Groot deelnemersveld tijdens Bevrijdingsloop Marie Rustebiel stopt als voorzitter Bridgeclub Holten MtlU S,Sl Holtens Nieuwsblad Keep Them Rolling rijdt door Holten Condoleanceregister Aantal scholieren iets minder In dit nummer... [TIïR \m A NBvP Holten Vlag gestolen In deze uitgave... Suzuki V-Strom allroad-rijden De BMW Cl RIBS BLUES Dieks Willems benoemd tot SGP-ombudsman Weekendweer Dodenherdenking rondom monument Molenbelterweg Botsing tegen geparkeerde auto Boottocht Rode Kruis Politiecontroles Instellingen thuiszorg fuseren Holtens Nieuwsblad Vrijdag 10 mei 2002 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 n Pagina 3 SB Kijk volgende week in dit huis-aan-huisblad voor een uniek aanbod. Wherever you go, go Texaco Pagina 7 Op het terrein van Okia wer den afgelopen zondag touw trekwedstrijden gehouden voor district oost. Pagina 5 Scholieren legden met do denherdenking bloemen bij de graven op de Canadese Begraafplaats. Holten - De afdeling Holten van het Nederlandse Rode Kruis houdt woensdag 29 mei haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor mindervalide mensen en hen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Wie denkt hiervoor in aanmer king te komen kan zich opgeven bij Nelly Stevem - Krekel Oude Deventerweg 41 telefoon 364622. Vosman - NBvP afdeling Holten houdt donderdag 16 mei haar maandelijkse afdelingsavond in zaal Vosman, aan de Oranje straat. Zaal gaat open om 19.30 uur. De avond wordt verzorgd door T. Reith uit Deventer met een le zing en dia's over de schoonheid van het waddengebied. Ook is er op 28 mei een verrassingsfiets tocht. Op 3 juni gaat NBvP naar de Floriade. Ook zijn er plannen een cursus textiel verharden te starten door Geke Pinken. Voor inlichtingen, telefoon 362092. Holten - Iemand ontdekte zater dag 4 mei dat zijn Holtense ge- meentevlag was gestolen. De vlag hing daarvoor in de vlag genmast. FESTIVAL. RAALTE PINKSTEREN 18, 19 EN 20 MEI OP DE DOMINEESKAMP 6» JAARGANG Spare ribs barbecuen Blueslesllval Kldscomer Advenlureland Meermanskamp - De traditione le Bevrijdingsloop van SV Hol ten werd dit jaar op maandag 6 mei gehouden. In totaal hadden maar liefst 502 lopers zich inge schreven. Hiervan haalden 466 de finish. Uitslagen Meisjes groep 1 1Jorieke Meijerink, Bosschool, vijfde plaats; 2. Jorien Nijboer, de Regenboog, zesde plaats; 3. Julia Hanevelt, de Regenboog, achtste plaats. Meisjes groep 2 1. Senna Kloosterman, Haar- school, eerste plaats; 2. Lauri Paalman, de Regenboog tweede plaats; 3. Joy Kloosterman, Haarschool, derde plaats. Jongens groep 1 1. Luuk Scholman, de Regen boog, tiende plaats; 2. Bas Bronsvoort, Holterenk elfde plaats; 3. Lars Meijerink, de Re genboog, dertiende plaats. Jongens groep 2 1. Remco Jansen, Haarschool, eerste plaats; 2. Daniel Wegsta- pel, de Regenboog tweede plaats; 3. Geert Veneklaas Slots, de Regenboog, derde plaats. Advertentie WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie v-% S op pag. 4 S Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor hel opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr,: Woonplaats: €41.85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) Rijssen - Het bestuur van de SGP, afdeling Rijssen, heeft oud-SGP fractievoorzitter H. Willems benoemd tot SGP- ombudsman. Willems heeft een jarenlange politieke ervaring in Rijssen. „Hij weet derhalve als geen ander de weg om mogelijke individuele problemen van burgers aan te pakken", licht het SGP-bestuur toe. „Iedere burger in onze nieuwe Gemeente Rijssen-Holten heeft de mogelijkheid om pro blemen die hij persoonlijk er vaart bij de heer Willems neer te leggen." Het adres van Wil lems is Tuinstraat 8, telefoon (0548)516160. Heeft de burger haar of zijn probleem aan Willeips duide lijk gemaakt, dan kan de om budsman een aantal verschil lende trajecten volgen. Hij kan langskomen, kan eventueel direct een advies geven, kan het probleem bij de SGP-fractie neerleggen, of kan het probleem onder de aandacht brengen van een af deling in het gemeentehuis, die zijns inziens het probleem kan oplossen. Holten - In verband met de bru te moord op Pim Fortuyn heb ben burgemeester en wethou ders van de gemeente Rijssen- Holten besloten een condolean ceregister open te stellen. Een ieder die zijn of haar me deleven wil betuigen kan daar voor terecht in de bibliotheken van Rijssen en Holten op vrij dagmiddag, vrijdagavond 10 mei en zaterdagmorgen 11 mei. Een bestuurder reed over de Gaardenstraat in de richting van de Larenseweg. Hij zag echter een langs de rijbaan geparkeerde personenauto over het hoofd. Vermoedelijk door de stand van de zon. Hij botste met de rech- tervoorzijde tegen de geparkeer de auto Postbus 177 - 8100 AD Raaltewww.ribsenblues.nl Jongens groep 3 l. Stijn Uijen, Haarschool, ze ventiende plaats; 2. Björn Jan sen, Bosschool 23e plaats; 3. Jordi Scheperboer, de Regen boog, 24e plaats. Jongens groep 4 1Bart Haverslag, Dijkerhoek, vijfde plaats; 2. Marcel Smit, de Regenboog, negende plaats; 3. Than Hulsman, de Regenboog, tiende plaats. Jongens groep 5 1. Teunis Beldman, de Regen boog, tweede plaats; 2. Niels Nijenkamp, Bosschool, derde plaats; 3. Thomas Nijkamp, de Regenboog, zesde plaats. Meisjes groep 6 1Marielle Hulsman, de Regen boog, achtste plaats; 2. Roelie Marsman, Bosschool, twaalfde plaats; 3. Silke Nijland. Haar school, dertiende plaats. Meisjes groep 7 1. Marije Dangremond, Haar school, eerste plaats: 2. Maike Bekkemens, Haarschool, zeven- Holten - Na de herdenkings dienst in de Dorpskerk, ging af gelopen zaterdag 4 mei een stoet onder begeleiding van HMV naar het monument aan de Molenbelterweg. Hier wer den toespraken gehouden en twee minuten stilte in acht ge nomen. Dit, om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. (Foto: Johan Bolink) Het eerste team van Blauw Wit is voor het eerst in de ge schiedenis kampioen gewor den. Tijd voor een receptie. Gaardenstraat - Er vond op maandag 6 mei rond 09:44 uur een aanrijding plaats op de Gaardenstraat. de plaats: 3. Sharon Deten, Hol terenk, tiende plaats. Meisjes groep 8 1. Dominique Hulsman, de Re genboog, tweede plaats; 2. Sas- kia Paalman, de Regenboog, vijfde plaats; 3. Merel Tuitert, Haarschool, negende plaats. Jongens groep 6 1. Joris Nije Bijvank, Haar school, vierde plaats; 2. Glenn Ten Berge, Haarschool, negende plaats; 3. Kevin Vermeulen, Haarschool, elfde plaats. Jongens groep 7 1Stefan Pekkeriet, de Regen boog, eerste plaats; 2. Remco ter Brake, de Regenboog, tweede plaats; 3, Sjors Van Gerresheim. Dijkerhoek, vijfde plaats. Lees verder op pagina 7. Geregeld zon en kans op een re gen of onweersbui. Vrijdag overdag grotere kans op enkele regen of onweersbuien, we krij gen dan te maken met een Fran se storing die op ons afkomt. Za terdag en zondag perioden met zon, afgewisseld door stapel wolken en kans op een enkele bui mogelijk met onweer. Tem peratuur eerst 20.0 a 21.0 gra den, later in het weekeinde iets lagere temperaturen. In de nach ten rond de 11.0 a 12.0 graden. Deventerweg - Door drie man van het verkeerspolitieteam werd 6 mei 's morgens een gor del- en snelheidscontrole gehou den op de Deventerweg. Van de 58 gecontroleerde bestuurders, kregen er vijf een proces-verbaal voor te snel rijden. (Foto: Johan Bolink) Meisjes groep 3 1Marleen Boode, de Regen boog, dertiende plaats; 2. Lieke Ebrecht, Dijkerhoek. veertiende plaats; 3. Simone Scheperman, Holterenk, zestiende plaats. Meisjes groep 4 1. Simone Nijzink, Haarschool, twaalfde plaats; 2. Mette Huis man, Haarschool, vijftiende plaats; 3. Joyce Lammers, Hol ten, 21e plaats Meisjes groep 5 1. Chan tal Pekkeriet, de Regen boog. eerste plaats: 2. Laurien Paalman, de Regenboog, tweede plaats; 3. Sanne Klein Nagel voort, de Regenboog, derde plaats. Holten - Marie Rustebiel stopt na 23 jaar als voorzitter van bridgeclub Holten. Niet alleen het voorzitterschap maar ook het secretariaatswerk werd door haar plichtsgetrouw en zeer zorgvuldig uitgevoerd. Marie, wie kent haar niet, regel- de op de haar bekende wijze alle zaken van de club. Of het nu ging om een uitwisselingsdrive met Almelo, het regelen van speciale drives voor Sinterklaas, Kerst, Pasen of de einddrive. Marie was altijd degene die de kar trok. Vooral de kerst- en einddrive waren altijd heel bij- De twee Sallandse thuiszorgin stellingen, Thuiszorg Zuidwest Overijssel te Deventer en Thuis zorg Salland te Ommen gaan door middel van een fusie hun krachten bundelen. Na een intensieve voorbereiding zijn op woensdag 8 mei, onder het toeziend oog van de directies van beide organisaties, de statu ten gepasseerd. Hiermee is een eerste en belangrijke stap gezet. Een vervolgstap betreft de in richting van de nieuwe organisa tie, waaronder de tenaamstel ling. De fusie beoogt het aanbod van thuiszorg, zowel kwantitatief als kwalitatief sterk te verbeteren. Op die manier kunnen meer zorgvragers worden geholpen en zal nog beter worden inge speeld op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en maat schappelijke dienstverlening. zonder. Met Kerst was er een prachtig gevulde prijzentafel, van kalkoen tot een flesje wijn of een stukje Franse kaas en als slot van het seizoen was de prij zentafel altijd gevuld met plant jes. Altijd ging iedereen met een prijsje naar huis. Toen Marie eind vorig jaar te kennen gaf dat dit haar laatste jaar als voorzitter zou zijn, keek ieder lid verbaasd. Het was zo gewoon dat Marie alles wel regelde Het zal moei lijk zijn haar werk te overtreffen. Na lang zoeken is Marianne Beekman bereid gevonden het voorzitterschap op zich te ne men. Zij was dan ook degene die uit gebreid stil stond bij het vele werk wat al die jaren is verricht. Marie, die al die tijd door haar echtgenoot Hennie is bijgestaan, bedankte met een prachtige roos en een dinerbon. Bovendien is ze vanaf nu erelid van de vereni ging- De Wielen - Om bevrijdingsdag te vieren, reed zondagochtend 5 mei een colonne legerwagens uit de Tweede Wereldoorlog door Hol ten. De route startte bij Restaurant De Wielen. Velen namen een kijkje bij deze toch wel aparte rit. Voor sommigen nostalgie en voor anderen een hele leuke bijzonderheid. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1