Net geen kampioenschap voor Mintonette MC1 Holtense badmintonspelers eindigen hoog in C-toernooi Inschrijving voor triatlon in gemeentehuis Holten Holtens jeugdteam wint voorronde judo Gerrit Jurjens, mooiste duif Jongste talenten SV Holten Prijzen jeu-de-boulesclub DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 HOLTENS NIEUWSBI.AD Duivenvercniging De Berg\rliegers hield afgelopen zaterdag haar jaarlijkse tentoonstelling ter afsluiting van het seizoen. De grote man was Gerrit Jurjens, die vijf van de zeven klassen voor zich op eiste. De andere twee waren voor Jan van Werven. Keurmeester Hènric Kragt uit Dalfsen prees de zeer hoge kwalireit van de inge schreven duiven wat hem de keuze tussen winnaar en verliezer zeer moeilijk maakte. Maar als je op vijf van de zeven klassen zege viert mag je je een ware kampioen noemen. Er werden toen nog jonge duiven bonnen, broed 2002, verkocht om de kosten nog een beetje te drukken. Wat door spreekstnlmccster Bert Jurjens bij op bod goed werd verkocht, zodat het 555 gulden opleverde. Daarna bedankte hij de tentoonstellingscommissie voor het vele werk dat ze hebben verricht. Ook de sponsors werden bedankt voor hun fi nanciële bijdrage doordat het dit jaar weer mogelijk werd gemaakt dit te organiseren. De uitslagen zijn: KL 1 Oude doffers: 1. G. Jurjens Tevens mooiste van het geheel; 2, A. ten Dam2; 3. H. Jansen; KL 2 Oude duivinnen: 1. J. van Werven; 2. J. van Werven; 3. A Kramer; KL 3 Jonge doffers: LJ. van Werven Tevens mooiste jonge vogel; 2. J. van Werven; .3. G. Jurjens KI. 4 Jonge duivin nen, 1G. Jurjens, 2 R. Bannink; 3. H. Wansink; KL 5 Oude doffers on- bcvlogen: 1. G. Jurjens; 2. R. Bannink; 3 H. Wansink; KL 6 Oude dui vinnen onbevlogcn: 1. G. Jurjens; 2. M. Lodcwcges; 3. M. Lodeweges; Hokkampioenschap 2001: G Jurjens 367,5; 2. j. van Werven 367,0; 3. J. van Werven 366,75; 4. A. ten Dam2 366,5 Voor de allerkleinsten onder de voetballers van SV Holten was afgelopen zaterdag een bijzondere dag. De voorliggende maanden werd hun, onder leiding van inlooptrainer Wim Hissink, de eerste beginselen van hcc voet balspel bijgebracht. Daarna werden zij officieel lid van SV Holten afdeling voetbal en welkom geheten door jeugdvoorzitter Wim Mollink en jeugdcommissielid Egbert Wissink. Traditiegetrouw ontvingen zij ccn wclkomstpakket met allerlei leuke en nuttige voetbalspulletjes en ook voor de inwendige mens was ge zorgd. Na de winterstop mogen deze jongens mee doen met het echte voctbahvcrk en deelnemen aan dc voorjaarscompetiuc. Ook in het voor jaar startten wij weer met een nieuwe inloopgroep. Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen geheel vrijblijvend meedoen aan dc inloopgroep die vanaf 23 februan 2002, elke zaterdagmorgen om 11.00 uur. weer van start zal gaan op Meermanskamp. Holten - Jcu-dc-boulcs-vcreniging Butcnboel heeft vnjdag 14 december het jaarlijkse kersttoernooi gehouden. Net als voorgaande jaren was, on danks de frisse temperatuur, de belangstelling groot. Er werd gespeeld op de banen van dc vereniging die gelegen zijn hij het Okia-tcrrcin aan de Larenseweg in Holten. De wedstrijden werden gespeeld onder leiding van T. Amende. Vaak moest met uiterste precisie de afstand van boule tol: but worden gemeten, want het devies was hij iedereen toch: elke punt is er een. Na veel reken werk kon dc eerste prijs uitgereikt worden aan dhr. J. Ulfman De tweede prijs ging naar mevr. JSchippers. Mevr. C i Aüanr sloor als laatste de prij- zenrceks af. Dc prijsuitreiking had dit |aar ccn bijzonder tintje, omdat (in tegenstelling tot voorgaande jaren) niet enkele prijzen werden uitgeloofd, maar omdat er voor iedereen een prijs beschikbaar was. Dit was mogelijk gemaakt door de plaatselijke middenstand die met een royaal gebaar prachtige prijzen beschikbaar had gesteld. Het bestuur bedankt dan ook al deze Holtensc middenstanders, die er toe hebben bijgedragen dat dit een onvergetelijk toernooi werd. Het bestuur sprak dan ook van een geslaagde middag waar iedereen volop van heeft genoten. Onder het genot: van een hapje en een drankje werd nog even nagcjiraat in het clubgebouw van Okia, waarna iedereen voldaan huiswaarts ging. Wie ook graag een keer jeu de boules wil spelen, kan gerust ecu keer op woensdag- of vrijdagmid dag langs en speel mee. Extra jeu de boules ballen zijn altijd aanwezig. Voor meer informatie kan men belien met dc secretaris van dc vereniging, C. van Iperen, telefoon 362126. (Foto: Joban Bo/ink) Holten - Voor de negende keer hield BC Holten zaterdag 15 december een C-toernooi dat volgens het Zwitsers Laddersysteem werd ver speeld. Met 56 deelnemers was het toernooi ook deze keer weer goed bezet. Een aantal van hen deed nu al voor de ne gende keer mee, maar er was ook een groot aantal nieuwe gezichten: zelfs uit de Betuwe en uit Utrecht was men naar Holten gekomen. Alles bij el kaar toch wel een bewijs, dat het organiseren van een toer nooi op deze basis in een be- Vrijheidslaan - Meisjes C van volleybalvereniging Minto- nette moesten afgelopen zater dag 15 december de alles be slissende competitiewedstrijd spelen tegen dc meisjes van Tornado MC2 uit het dames- en meisjesvolleybalbolwerk Geesteren. Wilden zij kam pioen worden dan moest er met 3-1 of 4-0 worden gewon nen. Iedere andere uitslag was in het voordeel van Tornado. In de sportzaal aan de Yrijheidslaan was een prima sfeer, met veel publick uit Holten en Geesteren. In dc eerste set bleek al snel dat Tornado een technisch sterk spelend team was, waarbij Mintoncttc het vooral van vecht- volleybal moest hebben. Tornado liep uit naar 6-10. Enkele scherpe serves van Ellen zorgden ervoor dat Mintonettc in dc strijd bleef. Met goed verdedigend werk van Myrthe en attent meevolleyballcn van Mariska kreeg deze set een spannend slot. Via 20-20 en 22-22 trok Tornado de set naar zich toe met 23-25. De tweede set werd opnieuw zeer spannend. Vanaf hoefte voorziet. Zeker als men weet, dat een groot aantal toer nooien, dat met een afvalsys- teem werkt, niet doorgaat we gens te weinig inschrijving. De wedstrijden in de spelsoortcn herenenkel, damesdubbel, heren- dubbel en gemengddubbel waren over het algemeen van een zeer goed niveau en waar de techniek tekort schoot, werd dat veelal ge compenseerd door een tomeloze inzet, zonder aan sportiviteit in te boeten. Opvallend was dit jaar de deelna me van enkele jeugdige talenten het begin wist Mintoncttc druk uit te oefenen op Tornado. Anne met een paar rake klappen, op aange ven van Leonticn, zorgden ervoor dat Mintoncttc voortdurend een kleine voorsprong had. Mies wat volleybal zo leuk maakt, zat in de ze set. Sanne veegde de ballen van dc vloer cn Anouk prikte een mooi punt op rechtsachter. Mintoncttc nam een voorsprong van 20-17, maar Tornado vocht terug tot 22-22. Een time-out van trainster/ coach Yvonne Wielaard bracht het gewenste effect cn de ze set was voor Mintonettc met 25-23. De meiden hadden dus nog alle kans en waren zich daar goed van bewust, gezien de vreugdespron gen. De derde set werd zeer voorwarend gestart waarbij Sabine zich ook van haar beste kant liet zien. Via 10-4 kwam Mintonettc op de stand 14-10. Wat er toen gebeurde is tot op dit moment voor velen een vraag, maar Tornado scoorde veertien punten achtereen tot de stand 14- 24. Wat de coach ook deed, ze kreeg geen vat meer op de meiden, en deze set werd verloren met 15-25. uit Almelo en Hengelo die hel menige oudere deelnemer uiterst moeilijk maakten. Veel viel er dus te genieten voor de liefhebbers van de badmintonsport in sport hal 't Mossink. De Eloltense deel nemers hebben zich uitstekend geweerd; vooral Hermanna Boode, Rolph Rikering, Gca Stam enYvonne Beuker leverden dit jaar goede prestaties. Uitslagen: Herencnkcl: 1. Maruli van Haastcrt (BECA 2000, Utrecht); 2. Martijn Klomp (ATP-ELO, Almelo/ Hengelo); 3. Dennis Geerlink (ATP- ELO, Almelo/ Hengelo). Herendubbel: 1. Erwin-John Stccher,/ Tom Rutgers (BC Thiela, Tiel); 2. Maruli van Haastcrt/ Robert Da Costa Gomez (BECA 2000, Utrecht); 3. Marcel van der Walle/ Dennis Geerlink (ATP-ELO, Almelo/ Hengelo). Damesdubbel: 1. Marjo Gelder/ Wcnckc Beumer (BC Lochcm); 2. llja Crins/ Mariêlle Winkler (Orion, Enschede); 3. Yvonne Beuker/ Gea Stam (BC Holten) Gemengddubbel: 1. W'enckc Beumer/ Eilt van der Star (BC Lochcm); 2. Hermanna Boode/' Rolph Rikkering (BC Holten). Handbaldames winnen ruim Na het teleurstellende resul taat van vorige week pakte het Holtense handbaldamesteam 1 de draad tegen Haarle weer goed op. In de uitwedstrijd tegen de num mer vijf speelde Holten vlotweg en nam al bij rust een 1-7-voor- sprong. Ook na rust bleef Holten veel sterker en werd Haarle naar een overtuigende 6-17 nederlaag gespeeld. Heren 1 speelde uit tegen de nummer twee uit de poule, AHW '71. Dc thuisploeg liet zien niet voor niets zo hoog te staan dit sei zoen. Holten bood wel goed tegenstand maar kwam handelingssnelheid te kort. Bij rust leidde AHW met 11-6. Ook daarna bleef AHW sterker, maar kreeg het wel steun van de zwak leidende scheidsrechter. In de slotfase liet Holten het lopen en zo kon AHW toch uitlopen naar een 27-14 overwinning. Handbaljeugd Meisjes BI speelde de belangrijke wedstrijd tegen Kwiek B2. Holten had het zwaar en keek bij rust te gen een 7-6-achterstand aan. Daarna ging het ook gelijk op en had Holten de pech dat het twee duidelijke strafworpen niet kreeg. Beide teams deden hun best maar verder dan een 13-13 gelijkspel zat er niet in. Meisjesteam B2 was goed op dreef, maar kwam kracht tekort tegen Kwiek 4. Via een 8-2-rust- stand werd met 21-7 verloren. Meisjes C speelde tegen Goosen/ Wijhc goed en leidde bij rust met 2-4. In de tweede helft kwam men conditie tekort en wist de thuis ploeg toch nog met 6-5 te winnen. Ook de D-jeugd wist niet te win nen in Wijhe. Via een 2-2-stand bij rust ging de wedstrijd met 3-5 verloren. bestemd was, werd nu aangebo den aan de meiden van Tornado, die dit zeer konden waarderen. De wedstrijd moest verder ge speeld worden en er kon boven dien nog steeds worden gewon nen. Ook Rianne was zich hiervan bewust en gooide al haar energie in de strijd. Ook deze set verliep spannend tot het laatste moment en via de tus senstanden 10-10,14-16,20-18 en 22-22 was het Tornado die op nieuw won, opnieuw met 23-25. Weliswaar geen kampioenschap maar wel een hele leuke en span nende wedstrijd waarin meisjes C veel hebben geleerd cn waarbij je de conclusie mag trekken dat Tornado, qua volleybal, net iets completer was dan Mintonette. Toch was er waardering van de kant van het bestuur met een mooie bos bloemen en een lekke re taart. Dat Mintonette een veelbelovend jeugdteam heeft, waarin met na me Yvonne Wielaard ccn zeer in spirerende rol gespeeld heeft, is ccn ding wat zeker is cn van deze meiden zullen we nog veel horen. Kerstzaalvoetbal in 't Mossink Sporthal 't Mossink staat 27 en 28 december van 9.00 tot bijna 18.00 uur bol van zaalvoetbal- lende pupillen. Zes verenigingen leveren teams voor dit spektakel. Dc organisatie is dit jaar in handen van Blauw Wit '66. Jaarlijks om en om wordt in eendrachtige samenwerking tussen de beide jeugdcommissies dit toernooi gehouden. De deel nemende ploegen zijn dit keer ABS uit Bathmen, Diepenveen, Markclo, SV Holten en Blauw Wit '66. Dit toernooi is dc opvolger van het jeugdtoernooi dat door dc OPC werd georganiseerd. Deze onderlinge pupillencompetitic was de KNVB ver vooruit. Pupillenvoetbal bleek een schot in dc roos en dit werd later ook er kend door diezelfde KNVB. Doordat de KNVB het pupillen- voetbal zelf ging coördineren was de OPC niet meer nodig. De zaal- voetbaladtiviteit heeft in Holten echter een vervolg gekregen. Holten en Blauw Wit hebben sa men dit evenement voortgezet, waardoor er jaarlijks door de pu pillen in de grote zaal gevoetbald kan worden. Nacht van Blauw Wit Blauw Wit houdt vrijdag 28 de cember voor de 23ste maal de Nacht van Blauw Wit. Dit zaal- voctbaltocrnooi voor standaar delftallen die uitkomen in de veldcompetitie, werd voor de eerste maal in 1979 gehouden. Inmiddels staat de 23ste editie op stapel. Het deelnemersveld be staat dit jaar uit: Sportclub Rijssen en SV Holten, twee teams die alle edities nog hebben meegedaan. Sc. Markelo de ploeg die het toer nooi het meeste aantal keren op haar naam wist te schrijven. GFC en Twenthe beiden uit Goor. Markvogels, de andere ploeg uit Markelo, en Harfsen, dit jaar nieuwkomer, maar met de win nende coach van vorig jaar Henry Stam op de bank. Deze zeven ploegen strijden met Blauw Wit in twee poules om de titel die Blauw Wit zal moeten verdedigen. Nog niet eerder wist een ploeg twee maal achtereen het toernooi op haar naam te schrijven. Vanaf de 22ste editie is het prijzenbestand uitgebreid. Zo is er een sportivi- teitpnjs, een prijs voor de beste speler van het toernooi en is er voor de toernooiwinnaar een mooie wisselbeker. Het toernooi begint om 20.00 uur en de finale is om ongeveer 1.30 uur afgelo pen. Het voorprogramma begint om 18.00 uur en hierin nemen de A-junioren van Sc. Markelo en Blauw Wit het tegen elkaar op. Beide komen met twee teams aan de stan. De A-junioren van Blauw Wit zullen jaarlijks tegen een an dere A-groep van een deelnemen de ploeg uit het hoofdtoernooi uitkomen. De eerste tegenstander is de vereniging die het toernooi vier maal won. Kersttoernooi SV Holten De senioren van SV Holten voetballen Tweede Kerstdag in sporthal 't Mossink. De wedstrijden beginnen om 9.00 uur, maar voor de eerste wedstrij den worden deelnemer al om 8.30 uur verwacht in de sporthal. Neem ook een rood en een wit shirt mee. Er wordt in een poule gespeeld. De poules zijn als volgt ingedeeld; AC Milaan - Arsenal - Celtic - Schalke 04 - Real Madrid - Juventus - PSV - FC Porto. Verder zal er op deze dag een ver loting zijn die verzorgd wordt door de supportersvereniging. Op de foto: staand v.l.n.r. trainster/coach Yvonne Wielaard, Anouk Bntggink, Sanne ten Kampe en Anne Dangremaond: midden v.l.n.r. Rianne Bruggink, Sabine Paalman en Ellen Wielaard: fittend v.l.n.r Mariska DommerholtMyrthe de Vrijer en Leon tien I oogt. Weg kampioenschap maar wel tegenstander, want de roos die ei- een z.eer sportief gebaar naar de genlijk voor hun kampioenschap Holtense Sportverkiezing Holten - De verkiezing sport man/ -vrouw en -ploeg van het jaar 2001 wordt waarschijnlijk voor de laatste keer in oude stijl gehouden. Daarna zal er een gezamenlijk evenement voor de hele gemeente komen. Dc sportverkiezing voor Holten staat dit jaar gepland in februari cn zal worden gehouden in dc sportkantine van Blauw Wit. Zoals gewoonlijk wordt er een spreker uitgenodigd die iets ver telt over zijn of haar werkterrein op sportgebied. Voor Rijssen staat een eigen gala avond gepland. Dc bedoeling is eind volgend jaar of begin 2003 met ccn gezamenlij ke sportgala te komen. I-Ioc dit eruit komt te zien, is nog onbe kend. Ook wie de spreker is, tij dens de laatste Holtense sportver- kiezingen. Hierover moet nog worden vergaderd. Vervolg van voorpagina De verwachting is dat na dc in- scbrijfavond deze plaatsen gro tendeels ingevuld zullen zijn. Voor diegenen die niet op de in- schrijfavond aanwezig kunnen zijn, zijn dc inschrijfformulieren voor dc triadon vanaf 2 januari te verkrijgen via de stichting of kun nen deze worden opgehaald van het internet. Er kan niet worden ingeschreven via het Internet, vanwege de machtiging voor het inschrijfgeld. Er kan dit keer bo vendien alleen in euro's worden betaald. Dc kosten voor deelname aan de 1/4 en 1/8 triatlon varië ren van 11,50 euro tot 19 euro, af hankelijk of men wel of geen li centie en chip heeft. De kosten voor de Master en Jeugd 1 /4 triat lon zijn 11,50 euro met eigen chip en 14 euro zonder chip. Ten opzichte van de zeventiende triatlon blijft het parcours onge wijzigd. Dat betekent dat ook nu de Holterbcrg weer in het fiets- parcours is opgenomen en dat dc wissel voor het fietsen cn lopen weer op Kalfstermanswcide zal zijn. Voor dc Elite, die om 13.00 uur zullen starten in de Schipbeek, is er dit jaar wel een belangrijke wijziging. De Triathlon Holten is sinds kort op genomen in het International Triathlon Events Circuit (ITU). Dit circuit, ook wel dc zogenaam de Point Races genoemd, omvat een dertigtal wedstrijden over de gehele wereld waarin toptriadeten punten kunnen behalen voor hun plaatsing op de wereldranglijst. Dc International Triathlon Events gelden ook als Olympic Qualifying Event, waardoor ster ke buitenlandse deelname ver wacht mag worden. Dc eerste buitenlandse deelnemers hebben dan ook al interesse getoond. Dc organisatie van de Triathlon Holten is momenteel nog druk bezig met het voorbereiden van het programma voor dit driedaag se evenement. Zeker is wel dat ook dit jaar de Triathlon Ballooning zal plaatsvinden. Voor deelname aan een ballonvaart kunt u vanaf heden boeken bij de VW Holten, telefoonnummer 0548-361533. Voor verdere in lichtingen omtrent de Triathlon Elolten, kan telefonisch contact worden opgenomen met de Stichting Triathlon Holten, tele foonnummer 0548-366911, of er kan worden gekeken op www.triathlonholten.nl. Het jeugdteam van SV Bato heeft zaterdag 15 decem ber deelgenomen aan de eerste voorronde van de dis trictskampioenschappen voor jeugdteams van de Judobond Oost-Nederland. Het team bestaande uit de judoka's Axel Schrotenboer, Nadiem Kamel, Robbert van Ricl, Bas Hofman, Wouter van Aken, Jeffrey Kuipers, Glenn van Coeverdcn en Wesley Vierhouten wist in de Losserse sporthal de Fakkel alle wed strijden overtuigend te winnen. De eerste wedstrijd tegen Judo Promotion Twente uit Almelo werd met zes tegen een gewonnen. Ook Robs Sport uit Winterswijk en Judo Losser werden met dezelfde cijfers verslagen. De laatste wedstrijd tegen Judo Sport Oost uit Enschede was het meest spannend, maar ook deze wedstrijd werd met mooie cijfers (vijf tegen twee) gewonnen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 7