T oneelvoorstelling Holtens Nieuwsblad leerlingen 5 VWO Oad Reizen begint met luxe excursieprogramma Holtense jeugd probeert ijsvloer uit Uw nieuwe Gouden Gids is oenen waard Van 5 euro, 10 Miljoen maken Reisorganisator gaat vol vertrouwen jaar 2003 tegemoet In dit nummer... m 3r\ Controle op fietsverlichting Woninginbraak Weekendweer PROFIT WS Vul snel de kaart uit uw nieuwe Gouden Gids in en win Miljoenen Stemmen op Hesther Paalman Lokale omroep Radio 350 begint testuitzendingen Glascontainer opgeblazen «Daewoo stort zich op rallysport Celine Dion uithangbord Chrysler Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 december 2002 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Henk Mulder stopt met fo to's maken. Daardoor krijgt hij meer tijd voor zijn hobby schilderen. Pagina 5 Restaurant Altumura begint met een eigen opleiding voor pizza bakken. Ze hebben nu al de beste bakker in huis. Pagina 9 Mirjam Schot vangt chim pansees op in het Sanaga Yong Chimpansee Rehabili tatie Centrum in Kameroen Holten - De politie is de afgelo pen week van start gegaan met de jaarlijks terugkerende ver- lichtingsactie. De controle is vooral gericht op de veelal ont brekende fietsverlichting. De actie is niet alleen gericht op de jeugd. De politie heeft al 23 fietsers bekeurd voor het fietsen zonder verlichting. De controle zal enige weken du ren. Kerkstraat - In een woning aan de Kerkstraat werd zondag 8 de cember ingebroken. Men is via de achterzijde van de woning naar binnengegaan door een raam te forceren. Uit de woning werd geld en sie raden weggenomen. Van de be nadeelde is een aangifte opgeno men. De inbraak heeft plaats ge vonden tussen 15.45 uur en 20.45 uur. Meer bewolking met toenemen de kans op wat neerslag. Vrijdag wolkenvelden, wat opklaringen en af en toe zon, wel kans op wat regen of ij zei. Zaterdag en zon dag veel bewolking en af en toe zon, kans op wat ijzel of sneeuw. Nacht temperaturen - 2.0 a -3.0 graden. Temperaturen overdag zo'n 0.0 a 2.0 graden. Rijssen - Lokale omroep Ra dio 350 is zaterdag 7 decem ber om 12.28 uur officieel be gonnen met de uitzending. Het gaat om testuitzendingen, maar de bedoeling is dat er zo snel mogelijk wordt gestart met de echte programmering. In Rijssen is Radio 350 te be luisteren in de ether op 106.5 MHz, de kabel heeft nog geen signaal. In Holten is de zender te beluisteren op de 105.2 MHz en op de kabel op nu nog 105.25 Mhz. Opmerkingen wat de testuit zendingen betreft, kunnen worden doorgegeven via email: info@radio350.nl of per fax 0548-544117. Eentje daarvan stond overi gens al in het forum van de omroep op www.radio350.nl. Wilma: 'Wat een leuke mu ziek draaien jullie. Niet ge- sensureerd zeker? Doe Maar met Heroïne GVD! Ik dacht dat we in deze gemeente een vloekverbod hadden?!' Het bestuur reageerde daarop: 'We hadden het opgemerkt en in middels is deze uit de playlist verwijderd. Onze excuses hiervoor.' (Foto: Harry Broeze) Het Servicepakket zoekt pedicures... Het Servicepakket van Thuiszorg Zuidwest Overijssel bemiddelt in aanvullende diensten. Deze diensten en producten van het Servicepakket zijn erop gericht het zelfstandig en gezond leven te bevorderen. Door de toenemende vraag naar pedicures zijn we met spoed op zoek naar nieuwe pedicures die graag (AMBULANT) willen gaan werken t.b.v. het Servicepakket. Mocht u hiervoor interesse hebben en bent u in het bezit van een erkend diploma dan kunt u contact opnemen met de Centrale Thuiszorgtelefoon (0570) 68 60 00. Van de Maat - Holten Verkorte MBO Beroepsopleidingen SPW Verzorgende/IG voor volwassenen Kraamzorg start in maart Beveiliger 038-4432922 www.locprofit.nl De voorverkoop van Vuurwerk Advertentie Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr mevr aan een ander door' Adres i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Gebruik fa bon Hoor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 oc) Dhf./mevr.: Adres: J Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 Q €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede 1 ('osse nummers: €0,87) Holten - Alhoewel de zon schijnt, zorgt de oostenwind voor een lage gevoelstemperatuur. Het vriest buiten en schoolkinderen zijn het ijs op vijvers al aan het uitproberen. Houdt het? Ja hoor. Het is inderdaad sterk genoeg. Lekker glijden, schaatsen en ravotten. Hoe lang de ijspret gaat duren blijft nog even afwachten, maar waarschijnlijk deze week nog wel. Intussen is ook ijsbaan De Noordpool geopend, waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Foto: Sander Scheperman) Vervroegde sluittijden l.v.m. de komende feestdagen dienen de advertenties voor de uitgave Holtens Nieuwsblad binnen te zijn volgens onderstaande gegevens: Verschijningsdatum: vrijdag 27 december Sluittijd advertenties: vrijdag 20 december om 15.00 uur in bezit van de vertegenwoordiger Verschijningsdatum: donderdag 2 januari 2003 Sluittijd advertenties: vrijdag 27 december om 15.00 uur in bezit van de vertegenwoordiger De medewerkers van Wegener Huis aan Huiskranten wensen u prettige feestdagen Blauwbaard in 2002 en Sneeuw witje met de zeven geitjes., waarin humor de boventoon voert.De stukken worden afge wisseld met dans en er wordt ge bruik gemaakt van geluidseffec- tcn. Holten- Enkele weken geleden stond het al exclusief in het Holtens Nieuwsblad: het succes van Hest her Paalman in het programma Idols op RTL 4. Ze was gekomen tot de laatste dertig deelnemers. Afgelopen maandag heeft ze een workskop bezocht als voorberei ding op vrijdagavond, met zangles, dansles, bewegen voor de camera en kleding uitzoeken, waarbij ze gekleed werd door de vrouw van Herman Brood. De groep van laat ste dertig deelnemers is opgesplitst in drie groepen waarvan de optre dens worden verdeeld over drie vrijdagavonden. Komende vrijdag is Hesther dus aan de beurt en wel als eerste. Iedereen kan meestem men. De uitzending is om 21.30 uur en de bekendmaking is tussen 23.30 uur en 23.45 uur in een live uitzending. Houdt haar wedstrijd nummer in de gaten: 7492. Holten- Leerlingen van 5 VWO geven donderdag 12 december een toneelvoorstelling in de aula van De Waerdenborch. Men be gint om 19.30 uur maar de zaal is al om 19.00 uur open en het publiek kan eerst even een lek ker bakkie koffie drinken voor aanvang. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan het project waaraan ook weer tij dens de themadag van de Waer denborch volop aandacht wordt besteed, namenlijk de onder steuning van onderwijsprojecten in Afrika. De spelers hopen dan ook van harte dat alle plaatsen bezet zullen zijn en nodigen ie dereen uit om deze gezellige avond bij te wonen waar veel gelachen kan worden.De drie groepen uit 5 VWO met zo'n ze stig deelnemers lanceerden het plan om een toneelvoorstelling te maken waarin sprookjes cen traal stonden. Er mochten oude sprookjes uit de kast worden ge trokken met daarop een bepaal de variatie, maar er mochten ook nieuwe, zelfbedachte verhalen worden gemaakt. In de reguliere toneelwereld schrijft men veelal eerst de teksten'en begint dan te spelen; in dit geval ging men an ders te werk. De sprookjes werden eerst uitge probeerd op toneel en daarna schaarden de leerlingen zich om de tafel en al overleggend kwa men zij uiteindelijk tot dat wat er donderdagavond voor het voetlicht wordt gebracht: een drietal sprookjes geschoeid op oude leest met heel moderne va rianten en mixages. Zo is daar Assepoester met drie biggetjes. Holten - Leren stoelen, veel beenruimte, een ruim gangpad, dvd en lcd-schermen en per stoel een audio-installatie waarbij de reiziger kan kiezen uit zes kana len, een keuken aan boord: zie daar enkele prettige onderdelen van de luxe touringcars, die de Oad aanschafte voor haar nieu we luxe excursieprogramma. Oad brengt in 2003 twee luxe reisprogramma's op de markt: luxe vliegreizen en luxe excur sie- en rondreizen. Volgens Juli us ter Haar is het luxe-Oad-pro- gramma niet vergelijkbaar met andere touringcarprogramma's, maar onderscheidt het zich door reisprogramma's met een thema, zoals onder meer de Hanzeste den in Noord-Duitsland, het En geland van Shakespear, reizen naar Toscane en Schotland. De ze reizen staan in het teken van cultuur en kunst. „Het zijn reizen voor mensen die gesteld zijn op iets meer luxe dan bij een normale busreis. De reizigers overnachten in vier- en vijfsterrenhotels^ waaronder een aantal bijzondere hotels in histo rische gebouwen. Het gaat om mensen die graag georganiseerd op reis willen, maar daarnaast ook de mogelijkheid willen heb ben om een dag hun eigen gang te gaan." De Oad heeft, naast de nieuwe luxe excursiereizen, voor het jaar 2003 heel wat op haar pro gramma staan, per auto, per vliegtuig, trein of boot, naar alle delen van de wereld. Het Cari- bisch gebied wordt voor de zo mer 2003 een nieuw speerpunt voor de Oad Reizen: Cuba, de Dominicaanse Republiek, Costa Rica en Jamaica. Voor strandva- volgens Boven met name aan de korte lijnen binnen het bedrijf, waardoor er flexibel gewerkt kan worden. Uiteraard gaat het in sommige gebieden wat minder, Bali bij voorbeeld, dat voor de aanslag op 12 oktober een topper was. „We zijn daar marktleider. Na de aanslag is het reizen naar Ra- li een stuk minder geworden. Maar de Nederlander laat zich niet z'n vakantie ontnemen. We zien nu al dat Bali terugkomt wat boekingen betreft, maar nog niet zo sterk als voor de aan slag."Ook Maleisië en Nepal blijken probleemgebieden. Het reizen naar New York herstelt zich weer. De Oad streeft er naar om in 2003 de tweede positie in touroperatorland te bereiken. Dan moet gigant Neckermann voorbijgestreefd worden. „We zijn hard op weg. We staan dichtbij de tweede plek. Die plek blijft onze doelstelling", aldus Boven. (Foto archief) kanties, maar ook voor individu ele en groepsreizen. Algemeen directeur G.W. Bo ven gaf aan dat het jaar 2002 een topjaar was voor de Oad Groep. De omzet van het rcisconccrn steeg met 7 procent naar 624 miljoen euro. Oad verstevigde daarmee haar positie binnen de drie grootste reisconcerns in Ne derland. Oad Reizen, touropera tor, zag het aantal passagiers stijgen van 667.000 in 2001 naar 721.000 in 2002. De groei van het bedrijf uit Holten is opmer kelijk: de door internationaal terrorisme en economische te ruggang geplaagde reisbranche vertoonde in haar geheel een lichte teruggang. Oad is bijna de enige Nederland se reisorganisatie die groeit in het aantal wintersportboekingen. Met name Oostenrijk doet het goed. Frankrijk heeft het zwaar: de Franse wintersport lijkt over haar hoogtepunt heen en verliest terrein aan Oostenrijk. Ook bij de Oad loopt Frankrijk sterk te rug, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de forse groei van bijna 12 procent in het aantal Oostenrijkboekingen. „Waarom men voor Oostenrijk kiest? Misschien omdat Oosten rijk wat gezelliger is", oppert Boven desgevraagd. Oad is met 115.000 passagiers marktleider in Turkije. Dat Oad het zo goed doet, ligt Holten - Een metalen glascontai ner die op de parkeerplaats bij Albert Heijn staat, is vrijdag 6 december rond 23.00 uur met vermoedelijk zeer zwaar en ge vaarlijk vuurwerk opgeblazen. Het vuurwerk had een zo'n grote kracht dat een lasnaad over on geveer vijftig centimeter was ge barsten en ongeveer tien centi meter naar buiten is gekomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1