HK biljartwedstrijd 2002 Edwin 8 In begin ben ik in Holten tegen argwaan opgelopen' SV Holten treft Excelsior in finale gemeentebokaal onn„ Beleef digitale wereld op gebied foto en video Kennismakingsinterview met Janneke Flim-Gerritsen Snelschaaktoernooi in plaats van Tox Cup Deelname Fiets4daagse Sallandse Heuvelrug SV Holten team Al naar Gerritstoemooi Tentenkamp Blauw Wit Puzzelrit MAC Holterberg Familiedag SV Holten Uitslagen handbal Uitslagen Bergruiters Vogelschieten Bergvlieger Henk Jansen wint tweede midfondvlucht Okia 680A dagkampioen bij touwtrekcompetitiedag DONDERDAG 6 JUNI 2002 HOLTENS NIEUWSBLAD 7 De voorrondes voor de gemeen tebokaal van de gemeente Rijs- sen-Holten werden dinsdag ge speeld. De ploegen waren door middel van loting ingedeeld. In poule A kwamen uit Excelsior, SC Rijssen en Rijssen Vooruit. In poule B, Blauw Wit, Holten en RKSV. De wedstrijden wer den gespeeld op een zonovergo ten sportpark 't Vletgoor. Om 19.00 uur trapten Excelsior en SC Rijssen af voor hun on derlinge treffen in poule A. De roodwitten waren sterker en scoorden tweemaal. SC Rijssen was duidelijk de mindere, maar kwam toch nog enkele malen gevaarlijk voor het doel van Ex celsior. De score bleef echter bij 2-0. SC Rijssen tegen Rijssen Vooruit leverde niet meer op dan een 0-0. Er waren wel kan sen, maar Rijssen Vooruit wilde niet met krachten smijten. Dit bleek wel uit hun duel tegen Ex celsior. Excelsior kwam snel op voorsprong en leek makkelijk op weg naar een grote score. Rijs- Bergvlieger Henk Jansen is winnaar van de tweede midf- ondvlucht geworden voor Gerrit Juijens en Gerrit Koet sier. Ging het de laatste weken ver boven de honderd kilometer per uur voorwaards. Deze keer met het mooie weer en een oostenwind ging het een stuk trager. Nu werd amper de zeventig gehaald, wat toch inhield dat het weer een zeer Microsoft introduceert Windows XP, software waarmee je meer uit je digitale beelden baalt dan je ooit voor mogelijk hebt ge houden. Plug een videocamera in, film watje wilt, monteer en voeg mu ziek, tekst en effecten toe. Het resultaat zet je zo terug of verstuur je via e-mail naar fami lie en vrienden. Ook wordt het fotograferen leuker en makkelij ker. Want met Windows XP kun je De vriendschappelijke schaak wedstrijd tegen Lochem zou af gelopen maandagavond zou ge speeld worden. Helaas kon deze wedstrijd door een misverstand geen doorgang vinden. Omdat het interne seizoen inmiddels af gesloten is, werd besloten tussen de opgekomen schakers een snelschaaktoemnooitje te hou den. Eindstand van dit vriendschappelij ke onderonsje: 1. Gerrit Luggen- horst 8 uit 9; 2. Jim Klinge 8; 3. Ton van Oijen 7; 4. Henk Jongman 6; 5. Ronald Klein Teeselink 5; 6. Gerrit Stevens 4; 7. Karl Heinz Leisten 4; 8. Erik Bosman 3; 9. Johan Klein De fietsvierdaagse Sallandse Heuvelrug/ Reggeland gaat dinsdag 11 juni van start. Vaak wordt er gedacht dat het alleen mogelijk is alle vier da gen te fietsen. Integendeel, er kan ook een keuze gemaakt wor den om 12, of 3 dagen te fiet sen. Elke dag is er een andere route georganiseerd. Alle routes komen langs schitterende be zienswaardigheden in deze om geving. Dag 1de eerste dag van de fietsvierdaagse start in Raalte en voert door de dorpen Heino, Luttenberg en Hellendoom. Dag 2: deze dag fietst u door het veengebied en het Reggedal van de regio. Via Westerhaar en Vroomshoop naar Den Ham en via Daarle weer terug naar Vrie zen veen. Dag 3: deze fietsroute laat u kennis maken met het cou- lissenlandschap met prachtige boerderijen en huizen tussen Rijssen, Enter en Wierden. De sen Vooruit bleef goed overeind en kwam naarmate de wedstrijd vorderde steeds gevaarlijker voor het doel van de Rood Wit ten. Uit een van de acties kwam de gelijkmaker. Hierna bleef RV drukken, maar Excelsior kwam niet echt meer in gevaar, waar door zij de eerste finalist wer den. In de andere poule gaven Holten en Blauw Wit elkaar niets toe. Holten won hierna vrij makke lijk van RKSV. De score 5-0 maakte alles duidelijk. RKSV maakte in de laatste poule wed strijd duidelijk dat zij niet nog maals met zulke cijfers afge droogd wilden worden. De rust stand was wat dat betreft duide lijk. Slechts 1-0 voor Blauw Wit. Een finale Excelsior tegen Holten leek duidelijk. De laatste 20 minuten waren hectisch. Blauw Wit scoorde vrij snel 2-0, 3-0 en 4-0. RKSV moest toen al les op alles zetten om niet nog maals met 5-0 ten onder te gaan. De doelman had geluk dat zijn vlotte vlucht werd. De volledige uitslag is: H. Jansen. 1-3-5-25-32; G. Jur- jens, 2-6-15-16-17-41-45-48: G. Koetsier, 4-18-19-23-30- 35; H. van Beek, 7-8-21; J. van Werven, 9-12-31-34-38-40; E. Veneklaas, 10-11-33-47; G. Kwintenberg, 13-28-29; M. Lodeweges, 14; A. Kramer, 20-42-46; G. Jansen 22; A. ten Dam2, 24; H. Paalman, 26-27; B. Jurjens, 36; A. ten Daml, 37-43; W. Aaftink, 39-44. digitale foto's eenvoudig op de PC zetten en bekijken of bewer ken. Foto's verzamelen, opslaan en versturen; het is zo gebeurd. Na tuurlijk is het resultaat direct te printen of via het internet te ver sturen. Heel gemakkelijk al vanaf de al lereerste keer. Vergeet alles wat een PC ooit kon. Meer informatie bij Combi Foto Ten Velde, winkel aan de Dorpsstraat 19 te Holten. Teeselink 1. De officiële eindstand van de inter ne competitie is als volgt: 1. Jim Klinge 4035; 2. Ben van de Griendt 3639; 3. Ton van Oijen 3433; 4. Gerrit Luggenhorst 3060; 5. Henk van Beek 2913; 6. Dick van der Knaap 2761; 7. Bas van Beek 2672; 8. Henk Jongman 2460; 9. Bertus van Beek 2339; 10. Dinant van Beek 2264; 11Gerrit Stevens 2253; 12. Cees Olij 2134; 13. Ronald Klein Teeselink 2065; 14. Teun Scheurwater 1656; 15. Karl-Heinz Leisten 1550; 16. Erik Bosman 1377; 17. Rob Gervedink Nijhuis 1368; 18. Alrik Baltus 1365; 19. Roelf de Jonge 1246; 20. Rick Romp 702; 21. Johan Klein Teese link 535. start is in Rijssen. Dag 4: op de slotdag van de vierdaagse gaat de fietsroute door het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug; van N ij verdal naar Holten en weer terug. Startplaats is Nijverdal. Elke dag kunt u starten tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij het VVV kantoor in desbetreffende plaats. Voor 17.00 uur dient ie dereen terug te zijn bij het be ginpunt. U kunt kiezen uit een route van 40 of 60 km per dag. Mensen die vier dagen fietsen teveel vinden, en dus 1, 2, of 3 dagen wil fietsen hoeven zich niet vooraf aan te melden maar kunnen zich ter plekke bij het startpunt inschrijven voor dag deelname. De kosten bedragen 3,50 voor volwassenen en 2,50 voorkinderen tot 12 jaar, en ont vangen de desbetreffende dag route. Voor verdere informatie: VVV Hellendoorn - Nijverdal, tele foon 0548-612729 actie buiten de zestien slechts, maar in de geest van de wed strijd, met geel werd bestraft. Blauw Wit kreeg kans op kans, maar ook voor een vrij doel werd naast gekopt. De teller bleef bij 4-0 staan en dat bete kende dat s.v. Holten het van daag, donderdag 6 juni mag op nemen tegen de torenhoge favo riet Excelsior. De wedstrijd op sportpark 't Vletgoor begint om 19.30 uur. De nieuwe opzet voor de ge meentebokaal, bleek een succes. Er was veel meer animo dan een jaar eerder. Korte wedstrijden met later een finale bleek een succesformule. Het prachtige weer speelde natuurlijk ook mee. Donderdag bij de finale worden wederom veel mensen verwacht. Na afloop wordt de nieuwe gemeentebokaal voor het eerst uitgereikt.. De prijsuit reiking zal plaatsvinden op de middenstip, direct na het laatste fluitsignaal. Vletgoor - Blauw Wit sluit het voetbalseizoen af met een ten tenkamp voor de kleinste jeugd vanaf vrijdag 7 juni. Voor de gehele vereniging is er op zaterdagmorgen 8 juni de mogelijkheid deel te nemen aan het spellencircuit voor de Wiers- ma Bokaal en Ben IJspeerd Pe nalty Bokaal, 's Middags is er voor de senioren en enkele jeugdteams de mogelijkheid el kaar in een 7 tegen 7 toernooi te treffen. Holten - In de kamer van wet houder Janneke Flim-Gerritsen hangt een Paalhuus-tas aan de muur. 'Mooi hè', knikt ze. 'Hoe ver het er mee is? We zijn nog in overleg. Aan het Paalhuus moet ontzettend veel gebeuren in ver band met de veiligheidseisen. Daar loop je gewoon even te genaan. Je kunt een vereniging ook niet met iets opzadelen dat voor hen grote financiële conse quenties kan hebben.' Flim-Gerritsen woont inmiddels bijna achttien jaar in Rijssen; ze groeide op in buurplaats Enter. 'Maar we waren elk weekend in Rijssen, mijn vader was van bakkerij Gerritsen van de Dol- ves uit de Grotestraat. Ik kom uit een bakkersfamilie en ben ge trouwd met 'n Stoetn'.' Sinds '89 was ze bestuurslid van de Reformatorische Politieke Federatie en raadslid sinds '94. Wethouder is ze inmiddels vier jaar. Waarom koos u voor de RPF (nu ChristenUnie)? Ik heb toentertijd gekozen tus sen CDA en RPF. Vanuit mijn leef- en denkwereld voel ik me toch dichter bij de RPF staan. Dat wist ik zeker toen ik tijdens een CDA-bijeenkomst in het Schwarzwald Eelco Brinkman hoorde zeggen dat hij niet zou weten waarom hij Nederland niet hand in hand met een mos lim kon hervormen. Die woor den ben ik nooit vergeten. En u kunt dat niet hand in hand met een moslim? Voor mij is er qua identiteit een onderscheid tussen moslim en christen. Ik geloof wel dat we maatschap pelijk gezien met een ieder hand (Foto: Johan Bolink) Bij pension Ruimzicht in de Vlishoek vond vrijdag 31 mei de finale plaats van het biljartkam pioenschap van Holten. Er moesten zes partijen worden gespeeld in de klasse libre. Hier voor hadden zich vier spelers in hand in onze maatschappij moeten staan. Doet deze gemeente het goed of slecht wat het onderhouden van de contacten met haar burgers betreft? Ik denk niet dat deze. gemeente dit slecht doet. We proberen in stanties overal bij te betrekken. Samen met instellingen en in stanties zijn we nu bezig met een integrale jeugd- en jongerenno- ta. Als er klachten zijn gaan we met de burgers om tafel zitten. Niet alles is oplosbaar, maar er wordt wel over gepraat. Straks wordt het duale stelsel in gevoerd. Bhjft u wethouder? Dat is de vraag. Dat weet ik nog niet. Weet u al een beetje de weg in Holten? Jawel, waar moet ik je naar toe brengen? Ik weet het niet volle dig in Holten, maar in Rijssen ook niet. Ik ben gewoon slecht op de weg. Maar ik kom overal wel. Verbroedert sport? Ik hoop het. Als ik zie hoe het binnen de Sportraad toegaat, ook tussen de Holtenaren en Rijssenaren onderling, vind ik van wel. Men kijkt gewoon naar het sportbeleid voor dé gemeen te. De skeelers en schaatsers hebben elkaar gevonden en daar ben ik heel blij mee. Samen heb je meer mogelijkheden wat de accommodatie betreft bijvoor beeld. Holten heeft ook een skeelerver eniging die op zoek is naar een baan. Je kunt natuurlijk zeggen dat je alles in het midden gaat realise- geplaatst. namelijk E. Stegehuis (Café Jansen), J. Beumer (Vlis hoek), K. ten Holt (Café Jansen) en T. Brands jr. (Kalfsterman). Het was en bleef spannend tot aan de laatste partij die beslis send zou zijn voor het kam pioenschap. (Foto: Harry Broeze) ren. Maar dan moet alles, uit Holten en Rijssen, een eind rei zen. En het moet ook planolo gisch kunnen. Waar ergert u zich aan Aan geneuzel. Aan onbegrip dat willens en wetens is, het niet willen begrijpen. En aan het zomaar iets roepen zonder dat men geïnformeerd is en ergens van weet. Hoe zwaar is de portefeuille welzijn? Soms moeilijk, politiek gezien ook. Zeker voor deze portefeuil le geldt 'zoveel hoofden, zoveel zinnen'. Ik heb met alle mensen te ma ken. vanaf de geboorte tot de ou de dag. Maatschappelijk werk, peuterspeelzaalwerk. jeugd- en jongeren, ouderenbeleid, sport, mindervaliden, cultuur. Je komt met alles in aanraking. Had u liever een andere porte feuille gehad? Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat lijkt me makkelijker, haha. Ik zat in die commissie toen ik raadslid was en dat vond ik erg leuk. Maar het is welzijn geworden; ze vinden me denk ik een wel- zijnsfiguur. In 2004 komt de nota over Cul tuur. Waar houdt u zelf van wat cultuur betreft? Ik hou van musicals en toneel. Van pianoconcerten van Gers- win, Rapsody in blue. De eerste zwarte musical schreef hij. Jazz vind ik ook mooi. Ik ben wat breed georiënteerd. Ik hou van de zang van Kathleen Ferrier, solist, sopraan, uit de vijftiger jaren. Ik heb van haar alleen oude platen met ruis er op. Deze partij werd door Tonny Brands en Edwin Stegehuis ge speeld en uiteindelijk door Ed win gewonnen met subliem technisch biljarten en een prach tige libre partij. Ab Jansen (Boer Biet), de win- Hier in het Park ga ik bijna naar alle plaatselijke uitvoeringen, niet alleen het Rijssens Mannen koor maar ook de Rijssense Re vue. Waar wilt u zich de komende ja ren absoluut voor inzetten? Wat ik heel belangrijk vind is het jeugd- en jongerenwerk en Holten Na een loodzwaar trai ningskamp op zaterdag in Heino en op de Schipbeek moest SV Holten Al aan de bak op het Gerritstoemooi in Diepenveen. Op deze zomerse dag zouden vijf poulewedstrijden en eventu eel een finale gespeeld moeten worden. Na twee volledige speelronden bleken de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd, alle wedstrijden waren tot dan toe in een gelijk spel geëindigd. Hierdoor zag het er naar uit dat Holten met een overwinning in de derde wed strijd meteen de poule zou kun nen beslissen. Met een op de aanval ingestelde opstelling ging Holten van start. Een combinatie tussen onze bloedsnelle gelegenheidsspits Mark en Jan werd door de laat ste op passende wijze afgerond. Dit ene doelpunt bleek genoeg om de overwinning binnen te halen. Helaas bleken nu meerde re ploegen in staat om een wed strijd te winnen. De vierde poule wedstrijd van Holten eindigde wederom in een gelijkspel. Waardoor Holten na vier wedstrijden 6 punten had. naar van vorig jaar, kon dan ook de kampioensbokaal uitreiken aan Edwin. De totale uitslag van de finale was: 1. E. Stegehuis, 4 punten; 2. T. Brands jr, 10 punten; 3. K. ten Holt, 9 punten: 4. J. Beumer, 5 punten. zorgvoorzieningen binnen de gemeentegrenzen. En er moet wat gebeuren aan een aantal accommodaties in de kern Holten. Het gymlokaal aan de Tuinstraat kan niet meer. Op dit moment wordt dat allemaal geïnventariseerd. Lees verder op pagina 8. Echter om de finale te kunnen spelen moest de laatste wedstrijd gewonnen worden. Tegenstan der MEC/Kotten had tot dan toe twee punten meer verzameld. In een wedstrijd waarin Holten geen enkele kans weg gaf, wis ten de Hol tense voorwaartsen twee maal te scoren. De nu ge haalde negen punten waren vol doende om de finale te bereiken. In de finale was een oude beken de de tegenstander. IJsselstreek Al was winnaar geworden van de andere poule. Met IJssels treek had Al nog een appeltje te schillen, immers in de competi tie was in Deventer op een zeer bedenkelijke manier van deze ploeg verloren. In een wedstrijd waarin twee moegestreden ploegen speelden was, eerlijk is eerlijk. IJssels treek de beter spelende ploeg. Maar als zo vaak hoeft goed voetbal niet altijd een overwin ning te beteken. Het was dan ook Holten dat via Mark en Maarten twee maal wist te sco ren. De 2-0 eindstand betekende dat Holten zich winnaar mocht noemen van het DSC-Gerrits toernooi. Een waardige afslui ting van een succesvol seizoen. Holten - MAC De Holterberg houdt zondag 9 juni een puzzel- rit voor auto's en motoren. De lengte van de rit is ongeveer 40 kilometer rondom Holten. De uitzetters zijn bezig geweest om er een leuke en gezellige rit van te maken. De start is om 14.00 uur bij het clubhuis 't Stuurhuus, Beuseber- gerweg 37 te Holten. De in schrijving is vanaf 13.30 uur ge opend. Er zijn uiteraard weer leuke prij zen te verdienen. Voor inlichtin gen Jan Vincent, telefoon 0548- 364200. Meermanskamp - Op sportpark Meermanskamp wordt zondag 9 juni een familiedag gehouden. Deze dag begint om 09.30 uur met een ontbijt voor alle voor al le 340 deelnemers. Om 10.30 uur wordt een begin gemaakt met de voetbalwedstrij den waarin jong en oud het met elkaar zullen opnemen. Daarbij staat het plezier voorop. 's Middags kan er een broodje hamburger worden genuttigd door de deelnemers en worden er aan de kleintjes ijsjes uitge deeld. De familiewedstrijden duren tot ongeveer 15.30 uur. Daarna wordt de barbecue aangestoken en kunnen de families zich laten verwennen met een hapje en een drankje. Alleen de handbaljeugdteams kwamen afgelopen weekeinde in actie. Dames Al speelde thuis tegen het op papier sterke Leerk- es/ Haarle. In een spannende en gelijkopgaande wedstrijd wisten de gasten voor rust slechts een minimale voorsprong te nemen: (8-9). Ook na rust bleef Holten goed partij geven en wist Haarle met slechts twee doelpunten ver schil te winnen: eindstand 11- 13. Dames A2 verloor enkele weken gleden kansloos van Nieuw- Heeten met zeer ruime cijfers. Voor de return waren de ver wachtingen dus niet hoog ge spannen. Holten speelde echter een goede partij en wist Nieuw- Heeten redelijk bij te houden: rust 7-11. Daarna werd Holten zelfs sterker, maar speelde het niet constant genoeg om Nieuw- Heeten echt in de problemen te brengen. Holten kwam wel steeds dichterbij en eindigde de wedstrijd met een keurige 19-21 nederlaag. Meisjes B krijgt de smaak te pakken. Uit tegen Klarenbeek speelde Holten goed en leidde het bij rust al met 0-8. Ook na rust bleef Holten sterk spelen zodat een keurige 2-16-0verwin ning op het scorebord kwam. Meisjes C speelde uit tegen LHC. Via een 1-5-ruststand werd een mooie 6-8-overwin- ning geboekt. De D's kwamen tegen Klarenbeek nog iets te kort. De thuisploeg beschikte over iets oudere speelsters. Hol ten kreeg niet veel kans en verl oor met 12-3. Bergruiter Erna Bronsvoort ging 18 mei naar de NRPS-kam pioenschappen te Errnelo. Zij werd hier reservekampioen met 166 punten. Op 19 mei gingen enkele leden van de Bergruiters naar het con cours te Schalkhaar. Hier be haalde Arjan Kraayenzank met Carlos een eerste prijs in de Z2 dressuur met 183 punten. Patri cia Fahner bracht haar paard uit in de LI dressuur. Zij behaalde een vierde prijs met 166 punten. Thessa Bresser reed haar paard in de M2 dressuur. Zij behaalde een tweede prijs met 162 punten en een derde prijs met 158 pun ten. Ook Yvonne Coppoolse is na een lange winterstop weer van de partij. Zij behaalde met Von derschotten Ovation C een twee de prijs in de M2 dressuur met 158 punten. Met Vonderschot ten Last Crown C werd ze twee de in de Z2 dressuur met 187 punten. Dijkerhoek - In het kader van het Dijkerhoekse school- en volksfeest wordt zaterdag 15 ju ni het vogelschieten gehouden. Denekamp - De vierde touw trekcompetitiedag werd afge lopen weekend gehouden na bij Denekamp. De 680A-ploeg (640 kilo- ploeg) werd wederom dag kampioen. Alle trekbeurten werden gewonnen. Uitslag: Okia eerste. Eibergen tweede en Heure derde. De 680B-ploeg had enkele gastspelers, mede omdat an kerman Johan Tuitcrt zijn vrij- gezellendag had. Het team werd van de twaalf ploegen vijfde met negentien punten. Uitslag: Corradoteam eerste met 29 punten, 'n Borg tweede met 26 punten en Olden Ei bergen derde met 24 punten. Eveneens als vorige week werd ook de 640A-ploeg van Wirn Marsman en Harry Her mans in de 640-klasse onge slagen eerste. Op de tweede plek eindigde Eibergen en op de derde plek Heure. Het team, dat in trai ning is voor de WK in Zuid- Afrika, ligt goed op schema voor de selectiewedstrijden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 7