'Ik kan me teleurstelling Hij stelde zich iltijd als een Tan ons op' Holtens Nieuwsblad best goed voorstellen' GRATIS* R3IMAARDPS VIS Danstest jeugd dansschool Vollenbrock RUIT REPAREREN? Aanpassen Oranjestraat voor brommer op rijweg Burgemeester Jan Lonink vertrekt naar Terneuzen: Iogterom en IntroWeb sarten met snel internet londerden kinderen bij ioemiddag Dondertman Bootreisje Rode Kruis Waar blijven wegwijzers? Weekendweer DISCOUNT CULINAIR GENIETEN MET PASEN Uit eigen keuken: Zalmfilet American Paassalade Ovenschotels U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geen kuikens maar hazen Steun voor luchthaven Iderdag 17 april 2003 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@whk.wegener.nl Abonnementsprijs 44,40 Losse nummers 0,87 De laatste hand wordt gelegd aan de poasboakens. Espelo heeft zondag een extra pro gramma. Pagina 5 Pagina 7 De caravankeuring was dit jaar weer een groot succes. Er werd zelfs een tweede dag aan toegevoegd. Holten - Rode Kruis Holten houdt dinsdag 27 mei haar jaar lijkse boottocht langs de Weer- ribben. Wie door ouderdom of een li chamelijke handicap niet meer in de gelegenheid is zelfstandig een dagje uit te gaan, kan zich hiervoor opgeven. Voor opgave of informatie, Nel ly Stevens - Krekel, telefoon 0548-364622. Holten - PvdA-raadslid J. Plui- mers had grote moeite met dé 'grote woorden' die het schaduw- fractielid van Gemeentebelang, W. Veneklaas, bezigde bij een vraag over de toeristische be wegwijzering. Veneklaas had gevraagd dit punt op te nemen in de agenda en elk commissielid kreeg de vraag eveneens op schrift uitgereikt. Veneklaas had het over 'keiharde toezegging' en 'het vertrouwen in de wethouder dat erg zwaar op de proef ge steld wordt' en dat de fractie van Gemeentebelang een bevredi gende verklaring van de porte feuillehouder 'eiste'. Lees verder op pagina 3. Meer wolken en stijgende kans op wat regen of een onweersbui. Goede Vrijdag overdag nog vrij zonnig, afgewisseld door wat sluierbewolking, temperatuur 22.0 a 24.0 graden. Zaterdag en de Paasdagen meer wolkenvel den afgewisseld door perioden met zon. Kans op wat neerslag, al is dit nog niet helemaal zeker. Middagtemperaturen wel wat la ger met 17.0 a 18.0 graden. De stroming krimpt naar noordoost waardoor de lucht over de Oost zee komt en vochtiger wordt. Weerman, Freddie Paalman Dartteam Wie Spoort Nie viert groot feest. Het team werd afgelopen maandag na melijk kampioen. Advertentie DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS TWENTEHALLEN-ENSCHEDE MAANDAG 21 APR* 10-16 UUR Advertentie (door Jenny Bouwhuis-ter Maat) Holten - De weddenschap die hij sloot om voor het komende Sportgala ettelijke kilo's aan ge wicht te verliezen, geldt wat bur gemeester J.A.H. Lonink betreft nog steeds. „Ik weet alleen niet of ze me nog willen uitnodigen. Ik voel wel dat ik het vertrou wen beschaamd heb." Want Lo nink solliciteerde, na nog geen halve ambtstermijn, naar de bur gemeesterspost van Terneuzen, en staat daar nu als eerste gekan- didate'erd. Terneuzen is een sa menvoeging van Terneuzen, Axel en Sas van Gent. Zijn waarschijnlijke vertrek (de Commissaris der Koningin moet het nog goedkeuren) kwam voor Rijssen-Holten zeer onverwacht. Ongenoegen over de gemeente Rijssen-Holten of het gemeente bestuur speelde bij de beslissing om te solliciteren geen enkele rol, benadrukt Lonink. ,,Ik heb letterlijk in mijn sollicitatie ge schreven dat ik het heel erg naar mijn zin heb hier. Ik heb geen enkele reden om de handschoen erbij neer te gooien. Als burge meester heb je diverse rollen, je bent voorzitter van de raad, lid van het college, je hebt te maken met de media, met de bevolking, het bedrijfsleven, de ambtena- Als ik naar al die rollen kijk ben ik daar in Rijssen best tevreden over. Je hebt natuurlijk wel eens wat, maar dat zal ik daarginder ook hebben. Dus ik had het heel erg naar mijn zin. In het begin heb ik wel moeilijke tijden ge had, maar dat kwam ook door het overlijden van eerst mijn broer en toen mijn moeder. Ik heb me in deze gemeenschap al tijd heel welkom gevoeld, of ik nou op bezoek was bij een sport- Jan Lonink bij het bordje dat is geplaatst op de oude g (Foto: Harry Broeze) s van de gemeenten Holten en Rijssen. vereniging of bij de plattelands vrouwen." Hij spreekt van een 'warm bad', maar vertrekt desondanks. Want Zeeland trekt, en Lonink (51) heeft ambities. Terneuzen, ee'n gemeente van 55.000 inwoners en veertien kernen, een grote zeehaven ook. En hij kent het gebied, was er waarnemend burgemeester van Axel en burgemeester van Sas van Gent. Sas van Gent lag hem ook wel. ,,Er moest heringe deeld worden, en toen hebben wij de koppen bij elkaar gesto ken en voorgesteld om voor Sas van Gent, Axel en Terneuzen een vrijwillige herindeling te re aliseren. Toen ik er kwam was herindeling niet aan de orde. Maar toen we daarmee bezig waren dacht ik, ik heb in het noorden een keer herindeling meegemaakt, nu hier weer, als ik dat afwacht val ik aan het eind buiten de boot. Ik was immers burgemeester van de kleinste van de drie gemeenten. En bo vendien kwam toen Twente langs." En zo trok Lonink naar het Twentse. Om na ruim twee jaar weer te vertrekken. In Rijssen- Holten was totaal niet bekend dat Lonink ging solliciteren. „Nee, dat mag en kan niet in dit soort processen. Het mag niet bekend zijn. Dat is wel eens las tig." Net ingewerkt is hij en de ko mende jaren staat er binnen de gemeente nog van alles op sta pel: vond hij dat hij het kon ma ken om weg te gaan? „Ik heb Holten - Het college wil ook in Holten de bromfietsers op de rij baan laten rijden. De gemeente wil daarvoor de benodigde bor den plaatsen en de asversprin- gingen in de Oranjestraat ver duidelijken. Een voorstel daar toe kregen de leden van de com missie Grondgebied ter informa tie aangeboden. De meerderheid van de commissie vond het een goede zaak. VVD'er J. Kevelam was niet blij met het collegevoorstel. „In de oude gemeente Holten is een weloverwogen besluit genomen om dat niet te doen, omdat een aantal invalswegen zich hier niet voor leent." Kevelam vond de maatregelen die genomen wor den om het voor de bromfietsers duidelijk te maken dat ze rijbaan op moeten, minimaal. Lees verder op pagina 9. Larenseweg 32 Holten Tel. 36 14 16 Fax 36 47 09 ftten - Ruim tweehonderd aderen namen op Palmzon- g deel aan de Doemiddag 3 Kinderboerderij Dondert- m heeft genomen. Naast het iditionele eierkuul'n en een enwichtspel met eieren, inden ze in het Speelhonk ider begeleiding een paas- ikentje maken. it laatste bleek een wel zeer waardeerd initiatief gezien vele kuikentjes die aan het id van de middag het terrein verlieten. Als gevolg van het mooie weer had de kinder boerderij sowieso geen gebrek aan belangstelling. Waar de één een schaduwrijk plekje verkoos, koesterden anderen zich maar wat graag in de len tezon. Traditiegetrouw is de kinder boerderij op Eerste Paasdag gesloten. Tweede Paasdag kan men er echter de hele dag te recht. De poorten zijn dan ge opend van 10.00 tot 17.00 uur. (Foto: Johan Bolink) Hen - IntroWeb en Dogterom Qputers gaan in de week van 5 ti van start met draadloos in- teet in Holten en Laren. De exte datum staat nog niet vast, mr wel dat in week 19 wordt bonnen. H( heeft een tijdje geduurd, mr nu wil IntroWeb toch echt bennen. Het signaal zal vanaf dev-toren bij Markelo worden gonden naar een zendmast in Hten. 'Het signaal is gigan tism, volgens Frank Dogterom. 'Tisen de 30 en 50 Megabit.' Alnneménten zijn verminderd nar twe'e soorten: Speed en Lilt. Speed heeft een snelheid va 512 kilobit per seconde en Lilt een snelheid van 128 kilo- bi per seconde. Kosten voor Speed: 47,50 euro per maand bij een maandelijks abonnement; bij een jaarabonnement 39,58 euro per maand. Kosten voor Light: 27,50 euro per maand bij een maandabonnement en 22,91 euro per maand bij een jaarabon nement. Bij beide komt de een malige aanschaf van een modem nog bovenop: 295 euro. Het pakket biedt twee e-mail- adressen, 10 megabyte website- ruimte, webmail, gratis extra analoog of ISDN-inbelpunt (mocht het draadloze signaal wegvallen), een st-arterspakket, gratis helpdesk en vijf dagen n i et-goed-geld-teruggaran ti e Voor meer informatie: www.skyxs.nl of bij computer zaak Dogterom aan de Oranje straat. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd, Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mcvr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor het BoUmaMamMat - hel opgeven van een J nieuwe abonnee, Dhr /mevr.' f| Adres: J Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad €44.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 €42,85 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) wel heel erg getwijfeld. Ik weet wel dat er een hoop moet gebeu ren. Maar besturen hangt niet al leen van de burgemeester af, je hebt allerlei partijen. Er is ook veel in gang gezet. Hier liggen nog uitdagingen genoeg, dat is absoluut waar. Daarom was de twijfel ook zo groot. Ik weet wat ik verlies, en dat is nogal wat, en ik weet nog niet wat ik daar ginds allemaal tegen kom. De twijfel was er tot het laatste mo ment. Tot ik de brief in de bus gooide." Kan Lonink zich voorstellen dat Rijssenaren, Holtenaren van hem toch wel iets meer loyaliteit ten opzichte van zijn taak hier hadden verwacht? Lees verder op pagina 7. Holten - De Holtense Handels Vereniging houdt zaterdag 19 april een paasactie. In de vitrine bij Blokker Van de Maat kunnen dan paashaasjes geteld worden. In verband met de vogelpest zijn het dit jaar geen levende kuikens maar haasjes. Iedereen kan een deel name formulier bij de kassa op halen en een gooi doen naar het aantal hazen dat in de vitrine aanwezig is. Dit deelnamefor mulier moeten deelnemers in de winkel inleveren, in de daarvoor bestemde bus. De tien winnende inzenders worden beloond met een leuke prijs. Kinderen kun nen zich 's middags laten schminken door de paashaas, in hoogst eigen persoon. Holten - Burgemeester en wet houders van Rijssen-Holten wil len een bedrag van 18.000 euro beschikbaar stellen aan Ensche de Airport Twente. Het college denkt dat verster king en uitbreiding van de func tie van deze Twentse luchthaven een positieve uitstraling naar het Twentse bedrijfsleven kan heb ben. Versterking van de econo mische infrastructuur en solida riteit met de regio Twente bewe gen het college het doen van dit voorstel aan de gemeenteraad. Lees verder op pagina 5. H:n - Wethouder Ligtenberg gtesgevraagd aan niet gewe- tee hebben dat Lonink een scitatie had lopen. „Heel ver raad. Hij kwam hier voor ten- mte één periode, en dat ver- wt je dan ook. Maar zakelijk gen begrijp ik het wel. Dit k< nu voorbij. En qua beoor- deg, hoe zien anderen je, is dit eeompliment voor hem." Vol gt Ligtenberg had en heeft Lok veel kwaliteiten. „Wat oi gemeente betreft dénk ik daj in de afgelopen twee jaar vtkrediet heeft opgebouwd. Hij stond dicht bij de burger en was makkelijk in zijn contac ten." Is de burgemeester afwezig als voorzitter van de gemeenteraad, dan wordt hij vervangen door CD A-fractievoorzitter H. Dul. Dul stelt dat het inderdaad ver rassend is dat Lonink zo snel weer vertrekt, maar geeft daarbij direct aan de redelijkheid van dat besluit niet ter discussie te willen stellen. „We kunnen nooit volledig in zijn schoenen gaan staan bij de afwegingen die hij waarschijn lijk heeft gemaakt. Ik heb hem vanwege de vakantie nog niet kunnen spreken, dus blijft het gissen naar zijn overwegingen. Wel is zeker dat de kans om in Terneuzen met zo'n 55.000 in woners aan de slag te gaan maar één keer komt. En als dan oude banden trekken." Dul had het snelle vertrek van Lonink in het geheel niet ver wacht. „Ik heb, ook gezien zijn werkhouding, nooit kunnen vaststellen dat het hem bij ons niet goed beviel. Er zijn natuur lijk in de beginfase vanuit de be volking minder prettige zaken naar hem gespuid, maar daar heeft hij zich op een waardige manier in gedragen. Bij onder meer de feestelijkhe den rondom de naamgeving van de nieuwe gemeente heb ik kun nen vaststellen dat hij goed viel bij de inwoners. Hij heeft zich altijd als een van ons opgesteld." Dijkerhoek - Jeugd van Dansschool Vol lenbrock Holten heeft afgelopen maandag 14 april een danstest uitgevoerd in Zalen centrum Het Bonte Paard te Dijkerhoek. De spanning was bij sommigen van het ge zicht af te lezen. Iedereen probeerde im mers zijn beste beentje naar voren te zet ten. Uitslagen Brons finalisten lste prijs Ruud Keijzer en Myrthe de Vrij er; 2de prijs Jan Vincent en Kirsten Noor- dam; 3de prijs Mark Berends en Anne-Lie- ke Meendering; 4de prijs Frank Agterkamp en Willie Agterkamp; 5de prijs Kris Ach- terkamp en Esmée Polhoud; 6de prijs Leander Korenromp en Tinneke Vreeman. Zilverster finalisten: lste prijs Hans Haverslag en Willeke Aal- tik; 2de prijs Frank Koopman en Hi 1de Stïbbe; 3e prijs Marcel Oostervelt en Mo nique Paalman. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 1