Huisartsen willen graag overleg met actiegroepen Veel buitenlandse deelnemers tijdens komende triatlon Nieuws Holtens Nieuwsblad Dick Beldman keert terug in hoofdklasse Diekerhooks Fees: voor hele gezin wat wils Weekendweer Voorverkoop kaarten Openluchtspel Espelo Triatloeweekend start vanavond op Kalfstermansweide IM Ernstig ongeval op N332 Inbraken auto's Spoorwegovergang Geskesdijk beveiligd met haive spoorbomen Nieuw schuurdak boerderij Deijk Spionage in de Zwitserse Alpen De snelste auto ter wereld Holtens Nieuwsblad Donderdag 27 juni 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsbladè'Who.wegener.nl Abonnementsprijs 40.42 Losse nummers 0,87 Pagina 7 Voor de tweede keer werd het clubkampioenschap judo voor Holten-Rijssen gehou den. Deze keer in Holten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr/mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON I Geeft op als abonnee voor bet Gebruik to bon voor Nieumbk± het opgeven van een J nieuwe abonnee. j Dhr./mevr.: 1^1 Adres: Dj Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad O €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 i Q €40,42 per jaar (Betaalwi jze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) (Foto: Rinus Vrijdag) eTwoTrio. Een band die zo aan stekelijke muziek maakt, dat het publiek als het ware de vierde man wordt. Drie kwartier springen, zingen en swingen. Rondom het plein zijn uiteraard diverse kraampjes voor eten en drinken te vinden. De toegang is gratis. Vrijdag 28 juni De jeugd Run-Bike-Run begint om 19.00 uur op Meermans kamp. Deze activiteit is bedoeld voor scholieren van groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De Triathlon Ballooning begint rond 19.30 en 20.00 uur. Dan zullen op Meermanskamp weer een tiental ballonnen opstijgen. Zoals elk jaar zullen er ook weer enkele special shapes bij zitten. De avond wordt besloten met een vriendschappelijk wedstrijd tussen het Holtens Elftal en Ex celsior '31 uit Rijssen. Het Hol tens Elftal is samengesteld uit selectiespelers van de beide voetbalclubs Blauw Wit en SV Holten. De aftrap is om 20.15 uur op het Meermanskamp. De toegang is gratis. Zaterdag 29 juni Naast de triatlon die van 12.45 uur van start gaat, is er in het dorp zelf de grote sport- en pro- motiemarkt te vinden op het Kerkplein. Verder is er voor de kinderen de McDonalds Kinderspeelstraat, Vanaf 14.30 uur is deze te vin den aan de Kerkstraat. Voor de kleintjes zijn er een draaimolen. Holten - Plaatselijk voetbal scheidsrechter Dick Beldman maakt volgend seizoen zijn comeback in de zaterdag hoofdklasse. De Holtense arbiter floot al eerder elf jaar bij de top van de amateurs, maar moest van wege leeftijd driejaar geleden afhaken. Nu de leeftijdgrens is afgeschaft en Beldman cijfer matig steeds bij de top zat, heeft de KNVB hem gevraagd terug te keren in de hoofdklas se. Op verzoek van Beldman geldt de aanstelling voorlopig voor een seizoen om, indien van toepassing, plaats te ma ken voor jong talent. Af en toe zon met enkele buien, koel weer. Vrijdag, zaterdag en zondag wisselvallig weer met kans op wat buien, afgewisseld door opklaringen en wat zon. Een depressie bij Scandinavië en een uitloper van het Azorenhoog bij de Britse Eilanden zorgen bij ons voor een noordwestelijke stroming die koele en onstabiele lucht aanvoert. De temperatuur wordt zó'n 16.0 a 18.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Onbekenden hadden een klein ruitje van het rechter achterpor tier vernield waarna men het portier kon openen. Uit de auto zijn de radio-cd-speler en een achttal cd's weggenomen. Ook in de Kenemansstraat heeft men in een auto ingebroken. Ook hier heeft men een ruit van een portier ingeslagen waarna men uit de auto de autoradio CD speler heeft weggenomen. Dijkerhoek - Het feestterrein achter het Bonte Paard was afgelopen weekend het domein van het Dijkerhoekse Feest. Een grote feest tent stond klaar met daaromheen een kermis. Vrijdag werd gestart met de DAT Revue, gevolgd door vele activiteiten zoals de optocht, rommelmarkt, trekker wippen en zeskamp. Een feest voor alle Dijkerhoekers en omgeving. Velen kwamen dan ook een kijkje nemen en vierden uitbundig mee. Zie ook elders in deze krant. (Foto: Johan Bolink) Holten - Om de veiligheid van enkele spoorwegovergangen beter te beveiligen, worden de knipperinstallaties vervangen door halve spoorbomen. De Geskesdijk was afgelopen dinsdag aan de beurt. Hiervoor werd de hele dag de overgang afgesloten, zodat personeel van Rail Infrabe- heer hun werk kónden doen. De andere spoorwegovergan gen waar de beveiliging zal worden aangepast, zijn de Doorlopende Dijk en de Oude Stationsweg. De eerste op woensdag 26 juni en de andere op donderdag 27 juni. De werkzaamheden duren van 7.00 tot 16.30 uur. Espelo - Omdat de Bosschool 100 jaar bestaat, zijn er vele acti viteiten gepland in Espelo. Zo wordt er onder meer een Open luchtspel op donderdag 4 en vrijdag 5 juli ten uitvoer ge bracht. Alleen aan het decor is al maanden gewerkt. De voorstel lingen van het stuk Emma de schooljuffrouw beginnen om 19.30 uur en de toegang is open vanaf 19.00 uur. Kaarten voor deze avonden en voor de Nostalgische Avond die op vrijdag 12 juli wordt gehou den, zijn nu bij de VVV in Hol ten verkrijgbaar. Kaarten kosten 7 euro per stuk. TV Oost zet een groot deel van de Nostalgische Avond op, met medewerking van landelijk be kende artiesten en de Maxim Showband. Ter afsluiting is er een grote la sershow tegen de rand van het Sploder bos. Het publiek wordt verzocht in nostalgische kleding te komen. Verplicht is dit echter niet. In verband met de tv-opnamen dient iedereen om 20.15 uur aan wezig te zijn. De tent is open vanaf 19.30 uur. Verdere inlich tingen zijn te verkrijgen via 0572 - 321395 of op www.espe- lo.nl. rigens geen uitzondering ten op zichte van ander plattelandsge bieden inNederland. Het besluit van de huisartsen in de regio Salland om de avond, nacht en weekenddiensten te gaan verrichten via de huisart senpost in Deventer is niet geno men uit luxe, maar uit zorg voor de patiënten; om huisartsenzorg te kunnen blijven aanbieden. Ook bij een afnemend aantal huisartsen. Niet alleen 's avonds, 's nachts en in het week einde, maar ook overdag. Het bestuur en het management van de huisartsenpost in DeVen- ter staan altijd open voor op- en aanmerkingen, klachten en kri tiek. Er is begrip voor gevoelens van ongerustheid in de regio. Geprobeerd wordt om die waar mogelijk weg te nemen. De organisatie heeft niets te ver bergen en staat open voor de dialoog met iedereen. Maar dan wel op basis van de wil om op bouwend te zijn van beide kan ten. Holten - Er doen dit jaar veel meer internationale deelnemers mee aan de triatlon dan normaal. Het evenement heeft verder veel last van het Europees Kam pioenschap dat volgende week wordt gehouden. Hierdoor laten bekende namen verstek gaan in Holten. 'Hopelijk hebben we volgend jaar geen last van het EK', bena drukt Hendri Markvoort van Stichting Triathlon Holten dan ook. Wel is hij erg blij met de vele junioren die zich hebben in geschreven. 'Hierdoor blijft het onduidelijk wie straks gaat win nen: een bekende of juiste een onbekende in de triatlonsport', geeft Peter Corstanje aan. Guido Gosselink, die al voor de tiende keer meedoet in Holten maakt een goede kans, maar zijn vrouw Tracy Hargreaves zal het moeilijk krijgen. 'Zij zal veel last hebben van het omschake len', legt Peter uit. 'In Australië is het klimaat toch anders dan hier in Nederland en dat zal erg wennen zijn voor haar.' Peter is erg blij met het brede deelnemersveld. 'Zowel bij de dames als bij de heren.' Volgens Guido zal hij wel last krijgen van sterkere deelnemersveld dit jaar. 'Een groot deel komt uit het bui tenland en daar zitten goeie na men bij; jongens die veel Neder landers achter zich kunnen hou den. Misschien wel allemaal.' Programma triatlonweekend Donderdag 27 juni Het triatlonweekend begint don derdag met een groot feest op Kalfstermansweide. De landelijk bekende Hermes House Band begint te spelen om 20.30 uur. In het verleden be kent van de hit I Will Survive. Deze band zal het publiek op warmen voor de hoofdact van de avond: het optreden van van On- suikerspin, kruiptunnel, zweef molen en vele andere attracties. De ouderen kunnen er terecht bij een klimwand van meer dan zes meter hoog. Na afloop van de triatlon is er groot feest op Smidsbelt. Na de finish van de laatste deelnemer zal top 40 band Flightcase optre den voor deelnemers, vrijwilli gers en publiek. Samen zullen zij weer voor een overvolle Smidsbelt zorgen. Het feest zal rond 22.00 uur worden opgeluisterd door een optreden van Harry Slinger van Drukwerk. Met onder meer zijn bekende hits: Je loog tegen mij. De toegang is ook hier gratis. Holten - Op de N332 vond don derdag 20 juni ter hoogte van de A 1 een verkeersongeval plaats met een ernstig gewonde. De bestuurder van een personen auto kwam vanaf de A 1 uit de richting Almelo de N332 oprij den en gaf geen voorrang aan de bestuurder van een vrachtauto. Gevolg was dat de personenauto door de vrachtauto in de flank werd gereden. Daarbij kwam de bestuurder van de personenauto bekneld te zit ten. Uiteindelijk kon de man door de brandweer uit zijn be narde situatie worden bevrijd en met onder meer mogelijk her senletsel naar het Medisch Spec trum Twente Ziekenhuis te En schede worden vervoerd. De ter plaatse gekomen traumahelikop ter bleek achteraf niet nodig te zijn. Landeweerd - De politie heeft 23 juni een auto-inbraak behan deld in het Landeweerd. Holten - Het bestuur en de me dewerkers van de Centrale Huis artsenpost Salland verzetten zich nadrukkelijk tegen het beeld wat wordt opgeroepen door actie groepen die zich keren tegen de Centrale Huisartsenpost, als zou de huisartsenpost in Deventer niet goed functioneren en zou dat zelfs al mensen het leven hebben gekost. Bestuur en medewerkers van de huisartsenpost hebben uit recen te publicaties en uitspraken van actievoerders het idee dat deze actiegroepen er op uit zijn de huisartsenpost moedwillig te be schadigen, zoveel mogelijk on rust te kweken onder de bevol king in met name het buitenge bied en zo terugkeer te willen af dwingen naar de oude waar- neemregeling van de huisartsen. Waar de actiegroepen aan voor bij gaan is volgens de huisartsen de maatschappelijke realiteit. Die is een voor veel artsen al lange tijd te hoge werkdruk, een grote groep artsen die in de ko mende jaren - ook in Salland - al dan niet vervroegd met pen sioen gaat en een instroom van jonge artsen die nul tot minimaal is. Salland is wat dat betreft ove- Pagina 5 Het heren touwtrekteam van Okia verloor in de finale op eigen terrein aan 't Vletgoor van Eibergen. Pagina 8 Afgelopen weekend de Snorrewind Trofee gehou den. Met serieuze en minder serieuze onderdelen. Holten - De schuur naast boer derij Deijk aan de Churchil- lstraat krijgt, als het aan burge meester en wethouders ligt, een nieuw rieten dak. Daarvoor kan 8.168 euro uitgetrokken worden en het Holtense Rietdekkersbe- drijf Hietbrink zou het karwei kunnen klaren. Boerderij Deijk met opstallen kwam in de jaren zeventig in het bezit van de gemeente. De boerderij werd lange tijd ver huurd aan Soweco, die daar een kantine en werkplaats had. Sinds Soweco enige tijd geleden de huur opgezegd heeft, staat de boerderij leeg. De naastgelegen schuur met het nu nog in slechte staat verkeren de dak doet dienst als nachtver blijf voor de dieren van het park je- \^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. ;M" 4»

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1