Kerken zenden gezamenlijk uit via Radio 350 Teams strijden tegen elkaar Holtens Kampioen om titel Holtens Nieuwsblad Omhoog met dat gewicht Aanmelden borreluurtje Keunefeesten van start 'X: Voor tweedemaal Zomerspelen Polen 'verliezen' op A 1 vele auto-onderdelen Politie ontdekt pistool met patronen in auto Hafafa Open Air met Rubbur Heinoos en Elvis Presley Winkeldief Weekendweer Eurovervalsingen in winkels Dievegge steelt shampoo Tandpasta gestolen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Teams gaan weer strijden te gen elkaar tijdens het Beach Soccer Toernooi op de Kalf- stermans weide. 5 r/m 9 augustus Donderdag 31 juli 2003 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsbiad@whh.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 Pagina 5 Vorig jaar trad de Reeperbahner Stimmungsmacher op tijdens de Hafafa Open Air. Dijkerhoek- De parkeerplaats van café 't Bonte Paard wordt zaterdag 16 augustus weer in gereedheid gebracht om er een groot muzikaal evenement te kunnen houden: Hafafa Open Air. De Okkenbroekse coverband Rubbur zal de avond openen met een enthousiast program ma met onder meer rocknum mers van Bryan Adams, Queen, Rolling Stones en de Beatles. Daarna volgt er iets aparts, iets geks: de Heinoos met een spectaculaire show, in een typisch pittige Hèinoos stijl onder de titel 'Leuker kunnen we het niet maken'. Ze breien allerlei nummers aan elkaar uit de jaren '60, '70 en '80, met dwaze medleys in een prachtige entourage. Ook zal er een heel speciaal optreden volgen van een steengoede imitator: Elvis in een echt Las Vegas-pak zoals de zanger die droeg in zijn show Aloha from Hawaii, in 1973. Hij loopt over taféls, drukt dames tegen zijn borst, kortom een echte Elvis-show. Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij 't Bon te Paard, VVV Holten en 't Klavier. Bij het terrein kosten ze 7 euro. De jeugd kan vanaf 14.00 uur deelnemen aan de zeskamp. Holten - Een winkeldief werd vrijdag 25 juli aangehouden in een supermarkt. De man rekende slechts een deel van de goederen af bij de kassa. Onder meer een barbecueworst en een fles Pinacolada. De man bleek al vaker winkeldiefstal te hebben gepleegd. Hij kreeg na verhoor een dag vaarding uitgereikt. Geregeld zon, later ook kans op een regen- of onweersbui. Vrij dag en zaterdag en perioden met zon, afgewisseld door wat wol kenvelden, Temperaturen van 26.0 tot 28.0 graden. Zondag ge regeld zon maar dan ook kans op een onweersbui. Temperatuur rond de 22.0 a 23.0 graden, de wind komt dan uit het noord westen. Het zomert gewoon door, we krijgen opnieuw met hogedruk te maken, goed nieuws voor al onze vakantie gangers in onze omgeving. Weerman, Freddie Paalman Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor j HoltcIIS NielIwsblaJ: ■ihet opgeven van een J nieuwe abonnee. 1 ad Dhr./mevr.: p Adres: Woonplaats: Inzenden aan: j Holtens Nieuwsblad Lj €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 (losse nummers: €0,87) Holten - Na het succes van de voorgaande jaren wordt ook dit jaar tijdens de Keunefeesten weer het Bedrijvenborreluurtje ge houden, waaraan afgelopen jaar door zo'n vijfhonderd personen werd deelgenomen. Bedrijven worden samen met het personeel uitgenodigd om vrij dag 12 september naar de feesttent op de Kalfstermansweide te komen. Tijdens het Bedrijvenborreluurtje, dat om 16.30 uur begint, zul len de Keunefeesten officieel worden geopend door voorzitter Coen van Hoevelaak. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de Cherry's en een optre den van de Hoolter Korhanen. Net als andere jaren zal er een grandioos koud buffet worden opgediend. De entree van deze middag bedraagt 7 euro per persoon. Hier voor kan men gebruik maken van het koud buffet. Consumpties kosten 1,40 euro per stuk en kunnen worden betaald met munten die ter plaatse kunnen worden aangeschaft. Meer informatie over het Borreluurtje of voor aanmelding: Jan- Herman ten Velde, telefoon 0548-361850. Ben Vollenbrock heeft er nog lang geen genoeg van. Veertien jaar geleden begon hij al met een dansschool. Holtenaar Ans van Horne doet mee aan de Wereld kampioenschappen met haar IJslandse paard Röskvi. Holten - Valse briefjes van 100 euro zijn dinsdag 22 juli in Hol- tense winkels aangeboden. Een winkelier werd gedupeerd door dat iemand met twee van derge lijke valse 100 eurobiljetten be taalde. Het betreft redelijk goede vervalsingen. Holten - In een supermarkt werd woensdag 23 juli een Bulgaarse vrouw aangehouden door de ei genaar van de supermarkt. De vrouw had 28 flesjes sham poo bij zich ter waarde van on geveer 100 euro. De vrouw is door de politie overgenomen en verhoord. Hierna is zij overge dragen aan de vreemdelingen dienst. Er zijn opblaasbare attracties zo als een tobbedansbaan en een le vensgrote sjoelbak. De entourage wordt verder ge vormd door gezellige kraampjes met lekkere versnaperingen en natuurlijk is er muziek van DJ Mamix. Holten - In een andere super markt werd woensdagochtend 23 juli 36 tubes tandpasta gesto len. Onderzocht wordt of dit met de diefstal in de andere super markt te maken heeft. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Holten - Tijdens de braderie van donderdag 24 juli werd op Smidsbelt tussen 18.00 en 20.00 uur een fiets gestolen. Ook werd er 's middags een fiets gestolen bij de kermis. Holten - De politie reed in een surveillanceauto over de A 1 ter hoogte van de afslag Markelo. Daar kwam hen met hoge snel heid een grijze Mercedes achter- 'op, die achter de politieauto bleef hangen. Toen de politie afzakte naar 70 haalde men pas in en reed de parkeerplaats Struik op. Inmid dels had de politie het kenteken nagetrokken. Bleek dat de kentekenplaten wa ren gestolen op 19 juli. De be stuurder van de auto werd aan gehouden. Na onderzoek in de auto werd ook nog een vuurwerkpistool aangetroffen met bijbehorende vuurwerkpatronen. Verder bleek dat er ook getankt was zonder te betalen in Enschede. Personeel van het betreffende tankstation had dit voertuig gezien met de gestolen kentekenplaten. In de auto trof de politie verder in braakgereedschap aan. De ver dachte is ingesloten. Holten - Met de komst van Ra dio 350 en de mogelijkheid om het verzoekprogramma van de Hervormde/ Gereformeerde Werkgroep Kerktelefoon via de ze lokale omroep uit te zenden, zijn er de nodige veranderingen in het oorspronkelijke uitzend schema gekomen. Nu ook de gereformeerde kerk in Holten besloten heeft mee te doen met het rechtstreeks uitzen den van kerkdiensten via Radio 350, is aan de programmaleiding van de lokale omroep verzocht om als werkgroep een keer in de vier weken een uitzending te mo gen verzorgen. Vanwege de va kantieperiode is nog niet duide lijk of dit gaat lukken. De volgende uitzending staat in elk geval gepland op 10 augus tus. De uitzending via Radio 350 duurt van 09.00 tot 12.00 uur, met daarin om 09.30 uur een rechtstreekse kerkdienst vanuit de Dorpskerk, met als voorgan ger ds. H. Gijsen en na afloop van deze dienst het verzoekpro gramma. Verzoekjes voor deze uitzending moeten binnen zijn op maandag 4 augustus. Het onderdeel verzoekprogram ma van deze uitzending wordt in de studio in Rijssen opgenomen en vrijdag 15 augustus om 10.30 uur herhaald via de kerktelefoon. Verzoekjes kunnen nu ook wor den aangevraagd voor mensen die niet aangesloten zijn op de kerktelefoon. Voor meer inlich tingen en voor het aanvragen van verzoekjes: G. Oonk, Borkelds- weg 5, telefoon 0548-363062. Radio 350 zendt in Holten uit op: 105.2 MHz via de ether en op 87.5 MHz via de kabel. Beide op FM. Holten - De derde en laatste theatervoorstelling in de natuur wordt opgevoerd op woensdag 13 augustus van 19.00 tot 20.30 uur bij Natuurdiorama Holter- berg aan de Holterbergweg. Het theaterstuk gaat over natuur liefhebster Clara die het liefst zo dicht mogelijk bij de natuur wil wonen. Ze heeft echter een pro bleem: in het midden van het bos wonen heel veel dieren. Patricia Suer gaat in de interactieve theatervoorstelling met de kinde ren op zoek naar een oplossing. De voorstelling vindt plaats in de buitenlucht, daarom moet zelf voor een matje gezorgd worden. Opgeven voor de voorstelling kan bij Staatsbosbeheer (0548) - 612 711 of Natuurdiorama (0548)-361 979. Holten - Het dorp staat vrijdag 1 augustus weer helemaal in het teken van de Zomerspelen. Op Kalfstermansweide worden alle voorbereidingen getroffen en hindernissen opgezet om het parcours voor de deelnemers aan de zeskamp vooral niet gemak kelijk te maken. Holten - De politie reed donder dag 24 juli over een parkeer plaats langs de snelweg en trof daar allerhande auto-onderdelen aan. Onder meer een achterbum per, voorbumper, rechtervoor- spatbord, koplamp en nog wat andere plastic onderdelen. Ook naast een afvalemmer een vuil niszak met een kapotte voorruit erin. Toen de politie aan het snuffelen was rond deze onderdelen, kwam er een vrachtwagen chauffeur naar hen toe die mede deelde dat hij had gezien dat on geveer vijf minuten geleden een aantal Polen deze materialen hier had gedumpt en daarna me teen wegreed. Nadat hij deze had omschreven waren deze Po len bij de afslag Hengelo-Noord aangehouden. De bestuurder kreeg ter plaatse een bekeuring van 500 euro en kon samen met zijn Poolse gevolg onder het toe ziend oog van de politie de rom mel op gaan ruimen en meene men naar Polen. In verschillende leeftijdscatego rieën wordt gestreden om de snelste deelname aan het par cours. Ze kunnen zich op de dag zelf gratis in laten schrijven. 's Avonds zijn de volwassenen aan de beurt op de hindernis- baan. Met teams van vier perso nen kunnen zij vanaf 19.00 uur strijden om de titel Holtens Kampioen, Men kan zich van te voren in laten schrijven bij het VVV-kantoor aan de Dorps straat of bij Bierlokal am Bahn- hof aan de Stationsstraat. De kosten bedragen 10 euro per team. Op de dag zelf inschrijven is ook mogelijk. Advertentie Fiets gestolen Teams moeten verschillende hindernissen over om de eindstreep van de Zomerspelen te kunnen halen. Holten - Drommen mensen staan langs de dranghekken de teams aan te moedigen. Bij de partytent op de kermis werd vorige week woensdag 23 juli het gewichttouwtrekken gehouden. Slechts een vrouwenteam had zich ervoor ingeschreven. De dames wonnen geen prijs, maar deden duidelijk hun best. Zeker voor andere vrouwen een stimulans om volgend jaar ook mee te doen met een team. De be doeling van het gewichttouwtrekken is dat een team aan het touw gewichten omhoog trekt. Elke ronde wordt het gewicht verzwaard. Wie het meeste gewicht omhoog trekt heeft gewonnen. Die eer was toebedeeld aan een team uit Dijkerhoek. (Foto: Johan Bolink) t- en 1° et én m in

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1