Een digitaal schoolplein voor ouder en kind Wij zoeken dagbladbezorgers in Holten Ja, Halsema en Cox samen in een doosje 0 [JB Lekker, lekker... Puzzelland ShowFlitsen ShowFlitsen ShowFlitsen ShowFlitsen Concerten Concerten Concerten ik meld mij aan als bezorger (m/v) voor de Twentsche Courant Tubantia mijn wereld, mijn krant. 23456789 10 11 DONDERDAG 30 JANUARI 2003 HO 8 Als opvoeder van een schoolgaand kind krijg je het een en ander over je heen. Werkstukken, huis werk, school- en be roepskeuzes, opvoe- dingsvragen, nieuwe schoolboekenvind daar je weg maar eens in. Kennisnet.nl helpt en biedt handige tips, leven dige discussieplatforms en betrouwbare, niet- commerciële informatie. Welke school in de buurt is voor mijn kind het meest geschikt, waar vind ik goede informatie over ADHD of leerach- terstanden, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in onderwijsland? De site voor ouders op www.kennisnet.nl is op gestart vanuit het idee dat opvoeders vaak behoefte hebben aan betrouwbare informatie, met elkaar van gedachten willen wisselen en over 'school- zaken' mee willen den ken. Kennisnet is op al deze vlakken een centraal ontmoetingspunt. Ouders die al vaker 'op- voedinformatie' op inter net opzoeken, vinden op www.kennisnet een over zichtelijk en aantrekke lijk startpunt. Zo zijn er onder meer achtergrond artikelen, nieuwsrubrie ken en discussieplat forms. En vind je als op voeder bij Kennisnet zelf niet wat je zoekt, dan kom je zeker verder met één van de handige links naar andere toepasselijke internetadressen. Je staat er dus echt niet alleen voor! Ook voor leerlingen en docenten heeft Kennisnet veel in huis. Leerlingen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de beroeps volwasse nen educatie hebben, net als ouders, binnen www.kennisnet.nl een ei gen site. Met de Vakwij- zer vind je snel relevante informatie over het on derwerp waar je naar zoekt. Als ouder kun je je kind met een gerust hart naar deze site sturen want heel Kennisnet is gegaran deerd veiliger. Voor commercie, seks of ge weld is op het domein van Kennisnet geen plaats. Via de internetsite 'www.kennisnet.nl' kan iedereen vanaf nu op zoek naar infor matie over opleidingen en naar school gaan in het algemeen. Janjeca Juha Oftewel: lamssoep. Dit gerecht komt uit de keu ken van Kroatië. Een keuken die zich kenmerkt doorjhet gebruik van veel vlees en rauwe uien. Vooral in kuststreken wordt het veel gegeten. Het land in de Balkan is ruig en de keuken is sim pel en eerlijk. Weinig ge mier met sausjes en lif- lafjes, maar rechttoe, rechtaan. Veel gegrild vlees, veel vis ook. Dit gerecht scoort als maal- tijdsoep hoog. Ingrediënten: 400 gram lamsvlees, groenten als wortelen, prei en ui, 50 gram rijst, zo'n 50 gram savooie kool, twee ei-gelen, 1 dl witte droge wijn, knof look, laurierblad, aantal peperkorrels, sap van een citroen, zout en peper, drie kruidnagelen en een kruidenbuiltje (kant en klaar of zelf maken van een stukje kaasdoek, waarin gehakte peterse lie, tijm, oregano o.i.d.). Voordeel van deze soep is dat er veel restjes in kunnen, de laatste win terwortel bijvoorbeeld of een paprika. Bereidingswijze: snij het vlees en de groenten in stukjes. Breng een pan met vijf liter water aan de kook en voeg het vlees toe. Regelmatig afschui men. Doe dan de stukjes groenten, de ui (waarin de kruidnagelen gestoken zijn), laurier, knoflook, kruidenbuiltje en zout en peper erbij. Op zeer laag vuur laten trekken tot het vlees mals is. Kook intussen de in reepjes gesneden kool en de rijst in gezouten wa ter. Apart natuurlijk. De Wil je niet de hele dag in touw zijn en toch een leuke cent verdienen? Wij hebben een ideale baan voor je. Het bezorgen van onze krant kost je hooguit een uurtje per dag. Bel voor informatie: Mevr. Bouwhuis Aalpolsweg 6, Holten. Tel. 0548-36 18 49 Vul onderstaande bon in en stuur deze in een enveloppe (zonder postzegel) naar: De Twentsche Courant Tubantia, t.a.v. Afd. Logistiek Antwoordnummer 97, 7500 VB Enschede Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon: Geb datum: soep zeven en vlees en groenten apart houden. Meng de ei-gelen met de wijn en het citroensap en voeg dat onder voortdu rend roeren aan de bouil lon toe. Doe dan de rijst, het vlees en de groenten terug, ver warm het, maar laat niet meer koken. Serveer de soep op voorverwarmde borden en bestrooi elk bord met gehakte peter selie. Hier past een licht gekoelde jonge rode wijn bij. Anneke Kaiser Nikkelen Nelis is een klein platenmaatschap- pijtje dat zich sterk maakt voor de conservering van Nederlandse kleinkunst. In 1999 verscheen daar 'Wim Sonneveld voor al tijd', het beste van de ca baretier op drie cd's in een luxe doosje. De for mule bleek succesvol ge noeg voor een vervolg. Aan de beurt zijn nu Frans Halsema en Gerard Cox. Kenner Kick van der Veer zocht de liedjes en conferences bij elkaar en schreef de inleiding in het cd-boekje. Hoogtepunten uit beider discografie en van de drie albums die ze samen maakten. Mooier dan Halsema heeft nog nooit iemand de desolate zondagmid dagen in Buitenveldert bezongen. Halsema analyseert even makkelijk voetballers aan de hand van een spel kaarten als de bezoek sters van een 'Vrouwen café' (op muziek van Brei). De gein van de kleuren- tv van 'Ome Nelis' staat tegenover de ernst van 'Kees'. De veel te jong overleden entertainer (hij was pas 44 toen hij in 1984 overleed) leerde bij Wim Kan de fijne kneep jes van het vak. Gerard Cox kluistert op zondagavond half Neder land aan de buis met 'Toen was geluk nog heel gewoon'. Dat hij zijn hart aan Rot terdam heeft verpand, blijkt ook uit het repertoi re op het aan hem gewij de schijfje. En allicht ontbreken zijn hits 1984' en 'Het is weer voorbij die mooie zomer' niet. De derde cd van 'Voor altijd' ontrukt 'Met blijdschap geven wij ken nis' en 'Wat je zegt, dat ben je zelf aan de verge telheid. Theaterprogramma's die eind jaren zestig, begin jaren zeventig voor uit verkochte schouwburgen zorgden. Na een 'Senti mental journey' van een kwartier, gaan we op be zoek bij spelletjes als 'Raden maar', 'Geen ja, geen nee' en 'Voor een briefkaart op de eerst rang'. Blijft lachen. Steun de strijd tegen littekens! Brandwonden vaak ontsierde littekens, met alle lichamelijke en psychi sche gevolgen van dien. Om de slachtoffers te helpen in hun strijd tegen die littekens, blijft er veel geld nodig voor o,a. nazorg en onderzoek. Steun die strijd! JP380 HORIZONTAAL: 1Hoofdmatras, succes hebben bij het andere geslacht; 2. Turkse titel, mager, bijb. naam; 3. voegwoord, boven het genoemde; 4. zo spoedig mogelijk; 5. bijbelse naam, staat; 6. bravourestuk; 7. gemeente, bluts; 8. afbeelding; 9. eenheid van frequen tie, in (in samenst.); 10. U Edele, roem, vor dering; 11verstand, kledings tuk bij het paardrijden. VERTICAAL: 1Bamboebeer, huidbe dekking van vissen; 2. edelgrootachtbaar, been, lof; 3. wateronkruid, grond; 4. soort drug; 5. geestigheid, hebzuch tig naar iets verlangen; 6. olifantssnuit; 7. kaartterm, alcoholi sche drank; 8. limited; 9. aamborstigheid, een jarig dier; 10. clown, thans, rivier (Sp); 11. kwaadsprekerij, pa viljoen. De TROS zendt op vrij dag 14 en vrijdag 21 fe bruari aanstaande een tweedelige registratie uit van het Schlagerfestival. De presentator Dennie Christian ontvangt voor de tweede keer in de Eu rohal in het Groningse Zuidbroek een groot aan tal topsterren, die beken de en minder bekende schlagers ten gehore brengen. Dat volksmu ziek terug is van wegge weest, konden ook dit jaar weer zo'n vijf dui zend uitzinnige fans aan de lijve ondervinden. "Zo veelzijdig als de Duitse schlager is, zo veelzijdig is ons programma", zegt Dennie Christian. Voor een uitverkochte zaal zin gen onder anderen Wind, Klaus Klaus, Grad Da- men, Die Strandjungs, Peter Orloff en de in Duitsland en Nederland ontzettend populaire Jan Smit. Opnieuw is het ge lukt topsterren naar Zuid broek te halen. Zangers, zangeressen en groepen die in alle hitlijsten op duiken. Het programma bewijst hoeveel gezichten de Duitse schlager heeft met zijn vrolijke, moderne, maar soms ook heel ge voelige en sfeervolle liedjes. Voor Dennie is het Schlagerfestival een volksfeest. "Mensen zin gen mee, dansen en vie ren feest bjjj de muziek waarvan ze houden". De legendarische Ameri kaanse formatie Camper Van Beethoven treedt dinsdag 4 februari op in de Melkweg in Amster dam. Dit is het eerste concert dat de band in ons land geeft sinds maart 1987. Bij dit optre den brengt de band werk uit hun hele adsurdisti- sche folk oeuvre, waar door de show circa drie uur duurt. Camper Van Beethoven maakte tussen 1980 en 1993 platen in een men geling van folk, punk en ska. Hoewel David Lo- wery - oprichter, singer/songwriter en gita rist - tegenwoordig druk is met zijn band Cracker heeft hij tijd gevonden voor een Europese tour nee met Camper. Ook is er nieuw plaatwerk. De volledige cover-cd 'Tusk', naar het origineel van Fleetwood Mac, komt deze week uit. Vo rig jaar kwam van de band een boxset uit, met daarin de drie eerste al bums van de band, te we ten 'Telephone Free Landslide Victory', 'II IIP en 'Camper Van Beet hoven', het postuum sa mengestelde 'Camper Vantiquities' en het live album 'Greatest Hits Played Faster'. Daryll-Ann is de support act van de Counting Crows op 4, 5 en 6 febru ari aanstaande in de Hei- neken Music Hall in Am sterdam. Alle drie shows zijn compleet uitver kocht. Daryll-Ann is de vervanger van Gemma Hayes als voorprogram ma. Deze Nederlandse band ontstond eind jaren '80 in de suburbs van Er- melo en debuteerde met een EP op het roemruchte Kelt-label. Vervolgens bracht Virgin wereldwijd de debuutplaat 'Seaborne West' uit, waarna gedu rende de jaren '90 'D-A Weeps' en 'Happy Traum' volgden op Excelsior. Bij de release van 'Happy Traum' in de V.S. ken merkte het invloedrijke CMJ Journal de band als 'rock's best-kept secret'. Hun meest recente cd 'Trailer Tales' kwam af gelopen jaar uit. Van de Counting Crows kwam afgelopen maandag de single 'Big Yellow Taxi' uit, het duet met Vanessa Carlton. Dit nummer wordt mo menteel door vrijwel alle radio-en clipstations ge-: draaid. Een speciale ver sie van hun album 'Hard Candy' ligt ook eind deze maand in de winkel. Beth Gibbons Rustin Man: 29 januari in de Melkweg Amsterdam K's Choice Ski kV Brain power: 29, 30 en 31 janu ari en 1 en 2 februari in Ahoy' Rotterdam Taproot Pulse Ultra: 29 januari in de Melkweg Amsterdam Gluecifer: 30 januari in Vera Groningen, 31 ja nuari in de Effenaar Eindhoven en 1 februari in Patronaat Haarlem Jay-Z The Rocafélla Fa mily: 30 januari in de Heineken Music Hall Amsterdam Damien Dempsey: 30 ja nuari in Vredenburg Utrecht kTr.r.1 Vvith- tntuism in Israel Vibration: 30 janu ari in Nighttown Rotter dam en 31 januari in 013 Tilburg Loved And Hated: 30 ja nuari in Tagrijn Hilver sum en 31 januari in Wil lemeen Arnhem Marcel de Groot Abel Trots: 30 januari in De Stoep Spijkenisse, 1 fe bruari in het Chasse Theater Breda, 7 febru ari in De Bussel Ooster hout en 8 februari in de Schouwburg Tilburg After Forever: 31 januari in MezzBreda Beef: 31 januari in Atlan tis Alkmaar Abba Gold: 31 januari in Speakers Delft, 1 febru ari in Ap n^nihni Vert in Iduna Drachten Twarres: 1 februari in de j Agnietenhof Tiel, 7 fe bruari in De Klinker Winschoten, 8 februari in de Schouwburg i IJmui- den, 12 februari in de Twentse Schouwburg Enschede, 14 februari in de Meenthe Steenwijk en 15 februari in de Me- tropole Almere Hope Conspiracy: 2 fe-, bruari in het Bolwerk Sneek en 18 februari in de Goudvishal Arnhem Os Jarbanzos Negros: 2 februari in de Melkweg Amsterdam Skin Of Tears Thee S.T.P.: 2 februari in de Beurs Schijndel QtanW Ir.rJc.n- 1 frt.ru-1 Grave Exmortem De- Linked i Chillburn De- fleshed: 31 januari in de stination Zero DJ Cameleon I Bussum en 2 Spooky DJ R U Dolf: februari in de Baroeg 31 januari in Podium Hoogeveen Ozark Henry: 1 februari in Fenix Sittard en 6 febru ari in Mezz Bre da Silkstone: 1 febru ari in de Pul Uden en 8 maart in Donkey Shot Heemskerk Solomon Burke: 1 februari in Night town Rotterdam, 2 februari in Ti- vol i Utrecht, 3 februari in de Oosterpoort Gro- ninrrnn »n A frt-.ru-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2003 | | pagina 8