2e KERSTDAG OPEN 50% Elndejaars knallers in Rijssen en Nijverdal Maandag 23 t/m dinsdag 3 dec. Spijker- korting UNdÖUE II Eindejaarsvoordeel Gehele dames- en herencollectie M Kerstviering bejaardensoos DE EIKENREUS Herfst: zacht, zonnig en droog (rehclc collectie Ovujeto0^ A||e MIDDELDORP BATHMEN Opruiming korting tot Ef scherpe tarieven 0" het beste advies [vf rente vanaf: 3,8 E' landelijk gecertificeerde adviseurs SEH*/FFP** Kortom, voor een hypotheek moet u bij de Rabobank zijn! Rabobank ^Thuiszorg Noord West Twente krijgt een nieuw telefoonnummer 0900-0678 DE DELEVENI55EN VAN EEK) CLIENT aansprekend en aanspreekbaar in bereikbaarheid Vrijdag 27 dec. t/m dinsdag 31 dec. ZA Vrijdag 27 december 2002 HO 7 Kandelaar - De Bejaar densociëteit hield in de Kandelaar een kerstvie ring. Mevrouw Span ver telde wat het kerstfeest inhoudt. Daarna werd Lukas 2 doorgenomen. Gedeelten werden afge wisseld met passende ge dichten door enige be stuursleden en samen zang van kerstliederen werden deskundig bege leid op het orgel door mevrouw Kruk-Aan- stoot. Na de pauze kwam An- nelot Nijkamp op dwars fluit, Rosalien en Ilse Brinks op blokfluit de aanwezigen verrassen met enige kerstliederen. Daarna vertelde me vrouw Roozenboom een spannend verhaal van W.G. van der Hulst over Morgen is het kerstfeest. Het speelde in de oorlog over de jongen Sjoerd uit de Grind die in de nacht in een kleine roeiboot een joodse moeder met baby naar de overkant bracht. Met gevaar voor Annelot Nijkamp, Rosalien en Ilse Brinks speelden eigen leven. kerstliederen. van 11.00 tot 17.00 uur De grootste keus in blank, donker, modem en klassiek eiken Openingstijden: dond. 10.00-21.00 uur - vrij. 10.00-21.00 uur zaterdag 10.00-17.00 uur. - Donderdag en vrijdag koopavond Josinkstraat 90 - Enschede - (Ind. terrein Haven) - gratis parkeren Met in Holten een ge middelde temperatuur over de drie herfstmaan den van 11.0 graden, Es- pelo 10.6 graden en De Bilt 10.7 graden, tegen een langjarige gemiddel de van 10.2 graden, was de herfst zacht. De positieve afwijking van de temperatuur was in het noordoosten van het land veel kleiner dan in zuiden. September was aan de warme kant met 15.6 graden in Hol ten, tegen normaal 14.2 graden. Oktober was de eerste maand van het jaar waar in de gemiddelde tempe ratuur onder het langjarig gemiddelde bleef in Hol ten met 9.8 graden, tegen 10.3 graden normaal. November was een uitge sproken zachte maand. Met in Holten een ge middelde temperatuur van 7.5 graden, normaal 6.2 graden, eindigde de maand op een gedeelde negende plaats in de rij van zachtste november maanden. Er kwamen in Holten achttien warme dagen voor (maximumtempera tuur 20.0 graden) tegen twaalf normaal. Van deze achttien wer den er zeventien warme dagen in september ge teld. Evenals vorig jaar daalde ook dit jaar de temperatuur in Holten en omgeving in de nacht van 9 op 10 november voor het eerst na de zo mer tot onder het vries punt. Dit leverde 1 vorstdag op; normaal zijn dit er in de herfst zeven dagen. Het meest in het oog springend de afgelopen herfst was de zware storm van 27 oktober. Gemiddeld over het land was dit de zwaarste storm in ruim twaalf jaar. Met in Holten een wind stoot van 80 kilometer per uur; windkracht ne gen. De storm, waarvoor het KNMI met een weer- alarm werd gewaar schuwd, richtte veel schade aan en ontwricht te het openbare leven. Met drie afzonderlijke maanden die zonniger waren dan normaal kan de herfst uiteraard ook als zonnig worden ge classificeerd. Gemiddeld over het land scheen de zon 343 uren tegen 302 uren normaal. In De Bilt werden 352 uren zonneschijn geregi streerd tegen 298 uren normaal. Op zeven dagen was de zon in Holten in zijn ge heel niet te zien; normaal is dit op negentien dagen het geval. De herfst was aan de droge kant. Het neerslagpatroon was gril lig waarbij op sommige plaatsen wat meer, en op andere plaatsen wat min der neerslag viel dan nor maal. Het vrij droge karakter van de herfst hadden we voornamelijk te danken aan september; in Holten viel toen 36.8 mm, Espe- lo 44.1 mm, Dijkerhoek 38.0 mm en Beuseberg 35.0 mm. Zowel in okto ber als november viel iets meer neerslag dan nor maal. Dan volgt er nu de herfst neerslag; Holten noteer de 214.4 mm, Espelo 205.0 mm en De Bilt 206.0 mm, tegen normaal 230.0 mm en Beuseberg 206.5 mm en Dijkerhoek 199.0 mm met dank aan de trouwe waarnemers Hennie en Anton voor bij houden van de neërslag gegevens. Zeer natte dagen met veel neerslag in Holten waren 27 oktober (13.2 mm), 3 (13.0 mm), 7(13.8 mm) en 9 novem ber (13.6 mm). De herfst telde verder nog twaalf mistdagen, vier onweersdagen, twee hageldagen en een zo merse dag. Weerman, Freddie Paal man Uw specialist in: tuïnplanken sierbestrating schermen zand/grind palen enz. Ook ruime keus in tuinmeubelen Koekendijk 10. Tel. 0570-54 25 07 Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs Federatie Financiële Planners 2 Halen 1 betalen nieuwe collectie Levis's, alle modellen en kleuren Diesel, alle modellen en kleuren Edwin, alle modellen en kleuren G.Star, uitlopende modellen en kleuren Grotestraat 4-Rijssen Grotestraat 95-Nijverdal EN WANNEEP KPIJÖEN JULLIE HET NIEUWE NUMMEP DAN JAZEKEP, EEN 6POOT VUUPWEPK OH, EN KOPPELEN JULLIE NO£ EEN AKTIE AAN VAST? VANAP 1 JANUAPI SAAT OPOO-OS7S DE LUCHT IN Vanaf 1 januari 2003 hebbeTi wij een nieuw nummer zodat wij u nog sneller en beter van dienst kunnen zijn. In ons hele werkgebied* belt u voortaan 0900-0678 (tegen lokaal tarief) voor al uw vragen over thuiszorg, 24 uur per dag. Als u woont in: Aadorp, Albergen, Almelo, Bornerbroek, Daarle. Daarlerveen, Den Ham, Enter. Geesteren. Haarle. Harbnnkhoek Hellendoprn, Hezingen, Hoge Hexei, Holten, Langeyeen, Mander, Manden/een. Maria Parochie Nijverdal Notter, Reutum, Rijssen, Tubbergen, Vasse, Vriezenveen, Vroomshoop. Westerhaar. Wierden, Ypelo of Zuna. Voor vragen kunt u contact opnemen met Thuiszorg Noord West Twente, tel. 0546-542222 na 1 januari 2003- 0900-0678. 50% korting uitgezonderd basic en nieuwe collectie Grotestraat 2 - Rijssen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 7