blauw Wit dit wel; Harald wist opnieuw het doel te vinden. Vervol gens scoorde Blauw Wit opnieuw via Rolf van Kreyj gevolgd door een doelpunt van DAVO. De eerste drie punten waren binnen toen het eindsignaal klonk. Eindstand: 2-3. SWN 5 - Blauw Wit 4 Zonder veel voorbereiding moest Blauw Wit het afge lopen zaterdag opnemen tegen SWN, een minder be kende tegenstander voor Blauw Wit. SWN was dui delijk beter op elkaar ingespeeld dan Blauw Wit.; Waar de ballen bij SWN wel goed aankwamen, ge-| beurde dit bij Blauw Wit niet. Vooral op het midden-: veld wist Blauw Wit geen vuist te maken tegen do Nijverdallers. Ondanks de twee doelpunten van Jan ten Hoeve bleven de drie punten in Nijverdal. SWN won terecht van Blauw Wit. Hopelijk leert het team van dit verlies en zal het vervolg van de competitie er beter uitzien. Eindstand: 6-2. (Foto: Irene avond OCH uitverl Sp. Teuge 5 - Blauw Wit '66 5 Dat de veteranen het spelletje niet verleerd waren bleek wel in Teuge. Hoewel er best het enige fout ging, was er wel de wil om met de hele groep er een leuke partij voetbal van te maken. Het zelfde speelde ook bij de thuisploeg dus had de scheidsrechter een De orj makkelijke middag. De openingsfase was voor Blauw] werd Wit, maar Teuge kwam op voorsprong n£ een misser] Holter bij Blauw Wit achterin. Blauw Wit kwam op 1-1 toenj soms I een verdediger van Teuge zacht terugspeelde op zijn vvoens doelman. Harry Paalman zat er korf op en scoorde uitj avond een moeilijke hoek 1-1. Na rust begon Blauw Wit! de ton overtuigend. Goede mogelijkheden waren er voor Ri-j meege chard Beldman en Henk Aanstoot om de partij te be- werd t slissen. Hiervoor had Martin Kerkdijk Blauw Wit al meer c op 1-2 gezet na fraai voorbereidend werk van Henw Het sti Smit en Harry. Doordat de beslissende goal uitbleen is en z had Teuge nog steeds zicht op de 2-2. Die kwam en buren ook. Eindstand 2-2. van D dochte overzii der. (F

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 8