oplossing Holtens Nieuwsblad tot oprichting Klachtenmeldpunt Trekker Wippen rode draad in zatermiddagprogramma Bezorgdheid leidt mrniziiliari Zomerfeest bij kinderdagverblijf Kakelbont Rabobank, ook voor al uw verzekeringen! Dijker hoeks Feest van vrijdag tot en met zondag In dit nummer... Enorm voordeel bi] aankoop occasion! "Is dit raadsel de voor uw vakantie Rottink U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Tineke en Janny Wolters fietsen naar Santiago de Compostella Weekendweer Lochemse Schouwburg Triathlon zoekt gastgezinnen Hagenpreek Korenfestival gaat niet door Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 juni 2002 Fax: 0548 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Pagina 3 Wilco Rensen en Mark Be rends hebben gewonnen tij dens het Vogelschieten in Dijkerhoek. Pagina 5 "Bent u de winnaar van ons vakantie raadsel? Los het raadsel op en lever uw oplossing in bij ons reisbureau. Want, met de juiste oplossing maakt u kans op een reischeque ter waarde van 500,-. mede aangeboden door OAD Reizen." Audrty de Jonge Rotokk Rhsuuro Weet u in welk land dit gebouw staat, lever dan onder staande coupon vóór 14 j'uli in bij uw Rottink Reisburo. Rottink tn Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor hei opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: €41,85 per jaar (betaalwi jze: per acceptgiro) U €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) Holten - Door grote bezorgdheid onder de bevolking over de nieuwe Centrale Huisartsenpost, is er een Regionaal Klachten meldpunt Huisartsenzorg opge richt. Wie klachten heeft kan de ze kwijt via telefoonnummer 0548-366608. Een verpleegkun dige zal de klacht opnemen. De huisartsen in Holten en Mar- kelo besloten onlangs om voor Holten - Tineke en Janny Wolters zijn donderdag 13 ju ni vertrokken voor een fiets tocht van bijna 2500 kilometer naar het pelgrimsoord Santia go de Compostella in het noordwesten van Spanje. Twee jaar geleden zijn de eer ste ideeën ontstaan voor deze onderneming. Al snel worden deze plannen omgezet in een besluit om de tocht ook daad werkelijk te gaan maken. De beide schoonzusters heb ben zich terdege voorbereid. Donderdagmorgen om 8.30 uur zwaaiden ze familie en ve le vrienden uit en beginnen Tineke en Janny aan de tocht. Op de zorgvuldig bepakte fiet sen worden de eerste meters afgelegd in de Bessinkpas- straat en wordt koers gezet naar het Spaanse-stadje, dat bekend staat als pelgrimsoord. De route voert langs vele cul turele bezienswaardigheden, kerken en kloosters. Tineke en Janny denken daar over ongeveer vijf weken aan te komen. In het schema gaan ze er van uit, dat ze gemiddeld 85 kilometer per dag zullen afleggen en volgens de dames moet dat goed te doen zijn. de avond- en weekenddiensten een Centrale Huisartsenpost in Deventer op te starten. De huis artsen draaien nu wisselend deze diensten en rijden door het ge bied met een speciale wagen. Veelvuldig moeten patiënten tij dens deze uren lang wachten op het arriveren van de huisarts. 'Er zijn tot nu toe al twee doden te betreuren', benadrukt F. Noor- dam, mede-oprichter van het nieuwe klachtenpunt. 'De laatste keer was de patiënt er in eerste instantie nog goed aan toe. De arts arriveerde pas na 35 minu ten, waarna direct geanimeerd moest worden.' De ambulance kwam pas 40 minuten later. Te laat voor de patiënt, die toen al was overleden. Het meldpunt is vooral niet te spreken over de gang van zaken bij de oprichting van het Centra le Huisartsenpost. Noordam: 'Dit is zonder overleg gedaan en het belang van de patiënt werd nauwelijks meegewogen.' liet meldpunt wil nu de klachten in kaart brengen, zodat ze niet in de doofpot terechtkomen. 7 Vletgoor - Bij kinderdagverblijf Kakelbont op 't Vletgoor werd afgelopen zaterdag 15 juni voor het eerst een zomerfeest gehouden. De kinderen waren allemaal verkleed in de stijl van het feest, namelijk de boerderij. Er waren dieren zoals een pony, konijnen en kippen. De kinderen en hun ouders konden oud-Hollandse spelletjes doen zoals spekhappen, hoefijzer gooien, ei lopen en koe melken. Voor de kleintjes waren er nog pannenkoeken en een ijsje terwijl de ouders genoten van een hapje en een drankje. (Foto: Gert Perdon) Dijkerhoek - Het Dijkerhoeks Feest wordt van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni gehouden op het feestterrein achter het Bonte Paard. Onder meer wordt er aan Trekker Wippen gedaan. De Oudheidkamer Hoolt'n heeft een nieuwe aanwinst. Er werden namelijk twee paspoppen aangeboden. De optocht tijdens het Splo- der Feest wordt dit jaar extra groot. Dit wegens het eeuw feest van dc Bosschool. Holten - Het midzomerfesti val, dat gepland stond op vrij dag 21 juni, gaat niet door. Teveel koren hebben op het laatste moment afgezegd. Het door Amazing en de Hol- tense Handelsvereniging te or ganiseren Midzomerfestival zou voor de eerste keer wor den gehouden. Hiermee wilde Amazing haar 35-jarig jubileum vieren. De organisatie hoopt dat het volgend jaar wel zal lukken genoeg koren bij elkaar te krijgen. Licht wisselvallig weer met wat regen of enkele buien. Vrijdag nog redelijk weer, za terdag en zondag overdag gro tere kans op enkele buien, af gewisseld door opklaringen en geregeld zon. Een depressie bij Ierland en fronten daarvan zorgen bij ons voor wat minder weer. Temperatuur zo'n 20.0 a 21.0 graden. Zondag wat lager. Weerman, Freddie Paalman zeer verschillend: nederpop, rock roll, blues, ballads en smartlappen. Peter Beense zorgt voor feestmuziek en stond al in het voorprogramma van onder andere André Hazes. Verder was Advertentie hij te gast bij diverse voetbal feesten van Ajax en FC Twente. Naast muziek in de tent is er 's middags ook veel buiten te doen. Zo is er kruisboogschieten, kin derland, 40 meter de lucht in en kinderquads. Holten - Stichting Triathlon Holten zoekt voor drie dagen rond het triatlonweekend van 29 juni nog gastgezinnen. De vele buitenlandse triatleten kunnen niet allemaal een plaatsje krijgen in Landal Greenparks Twen- haarsveld. In totaal doen er achttien natio naliteiten mee aan de komende triatlon. Wie plaats heeft om deelnemers te laten overnachten kan contact opnemen met VW Holten, tele foon 0548-361533. Larenseweg - Buiten onder de boom aan de Larenseweg 106 wordt van 14.00 tot en met 15.00 uur een hagenpreek ge houden. Voorganger is Anne van der Meiden. De eerste activiteit is voor de Dijkerhoekse schoolkinderen. Zij kunnen vrijdag 21 juni om 13.00 uur terecht in het Bonte Paard waar De Te Laat Aanle- verShow! wordt gehouden. Voor de hele familie volgt om 19.45 uur in de feesttent een voorstelling van DAT-Revue met het stuk Dal mag de pret niet drukken. Conferences, zang en dans zullen het publiek worden voorgeschoteld. Na afloop is het tijd om te gaan dansen. De optocht begint zaterdag 22 juni om 9.30 uur met het opstel len van de wagens tegenover de molen. Zo rond 10.00 uur ver trekt de bonte stoet voor een rondje door het dorp, met als eindpunt het feestterrein. Hier begint dan de rommel markt, met zo rond 11.30 uur stoelendans, individuele spelle tjes en kinderzeskamp voor de schoolkinderen. De Zeskamp voor volwassenen wordt vanaf 14.00 uur gehouden. De grote publiekstrekker Trek ker Wippen wordt ook zaterdag middag gehouden. De bedoeling is om met een tractor het even wicht te vinden op een grote wip. De snelste ti jd is mede be palend. Het Diekerhooks Fees begint om 20.00 uur in de feesttent met op tredens van Kabaal en Band Zonder Banaan. Kabaal komt uit Bathmen en maakt stevige rock muziek. Het gaat daarbij vooral om covers van De Dijk, Golden Earring, Rolling Stones en Nor maal. De hoofdact Band Zonder Banaan is een zevenkoppige dwaze band die zorgt voor een groot feest. Onmogelijke acts, theater en gekkigheid. Ongepo lijste deuntjes en veel eigen werk met een duidelijk herken baar Band Zonder Banaan-ge- (Foto: Johan Bolink) luid. Voor de feestgangers is het zondag 23 juni weer vroeg dag. Dan begint namelijk om 11.00 uur het frühschoppen. Grösme- ijers uit Markelo zorgen daarbij voor gezellige muziek. Dit is een boerenkapel met Egerlander mu ziek, hoilandse meezingers en pop. Highland Valley Pipes and Drums, Vodka, Annet Röthen- gatter en Peter Beense zorgen van 12.00 tot 17.00 uur voor muziek. De Nieuw-Heetense Annet Röt- hengatter is van vele markten thuis. Zij zing divers repertoires en is de laatste tijd steeds druk ker met het zingen in het dialect in een eigentijds jasje met een knipoog. Annet zingt ook mee in Vodka, die daarna het podium zal betreden. Het repertoire is

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1