Voorjaarsfeest Beuseberg, zeer gezellig bmirtfeestje Acupunctuur bij dieren: 'Het is absoluut geen hocus-pocus' Tent op K'weide voor receptie Albert Heijn Holterbergrit, met authentieke koetsen Last whiplash na aanrijding Verwijderen asbestplaten Bezichtigen Dorpskerk SeniorWeb Snelkraak bij Wedda Overval op echtpaar Nieuwe verkeersborden Openstelling kerk Bathmen Drie personeelsleden bij Nido Universal gaan in Vut DONDERDAG 22 MEI 2003 HOL I ENS NIEUWSBLAD 5 Klassiek concert voor leden Rabobanken Holten - Het klassieke concert van het Twents Kamerorkest, geor ganiseerd door de Rabobanken Holten-Markelo en Twentehof op vrijdag 16 mei in de Kandelaar, was een groot succes. Ruim 550 genodigden genoten van de klassieke melodieën van Beethoven en Mozart. Het concert werd voor de vierde keer in successie in Holten ge houden en mag zich in een sterk toenemende belangstelling ver heugen. Voor het eerst is het concert gezamenlijk met buurtbank Twentehof georganiseerd. Beide banken hebben recentelijk aan gekondigd een onderzoek naar een eventuele fusie te starten. (Foto: Johan Bolink) Renovatie hertenkamp Holten - Het hertenkampje aan de Koningin Wilhelminalaan wordt op dit moment gerenoveerd. De grond wordt geëgaliseerd en de vijver gedempt. De vijver was namelijk een gevaar voor de aanwezige reeën. De dieren vielen erin en verdronken. Daarnaast was er te weinig bewegingsvrijheid voor de reeën. Op dit moment is het gras weer ingezaaid en is het wachten op een mooi grasdek. Over zo'n zes weken worden er weer drie herten geplaatst. Verder is er een nieuwe duiventil geplaatst, heeft de schuur een nieuw rietendak gekregen en is er een verharding aangebracht bij de voederplaats. Hekwerk is vernieuwd en nieuwe boomroosters zijn aangebracht. Ook is er een extra toegang gemaakt aan de kant van Woon- en Zorgcentrum De Diessenplas. Zo kunnen bezoekers ook aan deze zijde bij het hek komen. Tot slot komen er nog speeltoestellen, bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. (Foto: Johan Bolink) Directeur vertrekt bij Salland Verzekeringen Deventer - Directeur N.P.A. van de Gevel, RA, heeft per 1 mei jongstleden Salland verzekeringen verlaten. Van de Gevel, die met vervroegd pensioen gaat, was de afgelopen acht jaar alge meen directeur van de zorgverzekeraar uit Deventer. Salland Verzekeringen zoekt naar een algemeen directeur die de heer van de Gevel opvolgt. Voor de tussenliggende periode zoekt Salland verzekeringen een ad-interim directeur. Mevrouw mr. M. L. Oomens is hiervoor de beoogde kandidaat. Het beleid van Sal land verzekeringen is ongewijzigd: Salland verzekeringen blijft de zelfstandige regionale zorgverzekeraar die voortdurend werkt aan een goed serviceniveau voor verzekerden en die goede sa menwerking met regionale zorgverleners hoog in het vaandel heeft staan. Goed op vakantie met Rabo Totaal Holten - Voor veel mensen is vakantie lekker onbezorgd weg zijn. Even weg van de stress van het werk of de dagelijkse sleur. Maar voordat het zover is moet er vaak nog veel geregeld worden. En niet zelden op het laatste moment. Als het gaat om bankzaken dan hoeft men zich hier, wat de Rabobank betreft, geen zorgen meer over te maken. Creditcard, doorlopende reisverzekering, gratis geld pinnen in binnen- en buitenland, Internetbankieren, 24-uursbijstand van Ra bo Interhelp, gunstig rood staan en nog veel meer in één pakket: het Rabo Totaalpakket. En dat pakket is, mits vóór 30 juni afge sloten, tot 1 januari 2004 gratis. "Het komt regelmatig voor dat mensen een dag voordat ze op vakantie gaan de bank binnenlopen om nog even snel een en ander te regelen" aldus Henrike Pieffers, Cliëntadviseur bij Rabobank Holten-Markelo. "Als het gaat om een reisverzekering dan gaat dat vaak nog wel, maar zogauw het om creditcard of iets dergelijks gaat kost dat gewoon meer tijd". Wie meer wil weten over het Rabo Totaalpakket en dit aantrekke lijke aanbod kan surfen naar www.rabobank.nl of de Rabolijn bel len 0900-0907 (0,10 euro per minuut) of langsgaan bij de Rabo bank bij u in de buurt. Motocross Zijspannen Markelo Markelo - Op de Herikerberg in Markelo werd afgelopen week end de Motocross Zijspannen gehouden. Ook zijspanduo Erik Haan en Dijk Stan mochten met nummer 42 aan de start verschij nen. Door een crash kon het duo de eerste manche niet uitrijden. In de tweede manche werd geprobeerd de schade weer in te halen. Dit lukte zeer goed, waardoor ze met vier punten naar huis gin gen. Ze eindigden op de 22ste plek. (Foto: Johan Bolink) De nonnenact, als opwarmertje van het Beusebergse Revue. (Foto: Johan Bolink) Beuseberg - Het Voorjaarsfeest in de Beuseberg is afgelopen week end een groot succes geworden. Vooral de Bobkartrace welke za terdag 24 mei werd gehouden, trok veel bezoekers. De vogel wilde vorig jaar met geen mogelijkheid vallen tijdens het Vogelschieten. Er werd toen besloten er maar een eind aan te maken en een dag later verder te gaan. Dat bleek dit jaar niet nodig te zijn. Binnen enkele uren was de Schutterskoningin van de Beuse berg al bekend. Vol trots laat Jan- neke Jansen (van Menum) het stuk hout zien, dat nog van de vo gel was overgebleven. Haar man Marco van Menum zag de buit net voor z'n neus voorbijgaan. Ook Gert Jansen (van Evertjes), Holten - Bij de rotonde op de Rijssenseweg vond dinsdag ochtend 14 mei een aanrijding plaats die in eerste instantie on derling was geregeld. Een bestuurster van een perso nenauto stond voor de rotonde stil en wilde optrekken maar de auto sloeg af. Daardoor werd zij van achteren aangereden door een andere auto. Op zich hadden beide voertui gen geen of weinig schade en die na de winnares in rij kwam, had het nazien. Maar beiden zijn er zeker niet rouwig om dat Jan- neke heeft gewonnen. Juist erg blij dat het weer eens een Schut terskoningin is geworden. Het feest ging uitbundig verder in de tent, waar muziek werd ge speeld. Duo Dieks en Mans zorg de voor cabaret. Zij lieten in het plat, een jaar Beuseberg de revue passeren. Traditioneel deden ze dat in een van hout gemaakte uit kijktoren, midden in de tent. Daarvoor werden stukjes opge voerd. Zo was er een line-dance- act en kwamen 'nonnen' enkele liedjes zingen. Speciaal voor de kinderen was er zaterdagmiddags onder meer skelterrace, kratstapelen en een draaimolen. De kinderen ver maakten zich opperbest in en om had men het met beide ieders schade gelaten. Nu blijkt achteraf dat de be stuurster van de voorste perso nenauto een whiplash heeft op gelopen door de aanrijding. De politie zou graag in contact ko men met de bestuurder van de personenauto die achter op haar auto was gebotst. Wie iets weet van deze aanrij ding kan contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. de tent, die stond opgesteld bij de kruising Langstraat - Evertjes- weg. De grootste act van het feest stond 's avonds gepland. De Bobkart race. Met eigengemaakte karret jes zonder stuur, moesten steeds twee teams tegen elkaar strijden. Het doel was simpel: wie het eerst over de finish komt, wint. Maar Holten - Het Holtense bedrijf Nido Universal Machines BV neemt binnenkort afscheid van maar liefst drie mensen die jarenlang hun beste krach ten aan hun werkgever hebben gegeven. Vrijdag 23 mei wordt Gerrit Post in het zonnetje gezet. Hij is bijna 25 jaar in dienst ge weest van Nido. Woonachtig in Heerenveen, van waaruit hij zijn taak als rayonmanager in Noord-Nederland uitvoert. Op 28 mei is de beurt aan Alle Klein Velderman, nu bijna 40 jaar werkzaam in zijn woon- dat bleek simpeler gezegd dan ge daan. Na een luide toeter, rennen de vier deelnemers naar de twee klaarstaande Bobkarts. Hard trap pend rijden ze het parcours op. Maar pas op! Trapt de een harder dan de ander, dan begint het kar retje rondjes te draaien. Het eerste stuk ging de meesten wel goed af. Maar er waren hindemissen inge- plaats Holten. Hier houdt hij binnen het bedrijfsbureau de urenregistratie bij. Berend Kwintenberg komt op 26 juni in de kijker te staan. Hij bleef Nido bijna 41 jaar trouw. Hij woont in Rijssen maar zijn werkgebied ligt in Brabant en Zeeland waar hij als servicemonteur opereert. Drie trouwe medewerkers waar het bedrijf al die jaren op heeft kunnen bouwen. Dat is voor Nido aanleiding om daar flink aandacht aan te besteden. Dat zal op interne wijze ge beuren met naaste familie, collega's en oud-collega's. Holten - Het Aangespannen Paard De Bergrijders houdt zondag 1 juni de jaarlijkse Hol- terbergrit. Zo'n zestig koetsen zullen hieraan deelnemen. Zo wel authentieke koetsen, recre atiewagens als marathonwa gens. De rit is 28,6 kilometer lang. De rit zal gaan over de Holter- berg en via Espelo en Dijker- hoek. De start is om 10.00 uur vanaf het paardensportterrein De Borkeld. De sherrrystop 's morgens is bij familie Ten Dam aan de Valeweg. De middagstop is bij familie Podt aan de Maneschijnsweg. Hier is een tweetal muzikanten aanwezig. De sherrystop 's middags is bij familie Volke rink aan de Liezenweg. Om 15.15 uur volgt een défilé door het dorp. bouwd. Zo moest slalom worden gereden, langs pylonhoeden met daarop tennisballen geplaatst. Wie tegen zo'n hoed aanreed, had kans dat de bal viel wat strafpun- ten opleverde. Het zorgde voor veel hilariteit. Na afloop werd in de tent verder feest gevierd met muziek van de Vulcano's. (Vervolg van voorpagina) "Wel is het zo dat er bij het be werken van asbest of asbesthou dende producten een grote hoe veelheid vezels vrij (kan) ko men. Bovendien zullen materia len, waaronder asbesthoudende golfplaten, in de loop van de tijd verweren waardoor ook hieruit vezels vrij kunnen komen. In die gevallen kunnen wel degelijk ri sico's ontstaan voor de volksge zondheid', aldus het ministerie. Met andere woorden, voor golf platen betekent dit dat de lande lijke uitgangspunten niet wijzi gen. 'Ze hoeven niet verwijderd te worden zolang ze in goede staat verkeren.' Routebeschrijving 22e Holteibergrit Paardensportterrein, Postweg, Bor- keldsweg, Landuwerweg, Schreurs- weg, Broensweg, Rij sense weg, Dik- kesteensweg, Reebokkenweg, Fort- haarsweg, Eekhoornweg, Vossen- weg, Panoramaweg, Helhuizerweg, Valeweg, Sherrystop: familie Ten Dam. Valeweg, Hommelteweg, Raal- terweg, Oude Holterweg, Scholten- straat, Ambachtstraat, Okkenbroeks- estraat. Bijvanksweg, Pasmansweg, Maneschijnsweg. Middagstop: ter rein familie Podt. Maneschijnsweg, Oude Deventerweg, Oosterveldsweg, Vonderschottenweg, Oude Deventer weg, Jeurinksweg, Aaltinksweg, Het Landeweerd, Liezenweg. Sherrystop: familie Volkerink. Liezenweg, Flier- matenweg, Zandvoortspad, Pastorie straat. Larenseweg, Kon. Wilhelmi- nastraat, Vrijheidslaan, Keizersweg, Dorpsstraat, Oranjestraat, Markelose- weg, Pannenweg, Postweg, paarden sportterrein. Holten - De Nederlands Her vormde Kerk wordt van 1 juni tot 1 september op de vrijdag middag van 14.00 tot 17.00 uur opengesteld voor het publiek. Belangstellenden kunnen de kerk bezichtigen. Er is een ie mand aanwezig die kan vertellen over de kerk en Nederlands Her vormde Gemeente. Er is een boekje samengesteld waarin de geschiedenis van de kerk en het mooie Naberorgel wordt beschreven. Dit boekje en enkele andere boekjes kunnen worden gekocht. Ook mensen die in hun vakantie een rustpunt zoeken zijn van harte welkom. Holten - SeniorWeb begint in september met het nieuwe sei zoen, waarin ook een cursus Windows XP zal worden opge nomen. Hiervoor is nu al zoveel belangstelling dat dan meer cur sussen tegelijk zullen starten. SeniorWeb heeft ook een korte cursus Kennismaken met de computer. Deelnemers kunnen eerst eens rustig kennismaken met de mogelijkheden die de computer heeft, en met andere senioren bespreken of het wel of niet leuk is om er meer mee te doen. De vrijwilligers van SeniorWeb, ook senioren, helpen daar graag bij, en doen dat nu al vijfjaar in Rijssen en omgeving. Het leslokaal zit in het gebouw van de Rabobank in Rijssen, Mede dankzij deze hoofdspon sor kunnen de cursussen in een rustig tempo en tegen redelijke kosten worden gegeven. Vanaf juli liggen de nieuwe ge gevens en inschrijfformulieren voor de cursussen in het volgen de seizoen, bij de informatieba lie van de Rabobank in Holten klaar. Holten - Bij drogisterij Wedda aan de Dorpsstraat vond in de nacht van donderdag 15 op vrij dag 16 mei een snelkraak plaats. Mogelijk heeft men de ingang met behulp van een personenauto geforceerd waarna de inbrekers hun gang konden gaan. Vervolgens is men er met de buit vandoor gegaan. Enkele getuigen hebben zich gemeld met bruikba re informatie. De politie vraag een ieder die informatie kan ge ven met betrekking tot deze snel kraak, contact op te nemen met telefoonnummer 0900-8844. Holten - Op een parkeerplaats langs de A 1 onder Holten werd in de nacht van vrijdag 16 op za terdag 17 mei een Duits echt paar, die in him camper lagen te slapen, overvallen. De vrouw werd op een gegeven moment wakker, omdat de cam per wat heen en weer schudde. Zij zag nog net dat een man zachtjes het rechterportier van de camper sloot. Hierop begon zij te schreeuwen en liep de man hard weg. Later ontdekte men dat hun portemonnee met in houd was gestolen. De politie heeft een aangifte op genomen waarna het echtpaar hun weg kon vervolgen. Holten - De gemeente gaat de firma Brimos opdracht geven voor de levering van 245 ver keersborden. Met name in de kern en het bui tengebied van Holten was de laatste jaren spaarzaam omge gaan met de vervanging van ver keersborden. Veel van de huidi ge borden zijn volgens de ge meente slecht leesbaar of zelfs helemaal onduidelijk en nodig aan vervanging toe. Bathmen - In het centrum van Bathmen staat een fraaie oude Dorpskerk. De werkgroep 'Open Kerk* wil graag een zo breed mo gelijk publiek met dit gebouw la ten kennismaken. Dit is mogelijk vanaf zaterdag 24 mei wanneer rondom de kerk de kunstmarkt wordt gehouden. Deze werkgroep heeft besloten om de kerk tijdens het zomersei zoen elke zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur open te stellen voor be zichtiging. Dierenarts Minnema laat een naald zien, die wordt gebruikt bij acupunctuur. (Foto: Johan Bolink) laagfrequente stroom, warmte- laserstralen, wordt inmiddels Ook regelmatig in combinatie bronnen, injecties, massage en over de hele wereld gebruikt, met de westerse geneeswijzen. Holten - Met een feestelijke receptie op zaterdag 14 juni, wordt gevierd dat Supermarkt Wansink BV (Albert Heijn) officieel overgaat van vader op zoon. Deze wordt van 19.00 tot 22.00 uur gehouden in een feesttent op Kalfstermanswei de. Zoon Bert Wansink heeft al enkele jaren de leiding, terwijl vader Jan Wansink zich sinds het honderdjarig bestaan van de supermarkt, in 1999, al af zijdig houdt. Een officiële overdracht van vader op zoon heeft zich echter nog nooit voorgedaan. Nu alles ook fi nancieel goed is geregeld, kan het er dan eindelijk toch van komen. 'Er is geen speciale re den waarom we het feest op zaterdag 14 juni houden,' ver telt Bert. Het heeft meer te ma ken dat hij zijn vader en moe der wil verrassen. 'Mijn ouders zijn nu op vakantie en de be doeling is dat ze bij thuiskomst de uitnodiging voor de recep tie op de deurmat zien liggen', geeft hij aan. 'Met dit feest wil ik ze bedanken, voor alles.' Er komt een tent te staan op Kalf- stermanweide, vergelijkbaar met die van de Keunefeesten. Alleen wel een stuk kleiner. 'Ik verwacht zo'n vijfhonderd man', zegt Bert. Onder andere personeel, oud-personeel en relaties ontvangen een uitnodi ging. Ook klanten van Albert Heijn en iedereen die zich be trokken voelt bij de winkel en de familie Wansink zijn wel kom. Zij worden uitgenodigd door posters in de zaak en ad vertenties in het Holtens Nieuwsblad. Natuurlijk had de receptie ook gewoon in een zaal gekund, maar Bert wilde wat anders. 'Een zaal is zo standaard. Daarnaast komt de tent meteen achter de winkel te staan. Zo heeft het een binding met de zaak.' 'De toekomst ligt in het verleden..., Het verle den krijgt een nieuwe toe komst..., De toekomst vormt de basis voor een nieuw verle den', staat er op de uitnodi ging. Bert, zijn vrouw Mariska en hun kindje Jesse gaan er voor en hopen een mooie toe komst op te kunnen bouwen met hun supermarkt in Holten. Holten - Als enige in deze regio biedt de praktijk van dierenarts Minnema de mogelijkheid tot toepassing van acupunctuur bij dieren. 'Het is geen hoeus-po- cus', zo zegt Minnema. Minnema is al meer dan tien jaar bezig binnen deze speciali satie. Daarnaast is hij initiator en medeoprichter van De Ver eniging van de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acu puncturisten. 'Het is het zoeken naar een goe de combinatie van de reguliere diergeneeskunde en het gebruik maken van de traditionele Chi nese geneeskunde. Je moet van tevoren evengoed de juiste diagnose stellen. Daarbij ma ken we normaal gebruik van onze apparatuur en instrumen ten. Aan de hand van de uitsla gen en het hele plaatje van het dier, bepaal je de medicatie of de therapie en kun je adviseren om met acupunctuur te begin nen.' Zo'n behandeling vergt tijd en geduld en is ook niet overal voor te gebruiken. 'Als dieren arts heb je de taak om een pa tiënt in een consult helemaal beter te maken. Dat is het uit gangspunt. Bij acupunctuur kan dat uit meerdere behande lingen bestaan.' Naar de praktijk van Minnema komen nogal eens patiënten die uitbehandeld zijn en ook bij specialisten niet verder kunnen. 'In zo'n geval', zegt Minnema, 'Proberen we het dier met acu punctuur weer wat levendiger te maken, meer bewegelijk en pijn te verminderen. Het dier zit dan weer prettiger in z'n vel en daar doe je het voor.' Acupunctuur kan onder meer worden toegepast bij proble men in spieren, gewrichten en botten, bij huidproblemen, neu rologische uitvalsverschijnse- len, ademhalingsproblemen, maagdarmproblemen, proble men bij de voortplanting of va ge klachten ten gevolge van een verstoorde energiebalans. Het voordeel van acupunctuur is dat deze geen bijwerking tot gevolg heeft. Al sinds 1750 worden de eerste meldingen gemaakt van het gebruik van deze Chinese geneeswijze bij dieren in het westen. Deze be handelmethode met naalden, maar tegenwoordig ook met

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 5